ΝΟΜΟΣ 4922/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4922 ΦΕΚ Α 78/20.4.2022

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης  της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, καθώς και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού σχετικά με τη λειτουργική σχέση που αφορά στο Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Functional Memorandum of Understanding).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (Ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, καθώς και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού σχετικά με τη λειτουργική σχέση που αφορά στο Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Functional Memorandum of Understanding)

Ενότητα 1 Ορισμοί Ενότητα 2 Σκοπός Ενότητα 3 Ο ρόλος του Κέντρου Αριστείας ΝαυτικήςΑσφάλειας (MARSEC COE)

Ενότητα 4 Γενική αντίληψη Ενότητα 5 Ευθύνες του MARSEC COE Ενότητα 6 Ευθύνες του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού (HQ SACT) Ενότητα 7 Συντονισμός Ενότητα 8 Νομικά θέματα Ενότητα 9 Οικονομικά θέματα Ενότητα 10 Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα Ενότητα 11 Επίλυση διαφορών Ενότητα 12 Τροποποιήσεις και αρχείο μεταβολών Ενότητα 13 Επιπρόσθετη συμμετοχή και αποχώρηση Ενότητα 14 Τελικά θέματα Παράρτημα Α΄ Υπόδειγμα διακοίνωσης προσχώρησης Παράρτημα Β΄ Αρχείο μεταβολών

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας (ενεργώντας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, καθώς και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού σχετικά με τη λειτουργική σχέση που αφορά στο Κέντρο Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Security Center of Excellence Functional Memorandum of Understanding) που υπογράφηκε στο Nόρφολκ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 18 Οκτωβρίου 2019, το πρωτότυπο κείμενο του οποίου στην αγγλική και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 της ενότητας 14 και την ημερομηνία κατά την οποία η Ελληνική Δημοκρατία θα ενημερώσει εγγράφως το κράτος πλαίσιο αναφορικά με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών διαδικασιών.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ