ΝΟΜΟΣ 4923/2022

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4923 ΦΕΚ Α 79/20.4.2022

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας σχετικά με την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Operational Memorandum of Understanding).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας σχετικά με την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Operational Memorandum of Understanding)

Ενότητα 1 Ορισμοί Ενότητα 2 Σκοπός Ενότητα 3 Ρόλος και ευθύνες Ενότητα 4 Οργάνωση και σχέσεις Ενότητα 5 Πρόγραμμα εργασίας Ενότητα 6 Προσωπικό Ενότητα 7 Υποστήριξη κράτους πλαίσιο Ενότητα 8 Επιμερισμός κόστους Ενότητα 9 Επιπρόσθετες ευθύνες συμμετεχόντων Ενότητα 10 Οικονομικές διατάξεις Ενότητα 11 Οικονομικά θέματα Ενότητα 12 Διεκδικήσεις

Ενότητα 13 Ασφάλεια Ενότητα 14 Νομικά θέματα Ενότητα 15 Προσθήκη νέων συμμετεχόντων Ενότητα 16 Αποχώρηση ή μείωση συμμετεχόντων Ενότητα 17 Επίλυση διαφορών Ενότητα 18 Αναθεωρήσεις και αρχείο μεταβολών Ενότητα 19 Λήξη Ενότητα 20 Έναρξη ισχύος Ενότητα 21 Τελικά θέματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ MOU ΤΟΥ MARSEC COE Παράρτημα Α΄ Πίνακας συμμετοχών Παράρτημα Β΄ Όροι εντολής της Συντονιστικής Επιτροπής του COE Ναυτικής Ασφάλειας Παράρτημα Γ΄ Όρια εντολής του Διευθυντή του COE Ναυτικής Ασφάλειας Παράρτημα Δ΄ Επιμερισμένα κόστη Παράρτημα Ε΄ Υποστήριξη κράτους πλαίσιο Παράρτημα ΣΤ΄ Υπόδειγμα διακοίνωσης προσχώρησης Παράρτημα Ζ΄ Αρχείο μεταβολών

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας σχετικά με την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Οperational Memorandum of Understanding), που υπογράφηκε στο Nόρφολκ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 18 Οκτωβρίου 2019. Το πρωτότυπο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, στην αγγλική γλώσσα, και η μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης, που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 της ενότητας 20 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ