ΝΟΜΟΣ 4968/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4968 ΦΕΚ Α 172/9.9./2022

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης της Αθήνας, του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού του Ντελαγουέρ, σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα, ιδιωτικής συλλογής εκατόν εξήντα μίας (161) αρχαιοτήτων του Κυκλαδικού Πολιτισμού, ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη και την έκθεση αυτής στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο Άρθρο 3 Κύρωση Συμφωνίας με τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Σκοπός
Το παρόν επιτυγχάνει την οριστική επιστροφή στην Ελλάδα ιδιωτικής συλλογής σημαντικών αρχαιοτήτων του κυκλαδικού πολιτισμού, η οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, την πολυετή και διαρκή προβολή του κυκλαδικού πολιτισμού στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και τη μακρόχρονη και δυναμική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης στον τομέα των αρχαιολογικών ερευνών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η κύρωση της Συμφωνίας, που υπέγραψε την 21η Ιουλίου 2022, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μetropolitan Museum of Art (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης) της Νέας Υόρκης και το Hellenic Ancient Culture Institute Ιnc. (Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού) του Ντελαγουέρ, σχετικά με την επιστροφή στην Ελλάδα, ιδιωτικής συλλογής εκατόν εξήντα μίας (161) αρχαιοτήτων του κυκλαδικού πολιτισμού, ευρισκόμενης στη Νέα Υόρκη και την έκθεση αυτής και άλλων τέχνεργων του κυκλαδικού πολιτισμού στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Άρθρο 3
Κύρωση της Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Συμφωνία με τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Hellenic Ancient Culture Institute Ιnc.» (Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού) της Πολιτείας Ντελαγουέρ των Η.Π.Α., του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης» και του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Μetropolitan Museum of Art» (Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης) της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., το πρωτότυπο κείμενο της οποίας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και τα Παραρτήματα αυτής έχουν ως εξής:

Σημ.: για τα παραρτήματα ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από την 21η Ιουλίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία υπεγράφη η κυρούμενη Συμφωνία.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ