ΝΟΜΟΣ 4930/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4930 ΦΕΚ Α 90/9.5.2022

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και  του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του  Κατάρ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του Κατάρ Άρθρο 1 Ανταλλαγή πρακτικών Άρθρο 2 Ανταλλαγή πληροφοριών Άρθρο 3 Διεξαγωγή και διοργάνωση διασκέψεων Άρθρο 4 Ανταλλαγή δημοσιεύσεων, νομικών περιοδικών και αποτελεσμάτων ερευνών Άρθρο 5 Ανταλλαγή επισκέψεων Άρθρο 6 Προγράμματα κατάρτισης Άρθρο 7 Βέλτιστες πρακτικές Άρθρο 8 Κοινή συντονιστική επιτροπή Άρθρο 9 Έξοδα μεταφοράς και στέγασης Άρθρο 10 Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες Άρθρο 11 Επίσημες γλώσσες Άρθρο 12 Επίλυση διαφορών Άρθρο 13 Τροποποίηση Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του Κατάρ, που υπογράφηκε στην Ντόχα, στις 14 Οκτωβρίου 2021, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας, στην ελληνική, στην αραβική και στην αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 14 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ