ΝΟΜΟΣ 4927/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4927 ΦΕΚ Α 87/9.5.2022

Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Χορήγηση δικαιωμάτων Άρθρο 3 Διορισμός και εξουσιοδοτήσεις Άρθρο 4 Αναστολή και ανάκληση Άρθρο 5 Δυνατότητα εφαρμογής νόμων και κανονισμών Άρθρο 6 Αναγνώριση πιστοποιητικών και αδειών Άρθρο 7 Διατάξεις για την αεροπορική ασφάλεια Άρθρο 8 Ασφάλεια της αεροπορίας Άρθρο 9 Εμπορικές ευκαιρίες Άρθρο 10 Απαλλαγή από δασμούς και φορολογία Άρθρο 11 Θεμιτός ανταγωνισμός Άρθρο 12 Τέλη χρήσης Άρθρο 13 Κανονισμοί χωρητικότητας και έγκριση δρομολογίων

Άρθρο 14 Τιμολόγια αεροπορικών μεταφορών Άρθρο 15 Παροχή στατιστικών στοιχείων Άρθρο 16 Απαγόρευση των διακρίσεων Άρθρο 17 Ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων (ΗΣΚ) Άρθρο 18 Διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις Άρθρο 19 Επίλυση διαφορών Άρθρο 20 Καταγγελία Άρθρο 21 Συμμόρφωση με τις πολυμερείς συμβάσεις Άρθρο 22 Καταχώρηση Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τμήμα 1 Πίνακας διαδρομών Τμήμα 2 Επιχειρησιακή ευελιξία Τμήμα 3 Αλλαγή αεροσκάφους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Χιλής, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 27 Μαΐου 2021, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ