NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4955 ΦΕΚ Α 139/14.7.2022

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη γίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/262 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) (L 58) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα Εδαφική εφαρμογή Γενεσιουργό γεγονός επιβολής του φόρου Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 2960/2001 (παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 2, παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 4, άρθρο 5 και παρ. 1 άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 4 Ορισμοί Τροποποίηση άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 5 Χρόνος και τόπος όπου καθίσταται απαιτητός ο φόρος Τροποποίηση άρθρου 56 του ν. 2960/2001 (παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 6, άρθρο 7 και πρώτο εδάφιο άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 6 Διακινήσεις υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς και γενεσιουργός αιτία του ειδικού φόρου κατανάλωσης Αντικατάσταση άρθρου 57 του ν. 2960/2001 (άρθρα 33 και 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 7 Προϋποθέσεις διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς Ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο και αναφορά παραλαβής Προσθήκη άρθρου 57Α στον ν. 2960/2001 (άρθρα 35, 36 και 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 8 Εφεδρικές διαδικασίες και έγγραφα Ανάκτηση δεδομένων Εναλλακτικές αποδείξεις παραλαβής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς Προσθήκη άρθρου 57Β στον ν. 2960/2001 (άρθρα 38, 39, 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 9 Διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της χώρας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. Αντικατάσταση άρθρου 58 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 άρθρου 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 10 Πωλήσεις εξ αποστάσεως Τροποποίηση άρθρου 60 του ν. 2960/2001 (άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 11 Καταστροφές και απώλειες υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση Αντικατάσταση άρθρου 61 του ν. 2960/2001 (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 12 Παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, αποθήκευση Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 2960/2001 (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 13 Προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκεκριμένου αποθηκευτή Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 2960/2001 (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 14 Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής Τροποποίηση άρθρου 65 του ν. 2960/2001 (παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 15 Επιστροφή και διαγραφή Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων Τροποποίηση άρθρου 66 του ν. 2960/2001 (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 16 Πιστοποιητικό απαλλαγής Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 2960/2001 (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 17 Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 70 του ν. 2960/2001

Άρθρο 18 Μικροί οινοπαραγωγοί Αντικατάσταση άρθρου 71 του ν. 2960/2001 (άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 19 Τόπος αποστολής και προορισμού της διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής. Εγγύηση Τροποποίηση άρθρου 112 του ν. 2960/2001 (άρθρα 16, 17 και 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 20 Εγγεγραμμένος παραλήπτης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 113 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 άρθρου 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 21 Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος Τροποποίηση άρθρου 114 του ν. 2960/2001 (άρθρα 20, 21, 22, 24 και 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 22 Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι μη διαθέσιμο Τροποποίηση άρθρου 115 του ν. 2960/2001 (άρθρα 26 και 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 23 Εναλλακτική απόδειξη παραλαβής και αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο Τροποποίηση άρθρου 116 του ν. 2960/2001 (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 24 Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση Τροποποίηση άρθρου 119 του ν. 2960/2001 (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26 Σκοπός

Άρθρο 27 Αντικείμενο

Άρθρο 28 Ορισμοί

Άρθρο 29 Όροι διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο

Άρθρο 30 Ευθύνη τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών, ελεγκτικών και άλλων αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άρθρο 31 Αρμόδιες διοικητικές αρχές

Άρθρο 32 Επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος

Άρθρο 33 Αναστολή, ανάκληση, ακύρωση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 34 Υποχρεώσεις επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων

Άρθρο 35 Αμοιβή επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων

Άρθρο 36 Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 37 Πειθαρχική εξουσία

Άρθρο 38 Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων (ΠΕΙ.Σ.Ε.Τ.Α.)

Άρθρο 39 Λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 40 Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 41 Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων

Άρθρο 42 Πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου

Άρθρο 43 Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 45 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 46 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 47 Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 48 Σφράγιση εγκατάστασης και δημοσιοποίηση στοιχείων παραβατών σε περίπτωση λαθρεμπορίας αλκοολούχων ή παραβίασης της νομοθεσίας περί αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών Τροποποίηση άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 49 Επιβολή κυρώσεων για μη υποβολή δήλωσης ή ελλιπή ή ανακριβή δήλωση ρευστών διαθεσίμων Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 147 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 50 Ανακαθορισμός ποσοτικών ορίων για απαλλαγή ορισμένων προϊόντων από τον φόρο κατανάλωσης Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 51 Αναθεώρηση διαδικασίας είσπραξης και χρόνου απόδοσης τελών χαρτοσήμου Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931

Άρθρο 52 Υπολογισμός του ποσοστού προσαύξησης τέσσερα τοις εκατό (4%) του 2021 στα έτη 2024 και 2025 Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 53 Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 24 του ν. 4797/2021

Άρθρο 54 Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 55 Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» Α.Ε.Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021

Άρθρο 56 Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022

Άρθρο 57 Αποζημιώσεις προανθικού σταδίου Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021

Άρθρο 58 Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 119 του ν. 4926/2022

Άρθρο 59 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας κατά την πώληση προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Άρθρο 60 Άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 152 του ν. 4512/2018

Άρθρο 61 Πληρωμή δαπανών λόγω συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς

Άρθρο 62 Διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διενεργούνται στο πλαίσιο επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τις Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 του ν. 4412/2016 Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016

Άρθρο 63 Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα από τις Κεντρικές Αρχές Αγορών Τροποποίηση άρθρου 59 του ν. 4412/2016

Άρθρο 64 Ρύθμιση για καταβολή αποζημιώσεων αναδόχων γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 83 του ν. 4796/2021

Άρθρο 65 Παράταση ακατάσχετου της κρατικής χρηματοδότησης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

Άρθρο 66 Ρύθμιση θεμάτων Μηχανοδηγών Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)

Άρθρο 67 Καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζόμενους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/262 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) (L 58) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (L 58), με την οποία αναδιατυπώνονται, για λόγους σαφήνειας και εναρμόνισης, οι όροι επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα που καλύπτει η Οδηγία 2008/118/ΕΚ, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να διευκρινίζονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στα οποία εφαρμόζεται η Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 και να γίνεται αναφορά για τον σκοπό αυτόν στις Οδηγίες του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ, 92/83/ΕΟΚ, 92/84/ΕΟΚ, 2003/96/ΕΚ, να προσδιορίζονται τα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων που εφαρμόζονται και στους άλλους έμμεσους φόρους για ειδικούς σκοπούς, καθώς και να καθορίζονται όλα τα συναφή θέματα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η αναθεώρηση των όρων του γενικού καθεστώτος για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στην κατανάλωση των κάτωθι προϊόντων («προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης»):

αα) ενεργειακά προϊόντα και ηλεκτρική ενέργεια που εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/96/ΕΚ,

αβ) αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά που εμπίπτουν στις Οδηγίες 92/83/ΕΟΚ και 92/84/ΕΟΚ,

αγ) βιομηχανοποιημένα καπνά που εμπίπτουν στην Οδηγία 2011/64/ΕΕ και

β) ο καθορισμός όλων των συναφών ζητημάτων ιδίως για την επιβολή άλλων πρόσθετων έμμεσων φόρων για ειδικούς σκοπούς.

Άρθρο 3
Εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα Εδαφική εφαρμογή Γενεσιουργό γεγονός επιβολής του φόρου Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 2960/2001 (παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 2, παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 4, άρθρο 5 και παρ. 1 άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 54 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς βα) την υποδιαίρεσή της σε περ. α’ έως γ’, ββ) την εξειδίκευση της εδαφικής εφαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

γ) στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, η λέξη «έδαφος» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ένα από τα εδάφη», δ) η παρ. 4 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 6, στο πεδίο εφαρμογής για τα εισαγόμενα προϊόντα, προστίθενται τα προϊόντα της παρ. 3 του άρθρου 355 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), στ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 54 Εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα Εδαφική εφαρμογή Γενεσιουργό γεγονός επιβολής του φόρου

1. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπόκεινται τα προϊόντα του άρθρου 53, κατά:

α) την παραγωγή τους, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της εξόρυξής τους στο εσωτερικό της χώρας,

β) την εισαγωγή τους ή την παράτυπη είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας,

γ) την παραλαβή τους από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο εσωτερικό της χώρας.

2. Επί των εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων του άρθρου 53 εφαρμόζονται οι διατάξεις της τελωνειακής και συναφούς με τον παρόντα κώδικα νομοθεσίας.

3. Οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις ενωσιακές τελωνειακές διατάξεις για την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία κατά την είσοδο υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στο έδαφος της Ένωσης από ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στην παρ. 5. Οι διατυπώσεις που προβλέπονται από τις ενωσιακές τελωνειακές διατάξεις για την έξοδο εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία κατά την έξοδο υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από το έδαφος της Ένωσης προς ένα από τα εδάφη που αναφέρονται στην παρ. 5.

4. Τα άρθρα 57 έως 65, 112 έως 117 και 119 δεν εφαρμόζονται σε υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν τον τελωνειακό χαρακτήρα των μη ενωσιακών εμπορευμάτων, όπως ορίζονται στο σημείο 24 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (L 269).

5. Θεωρούνται ως προϊόντα εισαγόμενα στο εσωτερικό της χώρας, τα προϊόντα που προέρχονται από τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης:

α) Κανάριοι Νήσοι,

β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 349 και στην παρ. 1 του άρθρου 355 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ) Νήσοι Άαλαντ,

δ) Αγγλονορμανδικές Νήσοι. Οι περ. α’ και β’ παύουν να ισχύουν από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση σχετικής δήλωσης της Ισπανίας ή της Γαλλίας αντίστοιχα, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή.

6. Θεωρούνται, επίσης, ως προϊόντα εισαγόμενα στο εσωτερικό της χώρας τα προϊόντα που προέρχονται από τα εδάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 355 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και από τα ακόλουθα εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης:

α) Νήσος Ελιγολάνδη, β) Έδαφος του Μπίζινγκεν, γ) Θέουτα, δ) Μελίλια, ε) Λιβίνιο, στ) το Γιβραλτάρ.

7. Για την εφαρμογή του τρίτου μέρους, η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από ή προς:

α) το Πριγκιπάτο του Μονακό, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς τη Γαλλία,

β) τον Άγιο Μαρίνο, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Ιταλία,

γ) τις περιοχές κυρίαρχων βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς την Κύπρο,

δ) τη Nήσο του Μαν, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο,

ε) το Jungholz και το Mittelberg (Kleines Walsertal), αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από ή προς τη Γερμανία.».

Άρθρο 4
Ορισμοί Τροποποίηση άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 55 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) α) εξειδικεύονται οι ορισμοί των περ. α’ έως γ’, ζ’ έως ια’, β) στην περ. στ’ ο ορισμός «τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής» αντικαθίσταται από τον ορισμό της «παράτυπης εισόδου», γ) προστίθενται περ. ιδ’ έως κα’, δ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 55 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του τρίτου μέρους νοούνται ως: α) «εγκεκριμένος αποθηκευτής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να αποθηκεύει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε φορολογική αποθήκη,

β) «έδαφος κράτους μέλους»: το έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε. στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, σύμφωνα με τα άρθρα 349 και 355 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), πλην των τρίτων εδαφών,

γ) «έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών της Ε.Ε.,

δ) «τρίτα εδάφη»: τα εδάφη που απαριθμούνται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 54,

ε) «τρίτη χώρα»: κράτος ή έδαφος στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι Συνθήκες,

στ) «παράτυπη είσοδος»: η είσοδος προϊόντων στο έδαφος της χώρας τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) και για τα οποία έχει γεννηθεί τελωνειακή οφειλή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ίδιου Κανονισμού ή θα είχε γεννηθεί, εάν στα εμπορεύματα είχε επιβληθεί τελωνειακός δασμός,

ζ) «καθεστώς αναστολής»: το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, τη μεταποίηση, την κατοχή, την αποθήκευση, ή τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

η) «εισαγωγή»: η θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (L 269),

θ) «εγγεγραμμένος παραλήπτης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από τις τελωνειακές αρχές, να παραλαμβάνει, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα προερχόμενα από το έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

ι) «εγγεγραμμένος αποστολέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο από τις τελωνειακές αρχές, αποκλειστικά και μόνο να αποστέλει υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του,

ια) «φορολογική αποθήκη»: ο τόπος όπου υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, αποθηκεύονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης από εγκεκριμένο αποθηκευτή στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του,

ιβ) «Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου»: η εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παραδίδεται φυσικό αέριο για τελική χρήση.

ιγ) «Διανομέας ή Αναδιανομέας φυσικού αερίου» είναι: αα. ο Προμηθευτής φυσικού αερίου, κατά την έννοια

της περ. κβ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), για την ποσότητα φυσικού αερίου που προμηθεύει σε Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου,

ββ. ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, για την ποσότητα που καταναλώνει και την οποία προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου,

ιδ) «πιστοποιημένος αποστολέας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο με σκοπό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, την αποστολή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, και στη συνέχεια διακινούνται προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.,

ιε) «πιστοποιημένος παραλήπτης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο σε μητρώο με σκοπό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, την παραλαβή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και στη συνέχεια διακινούνται προς το εσωτερικό της χώρας,

ιστ) «κράτος μέλος προορισμού»: το κράτος μέλος της Ε.Ε., στο οποίο πρόκειται να παραδοθούν ή να χρησιμοποιηθούν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος του παρόντος,

ιζ) «κράτος μέλος αποστολής»: το κράτος μέλος της Ε.Ε., από το οποίο αποστέλλονται σε κράτος μέλος προορισμού της περ. ιστ’ υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος του παρόντος,

ιη) «κράτος μέλος εξαγωγής»: το κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 221 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα»,

ιθ) «διαγραφή»: η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης που δεν έχει καταβληθεί,

κ) «επιστροφή»: η επιστροφή ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει καταβληθεί,

κα) «μηχανοργανωμένο σύστημα»: το μηχανοργανωμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 της Απόφασης (ΕΕ) 2020/263 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (L 58).».

Άρθρο 5
Χρόνος και τόπος όπου καθίσταται απαιτητός ο φόρος Τροποποίηση άρθρου 56 του ν. 2960/ 2001 (παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 6, άρθρο 7 και πρώτο εδάφιο άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 56 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), α) αντικαθίστανται αα) ο τίτλος, αβ) οι περ. β’, γ’και δ’ της παρ. 2, αγ) οι παρ. 3 και 8, β) στην παρ. 6, βα) αντικαθίστανται

η περ. β’ και το πρώτο εδάφιο της περ. δ’, ββ) τροποποιείται η περ. γ’ με την προσθήκη της μεταποίησης, γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 56 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56 Χρόνος και τόπος όπου καθίσταται απαιτητός ο φόρος

1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας.

2. Θεωρείται ως «θέση σε ανάλωση»: α) η έξοδος υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης

προϊόντων από ένα καθεστώς αναστολής, συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης εξόδου,

β) η κατοχή ή αποθήκευση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων παρατυπίας, εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία δεν έχει επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης δυνάμει των εφαρμοστέων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου και της εθνικής νομοθεσίας,

γ) η παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων και η παράτυπη παραγωγή ή μεταποίηση, εκτός καθεστώτος αναστολής,

δ) η εισαγωγή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, εκτός εάν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα υπαχθούν, αμέσως μετά την εισαγωγή, σε καθεστώς αναστολής, ή η παράτυπη είσοδος προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εκτός εάν η τελωνειακή οφειλή έχει αποσβεσθεί σύμφωνα με τα στοιχεία ε’, στ’, ζ’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 124 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση). Η εφαρμογή της παρούσας για οφειλές που αποσβαίνονται σύμφωνα με το στοιχείο ε’ της παρ. 1 του άρθρου 124 του ίδιου Κανονισμού είναι ανεξάρτητη από την επιβολή και την είσπραξη των πολλαπλών τελών της παρ. 1 του άρθρου 150 και την εφαρμογή του Πέμπτου Μέρους, όταν συντρέχει λαθρεμπορία.

Για την εφαρμογή της περ. α’, ως έξοδος από το καθεστώς αναστολής των πετρελαιοειδών προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής εντός φορολογικών αποθηκών στο εσωτερικό της χώρας και ζητείται η θέση τους σε ανάλωση, θεωρείται η φυσική έξοδος των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη.

3. Ο χρόνος εξόδου από καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2, είναι:

α) ο χρόνος παραλαβής των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ii της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112,

β) ο χρόνος παραλαβής των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από τον παραλήπτη, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο iv της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112,

γ) ο χρόνος παραλαβής των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στον τόπο άμεσης παράδοσής τους, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 112.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 εισπράττεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν την ημερομηνία κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός.

5. Στην περίπτωση παράτυπης εξόδου από καθεστώς αναστολής ή κατοχής ή αποθήκευσης εκτός καθεστώτος αναστολής ή παράτυπης παραγωγής ή παράτυπης εισαγωγής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά τον χρόνο διαπίστωσης των παρατυπιών αυτών.

Εντούτοις, όταν από τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές διαπιστώνεται ότι η παράτυπη έξοδος από καθεστώς αναστολής ή η κατοχή εκτός καθεστώτος αναστολής ή η παράτυπη παραγωγή ή η παράτυπη εισαγωγή πραγματοποιήθηκαν ή υπήρξαν, κατά περίπτωση, σε χρόνο προγενέστερο της διαπίστωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την προγενέστερη της διαπίστωσης ημερομηνία, στην οποία πραγματοποιήθηκαν ή υπήρξαν.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 101, υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός είναι:

α) σε σχέση με την έξοδο υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων από καθεστώς αναστολής, όπως αναφέρεται στην περ. α’ της παρ. 2:

i) Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο εγγεγραμμένος παραλήπτης ή κάθε άλλο πρόσωπο που απελευθερώνει ή εξ ονόματος του οποίου απελευθερώνονται τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα από καθεστώς αναστολής και σε περίπτωση παράτυπης εξόδου από τη φορολογική αποθήκη, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην έξοδο αυτή,

ii) σε περίπτωση παρατυπίας κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, όπως αυτή ορίζεται στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 118, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο εγγεγραμμένος αποστολέας ή κάθε άλλο πρόσωπο που εγγυήθηκε την πληρωμή, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 112, και κάθε πρόσωπο που συμμετείχε στην παράτυπη έξοδο και το οποίο γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει τον παράτυπο χαρακτήρα της εξόδου,

β) σχετικά με την κατοχή ή αποθήκευση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων όπως αναφέρεται στην περ. β’ της παρ. 2, το πρόσωπο που κατέχει ή αποθηκεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην κατοχή ή αποθήκευση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών των προσώπων, σύμφωνα με την αρχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης,

γ) σχετικά με την παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων όπως αναφέρεται στην περ. γ’ της παρ. 2: το πρόσωπο που παράγει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα και, σε περίπτωση παράτυπης παραγωγής, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην παραγωγή τους,

δ) σχετικά με την εισαγωγή ή την παράτυπη είσοδο υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που αναφέρεται στην περ. δ’ της παρ. 2, ο διασαφιστής, όπως ορίζεται στο σημείο 15 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 77 του ίδιου Κανονισμού και σε περίπτωση παράτυπης εισαγωγής, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην παράτυπη εισαγωγή.

Σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα για την πληρωμή της εν λόγω οφειλής.

7. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αποθηκευμένα σε καθεστώς αναστολής προϊόντα στη φορολογική αποθήκη ή στις φορολογικές αποθήκες του αποθηκευτή, καθίστανται άμεσα απαιτητές και τα προϊόντα δεσμεύονται μέχρι την εξόφληση αυτών από τον υπόχρεο ή από τις εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί.

8.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τον χρόνο και τον τόπο όπου καθίσταται απαιτητός ο φόρος και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 6
Διακινήσεις υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς και γενεσιουργός αιτία του ειδικού φόρου κατανάλωσης Αντικατάσταση άρθρου 57 του ν. 2960/2001 (άρθρα 33 και 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Το άρθρο 57 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 57 Διακινήσεις υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς και γενεσιουργός αιτία του ειδικού φόρου κατανάλωσης

1. Αν υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., διακινούνται, προκειμένου να παραδοθούν στο εσωτερικό της χώρας για εμπορικούς σκοπούς ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτό, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6.

Για τους σκοπούς των άρθρων 57, 57Α, 57Β και 58, τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται μόνο από πιστοποιημένο αποστολέα προς πιστοποιημένο παραλήπτη.

Για την απόκτηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου αποστολέα ή του πιστοποιημένου παραλήπτη απαιτείται η εγγραφή σε μητρώο, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος, θεωρείται ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα έχουν «παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς», εφόσον έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., έχουν διακινηθεί από το εν λόγω κράτος μέλος προς το έδαφος άλλου κράτους μέλους και παραδίδονται είτε σε μη ιδιώτη είτε σε ιδιώτη αν η διακίνηση δεν καλύπτεται από το άρθρο 59 ή το άρθρο 60. Ωστόσο, τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα δεν θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί για εμπορικούς σκοπούς, εφόσον μεταφέρονται από τον εν λόγω ιδιώτη για δική του χρήση, όταν διακινούνται από το έδαφος του άλλου κράτους μέλους.

3. Η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων βάσει του παρόντος άρθρου αρχίζει όταν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξέλθουν από τις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου αποστολέα ή από οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος αποστολής που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

4. Η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων βάσει του παρόντος άρθρου λήγει όταν ο πιστοποιημένος παραλήπτης παραλάβει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιονδήποτε τόπο στο κράτος μέλος προορισμού που έχει γνωστοποιηθεί πριν από την έναρξη της διακίνησης στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

5. Οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός στο εσωτερικό της χώρας.

6. Ο πιστοποιημένος παραλήπτης είναι υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός όταν τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στο εσωτερικό της χώρας, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες διαπράττεται παρατυπία κατά τη διακίνηση, σύμφωνα με το άρθρο 119.

7. Σε περίπτωση μη εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, τα πρόσωπα αυτά καθίστανται επίσης υπόχρεα για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

8. Τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία βρίσκονται επί πλοίου ή αεροσκάφους που πραγματοποιεί θαλάσσια ταξίδια ή πτήσεις μεταξύ των εδαφών δύο κρατών μελών της Ε.Ε. και τα οποία δεν διατίθενται προς πώληση όταν το πλοίο ή το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος της χώρας, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα.

9. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διατυπώσεις, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, η αρμόδια αρχή για την εγγραφή και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς Ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο και αναφορά παραλαβής Προσθήκη άρθρου 57Α στον ν. 2960/2001 (άρθρα 35, 36 και 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Μετά το άρθρο 57 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), προστίθεται άρθρο 57Α, ως εξής:

«Άρθρο 57Α Προϋποθέσεις διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς Ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο και αναφορά παραλαβής

1. Η διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς είναι σύμφωνη με τα άρθρα 57, 57Α, 57Β και 58, μόνο εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις παρ. 7 έως 11.

2. Ο πιστοποιημένος παραλήπτης, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 57, συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Πριν από την αποστολή των προϊόντων, παρέχει εγγύηση που καλύπτει τους ενεχόμενους κινδύνους μη καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης που μπορεί να επέλθουν κατά τη διακίνηση μέσω των εδαφών των κρατών μελών διαμεταγωγής και στο εσωτερικό της χώρας.

β) Καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή με την άφιξη των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη.

γ) Αποδέχεται κάθε έλεγχο που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές για να εξακριβώσουν ότι πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων και ότι καταβλήθηκε ο οφειλόμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης.

Κατά παρέκκλιση της περ. α), δύναται, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 16, να επιτρέπεται η παροχή της εγγύησης από τον μεταφορέα, τον κύριο των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τον πιστοποιημένο αποστολέα, ή από κοινού με οποιονδήποτε συνδυασμό από δύο ή περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα με ή χωρίς τον πιστοποιημένο παραλήπτη.

3. Η εγγύηση της περ. α) της παρ. 2 ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Ο εξουσιοδοτημένος από τις τελωνειακές αρχές εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο εγγεγραμμένος αποστολέας μπορεί να ενεργεί ως πιστοποιημένος αποστολέας, αφού ενημερώσει τις εν λόγω αρχές.

5. Ο εξουσιοδοτημένος από τις τελωνειακές αρχές εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο εγγεγραμμένος παραλήπτης μπορεί να ενεργεί ως πιστοποιημένος παραλήπτης, αφού ενημερώσει τις εν λόγω αρχές.

6. Για τον πιστοποιημένο αποστολέα ή τον πιστοποιημένο παραλήπτη που αποστέλλει ή παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, η εγγραφή στο μητρώο που αναφέρεται στις περ. ιδ) και ιε) του άρθρου 55 περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε έναν μόνο παραλήπτη ή αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτή η προσωρινή πιστοποίηση, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των περ. ιδ) και ιε) του άρθρου 55, παρέχεται επίσης σε ιδιώτες που ενεργούν ως αποστολείς ή παραλήπτες αν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης παραδίδονται για εμπορικούς σκοπούς δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 57.

7. Όταν προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης πρόκειται να διακινηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 57Α, 57Β και 58, ο πιστοποιημένος αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

8. Η τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής επαληθεύει, ηλεκτρονικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο απλουστευμένου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου. Εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται, πάραυτα, ο πιστοποιημένος αποστολέας. Εάν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, η τελωνειακή αρχή αποδίδει στο έγγραφο μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον πιστοποιημένο αποστολέα.

9. Μετά την απόδοση του απλουστευμένου διοικητικού κωδικού αναφοράς, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές διαβιβάζουν, πάραυτα, το ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

10. Ο πιστοποιημένος αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή αν κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα, τον μοναδικό απλουστευμένο διοικητικό κωδικό αναφοράς. Το πρόσωπο που συνοδεύει τα προϊόντα που υπόκεινται

σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή ο μεταφορέας παρέχει τον κωδικό στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν κατά τη διάρκεια της διακίνησης.

11. Κατά τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης δυνάμει των άρθρων 57, 57Α, 57Β και 58, ο πιστοποιημένος αποστολέας μπορεί, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα, να αλλάξει τον προορισμό προς άλλον τόπο παράδοσης στο ίδιο κράτος μέλος της Ε.Ε., τον οποίο διαχειρίζεται ο ίδιος πιστοποιημένος παραλήπτης ή προς τον τόπο αποστολής. Προς τον σκοπό αυτόν, ο πιστοποιημένος αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού στις τελωνειακές αρχές, χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

12. Κατά την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και διακινούνται σύμφωνα με τα άρθρα 57, 57Α και 58, ο πιστοποιημένος παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από τις τελωνειακές αρχές, υποβάλλει αναφορά για την παραλαβή τους χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

13. Η τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού επαληθεύει, ηλεκτρονικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται, παραύτα, ο πιστοποιημένος παραλήπτης. Εάν τα στοιχεία είναι έγκυρα, η τελωνειακή αρχή παρέχει στον πιστοποιημένο παραλήπτη επιβεβαίωση για την καταχώριση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

Η αναφορά παραλαβής θεωρείται επαρκής απόδειξη ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις και έχει, κατά περίπτωση και εφόσον τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα δεν εξαιρούνται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταβάλλει κάθε πληρωμή τυχόν οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού ή ενταχθεί σε καθεστώς αναστολής σύμφωνα με τα άρθρα 62 έως 64.

14. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά παραλαβής στον πιστοποιημένο αποστολέα.

15. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί στο εσωτερικό της χώρας από τον πιστοποιημένο αποστολέα επιστρέφεται, κατόπιν αίτησής του και βάσει της αναφοράς παραλαβής που αποστέλλεται από το κράτος προορισμού μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 66.

16. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το είδος, η παροχή και η ισχύς της εγγύησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στο μητρώο σύμφωνα με την παρ. 6, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 8
Εφεδρικές διαδικασίες και έγγραφα Ανάκτηση δεδομένων Εναλλακτικές αποδείξεις παραλαβής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς Προσθήκη άρθρου 57Β στον ν. 2960/2001 (άρθρα 38, 39, 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Μετά το άρθρο 57Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως αυτό προστίθεται με το άρθρο 7 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 57Β ως εξής:

«Άρθρο 57Β Εφεδρικές διαδικασίες και έγγραφα Ανάκτηση δεδομένων Εναλλακτικές αποδείξεις παραλαβής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς

1. Κατά παρέκκλιση των παρ. 7 έως 11 του άρθρου 57Α, εάν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής, ο πιστοποιημένος αποστολέας μπορεί να αρχίζει διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 57Α,

β) ο πιστοποιημένος αποστολέας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής πριν την έναρξη της διακίνησης.

Αν ο τόπος αποστολής των προϊόντων βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, ο πιστοποιημένος αποστολέας πριν από την έναρξη της διακίνησης υποβάλλει αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην περ. α) για την ενδεχόμενη επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό και, εφόσον για τη μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος ευθύνεται ο ίδιος, ενημερώνει σχετικά με τους λόγους της μη διαθεσιμότητας.

2. Μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος, ο αποστολέας υποβάλλει για τη συγκεκριμένη διακίνηση σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 57Α.

Μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 57Α, αν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το εφεδρικό έγγραφο που αναφέρεται στην περ. α) της παρ. 1. Οι παρ. 9 και 12 έως 15 του άρθρου 57Α εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

3. Ο πιστοποιημένος αποστολέας φυλάσσει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που αναφέρεται στην περ. α) της παρ. 1 στα λογιστικά του αρχεία.

4. Όταν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής, ο πιστοποιημένος αποστολέας μπορεί να τροποποιήσει τον προορισμό των προϊόντων, όπως αναφέρεται στην παρ. 11 του άρθρου 57Α, και να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής χρησιμοποιώντας εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας. Ο πιστοποιημένος αποστολέας ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής πριν από την έναρξη αλλαγής του προορισμού. Οι παρ. 2 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

5. Όταν υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα πρόκειται να διακινηθούν δυνάμει των άρθρων 57, 57Α, 57Β και 58 και η αναφορά παραλαβής δεν είναι δυνατό να υποβληθεί κατά τη λήξη της διακίνησης των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 57Α, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος προορισμού είτε διότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, εφεδρικό έγγραφο στο οποίο περιέχονται τα ίδια στοιχεία με την αναφορά παραλαβής και δηλώνεται η λήξη της διακίνησης.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποστέλλουν αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, εκτός εάν η αναφορά παραλαβής είναι δυνατό να τους υποβληθεί σύντομα από τον πιστοποιημένο παραλήπτη μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, όπως προβλέπεται στην παρ. 12 του άρθρου 57Α ή εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το αντίγραφο στον πιστοποιημένο αποστολέα ή το φυλάσσουν ώστε να είναι στη διάθεση του πιστοποιημένου αποστολέα.

Μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος στο κράτος μέλος προορισμού ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παρ. 2, ο πιστοποιημένος παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 57Α. Οι παρ. 13 και 14 του άρθρου 57Α εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 5, η αναφορά παραλαβής που απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 57Α, συνιστά απόδειξη ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα έχουν παραδοθεί στον πιστοποιημένο παραλήπτη.

7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 6, αν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στην παρ. 5, είναι δυνατό να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη, με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, βάσει κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που απεστάλησαν έχουν φθάσει στον προορισμό τους.

Το εφεδρικό έγγραφο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 συνιστά κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της παρούσας.

8. Αν η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού γίνεται αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές του κράτος μέλους αποστολής, κρίνεται ότι αποτελεί επαρκή απόδειξη για το ότι ο πιστοποιημένος παραλήπτης έχει ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες διατυπώσεις και έχει προβεί σε τυχόν καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που οφείλεται στο κράτος μέλος προορισμού.

9. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 9
Διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της χώρας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. Αντικατάσταση άρθρου 58 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 άρθρου 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Το άρθρο 58 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 58 Διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της χώρας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

Η διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, προς προορισμό που βρίσκεται επίσης στο εσωτερικό της χώρας, μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., διενεργείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η διακίνηση πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 57Α, μέσω κατάλληλης διαδρομής,

β) ο πιστοποιημένος παραλήπτης βεβαιώνει την παραλαβή των προϊόντων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες,

γ) ο πιστοποιημένος αποστολέας και ο πιστοποιημένος παραλήπτης αποδέχονται κάθε έλεγχο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να διαπιστώνουν την πραγματική παραλαβή των προϊόντων.».

Άρθρο 10
Πωλήσεις εξ αποστάσεως Τροποποίηση άρθρου 60 του ν. 2960/2001 (άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 60 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) ως «αρμόδια αρχή» προσδιορίζεται η αρμόδια τελωνειακή αρχή, β) στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3, στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 4 και στην παρ. 5 η λέξη «πωλητής» αντικαθίσταται από την λέξη «αποστολέας», γ) στην παρ. 1: γα) μετά τις λέξεις «εγγεγραμμένου παραλήπτη» προστίθενται οι λέξεις «ή του πιστοποιημένου παραλήπτη», γβ) οι λέξεις «τον πωλητή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αποστολέα που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα», δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 διαγράφονται οι λέξεις «στο εσωτερικό της χώρας», ε) στην περ. β’ της παρ. 4, οι λέξεις «αρχή που προβλέπεται στην περ. α’» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδια τελωνειακή αρχή», στ) στην παρ. 5 απαλείφονται οι λέξεις «διαγράφεται ή», ζ) η παρ. 6 αντικαθίσταται, η) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60 Πωλήσεις εξ αποστάσεως

1. Τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, του εγγεγραμμένου παραλήπτη ή του πιστοποιημένου παραλήπτη, είναι εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας και δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και τα οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας άμεσα ή έμμεσα από αποστολέα που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή για λογαριασμό του, υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρ. 1, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται κατά την παράδοση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας. Οι όροι υπό τους οποίους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός, καθώς και ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτοί που ισχύουν τη στιγμή κατά την οποία ο φόρος καθίσταται απαιτητός.

3. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και εγκεκριμένος από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Στις περιπτώσεις που ο αποστολέας ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της περ. α’ της παρ. 4, υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ο παραλήπτης των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.

4. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στο εσωτερικό της χώρας, ο αποστολέας ή ο φορολογικός αντιπρόσωπός του συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) πριν από την αποστολή των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, εγγράφεται στα μητρώα και εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή,

β) καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή την ημέρα άφιξης των προϊόντων ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα,

γ) τηρεί λογιστική των παραδιδόμενων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων.

5. Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αποστολέα, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 66.

6. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διατυπώσεις, οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Οι διασυνοριακές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών ή κάθε άλλου τρόπου πώλησης βασιζόμενου σε εξελισσόμενη τεχνολογία απαγορεύονται.».

Άρθρο 11
Καταστροφές και απώλειες υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση Αντικατάσταση άρθρου 61 του ν. 2960/2001 (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Το άρθρο 61 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 61 Καταστροφές και απώλειες υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση

1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 57 και στην παρ. 1 του άρθρου 60, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε. άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, εξαιτίας τυχαίου συμβάντος ή ανωτέρας βίας ή κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων αρχών του συγκεκριμένου κράτους μέλους για την καταστροφή των προϊόντων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν καθίσταται απαιτητός στο εν λόγω κράτος μέλος.

Θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν υποστεί ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια, όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ως προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

2. Σε περίπτωση μερικής απώλειας που οφείλεται στη φύση των προϊόντων κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος, στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν καθίσταται απαιτητός σε αυτό το κράτος μέλος, εφόσον το ποσό της απώλειας δεν υπερβαίνει το κοινό όριο μερικής απώλειας που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εν λόγω υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, εκτός εάν υπάρχει εύλογη αιτία απάτης ή παρατυπίας.

3. Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων της παρ. 1 αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές της χώρας, αν η εν λόγω ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, επήλθε στο εσωτερικό της ή όταν η απώλεια διαπιστώνεται στο εσωτερικό της χώρας και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τόπου όπου επήλθε.

Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας, ολικής ή μερικής, των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, η εγγύηση που κατατίθεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 57Α ή την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 60 αποδεσμεύεται, πλήρως ή εν μέρει, κατά περίπτωση, με την προσκόμιση ικανοποιητικών αποδείξεων.».

Άρθρο 12
Παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, αποθήκευση Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 2960/2001 (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 62 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στον τίτλο προστίθεται η έννοια της αποθήκευσης, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 βα) προστίθεται αναφορά στην αποθήκευση, και ββ) οι λέξεις «κείμενες διατάξεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «διατάξεις του τρίτου μέρους» και το άρθρο 62 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62 Παραγωγή Μεταποίηση Κατοχή Αποθήκευση

1. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων του παρόντα Κώδικα, η παραγωγή, η μεταποίηση, η κατοχή και η αποθήκευση των προϊόντων του άρθρου 53 του παρόντα Κώδικα, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου μέρους. Όταν δεν έχει καταβληθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), τα ανωτέρω πραγματοποιούνται σε φορολογική αποθήκη.

2. Όπου στο τρίτο μέρος του παρόντα Κώδικα αναφέρεται ο όρος «μεταποίηση» εννοείται μεταποίηση για λογαριασμό του ιδίου ή για λογαριασμό τρίτου.».

Άρθρο 13
Προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκεκριμένου αποθηκευτή Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 2960/2001 (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 64 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 εξειδικεύεται η αρμόδια αρχή ως η αρμόδια τελωνειακή αρχή, β) στην περ. α’ της παρ. 2 προστίθεται ο όρος της αποθήκευσης, γ) η περ. β’ της παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) η περ. γ’ της παρ. 2 τροποποιείται ως προς τον τρόπο καθορισμού των λοιπών προϋποθέσεων, ε) το δεύτερο, τρίτο και πέμπτο στοιχείο της περ. α) της παρ. 3 αντικαθίστανται, στ) προστίθεται παρ. 4, ζ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 64 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 64 Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή

1. Για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως εγκεκριμένου αποθηκευτή απαιτείται άδεια της αρμόδιας τελωνειακής

αρχής, η οποία παρέχεται με απόφασή της, μετά από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Για να παρασχεθεί η άδεια της παρ. 1, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέπει:

α) να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να αποθηκεύει, να παραλαμβάνει και να αποστέλλει, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία τελούν υπό αναστολή καταβολής του φόρου, εφόσον βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη,

β) να μην έχει καταδικαστεί, βάσει τελεσίδικης ποινικής απόφασης, για παραβάσεις των περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α σε συνδυασμό με τα άρθρα 155 έως 187, ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, διανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων προϊόντων υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

γ) να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 4.

3. Για την εφαρμογή του τρίτου μέρους του παρόντος Κώδικα ο εγκεκριμένος αποθηκευτής:

α) υποχρεούται: να εισάγει στη φορολογική αποθήκη του και να

προβαίνει στη λογιστική εγγραφή, με την περάτωση της διακίνησης, όλων των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 112,

να τηρεί για κάθε φορολογική αποθήκη λογιστικά βιβλία των αποθεμάτων και των διακινήσεων των προϊόντων,

να αποδέχεται οποιονδήποτε έλεγχο, να παρέχει εγγύηση προς το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, να συμμορφώνεται με άλλες υποχρεώσεις που επιβάλλουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.,

να διαθέτει εντός των αποθηκών και αδαπάνως για το Δημόσιο κατάλληλο και ασφαλή στεγασμένο χώρο για την εγκατάσταση της αρμόδιας Αρχής προς διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων,

να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να παρέχει τα επιβαλλόμενα από αυτήν τυχόν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα.

β) Επέχει ευθύνη έναντι του Δημοσίου για τους φόρους που αναλογούν στα προϊόντα.

γ) Ευθύνεται για τις πράξεις των αποθηκαρίων των αποθηκών αυτών σε περίπτωση καταλογισμού τους από την αρμόδια αρχή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι, οι λοιπές προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή, το ύψος και το είδος της εγγύησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 14
Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής Τροποποίηση άρθρου 65 του ν. 2960/2001(παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 65 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στα σημεία που γίνεται αναφορά σε ανεπανόρθωτη απώλεια, αυτή προσδιορίζεται ως «ολική ή μερική», β) στην παρ. 1 προστίθεται η καταστροφή των προϊόντων ως αντικείμενο της άδειας των αρμόδιων αρχών, γ) στην παρ. 2 γα) προστίθενται οι λέξεις «της παρ. 1» για τον προσδιορισμό των προϊόντων, γβ) οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζονται ως εθνικές αρχές, γγ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, δ) προστίθεται νέα παρ. 2Α, ε) στην παρ. 3 εα) προβλέπεται ότι η σχετική υπουργική απόφαση εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή του Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εβ) «απώλειες» που επέρχονται στο εσωτερικό της χώρας και το άρθρο 65 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 65 Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής

1. Η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής από αιτία οφειλόμενη στην ίδια τη φύση του προϊόντος, σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία ή ακόμα με την άδεια των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους για καταστροφή των προϊόντων, δεν θεωρείται θέση σε ανάλωση.

Θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν υποστεί ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

2. Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων της παρ. 1 αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις αρμόδιες εθνικές αρχές, εάν η εν λόγω ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, επήλθε στο εσωτερικό της χώρας ή όταν η απώλεια διαπιστώνεται στο εσωτερικό της χώρας και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τόπου όπου επήλθε. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ολικής καταστροφής ή ανεπανόρθωτης απώλειας, ολικής ή μερικής, των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, η εγγύηση που κατατίθεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 112 αποδεσμεύεται, πλήρως ή εν μέρει, κατά περίπτωση, με την προσκόμιση ικανοποιητικών αποδείξεων.

2Α. Μερική απώλεια, η οποία οφείλεται στη φύση των προϊόντων και επέρχεται κατά τη διακίνηση υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ των κρατών μελών δεν θεωρείται θέση σε ανάλωση, εφόσον το ποσό της απώλειας

είναι χαμηλότερο από το κοινό όριο μερικής απώλειας που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εν λόγω υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν εύλογη αιτία να υποπτευθούν απάτη ή παρατυπία. Το τμήμα της μερικής απώλειας που υπερβαίνει το κοινό όριο μερικής απώλειας για τα εν λόγω υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα θεωρείται ως θέση σε ανάλωση.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε φυσική απομείωση, τα ποσοστά της απομείωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 15
Επιστροφή και διαγραφή Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων -Τροποποίηση άρθρου 66 του ν. 2960/2001 (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 66 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) στην παρ. 1 βα) στο πρώτο εδάφιο εξειδικεύονται οι παραπεμπόμενες διατάξεις, ββ) η αρμόδια αρχή προσδιορίζεται ως η αρμόδια τελωνειακή αρχή, γ) στην παρ. 2 η αναφορά στο άρθρο 57 αντικαθίσταται από την αναφορά στην παρ. 15 του άρθρου 57Α και η αναφορά στη διαδικασία της παρ. 7 αντικαθίσταται με την αναφορά στις προϋποθέσεις της παρ. 2, δ) στην παρ. 3 δα) εξειδικεύεται η παραπομπή στο άρθρο 60 και δβ) ο πωλητής αντικαθίσταται από τον αποστολέα, ε) στην παρ. 5 η ανεπανόρθωτη απώλεια προσδιορίζεται ως «ολική ή μερική», στ) στην παρ. 6 προβλέπεται εισήγηση του Διοικητή του Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, ζ) γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 66 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 66 Επιστροφή και διαγραφή Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων

1. Τα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας δύνανται, στις περιπτώσεις της παρ. 15 του άρθρου 57Α, της παρ. 5 του άρθρου 60 και της παρ. 3 του άρθρου 119, να αποτελέσουν, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, αντικείμενο επιστροφής ή διαγραφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, εφόσον τα προϊόντα αυτά δεν πρόκειται να καταναλωθούν στο εσωτερικό της χώρας.

Αν τα προϊόντα αυτά φέρουν φορολογικά επισήματα, ήτοι ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού ή αλκοολούχων ποτών, πριν από την αποστολή τους και προκειμένου να επιστραφεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, προσκομίζονται για καταστροφή τα επισήματα αυτά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

2. Στην περίπτωση της παρ. 15 του άρθρου 57Α ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό

της χώρας επιστρέφεται μόνον εφόσον ο φόρος αυτός έχει καταστεί απαιτητός και έχει εισπραχθεί στο άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3. Στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 60 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβλήθηκε στο εσωτερικό της χώρας επιστρέφεται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αποστολέα, εφόσον ο ίδιος ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος έχει ακολουθήσει στο κράτος μέλος προορισμού τις διαδικασίες της παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

4. Πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1, στις περιπτώσεις που υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα φέρουν φορολογικά επισήματα, ήτοι ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού ή αλκοολούχων ποτών, ποσά που καταβλήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο εγγύησης για την απόκτησή τους, πλην της αξίας τους, επιστρέφονται, διαγράφονται ή αποδεσμεύονται, κατά περίπτωση, από την αρμόδια αρχή εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει καταστεί απαιτητός και έχει εισπραχθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο καταβλήθηκε ή αποτέλεσε αντικείμενο εγγύησης επιστρέφεται, διαγράφεται ή αποδεσμεύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια αρχή, ικανοποιητικής απόδειξης ότι τα φορολογικά επισήματα έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει βεβαιωθεί για προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση με απαλλαγή από τον φόρο αυτόν, βάσει των διατάξεων του τρίτου μέρος διαγράφεται, εάν τα προϊόντα μετά τη θέση τους σε ανάλωση υπέστησαν ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, εξαιτίας τυχαίων περιστατικών ή ανωτέρας βίας, ή ακόμη και με σχετική για την καταστροφή τους έγκριση από τις αρμόδιες αρχές. Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια, ολική ή μερική, πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπον ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σύμφωνα με το παρόν, οι αρμόδιες για την επιστροφή ή διαγραφή αρχές, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Οι διατάξεις περί συμπληρωματικής βεβαίωσης και είσπραξης εκ των υστέρων του άρθρου 31, καθώς και οι διατάξεις περί αχρεωστήτως εισπραχθέντων του άρθρου 32 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα.».

Άρθρο 16
Πιστοποιητικό απαλλαγής Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 2960/2001 (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 68 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) αντικαθίσταται η παρ. 2, β) προστίθεται νέα παρ. 2Α, και το άρθρο 68 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 68 Απαλλαγές

1. Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53 του παρόντος Κώδικα, εφόσον προορίζονται να χρησιμοποιηθούν:

α) στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων, β) από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς και

από τα μέλη των οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προύποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους,

γ) από τις ένοπλες δυνάμεις κάθε κράτους που συμμετέχει στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού πλην του κράτους μέλους εντός του οποίου είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους,

δ) από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην Κύπρο, σύμφωνα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους,

ε) για κατανάλωση στα πλαίσια συμφωνίας που συνάπτεται με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

2. Προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής από το έδαφος ενός κράτους μέλους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους και υπόκεινται σε απαλλαγή, σύμφωνα με την παρ. 1, συνοδεύονται από πιστοποιητικό απαλλαγής, στο οποίο διευκρινίζονται η φύση και η ποσότητα των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν, η αξία των προϊόντων και η ταυτότητα του απαλλασσόμενου παραλήπτη, καθώς και το κράτος μέλος υποδοχής που πιστοποιεί την απαλλαγή. Το έντυπο που χρησιμοποιείται για το πιστοποιητικό απαλλαγής καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2Α. Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 114 και 115 δεν εφαρμόζεται στη διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής προς τις ένοπλες δυνάμεις που αναφέρονται στην περ. γ) της παρ. 1, εάν η διακίνηση καλύπτεται από καθεστώς που βασίζεται απευθείας στη συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού.

3. Επίσης, απαλλάσσονται του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές Διατάξεις.

4. Οι όροι και οι προύποθέσεις χορήγησης των απαλλαγών των παρ. 1 και 3, καθώς και οι χορηγούμενες ποσότητες, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.».

Άρθρο 17
Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 70 του ν. 2960/2001
Στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον τρόπο διακίνησης των προϊόντων, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τις αρμόδιες αρχές για την παροχή της σχετικής έγκρισης, γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τα προϊόντα που πωλούνται με τις προϋποθέσεις της παρ. 1, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και διακινούνται υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού απλουστευμένου διοικητικού εγγράφου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 57Α, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός με την πώληση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και αποδίδεται από τον επιτηδευματία που εκμεταλλεύεται το κατάστημα. Αν η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του επιτηδευματία είναι σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., τις φορολογικές του υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και εγκεκριμένος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων φορολογικός του αντιπρόσωπος.».

Άρθρο 18
Μικροί οινοπαραγωγοί Αντικατάσταση άρθρου 71 του ν. 2960/2001 (άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Το άρθρο 71 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 71 Μικροί οινοπαραγωγοί

1. Απαλλάσσονται από τις σχετικές με τη διακίνηση και τον έλεγχο υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Τμήματος Β’ του Κεφαλαίου Α’ και του Τμήματος Β’ του Κεφαλαίου Γ’ του τρίτου Μέρους, οι μικροί οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά μέσο όρο κάτω των χιλίων εκατόλιτρων (1000 hl) οίνου ανά αμπελουργική περίοδο, βάσει της μέσης ετήσιας παραγωγής για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες αμπελουργικές περιόδους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2017 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθμ. 607/2009

και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής» (L 58).

2. Όταν οι μικροί οινοπαραγωγοί της παρ. 1 πραγματοποιούν οι ίδιοι ενδοενωσιακές συναλλαγές, ενημερώνουν τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ανωτέρω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής.

3. Όταν οι μικροί οινοπαραγωγοί απαλλάσσονται από υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρ. 1, ο παραλήπτης ενημερώνει, μέσω του εγγράφου που απαιτείται από τον ανωτέρω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 ή με αναφορά σε αυτό, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού για τις παραδόσεις οίνου που έχουν παραληφθεί.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται οι διατυπώσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 19
Τόπος αποστολής και προορισμού της διακίνησης υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής. Εγγύηση Τροποποίηση άρθρου 112 του ν. 2960/2001 (άρθρα 16, 17 και 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 112 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) όπου γίνεται παραπομπή στο άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992, αυτή αντικαθίσταται με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013, β) στην περ. α) της παρ. 1 προστίθεται στοιχείο v), γ) προστίθεται παρ. 1 Α, δ) στην παρ. 2 δα) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται και δβ) το τρίτο εδάφιο απαλείφεται, ε) στην παρ. 3 προστίθεται η αναφορά στην παρ. 1 Α, στ) στην παρ. 4 υποδιαιρούνται περ. α) και β), ζ) στην παρ. 5 ζα) υποδιαιρούνται περ. α) και β), και ζβ) προστίθεται περ. γ), η) στην παρ. 6 ηα) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την απαλοιφή του είδους της παρεχόμενης εγγύησης και ηβ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, θ) η παρ. 8 αντικαθίσταται, ι) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 112 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 112 Διακίνηση υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής

1. Τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα μπορούν να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ των ακόλουθων τόπων εντός του εδάφους της Ένωσης, ακόμα και μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους:

α) από μια φορολογική αποθήκη προς: i) άλλη φορολογική αποθήκη, ii) εγγεγραμμένο παραλήπτη, iii) τόπο όπου τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 114,

iv) τον παραλήπτη που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 68, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από το έδαφος άλλου κράτους μέλους,

v) το τελωνείο εξόδου, εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 329 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» (L 343), το οποίο είναι ταυτόχρονα τελωνείο αναχώρησης για το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, εφόσον αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 189 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξειςτου ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» (L 343),

β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στην περ. α), όταν τα προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραμμένο αποστολέα.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «τόπος εισαγωγής» νοείται ο τόπος όπου τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 201 του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 «για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα» (L 269).

1Α. Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εισαγωγή πραγματοποιείται εντός φορολογικής αποθήκης, τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα δύναται να διακινούνται από τον τόπο εισαγωγής υπό καθεστώς αναστολής μόνο αν ο διασαφιστής ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013, παρέχει στις τελωνειακές αρχές τα εξής:

α) τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με το στοιχείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2012 του Συμβουλίου της 2ας Μαΐου 2012 «για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2073/2004» (L 121), με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εγγεγραμμένου αποστολέα για τη διακίνηση,

β) τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με το στοιχείο α’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 389/2012 του Συμβουλίου, με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του παραλήπτη προς τον οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα,

γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προορίζονται να αποσταλούν από το έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

2. Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία i και ii της περ. α’ της παρ. 1 και της περ β’ της παρ. 1, επιτρέπεται η διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής προς τόπο άμεσης παράδοσης που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, όταν ο τόπος αυτός έχει οριστεί από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή παραλαβής ή από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος παραλήπτης με άδεια που υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 4 του άρθρου 113.

Ο εν λόγω εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο εν λόγω εγγεγραμμένος παραλήπτης παραμένει υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής που αναφέρεται στην παρ. 10 του άρθρου 114.

3. Οι παρ. 1, 1Α και 2 εφαρμόζονται επίσης για τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων με μηδενικό συντελεστή τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση.

4. Η διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής αρχίζει:

α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 1, όταν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξέλθουν από τη φορολογική αποθήκη αποστολής και

β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 1, όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013.

5. Η διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής λήγει:

α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία i, ii και iv της περ. α’ της παρ. 1 και στην περ. β’ της παρ. 1, μόλις ο παραλήπτης παραλάβει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα,

β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο στοιχείο iii της περ. α’ της παρ. 1, όταν τα προϊόντα εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης και

γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο στοιχείο v’ της περ. α’ της παρ. 1, όταν τα προϊόντα υπαχθούν στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης.

6. Οι κίνδυνοι της διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής καλύπτονται από εγγύηση, η οποία παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα.

Η παρεχόμενη εγγύηση ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση. Δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης για διακινήσεις

ενεργειακών προϊόντων μεταξύ κρατών μελών μέσω σταθερών αγωγών, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

7. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 6, δύναται στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση της περ. γ’ της παρ. 8, να επιτρέπεται η παροχή εγγύησης από τον μεταφορέα, τον κύριο των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τον παραλήπτη ή από κοινού από δύο ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 6.

Στις περιπτώσεις προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, για τα οποία προβλέπεται επικόλληση ένσημης ταινίας φορολογίας στο εσωτερικό της χώρας, η εγγύηση μπορεί να βαρύνει το πρόσωπο που παραλαμβάνει τις ταινίες αυτές και παρέχεται τη στιγμή της παραλαβής τους.

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:

α) οι περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η άμεση παράδοση στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με την παρ. 2, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτή πραγματοποιείται,

β) το είδος της παρεχόμενης εγγύησης της παρ. 6. Δύναται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής εγγύησης, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις και μόνο για διακινήσεις υπό καθεστώς αναστολής που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας και να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα,

γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή εγγύησης από τα πρόσωπα της παρ. 7.».

Άρθρο 20
Εγγεγραμμένος παραλήπτης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 113 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 του άρθρου 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Η παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) τροποποιείται α) ως προς την προσθήκη της λέξης «της Ε.Ε.» ως προσδιοριστικό του κράτους μέλους, β) ως προς τις ενέργειες στις οποίες δεν δύναται να προβαίνει ο εγγεγραμμένος παραλήπτης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να παραλαμβάνει προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να αποθηκεύει ή να αποστέλλει υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής.».

Άρθρο 21
Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος Τροποποίηση άρθρου 114 του ν. 2960/2001 (άρθρα 20, 21, 22, 24 και 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 114 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) ως αρμόδιες αρχές προσδιορίζονται οι τελωνειακές αρχές, β) στην παρ. 1 απαλείφεται η αναφορά στον Κανονισμό (ΕΚ) 684/2009, γ) στην παρ. 2 απαλείφεται η αναφορά στην Απόφαση 1152/2003/ΕΚ, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 ο «αποθηκευτής» αντικαθίσταται από τον «παραλήπτη», δ) η παρ. 5 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 6 προστίθεται το πρόσωπο του μεταφορέα για την περίπτωση που κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στ) στην παρ. 8 στα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα τροποποίησης του παραλήπτη των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, στβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ζ) στην παρ. 9 προστίθεται τρίτο εδάφιο, η) το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 τροποποιείται ως προς τη διαβίβαση της αναφοράς στον αποστολέα από την τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού, θ) η παρ. 11 τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις και τον τρόπο σύνταξης της αναφοράς εξαγωγής, ι) η παρ. 12 τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο έκδοσης της προβλεπόμενης απόφασης, ια) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 114 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 114 Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος

1. Η διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς αναστολής μόνον εάν πραγματοποιείται υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3.

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 112, η διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία.

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

3. Η τελωνειακή αρχή επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου.

Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο αποστολέας.

Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, η τελωνειακή αρχή αποδίδει στο έγγραφο μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς και τον κοινοποιεί στον αποστολέα.

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii και iv της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 112 και στην παρ. 2 του άρθρου 112, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν πάραυτα το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι οποίες το προωθούν στον παραλήπτη, εάν ο παραλήπτης είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης.

Όταν τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας και προορίζονται για εγκεκριμένο αποθηκευτή, το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο διαβιβάζεται από την τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής στην τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού και στον εγκεκριμένο αποθηκευτή.

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία iii και v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, εάν το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος εξαγωγής όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής.

Ο διασαφιστής παρέχει στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς, με τον οποίο δηλώνονται τα υποκείμενα

σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που αναφέρονται στη διασάφηση εξαγωγής.

Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής επαληθεύουν, πριν από την παράδοση των προϊόντων προς εξαγωγή, κατά πόσον τα δεδομένα του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου αντιστοιχούν σε εκείνα που περιέχονται στη διασάφηση εξαγωγής.

Αν υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και της διασάφησης εξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής τις γνωστοποιούν στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

Αν τα προϊόντα δεν πρόκειται πλέον να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής γνωστοποιούν, μόλις το αντιληφθούν, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, ότι τα προϊόντα δεν πρόκειται πλέον να εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν πάραυτα τη γνωστοποίηση στον αποστολέα. Με την παραλαβή της γνωστοποίησης, ο αποστολέας ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 ή αλλάζει τον προορισμό των προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.

6. Ο αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που συνοδεύει τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή, αν κανένα πρόσωπο δεν συνοδεύει τα προϊόντα, στον μεταφορέα, τον μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς. Το πρόσωπο που συνοδεύει τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα ή ο μεταφορέας παρέχει τον εν λόγω κωδικό στις αρμόδιες αρχές κάθε φορά που θα το ζητήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

7. Ο αποστολέας μπορεί να ακυρώνει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο εάν δεν έχει αρχίσει η διακίνηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 112.

8. Κατά τη διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής, ο αποστολέας μπορεί, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, να αλλάζει τον προορισμό ή τον παραλήπτη των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, σε έναν από τους προορισμούς που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii, iii ή v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112 ή στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Προς τον σκοπό αυτόν, ο αποστολέας υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού εγγράφου αλλαγής προορισμού στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής χρησιμοποιώντας το μηχανοργανωμένο σύστημα.

9. Στην περίπτωση διακίνησης, διά θαλάσσης ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής τα οποία προορίζονται για παραλήπτη ο οποίος δεν είναι οριστικά γνωστός κατά τη χρονική στιγμή υποβολής από τον αποστολέα του σχεδίου ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στην παρ. 1, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον αποστολέα να παραλείπει από το έγγραφο αυτό τα στοιχεία που αφορούν τον παραλήπτη.

Μόλις γίνουν γνωστά τα στοιχεία που αφορούν στον παραλήπτη, το αργότερο δε όταν λήξει η διακίνηση, ο αποστολέας, κάνοντας χρήση της διαδικασίας της παρ. 8, τα διαβιβάζει αμέσως στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διακινήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία iii και v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112.

10. Κατά την παραλαβή των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων σε οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii ή iv της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112 ή στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, ο παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήξη της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλει αναφορά για την παραλαβή τους, μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

Η τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά παραλαβής.

Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο παραλήπτης.

Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, η τελωνειακή αρχή επιβεβαιώνει στον παραλήπτη την καταχώριση της αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες στη συνέχεια τη διαβιβάζουν στον αποστολέα.

Όταν τα προϊόντα διακινούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας, η αναφορά παραλαβής διαβιβάζεται από την τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής και στον αποστολέα.

11. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο iii της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112 και στην περ. β’ της ίδιας παραγράφου κατά περίπτωση, το τελωνείο εξαγωγής συντάσσει αναφορά εξαγωγής μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με την έξοδο των προϊόντων, τις οποίες έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 329 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 ή από το τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την έξοδο προϊόντων από το τελωνειακό έδαφος, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 54, η οποία βεβαιώνει ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της Ένωσης.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής συντάσσει αναφορά εξαγωγής, με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 329 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

Το τελωνείο εξαγωγής επαληθεύει ηλεκτρονικά τα στοιχεία με βάση τα οποία πρόκειται να συνταχθεί η αναφορά εξαγωγής σύμφωνα με την παρούσα. Μόλις επαληθευτούν τα εν λόγω στοιχεία και εφόσον το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος εξαγωγής, το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής διαβιβάζει την αναφορά εξαγωγής στις αρμόδιες αρχές του

κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες στη συνέχεια την διαβιβάζουν στον αποστολέα.

Στις περιπτώσεις που ο τόπος αποστολής των προϊόντων και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, η αναφορά εξαγωγής προωθείται στην αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής και στον αποστολέα.

12. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διαδικασίες για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής των προϊόντων από τους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 68, από τους περιστασιακά εγγεγραμμένους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 113, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 22
Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι μη διαθέσιμο Τροποποίηση άρθρου 115 του ν. 2960/2001 (άρθρα 26 και 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 115 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) ως αρμόδιες αρχές προσδιορίζονται οι τελωνειακές αρχές, β) η αναφορά σε «εκτός λειτουργίας» σύστημα αντικαθίσταται από τη αναφορά σε «μη διαθέσιμο» σύστημα, γ) η φράση «έντυπο έγγραφο» αντικαθίσταται από τη φράση «εφεδρικό έγγραφο», δ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 δα) η επικύρωση αντικαθίσταται από την επαλήθευση και δβ) προστίθεται η προϋπόθεση της εγκυρότητας των στοιχείων, ε) στην παρ. 3 διαγράφεται το πρώτο εδάφιο, στ) στο τέλος της παρ. 4 προστίθενται δύο νέα εδάφια, ζ) στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 προστίθεται η περίπτωση της γνωστοποίησης, η) στην παρ. 7 αντικαθίσταται το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης, θ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 115 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 115 Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι μη διαθέσιμο

1. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 114, σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής, ο αποστολέας μπορεί να αρχίζει τη διακίνηση των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, υπό την προϋπόθεση:

α) ότι τα προϊόντα συνοδεύονται από εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 114,

β) ότι ενημερώνει τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής πριν από την έναρξη της διακίνησης.

Σε περίπτωση που ο τόπος αποστολής των προϊόντων βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, ο αποστολέας πριν από την έναρξη της διακίνησης υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής ένα αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στην περ. α’, για την ενδεχόμενη επαλήθευση των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό και,

εφόσον για τη μη διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος ευθύνεται ο ίδιος, ενημερώνει σχετικά με τους λόγους της μη διαθεσιμότητας.

2. Μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος, ο αποστολέας υποβάλλει για τη συγκεκριμένη διακίνηση σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 114.

Μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 114, αν τα εν λόγω στοιχεία είναι έγκυρα, το έγγραφο αυτό αντικαθιστά το εφεδρικό έγγραφο που αναφέρεται στην περ. α’ της παρ. 1. Οι παρ. 4, 5, 10 και 11 του άρθρου 114 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

3. Ο αποστολέας οφείλει να φυλάσσει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που αναφέρεται στην περ. α’ της παρ. 1, στα λογιστικά του αρχεία.

4. Εάν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής, ο αποστολέας μπορεί να τροποποιήσει τον προορισμό των προϊόντων, όπως αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 114 και κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής χρησιμοποιώντας άλλα μέσα επικοινωνίας. Για τον σκοπό αυτόν ο αποστολέας ενημερώνει την τελωνειακή αρχή του τόπου αποστολής πριν από την έναρξη της αλλαγής προορισμού. Οι παρ. 2 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Εάν το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος αποστολής στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία iii και v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, ο αποστολέας παρέχει αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου που αναφέρεται στην περ. α’ της παρ. 1, στον διασαφιστή.

Ο διασαφιστής παρέχει στις αρμόδιες αρχές του τόπου εξαγωγής αντίγραφο του εν λόγω εφεδρικού εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου αντιστοιχεί στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που δηλώνονται στη διασάφηση εξαγωγής ή τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του εφεδρικού εγγράφου.

5. Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii και iv της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 112 και στην παρ. 2 του άρθρου 112, η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 114, δεν μπορεί να υποβληθεί κατά την περάτωση μιας διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι μη διαθέσιμο στο κράτος μέλος προορισμού είτε διότι, σύμφωνα με την περίπτωση που αναφέρεται στην παρ. 1, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παρ. 2, ο παραλήπτης υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή του τόπου προορισμού, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, εφεδρικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με εκείνα της αναφοράς παραλαβής και επιβεβαιώνει την περάτωση της διακίνησης.

Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού αποστέλλουν αντίγραφο του εφεδρικού εγγράφου στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής, οι οποίες το διαβιβάζουν στον αποστολέα ή το φυλάσσουν ώστε να είναι στη διάθεσή του, εκτός εάν η αναφορά παραλαβής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 114 μπορεί να τους υποβληθεί εγκαίρως από τον παραλήπτη μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ή εκτός αν πρόκειται για δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, μεταξύ των τελωνειακών αρχών της χώρας, όταν η διακίνηση υπό καθεστώς αναστολής πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της.

Μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος στο κράτος μέλος προορισμού ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παρ. 2, ο παραλήπτης υποβάλλει αναφορά παραλαβής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 114. Τα εδάφια δεύτερο έως και πέμπτο της παρ. 10 του άρθρου 114 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

6. Όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται στα στοιχεία iii και v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 114 ή η γνωστοποίηση ότι τα προϊόντα δεν θα εξέλθουν πλέον από το έδαφος της Ε.Ε. όπως προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 114, δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί στη λήξη μιας διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης είτε διότι το μηχανοργανωμένο σύστημα δεν είναι διαθέσιμο στο κράτος μέλος εξαγωγής, είτε διότι, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρ. 1, οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παρ. 2 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής έγγραφο που περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με εκείνα της αναφοράς εξαγωγής ή της γνωστοποίησης και πιστοποιεί τη λήξη της διακίνησης ή ότι τα προϊόντα δεν θα εξέλθουν από το έδαφος της Ε.Ε., εκτός εάν η αναφορά εξαγωγής ή η γνωστοποίηση, μπορεί να καταρτιστεί συντόμως μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος ή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν στον αποστολέα αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή το φυλάσσουν ώστε να είναι στη διάθεσή του.

Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, μεταξύ των τελωνειακών αρχών της χώρας, όταν ό τόπος αποστολής και το τελωνείο εξαγωγής βρίσκονται στο εσωτερικό της.

Μόλις αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα του μηχανοργανωμένου συστήματος στο κράτος μέλος εξαγωγής ή ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παρ. 2, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν αναφορά εξαγωγής σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 114 ή τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 114. Τα εδάφια τρίτο έως

και πέμπτο της παρ. 11 του άρθρου 114, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

7. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 23
Εναλλακτική απόδειξη παραλαβής και αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο Τροποποίηση άρθρου 116 του ν. 2960/2001 (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 116 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) ο τίτλος αντικαθίσταται, β) στην παρ. 1 προστίθεται η αναφορά στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 114, γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) προστίθεται παρ. 4, ε) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 116 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 116 Εναλλακτική απόδειξη παραλαβής και αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 5 και 6 του άρθρου 115, η αναφορά παραλαβής, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 114, ή η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 114, πιστοποιούν ότι μια διακίνηση προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης έχει λήξει, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 112.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, εάν δεν υπάρχει αναφορά παραλαβής ή αναφορά εξαγωγής για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 115, μπορεί να προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη για τη λήξη της διακίνησης υποκειμένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία i, ii και iv της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 112 και στην παρ. 2 του άρθρου 112, δύναται να προσκομισθεί εναλλακτική απόδειξη για τη λήξη της διακίνησης με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προορισμού, με βάση κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα έχουν φθάσει στον προορισμό τους.

Κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί το εφεδρικό έγγραφο που αναφέρεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 115.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία iii και v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, στις περιστάσεις που καθορίζονται στην παρ. 2, έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης, οι τελωνειακές αρχές:

α) κάνουν δεκτή, ως αποδεικτικό στοιχείο για το ότι τα προϊόντα έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης, θεώρηση των αρχών του κράτους μέλους της Ε.Ε. στο οποίο βρίσκεται το τελωνείο εξόδου, η οποία πιστοποιεί ότι τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα έχουν εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης ή έχουν

υπαχθεί στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με την υποπερ. v της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 112,

β) μπορούν να λάβουν υπόψη κάθε συνδυασμό των ακόλουθων αποδεικτικών στοιχείων:

βα) δελτίο παράδοσης, ββ) έγγραφο υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον

οικονομικό φορέα που έχει πραγματοποιήσει τη μεταφορά των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε., το οποίο πιστοποιεί την έξοδο των προϊόντων,

βγ) έγγραφο στο οποίο η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας πιστοποιεί την παράδοση σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για αυτήν την πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος μέλος ή χώρα,

βδ) καταχωρίσεις που τηρούνται από τους οικονομικούς φορείς σχετικά με προϊόντα τα οποία προμηθεύουν σε πλοία, αεροσκάφη ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις,

βε) άλλα αποδεικτικά στοιχεία αποδεκτά από τις αρχές του κράτους μέλους αποστολής.

Αν οι τελωνειακές αρχές αποδεχθούν τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, προβαίνουν σε λήξη της διακίνησης μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος.

3. Οι αρμόδιες αρχές της χώρας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτές και συνεργάζονται με την Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που διέπουν τη διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και η είσπραξη των εν λόγω φόρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 389/2012 του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 «για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης» (L 121).

4. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 2.».

Άρθρο 24
Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση Τροποποίηση άρθρου 119 του ν. 2960/2001 (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Στο άρθρο 119 του ν. 2960/2001 (Α’ 265): α) η παρ. 3 αντικαθίσταται, β) προστίθενται νέες παρ. 3Α και 5, γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και το άρθρο 119 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 119 Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση

1. Σε περίπτωση που διαπραχθεί παρατυπία κατά τη διάρκεια διακίνησης προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 ή την παρ. 1 του άρθρου 60, σε έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε. άλλο από το έδαφος κράτους μέλους στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση, τα προϊόντα υπόκεινται σε

ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος καθίσταται απαιτητός στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.

Σε περίπτωση που η παρατυπία διαπραχθεί στο έδαφος της χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στο εσωτερικό της χώρας.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία στο εσωτερικό της χώρας κατά τη διάρκεια της διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 ή την παρ. 1 του άρθρου 60, και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο τόπος στον οποίο διαπράχθηκε η παρατυπία, αυτή θεωρείται ότι διαπράχθηκε και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στο εσωτερικό της χώρας.

Ωστόσο, εάν εξακριβωθεί σε ποιου κράτους μέλους το έδαφος πράγματι διαπράχθηκε η παρατυπία πριν από τη λήξη τριετούς περιόδου από την ημερομηνία απόκτησης των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.

3. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υποχρεούται να καταβάλει το πρόσωπο που εγγυήθηκε την καταβολή του, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 57Α ή την παρ. 4 του άρθρου 60, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετείχε στην παρατυπία, με την επιφύλαξη του άρθρου 119Α. Σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την καταβολή του ίδιου ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα για την πληρωμή της οφειλής.

3Α. Για υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τέθηκαν σε ανάλωση στην Ελλάδα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, επιστρέφει ή διαγράφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος επιβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία.

Όταν το κράτος μέλος προορισμού είναι η Ελλάδα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα επιβλήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου διαπράχθηκε ή διαπιστώθηκε η παρατυπία, οι τελωνειακές αρχές αποδεσμεύουν την εγγύηση που έχει κατατεθεί κατ’ εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 57Α ή της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 60.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «παρατυπία» νοείται η κατάσταση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 57 ή της παρ. 1 του άρθρου 60, η οποία δεν καλύπτεται από το άρθρο 61 και λόγω της οποίας δεν έληξε με κανονικό τρόπο μια διακίνηση ή μέρος μιας διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

5. Οποιαδήποτε απουσία εγγραφής ή πιστοποίησης ενός ή και όλων των προσώπων που εμπλέκονται στη διακίνηση, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 57 ή της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 60 ή οποιαδήποτε μη τήρηση της παρ. 1 του άρθρου 57Α, θεωρείται παρατυπία. Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλόγως, εκτός εάν ο παραλήπτης είναι υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 60.».

Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Επιτρέπεται η παραλαβή υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως αυτές καθορίζονται πριν από την αντικατάσταση των άρθρων 57 και 58 από τα άρθρα 6 και 9 του παρόντος αντίστοιχα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών και των δασμολογικών ρυθμίσεων, καθώς και των ρυθμίσεων για την εμπορική πολιτική και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών, του περιβάλλοντος και των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου.

Άρθρο 27
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι ο ανακαθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, καθώς και η ρύθμιση όλων των θεμάτων που άπτονται του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269) και η ταυτόχρονη κατάργηση του ν. 718/1977 «Περί εκτελωνιστών» (Α’ 304), ώστε να εκσυχρονιστεί το συνολικό πλαίσιο προς όφελος των συναλλασσομένων και της εύρυθμης λειτουργίας των τελωνείων της χώρας.

Άρθρο 28
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «πρόσωπο»: φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα,

2. «τελωνειακές διατυπώσεις»: το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την τελωνειακή νομοθεσία,

3. «τελωνειακή αντιπροσώπευση»: η διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων με την ιδιότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου,

4. «τελωνειακός αντιπρόσωπος»: κάθε πρόσωπο που ορίζεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του παρόντος από άλλο πρόσωπο με σκοπό τη διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων στο πλαίσιο των συναλλαγών του με τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία,

5. «επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος»: ο τελωνειακός αντιπρόσωπος που έχει λάβει την άδεια του άρθρου 32 και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων,

6. «άμεση τελωνειακή αντιπροσώπευση»: η περίπτωση κατά την οποία ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου και για λογαριασμό αυτού,

7. «έμμεση τελωνειακή αντιπροσώπευση»: η περίπτωση κατά την οποία ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου,

8. «αρμόδιες διοικητικές αρχές»: οι τελωνειακές αρχές του άρθρου 31,

9. «διασαφιστής»: το πρόσωπο που υποβάλλει στις τελωνειακές αρχές το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό ή έγγραφο για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων στο όνομά του ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου υποβάλλεται το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό ή έγγραφο,

8. «Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων» ή «Μητρώο»: το Μητρώο που τηρείται από τις τελωνειακές αρχές του άρθρου 31 για την εγγραφή των προσώπων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου. Το Μητρώο τηρείται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

9. «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας»: ο Κανονισμός (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269).

Άρθρο 29
Όροι διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο

1. Κάθε πρόσωπο μπορεί να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο με γενική ή ειδική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων. Όταν δεν απαιτείται η χρήση πληροφοριακού συστήματος για τη διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων ή άλλων τελωνειακών εργασιών, κάθε πρόσωπο μπορεί να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο με γραπτή εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση.

2. Το πρόσωπο που κατά τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη σχετική εξουσιοδότηση της παρ. 1.

3. Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εκτός των περιπτώσεων που ενεργεί για λογαριασμό προσώπων τα οποία δεν υποχρεούνται να

είναι εγκαταστημένα σε αυτό σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης τελωνειακός αντιπρόσωπος που είναι κάτοχος ισχύουσας Άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα για τελωνειακές απλουστεύσεις (ΑΕΟ C), έχει το δικαίωμα να διενεργεί τελωνειακές διατυπώσεις ως τελωνειακός αντιπρόσωπος στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ίδιου Κώδικα.

4. Κατά τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό του προσώπου που αντιπροσωπεύει και διευκρινίζει εάν η αντιπροσώπευση είναι άμεση ή έμμεση. Όταν ένα πρόσωπο δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος, χωρίς να διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό.

5. Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος οφείλει να τηρεί την εξουσιοδότηση της παρ. 1 και να την παρέχει στον χρόνο και με τον τρόπο που αυτή ζητείται από τις τελωνειακές αρχές ή άλλες ελεγκτικές ή αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες του Δημοσίου.

6. Ο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος μπορεί να ασκεί άμεση και έμμεση αντιπροσώπευση.

7. Όταν ένα νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος με άμεση αντιπροσώπευση, πρέπει να απασχολεί με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας, τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

8. Ως τελωνειακός αντιπρόσωπος με άμεση αντιπροσώπευση μπορεί να ορίζεται πρόσωπο που δεν διαθέτει άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, όταν πρόκειται για υποβολή:

α) συνοπτικής διασάφησης εισόδου, β) διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, γ) συνοπτικής διασάφησης εξόδου, δ) γνωστοποίησης επανεξαγωγής, ε) διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ειδών

που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

στ) διασάφησης εξαγωγής για εφοδιασμό πλοίων με εμπορεύματα αξίας μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) με πλήρη απαλλαγή από δασμούς και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις,

ζ) προφορικής δήλωσης για προσωπικά είδη που κομίζονται από ταξιδιώτες.

9. Κάθε πρόσωπο μπορεί να ορίζεται ως τελωνειακός αντιπρόσωπος με έμμεση αντιπροσώπευση, ανεξαρτήτως αν κατέχει άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

Άρθρο 30
Ευθύνη τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών, ελεγκτικών και άλλων αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών του Δημοσίου

1. Ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος: α) δεσμεύεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), καθώς και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών, τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ των επισυναπτομένων εγγράφων τους, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή από την εκτέλεση εγκεκριμένων πράξεων,

β) ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις από φόρους και λοιπά δικαιώματα, που γεννώνται:

βα) κατά την αποδοχή της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού,

ββ) λόγω μη τήρησης υποχρέωσης του αντιπροσωπευόμενου που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη μη τήρηση της υποχρέωσης και ενήργησε για λογαριασμό αυτού ή έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης.

2. Ο άμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος: α) δεσμεύεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), καθώς και των λοιπών τελωνειακών παραστατικών, τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ των επισυναπτομένων εγγράφων τους, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή από την εκτέλεση εγκεκριμένων πράξεων,

β) ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο, για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμούς, καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις από φόρους και λοιπά δικαιώματα, που γεννώνται:

βα) κατά την αποδοχή της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες της διασάφησης ή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) ή άλλου τελωνειακού παραστατικού και των επισυναπτόμενων εγγράφων τους ήταν εσφαλμένες,

ββ) λόγω μη τήρησης υποχρέωσης του αντιπροσωπευόμενου που προβλέπεται από την τελωνειακή νομοθεσία, εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη μη πλήρωση της υποχρέωσης και ενήργησε για λογαριασμό αυτού ή έλαβε μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άρθρο 31
Αρμόδιες διοικητικές αρχές

1. Ως αρμόδιες διοικητικές αρχές για την εποπτεία των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων και την τήρηση του Μητρώου αυτών, ορίζονται οι εξής τελωνειακές αρχές:

α) η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής με έδρα τον Πειραιά, στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς, Νήσων, Βοιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Ικαρίας, Χίου, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Ρόδου, Κω, Καρπάθου, Καλύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων,

β) η Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Αγίου Όρους, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Σποράδων, Τρικάλων, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας,

γ) η Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας με έδρα την Πάτρα, στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Φωκίδος, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν την ευθύνη της τήρησης και της ενημέρωσης του Μητρώου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων για τους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους που εδρεύουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Άρθρο 32
Επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος

1. Το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου ασκείται ελεύθερα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής του προσώπου στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων και της λήψης της άδειας της παρ. 6, κατόπιν σχετικής αίτησης.

2. Για την εγγραφή φυσικών προσώπων στο μητρώο πρέπει να πληρούνται από τους αιτούντες σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχοι τίτλου τουλάχιστον δευτεροβάθμιου κύκλου εκπαίδευσης, ήτοι απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια αρχή ως ισότιμοι ή ισοδύναμοι προς τους τίτλους που κατά περίπτωση απονέμονται από τα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή να φέρουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας με συγκρίσιμο τίτλο σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης όπως ορίζει το π.δ. 38/ 2010 (Α’ 78),

β) βα) να διαθέτουν πιστοποίηση ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι από αρμόδιο φορέα διαπιστευμένο κατά ISO/ IEC 17024 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ύστερα από αξιολόγηση επί του Προτύπου Επάρκειας Τελωνειακών Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (Comité Européen De Normalisation (CEN) ΕΝ 16992:2017) ή

ββ) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει το Πρότυπο Επάρκειας Τελωνειακών Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (Comité Européen De Normalisation (CEN) ΕΝ 16992:2017) και παρέχεται από οποιονδήποτε από τους παρακάτω φορείς:

ββα) την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

βββ) αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φορείς παροχής επαγγελματικής κατάρτισης,

ββγ) επαγγελματική ή εμπορική ένωση, αναγνωρισμένη από τις τελωνειακές αρχές στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης ή διαπιστευμένη στην Ευρωπαϊκή ’Ενωση για την παροχή παρόμοιων πιστοποιήσεων,

γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της φοροδιαφυγής, καθώς και για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα οικονομικής φύσεως,

δ) να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά τον χρόνο της εγγραφής τους στο Μητρώο.

3. Για την εγγραφή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων στο Μητρώο πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων να ασκεί ως κύρια δραστηριότητα αυτού την παροχή υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης,

β) το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων να απασχολεί ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να διενεργούν εργασίες τελωνειακής αντιπροσώπευσης στο όνομα του νομικού προσώπου,

γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας και της φοροδιαφυγής, για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για οποιοδήποτε άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα,

δ) το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά τον χρόνο της εγγραφής τους στο Μητρώο.

4. Για την εγγραφή στο Μητρώο προσώπων, τα οποία ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης, προσκομίζονται:

α) Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα για τελωνειακές απλουστεύσεις (ΑΕΟ C) σε ισχύ και

β) πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 2 όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή της περ. β) της παρ. 3 προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

5. Πρόσωπα εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες, τα οποία έχουν λάβει άδεια τελωνειακού αντιπροσώπου στη χώρα τους, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 2 όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή της περ. β) της παρ. 3 προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, η αρμόδια διοικητική αρχή, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εγγράφει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων της χωρικής της αρμοδιότητας και χορηγεί τη σχετική άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

Άρθρο 33
Αναστολή, ανάκληση, ακύρωση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου

1. Για την αναστολή, την ανάκληση ή την ακύρωση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπρο-σώπου εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα άρθρα 16, 17 και 18 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343/1) και του άρθρου 15 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (L 343) σχετικά με την αναστολή, την ανάκληση ή την ακύρωση των ευνοϊκών τελωνειακών αποφάσεων.

2. Η αναστολή, η ανάκληση ή η ακύρωση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου αποφασίζονται από την αρμόδια διοικητική αρχή. Η αναστολή και η ανάκληση της άδειας ισχύουν από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον τελωνειακό αντιπρόσωπο που αφορούν. Η ακύρωση της άδειας ανατρέχει στον χρόνο έκδοσής της.

3. Η άδεια αναστέλλεται για μέγιστο διάστημα τριάντα (30) ημερών όταν:

α) η αρμόδια διοικητική αρχή πιθανολογεί αιτιολογημένα ότι ενδεχομένως υπάρχουν επαρκείς λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκλησή της, αλλά δεν διαθέτει ακόμη όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να λάβει απόφαση επί της ακύρωσης ή της ανάκλησης,

β) η αρμόδια διοικητική αρχή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατοχής της άδειας ή ότι ο δικαιούχος της άδειας δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της ιδιότητας του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και κρίνεται σκόπιμο να του δοθεί το χρονικό περιθώριο να λάβει μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις,

γ) ο δικαιούχος της άδειας ζητά την αναστολή διότι δεν μπορεί προσωρινά να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που τίθενται για την κατοχή της άδειας ή να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της άδειας του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι των περ. β) και γ), ο δικαιούχος της άδειας κοινοποιεί στην αρμόδια για τη λήψη της απόφασης τελωνειακή αρχή τα μέτρα που θα λάβει, προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των απαιτήσεων ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις, καθώς και τον χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη των μέτρων αυτών.

4. Η άδεια ανακαλείται όταν διαπιστώνεται ότι μία ή περισσότερες προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η έκδοσή της δεν πληρούνταν ή δεν πληρούνται πλέον ή όταν ζητηθεί από τον αντιπρόσωπο.

5. Η ανάκληση της άδειας γίνεται αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις:

α) αμετάκλητης καταδίκης για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της φοροδιαφυγής, για οποιοδή-ποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για οποιοδήποτε άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα ή

β) μη έγκαιρης προσκόμισης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή των δικαιολογητικών της περ. στ) του άρθρου 34, εφόσον είχε προηγηθεί αναστολή της άδειας και ο υπόχρεος δεν συμμορφώθηκε προς τους όρους της αναστολής για προσκόμιση των δικαιολογητικών εντός της καθορισθείσας προθεσμίας.

Για την αυτοδίκαιη ανάκληση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια διοικητική αρχή και ο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος διαγράφεται από το Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων.

6. Η άδεια ακυρώνεται και ο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο, όταν διαπιστώνεται ότι η άδεια χορηγήθηκε με βάση ελλιπείς ή αναληθείς πληροφορίες χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα εκδίδετο και ο δικαιούχος της απόφασης γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ελλιπή ή αναληθή.

7. Πριν από τη λήψη της απόφασης αναστολής, ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, η αρμόδια διοικητική αρχή κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους στους οποίους πρόκειται να βασιστεί η απόφαση και παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης των απόψεών του και προσκόμισης στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτός λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της κοινοποίησης.

8. Όταν η άδεια του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου ακυρώνεται, τα τελωνειακά παραστατικά που κατατέθηκαν από τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει η ακύρωση και για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, θεωρείται ότι κατατέθηκαν με την ιδιότητα της έμμεσης αντιπροσώπευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 34
Υποχρεώσεις επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων
Οι επαγγελματίες τελωνειακοί αντιπρόσωποι οφείλουν:

α) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας και του Χάρτη Ποιότητας που έχουν θεσπισθεί από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εκτελωνιστών (Confédération Internationale des Agents en Douane (CONFIAD) Pan-European Network),

β) να έχουν λάβει από τον αντιπροσωπευόμενο σχετική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια των τελωνειακών διατυπώσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29,

γ) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, να παρίστανται αυτοπροσώπως κατά την εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων, απαγορευομένης της εκτέλεσης του συνόλου ή μέρους των διατυπώσεων από άλλα πρόσωπα. Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, είναι δυνατή η εκτέλεση μέρους των διατυπώσεων από τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι επαγγελματίες τελωνειακοί αντιπρόσωποι και κατέχουν σχετική ειδική εξουσιοδότηση από τους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους της περ. β),

δ) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, να διενεργούν το σύνολο ή μέρος των τελωνειακών διατυπώσεων που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν μόνο μέσω των Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων που απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μη, απαγορευομένης της εκτέλεσης του συνόλου ή μέρους των διατυπώσεων από άλλα πρόσωπα. Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εξαιτίας των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων από τους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους που απασχολεί το νομικό πρόσωπο, είναι δυνατή η εκτέλεση μέρους των διατυπώσεων από τρίτα πρόσωπα, τα οποία είναι επαγγελματίες τελωνειακοί αντιπρόσωποι και κατέχουν σχετική ειδική εξουσιοδότηση από τους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους της περ. β),

ε) να ενημερώνουν την αρμόδια διοικητική αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 32,

στ) να προσκομίζουν εγκαίρως τα έγγραφα, τα οποία ανανεώνονται μέσα σε ορισμένη προθεσμία ή έχουν ημερομηνία λήξης,

ζ) να μην καθυστερούν αδικαιολόγητα την ολοκλήρωση των προβλεπομένων πράξεων και διατυπώσεων για την ομαλή διακίνηση των υποκειμένων σε τελωνειακή επιτήρηση εμπορευμάτων και την καταβολή των αναλογουσών δασμοφορολογικών και λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων,

η) να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση τους και έχει σχέση με τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία,

θ)να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές, στην κατάλληλη μορφή, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τα έγγραφα και τις αναγκαίες πληροφορίες που ζητούνται από αυτές, όπως και την απαιτούμενη συνδρομή για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων ή ελέγχων,

ι) να τηρούν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά λογιστική καταχώριση των τελωνειακών παραστατικών που υποβάλλουν στις τελωνειακές αρχές, καθώς και αρχείο με αντίγραφα όλων των υποστηρικτικών εγγράφων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών,

ια) να εκδίδουν τα λογιστικά στοιχεία του ν. 4308/2014 (Α’ 251) προς τους λήπτες των υπηρεσιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης και να τηρούν λογιστικά αρχεία (βιβλία) σύμφωνα με τον ίδιο νόμο,

ιβ) να είναι ενημερωμένοι για την ισχύουσα σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και να παρακολουθούν ένα τουλάχιστον πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης του άρθρου 36 ανά τριετία,

ιγ) να φέρουν κατά τη διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων το επαγγελματικό δελτίο ταυτότητας και σήμα αναγνώρισης που καθορίζεται από την Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας και το οποίο εκδίδεται από τον τοπικό σύλλογο εκτελωνιστών τελωνειακών αντιπροσώπων της έδρας του τελωνειακού αντιπρόσωπου.

Άρθρο 35
Αμοιβή επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων
Η αμοιβή για τη διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων από επαγγελματία τελωνειακό αντιπρόσωπο καθορίζεται ελεύθερα μετά από συμφωνία μεταξύ του τελωνειακού αντιπροσώπου και του εντολέα του.

Άρθρο 36
Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων
Οι φορείς που αναφέρονται στην υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 32 δύνανται να οργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης των εν ενεργεία επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων. Η εκπαιδευτική ύλη των εν λόγω προγραμμάτων καλύπτει τους τομείς του Προτύπου Επάρκειας Τελωνειακών Αντιπρο-σώπων ΕΝ 16992:2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (Comité Européen De Normalisation, CEN).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 37
Πειθαρχική εξουσία

1. Η παράβαση των υποχρεώσεων των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων που απορρέουν από το παρόν Μέρος και από τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους, η ανάρμοστη ή αναξιοπρεπής συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις υποχρεώσεις αυτών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με πειθαρχική ποινή,ανεξαρτήτως άλλης συνέπειας ή της ποινικής ευθύνης του παραβάτη.

2. Η πειθαρχική εξουσία στους Επαγγελματίες Τελωνειακούς Αντιπροσώπους ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων του άρθρου 38.

3. Η πειθαρχική δίωξη Επαγγελματία Τελωνειακού Αντιπροσώπου ασκείται αυτεπαγγέλτως ή με εντολή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν έγγραφης αναφοράς των τελωνειακών αρχών ή άλλης δημόσιας αρχής ή κατόπιν αίτησης κυρίου εμπορεύματος και κάθε προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο 38
Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων (ΠΕΙ.Σ.Ε.Τ.Α.)

1. Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων (Συμβούλιο), το οποίο αποτελείται:

α) από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως πρόεδρο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,

β) από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου για την τελωνειακή αντιπροσώπευση τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,

γ) από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και βαθμού Α’ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., οι οποίοι προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τον Προϊστάμενο της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,

δ) από έναν αντιπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Κ.Ε.Ε.Ε.,

ε) από έναν αντιπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών της Ελλάδας (Ο.Ε.Τ.Ε.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ο.Ε.Τ.Ε.,

στ) από έναν Αντιπρόσωπο του Συλλόγου Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς Αθηνών, ο οποίος προτείνεται από τον ίδιο σύλλογο με τον αναπληρωτή του.

Όταν το θέμα αφορά σε τελωνειακό αντιπρόσωπο ο οποίος είναι καταχωρισμένος στο Μητρώο αρμόδιας διοικητικής αρχής η οποία βρίσκεται εκτός της Αττικής, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά τη συμμετοχή εκπροσώπου του συλλόγου εκτελωνιστών τελωνειακών αντιπροσώπων στον οποίο ανήκει ο τελωνειακός αντιπρόσωπος.

2. Tο Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, επικρατούσης σε περίπτωση ισοψηφίας της ψήφου του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης της παρ. 2 του άρθρου 44 ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου είναι πλήρως αιτιολογημένες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο κατ’ αύξοντα αριθμό.

5. Για τη συμμετοχή των μελών στο Συμβούλιο δεν καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 39
Λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου

1. Το Συμβούλιο του άρθρου 38 διαθέτει δική του σφραγίδα, τηρεί δικό του πρωτόκολλο εισερχομέ-νωνεξερχομένων εγγράφων και βιβλίο πρακτικών με επιμέλεια του Γραμματέα του και αλληλογραφεί, εάν δεν ορίζεται ειδικώς διαφορετικά, διά του Προέδρου του.

2. Μετά την παραλαβή από τον Γραμματέα, των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 37, για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο Πρόεδρος ορίζει εγγράφως μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής προβαίνει στη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού, στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνονται και ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις, αλληλογραφώντας ο ίδιος για τον σκοπό αυτόν, μέσω της γραμματείας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρόσωπα ή φορείς, από τους οποίους μπορεί να ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις, για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με την υπό εξέταση υπόθεση. Μετά τη συλλογή του αποδεικτικού υλικού καλεί τον πειθαρχικώς διωκόμενο σε έγγραφη απολογία και στη συνέχεια συντάσσει έγγραφη εισήγηση προς το Συμβούλιο.

3. Η λήψη της μαρτυρικής κατάθεσης ή της απολογίας από τον εισηγητή γίνεται με την παρουσία του Γραμματέα που συντάσσει σχετική έκθεση, μετά από την έγγραφη κλήτευση του μάρτυρα ή του διωκομένου. Η κλήση περιέχει συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης για την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εξέταση, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα εξέτασης και προκειμένου για κλήση σε απολογία, το πειθαρχικό αδίκημα και τη διάταξη από την οποία προβλέπεται. Η κλήση επιδίδεται από υπάλληλο της αρμόδιας διοικητικής αρχής στο Μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο τελωνειακός αντιπρόσωπος, η οποία συντάσσει αποδεικτικό επίδοσης ή από δικαστικό επιμελητή, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία καλείται προς εξέταση ή απολογία ο μάρτυρας ή ο διωκόμενος. Η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, μετά από αίτημα του κληθέντος, ιδίως εάν κατοικεί εκτός της Περιφέρειας Αττικής. Όταν ο κληθείς κατοικεί εκτός της ελληνικής επικράτειας, η προθεσμία ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και μπορεί να παραταθεί αναλόγως.

4. Ο διωκόμενος δικαιούται, πριν από την απολογία του, να λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων της πειθαρχικής δικογραφίας και να λάβει αντίγραφά τους, να υποβάλει μαζί με την απολογία του έγγραφα υπεράσπισής του και να προτείνει έως και δύο (2) μάρτυρες για εξέταση. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως από τον εισηγητή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96). Είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του διωκομένου, η προσκόμιση με ευθύνη του κρίσιμων εγγράφων ή άλλων στοιχείων που βρίσκονται σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.

5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων αποφαίνεται αιτιολογημένα, μετά από κλήση σε ακρόαση του τελωνειακού αντιπροσώπου και εκτιμώντας τα πραγματικά περιστατικά δύναται να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ποινές του άρθρου 40. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο διωκόμενος μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή δια ή μετά δικηγόρου.

6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τον ορισμό εισηγητή, σύμφωνα με την παρ. 2.

7. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων είναι πλήρως αιτιολογημένες και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του.

8. Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου χωρεί προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους στον διωκόμενο.

Άρθρο 40
Πειθαρχικές ποινές

1. Για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι εξής ποινές:

α) χρηματικό πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) αναστολή της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου,

γ) ανάκληση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

2. Για την επιμέτρηση της επιβαλλόμενης ποινής λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης, ο κίνδυνος για την αξιοπιστία και την ορθή λειτουργία του θεσμού των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων, ο προσπορισμός οφέλους και η συνδρομή στο πρόσωπο του παραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου ή του νομίμου εκπροσώπου, όταν το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου ασκείται από νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3. Η ποινή της ανάκλησης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου επιβάλλεται για τα εξής αδικήματα, εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 33 περί αυτοδίκαιης ανάκλησης:

α) για τη διάπραξη ποινικώς κολασίμου αδικήματος το οποίο ανάγεται στην εκτέλεση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου ή λόγω αυτής,

β) για την ανάληψη ή εκτέλεση, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, άμεσο ή έμμεσο, εργασιών τελωνειακής αντιπροσώπευσης, μέσα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

4. Όταν διαπράττεται από το ίδιο πρόσωπο αδίκημα μέσα σε ένα έτος από την τέλεση του ίδιου ή άλλου αδικήματος για το οποίο επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής

της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, επιβάλλεται κατά την κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου εκ νέου η ποινή της αναστολής ή η ποινή της ανάκλησης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

5. Οι αποφάσεις που επιβάλλουν τις ως άνω ποινές κοινοποιούνται στην αρμόδια διοικητική αρχή στο Μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος για την εκτέλεσή τους και την ενημέρωση του Μητρώου.

6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της περ. α) της παρ. 1, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Άρθρο 41
Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων

1. Τα πειθαρχικά αδικήματα των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων παραγράφονται πέντε (5) χρόνια μετά από την τέλεσή τους.

2. Πειθαρχικό αδίκημα το οποίο αποτελεί και ποινικό δεν παραγράφεται, πριν παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του ποινικού αδικήματος.

3. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται από την κοινοποίηση της κλήσης σε απολογία μέχρι την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής αποφάσεως για μέγιστο διάστημα δύο (2) ετών.

4. Η παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος διακό-πτεται, εάν τελεσθεί άλλο πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη του πρώτου ή τη ματαίωση της σχετικής πειθαρχικής διαδικασίας.

5. Οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί και έμειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται ύστερα από δέκα (10) χρόνια όταν πρόκειται για ανάκληση, πέντε (5) χρόνια όταν πρόκειται για αναστολή και τρία (3) χρόνια για κάθε άλλη ποινή.

6. Παραγραφέν πειθαρχικό αδίκημα λαμβάνεται υπόψη ως επιβαρυντική περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής, κατά την τιμωρία άλλου πειθαρχικού αδικήματος που διαπράχθηκε σε χρόνο προγενέστερο από την παραγραφή του.

Άρθρο 42
Πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου

1. Πρόσωπο το οποίο απώλεσε την ιδιότητα του επαγγελματία τελωνειακού αντιπρόσωπου με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, δεν διώκεται πειθαρχικά με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων.

2. Αν διαπιστωθεί αρμοδίως παράβαση των υποχρεώσεων του τελειωνειακού αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 37 και παρά το γεγονός ότι έχει επέλθει η απώλεια της ιδιότητάς του κατόπιν αίτησής του για την ανάκληση της σχετικής άδειας, είναι δυνατή η άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η επιβολή της χρηματικής ποινής της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 40 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.

3. Εκκινηθείσα πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται και μετά την απώλεια της ιδιότητας του επαγγελματία τελωνειακού αντιπρόσωπου, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.

4. Κληρονόμοι θανόντος προσώπου στο οποίο είχε επιβληθεί χρηματική ποινή κατ’ εφαρμογή της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 40 δεν ευθύνονται για την καταβολή του ποσού της ποινής.

Άρθρο 43
Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη

1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη.

2. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει αυτόματα την πειθαρχική διαδικασία. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την πειθαρχική διαδικασία με απόφασή του μέχρι να περατωθεί η ποινική δίκη, η οποία επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη διάγνωση της πειθαρχικής διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού αδικήματος συμπληρώνεται ένα (1) έτος μετά από την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου.

3. Τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνονται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία όπως έγιναν δεκτά στην ποινική δίκη.

4. Αν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για πράξη που τιμωρήθηκε πειθαρχικά, επαναλαμβάνεται η πειθαρχική διαδικασία. Αν εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για πράξη, για την οποία ο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, επαναλαμβάνεται η πειθαρχική διαδικασία, εφόσον η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου δεν συνεπάγεται την ανάκληση της άδειάς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται να:

α) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας των τελωνειακών διατυπώσεων από τον τελωνειακό αντιπρόσωπο για την εφαρμογή του άρθρου 29,

β) τροποποιείται ο αριθμός των αρμόδιων διοικητικών αρχών, μεταβάλλονται τα όρια τους ή η έδρα τους, καθορίζονται οι διαδικασίες για την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 31,

γ) καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι ειδικότερες διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 32,

δ) καθορίζονται το είδος της εξουσιοδότησης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εκτέλεση μέρους των τελωνειακών διατυπώσεων από τρίτα πρόσωπα εάν συντρέχει ανωτέρα βία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 34,

ε) ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Τελωνειακών Αντιπροσώπων,

στ) καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εκτέλεση, βεβαίωση και είσπραξη των πειθαρχικών ποινών του άρθρου 40,

ζ) καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υπολογισμού του προβλεπόμενου διαστήματος διενέργειας εκτελωνιστικών εργασιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 45.

2. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. συγκροτείται το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 38.

Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα πρόσωπα που ασκούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος το επάγγελμα του εκτελωνιστή σύμφωνα με τον ν. 718/1977 (Α’ 304) θεωρούνται ότι ασκούν το επάγγελμα της τελωνειακής αντιπροσώπευσης κατά τα οριζόμενα στον παρόντα και εγγράφονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων από την αρμόδια διοικητική αρχή, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να απαιτείται για τα φυσικά πρόσωπα η πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 32.

2. Τα πρόσωπα που διενεργούν έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος εκτελωνιστικές εργασίες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 718/1977, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες τελωνειακής αντιπροσώπευσης σύμφωνα με τον παρόντα, εφόσον εγγραφούν στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων και λάβουν άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 32. Κατ’ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν διενεργήσει εκτελωνιστικές εργασίες τουλάχιστον για τρία (3) συνολικά έτη, μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος και τα νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων που διενεργούσαν για το ίδιο διάστημα εκτελωνιστικές εργασίες μέσω φυσικών προσώπων που απασχολούσαν με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας τα οποία διέθεταν πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή, μπορούν να λάβουν άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και να εγγραφούν στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 32.

Άρθρο 46
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

1. Ο ν. 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών» (Α’ 304).

2. Κάθε άλλη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 47
Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265), α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται προκειμένου να αναφερθούν διακριτά τα συνοδευόμενα και τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα και να γίνει παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672 και β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να επανακαθοριστεί το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης και να διευρυνθεί το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι επίσης αρμόδια, δια των οργάνων της στα σημεία εισόδου εξόδου, σε τελωνειακούς περιβόλους και στο εν γένει τελωνειακό έδαφος, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, να ελέγχει πρόσωπα, αποσκευές, εμπορεύματα και μεταφορικά μέσα, για τον εντοπισμό αφ’ ενός παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ψυχοτρόπων ή τοξικών ουσιών, όπλων, εκρηκτικών, πυρηνικών υλικών, κεφαλαίων προερχόμενων από οικονομικές εγκληματικές δραστηριότητες, πολιτιστικών αγαθών, πειρατικών προϊόντων, προϊόντων παραποίησης ή απομίμησης, ασέμνων ειδών, και αφ’ ετέρου παρατυπιών που αφορούν μεταφορές, αλιεία, λαθρομετανάστευση, προστασία περιβάλλοντος, διακίνηση ειδών πνευματικής ιδιοκτησίας, άγριας πανίδας και χλωρίδας, προδρόμων ουσιών, καθώς και παρατυπιών που δεν κατoνομάζονται στην παρούσα παράγραφο και διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους, που της έχουν ανατεθεί, με ειδικές Ενωσιακές και Εθνικές Διατάξεις, Διεθνείς Συνθήκες και συμφωνίες για την προστασία των εθνικών συμφερόντων και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των συνοδευομένων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 (L 284).

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου εισόδου εξόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων, το είδος και ο τρόπος υποβολής της δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων και γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερη διαδικασία εφαρμογής του Κανονισμού 2018/1672.».

Άρθρο 48
Σφράγιση εγκατάστασης και δημοσιοποίηση στοιχείων παραβατών σε περίπτωση λαθρεμπορίας αλκοολούχων ή παραβίασης της νομοθεσίας περί αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών Τροποποίηση άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Στο άρθρο 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Όταν, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώνεται ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατέχει, παρασκευάζει, εμφιαλώνει ή διαθέτει, αιθυλική αλκοόλη ή αλκοολούχα ποτά του άρθρου 80 α) κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας ή β) κατά παράβαση των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί αιθυλικής αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών και τροφίμων, με βάση την οριστική έκθεση εξέτασης δείγματος ή την έκθεση (επιτόπιου) ελέγχου από τις Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σφραγίζεται η εγκατάσταση του ελεγχόμενου προσώπου, στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητά της. Κριτήρια της βαρύτητας αποτελούν η ποσότητα αλκοολούχων ποτών και η υποτροπή τέλεσης της παράβασης. Ως υποτροπή, ορίζεται η εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης, εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου.

Τα στοιχεία των παραβατών, η εγκατάσταση στην οποία επιβάλλεται η σφράγιση, οι παραβάσεις και οι κυρώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η έννοια της εγκατάστασης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κριτηρίων βαρύτητας της παράβασης, οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των εγκαταστάσεων, των παραβάσεων, των επιβαλλόμενων κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 49
Επιβολή κυρώσεων για μη υποβολή δήλωσης ή ελλιπή ή ανακριβή δήλωση ρευστών διαθεσίμων Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 147 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Στην παρ. 8 του άρθρου 147 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), α) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο τροποποιούνται, προκειμένου να αναφερθούν διακριτά τα συνοδευόμενα και τα ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα και να γίνει παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672, β) στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται επιπλέον περίπτωση επιβολής προστίμου σε περίπτωση που τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο, γ) το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο καταργούνται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Για τη μη υποβολή δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων και δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 (L 284), επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού των μη δηλωθέντων ρευστών διαθεσίμων.

Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών διαθεσίμων και δήλωσης γνωστοποίησης ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων ή σε περίπτωση που τα ρευστά διαθέσιμα δεν καθίστανται διαθέσιμα προς έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση το ως άνω πρόστιμο παρακρατείται από τα ρευστά διαθέσιμα και η προθεσμία της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την είσπραξη του προστίμου.».

Άρθρο 50
Ανακαθορισμός ποσοτικών ορίων για απαλλαγή ορισμένων προϊόντων από τον φόρο κατανάλωσης Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Η περ. ε’ της παρ. 5Α του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 165) τροποποιείται, προκειμένου να ανακαθοριστεί το ισχύον απαλλασσόμενο ποσοτικό όριο από τον φόρο κατανάλωσης του μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, και η παρ. 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«5Α. Τα προϊόντα των περ. α’, β’, δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, απαλλάσσονται από τον φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο τα προϊόντα αυτά προορίζονται για ίδια χρήση, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες Αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων,

β) ο τόπος όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, αναλόγως της περίπτωσης, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς,

γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα, δ) η φύση των προϊόντων,

ε) η ποσότητα των προϊόντων, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο, ορίζεται για τα προϊόντα της περ. α’ της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των είκοσι (20) χιλιοστόλιτρων (ml) υγρών αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, για τα προϊόντα της περ. στ’ της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των διακοσίων (200) τεμαχίων ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και για τα προϊόντα καφέ των περ. β’, δ’ και ε’ της παρ. 1 το ποσοτικό όριο των τριών (3) κιλών.».

Άρθρο 51
Αναθεώρηση διαδικασίας είσπραξης και χρόνου απόδοσης τελών χαρτοσήμου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239) α) μεταφέρεται στη δημοτική γλώσσα, και β) τροποποιείται ως προς την ακολουθητέα διαδικασία είσπραξης και τον χρόνο απόδοσης τελών χαρτοσήμου και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται με αποδεικτικό πληρωμής. Το αποδεικτικό πληρωμής προσαρτάται στο σημαινόμενο έγγραφο. Επιπλέον, στο έγγραφο αναγράφεται η σχετική ταυτότητα οφειλής, από έναν εκ των συναλλασσομένων και, εφόσον πρόκειται για συμβολαιογραφικό έγγραφο, από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το έγγραφο. Η πληρωμή των τελών διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου που χαρτοσημαίνεται. Επί δανείων που συνάπτονται μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, όπως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και οποιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την εγγραφή των ως άνω πράξεων στα λογιστικά βιβλία.».

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει πράξεις που καταρτίζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής.

Άρθρο 52
Υπολογισμός του ποσοστού προσαύξησης τέσσερα τοις εκατό (4%) του 2021 στα έτη 2024 και 2025 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 146 του ν. 4808/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εξαιρετικά για το έτος 2021 αναστέλλεται η εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 1 και 2. Το ποσοστό προσαύξησης τέσσερα τοις εκατό (4%) που αναστέλλεται για το έτος 2021 και εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών φόρου και εισφορών των επόμενων ετών της πενταετίας 2021-2025, προστίθεται κατά δύο τοις εκατό (2%) ετησίως στο ποσοστό προσαύξησης των δύο (2) τελευταίων ετών της πενταετίας αυτής και το ποσοστό προσαύξησης για τα έτη αυτά διαμορφώνεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 53
Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 24 του ν. 4797/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η προθεσμία της 30ής Ιουνίου 2022, το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα νόμο, σχετικά με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4, 7, 8, 11 και 12 ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 οι αρμοδιότητες του παρόντος νόμου που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την 1η.6.2020 εξακολουθούν να ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, οι αρμοδιότητες του παρόντος που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την 1η.6.2020 και μετά ασκούνται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.».

Άρθρο 54
Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
Η υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) είναι η αρμόδια υπηρεσία για: α) την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων αναμόρφωσης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και β) τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών προς τον σκοπό νομοθετικής και διοικητικής κωδικοποίησης της ως άνω πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, υπό την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα Α’ Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Διεύθυνσης, το οποίο, για την αποτελεσματική άσκησή τους, διασφαλίζει τη συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή Αρχές και εισηγείται τον προγραμματισμό και απολογισμό του νομοθετικού έργου.

Άρθρο 55
Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» Α.Ε. Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021
Στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ι.Π.Ε. Α.Ε..».

Άρθρο 56
Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022
Στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.».

Άρθρο 57
Αποζημιώσεις προανθικού σταδίου Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021
Στο άρθρο 209 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1, περί προκαταβολών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού, αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια, στο τέλος της παρ. 4, τίθεται εξαίρεση ως προς το χρονικό όριο ισχύος του άρθρου, και το άρθρο 209 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 209 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού

1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής φύσης του στις Περιφέρειες της χώρας και στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να ανέρχεται έως το εκατό τοις εκατό (100%) της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α’ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1668). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο.

β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239).

γ) O ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η.12.2022, να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο. Οι προκαταβολές του πρώτου εδαφίου εντάσσονται στο Ειδικό (ΑD HOC) Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239). Στο ως άνω πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται όλες οι ζημιές από την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο για τις ζημιές της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η περ. α’.

2.α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5127/57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021,

καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/ 37001/30.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζημιών της περ. α’, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης δηλώσεων αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ.

3. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1 και μόνο για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαμίας, Πάτρας και Τρίπολης, που απασχολείται με αυτή:

α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.

Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι τριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο.

β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ’ αρ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1163).

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, εκτός από τη χορήγηση προκαταβολών της περ. γ) της παρ. 1 που ισχύει έως τις 31.12.2022.».

Άρθρο 58
Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 119 του ν. 4926/2022
Η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής του άρθρου και το άρθρο 119 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 119 Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή σε περιόδους κρίσης, επιτρέπεται η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί εκτάκτων μέτρων περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα αν:

α) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή,

β) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά, ανεξαρτήτως ύψους για παραβίαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπον ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

3. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. 1 μπορούν να δημοσιοποιούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησης.

4. Το παρόν εφαρμόζεται έως τις 31.12.2022.».

Άρθρο 59
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας κατά την πώληση προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 4818/2021
Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), α) τροποποιείται ο τίτλος, β) προστίθεται παρ. 1Α, γ) τροποποιούνται οι παρ. 2 και 4 με την προσθήκη της αναφοράς στην παρ. 1Α και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.

1Α. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» ή

β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης.12.2021.

2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1 και 1Α, ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και

γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών. 3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να: α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 1Α, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της παρ. 1.».

Άρθρο 60
Άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 152 του ν. 4512/2018
Στην παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιούνται α) το δεύτερο εδάφιο με αναφορά στους ελεγκτές του πρώτου εδαφίου και με τη διαγραφή των λέξεων «και τα νομικά πρόσωπα διαπιστεύονται» και β) το τρίτο εδάφιο με τη διαγραφή των λέξεων «η διαπίστευση» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η σχετική αρμοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή για την υποβοήθηση του έργου τους. Οι ελεγκτές του πρώτου εδαφίου πιστοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από διαπιστευμένο φορέα για την άσκηση των εκάστοτε κατά παραχώρηση αρμοδιοτήτων. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι κατά παραχώρηση αρμοδιότητες, ο τρόπος παραχώρησης, η πιστοποίηση των προσώπων που αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, ο τρόπος άσκησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 61
Πληρωμή δαπανών λόγω συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς
Δαπάνες που προκλήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορούν σε εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων και εισφορών, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς, που οφείλονταν να καταβληθούν εντός του οικονομικού έτους 2021 και για τις οποίες δεν εκδόθηκαν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του οικονομικού έτους 2021, επιβαρύνουν, κατά παρέκκλιση του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση ισόποσων πιστώσεων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις του οικονομικού έτους 2021.

Άρθρο 62
Διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διενεργούνται στο πλαίσιο επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τις Ε.Κ.Α.Α. παρ. 1 του ν. 4412/2016 Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016

1. Στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) της παρ. 1, στο πλαίσιο επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, επιτρέπεται, ανεξάρτητα από το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης από τις Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 63
Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα από τις Κεντρικές Αρχές Αγορών Τροποποίηση άρθρου 59 του ν. 4412/2016

1. Στο άρθρο 59 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, ως προς την άρση της υποχρέωσης για υποχρεωτική διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα, και β) καταργείται η παρ. 4 και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 59 Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341.

2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προστίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό.

3. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, στην περίπτωση που έχουν ορίσει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωμα αυτό και αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων.

4. [Καταργείται]».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης από τις Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 64
Ρύθμιση για καταβολή αποζημιώσεων αναδόχων γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 83 του ν. 4796/2021
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) καταργείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο αερομεταφορέας με σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986, Α’ 75), προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βεβαιώνει σε τριμηνιαία βάση την εκτέλεση των δρομολογίων με τις θέσεις για τις οποίες και αποζημιώνεται.».

Άρθρο 65
Παράταση ακατάσχετου της κρατικής χρηματοδότησης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
Το χρονικό διάστημα του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016 (Α’ 135), ως προς το ακατάσχετο της κρατικής χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 66
Ρύθμιση θεμάτων Μηχανοδηγών Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
Mηχανοδηγοί, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) και εκτελούσαν τα καθήκοντα μηχανοδηγών πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3911/2011 (Α’ 12), αποκτούν την προβλεπόμενη στον ν. 3911/2011 άδεια και το πιστοποιητικό κατηγορίας Α’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3911/2011, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 11 και του άρθρου 12 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 67
Καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζόμενους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τις 25.7.2017 στους εργαζομένους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και αντιστοιχούν στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης δεν αναζητούνται. Η συνέχιση της καταβολής των ποσών, που αντιστοιχούν στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης, προς τους εργαζομένους μέχρι την έκδοση των κοινών αποφάσεων των άρθρων 16 και 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι νόμιμη, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης πρόβλεψης.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3.

2. H ισχύς των άρθρων 1 έως 25 του Μέρους Α’ αρχίζει από τις 13 Φεβρουαρίου 2023 πλην της περ. β’ της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 64 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) του άρθρου 13 του παρόντος και της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 65 του ίδιου νόμου του άρθρου 14 του παρόντος που ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς του άρθρου 52 αρχίζει από τις 5 Ιουλίου 2022.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ