NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4921 ΦΕΚ Α 75/18.4.2022

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 3 Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Σκοπός

Άρθρο 4 Όργανα διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Άρθρο 5 Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού Διοικητή και Υποδιοικητών

Άρθρο 6 Ορισμός και θητεία Διοικητή και Υποδιοικητών

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητή

Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Υποδιοικητών

Άρθρο 9 Σύνθεση, διορισμός, θητεία και ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 11 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

Άρθρο 13 Σύνθεση, διορισμός και θητεία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

Άρθρο 14 Συγκρότηση σε σώμα και λειτουργία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

Άρθρο 15 Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 16 Ορισμοί

Άρθρο 17 Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Άρθρο 18 Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Ψηφιακή Κάρτα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Άρθρο 19 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

Άρθρο 20 Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς αναζητούντες εργασία

Άρθρο 21 Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία

Άρθρο 22 Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία

Άρθρο 23 Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Άρθρο 24 Πιλοτικές δράσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σχετικά με την ανεργία

Άρθρο 25 Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 26 Στρατηγική για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Άρθρο 27 Αποστολή, σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 28 Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 29 Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας Προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 2 άρθρου 80 ν. 4826/2021

Άρθρο 30 Πρόσβαση σε στοιχεία Προσθήκη άρθρου 80Α στον ν. 4826/2021

Άρθρο 31 Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας Προσθήκη άρθρου 80Β στον ν. 4826/ 2021

Άρθρο 32 Διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάθεση καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τροποποίηση περ. 3 παρ. Α άρθρου 45 ν. 4314/2014 και παρ. 6 άρθρου 15 ν. 4756/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρο 33 Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 34 Προσκλήσεις επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Προϋποθέσεις συμμετοχής και πληρωμής

Άρθρο 35 Ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων

Άρθρο 36 Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 37 Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 38 Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Άρθρο 39 Πιστοποίηση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 40 Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες

Άρθρο 41 Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

Άρθρο 42 Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 43 Εκμετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Άρθρο 44 Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συμπράξεων προς επίτευξη των σχετικών με τη στεγαστική συνδρομή σκοπών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Άρθρο 45 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4837/2021

Άρθρο 46 Ζητήματα σχολών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29Α ν. 4521/2018

Άρθρο 47 Μετακλητοί υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 48 Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης

Άρθρο 49 Έλεγχος μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία

Άρθρο 50 Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020

Άρθρο 51 Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4387/2016

Άρθρο 52 Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018

Άρθρο 53 Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

Άρθρο 54 Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016

Άρθρο 55 Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών

Άρθρο 56 Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966

Άρθρο 57 Παράταση ισχύος συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του άρθρου 207 ν. 4820/2021

Άρθρο 58 Δράση «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» Σκοπός και αντικείμενο

Άρθρο 59 Δικαιούχοι και ωφελούμενοι της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης

Άρθρο 60 Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»

Άρθρο 61 Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας

Άρθρο 62 Θέματα προσωρινής διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4826/2021

Άρθρο 63 Θέματα εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 3029/2002 και άρθρων 33 και 47 του ν. 4680/2020

Άρθρο 64 Ψηφιακή απονομή μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4670/2020

Άρθρο 65 Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 ν. 4837/2021

Άρθρο 66 Ένταξη δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 ν. 4837/2021

Άρθρο 67 Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995

Άρθρο 68 Ρύθμιση θεμάτων υπαγωγής στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4826/2021

Άρθρο 69 Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021

Άρθρο 70 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 71 Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022

Άρθρο 72 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αντικατάσταση παρ. 1 και 3 άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 και άρθρου 88 ν. 4387/2016

Άρθρο 73 Μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών των οικισμών «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» προς τον Δήμο Φυλής

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74 Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα Ι» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ»

Άρθρο 75 Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021

Άρθρο 76 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων Τροποποίηση περ. β΄, γ΄ και ε΄ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/ 1993

Άρθρο 77 Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 78 Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας Αντικατάσταση παρ. 21 και προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 58 ν. 4690/ 2020

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 80 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 81 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι: α) ο εκσυγχρονισμός του Ο.Α.Ε.Δ., ώστε να μετασχηματισθεί σε μια σύγχρονη και ευέλικτη ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, β) η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, γ) η επιβράβευση όσων αναζητούν ενεργά, δ) η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, ε) η μεταρρύθμιση, ο συντονισμός και η διασύνδεση της κατάρτισης με την οικονομία, στ) η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την ποιοτική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, ζ) η ενίσχυση της αντιστοιχίας δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και αγοράς εργασίας και η) η κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι ιδίως:

α) η μετονομασία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και η ανασυγκρότησή του,

β) η καταβολή εφάπαξ χρηματικής παροχής τριακοσίων (300) ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε (5) ετών που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

γ) η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι παροχές και τα επιδόματα που συνδέονται με την αναζήτηση εργασίας παρέχονται σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη,

δ) η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των αναζητούντων εργασία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α.,

ε) η συνέχιση της χορήγησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του επιδόματος ανεργίας ακόμα και σε όσους αναζητούντες βρίσκουν εργασία κατά την περίοδο καταβολής του κανονικού (πλήρους) επιδόματος ανεργίας, έως και τη λήξη της προθεσμίας καταβολής,

στ) η εισαγωγή συστήματος διακυβέρνησης για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού,

ζ) η δημιουργία και ο εξοπλισμός χώρων φύλαξης βρεφών εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων,

η) η διάγνωση των αναγκών εργασίας,

θ) η κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού,

ι) η αξιοποίηση αξιών τοποθέτησης (voucher) για τη συμμετοχή στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ατόμων με αναπηρία που έχουν ενταχθεί στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2021-2022» και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας, καθώς και η προστασία των θέσεων εργαζομένων που απασχολούνται στις δομές αυτές,

ια) η βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και ιβ) η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 3
Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Σκοπός

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ο οποίος συστάθηκε με το ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με το ν.δ. 212/1969 (Α΄ 112), μετονομάζεται σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η επωνυμία της Δ.ΥΠ.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Public Employment Service» και διατηρεί τον ίδιο διακριτικό τίτλο που διαθέτει στα ελληνικά με τη χρήση λατινικών χαρακτήρων «DYPA».

3. Σκοποί της Δ.ΥΠ.Α. είναι: α) Η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση της πολιτικής αυτής,

β) η μέριμνα για τους ανέργους, και ιδίως όσους εξ αυτών ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μέσω πολιτικών όπως η ασφάλιση κατά της ανεργίας, η συνδρομή στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, η διευκόλυνση για την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και η κατάρτισή τους,

γ) η μέριμνα για εργαζόμενους και ιδίως για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, μέσω επιδομάτων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,

δ) η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και η διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας,

ε) η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και η διασύνδεση με τις επιχειρήσεις,

στ) η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για το εργατικό δυναμικό και τις οικογένειες αυτού, καθώς και για τους νέους της χώρας εν γένει ή άλλες ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, αναφορικά με τη στεγαστική τους συνδρομή και προστασία και τις λοιπές μορφές ενίσχυσης αυτών όπως χορήγηση επιδομάτων, επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,

ζ) η ανάπτυξη κοινωνικών, τουριστικών και πολιτιστικών δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού,

η) η συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού,

θ) η συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων σχετικά με πολιτικές αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α.

4. Προς επίτευξη των σκοπών της, η Δ.ΥΠ.Α. ιδίως: α) Τηρεί ειδικά μητρώα, ιδίως ψηφιακά, στα οποία εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία και οι ειδικές κατηγορίες αυτών, και χορηγεί σε αυτούς την Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.,

β) καταβάλλει επίδομα ανεργίας σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,

γ) καταβάλλει ή διασφαλίζει τις λοιπές παροχές που συνδέονται με την ιδιότητα του ανέργου και του αναζητούντος εργασία, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία,

δ) καταβάλλει παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη από ειδικό λογαριασμό που τηρεί προς τον σκοπό αυτόν,

ε) καταβάλλει επιδόματα που προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως εγκύους, ασκούντες τη γονική μέριμνα μητέρες και πατέρες, εποχικά εργαζομένους και λοιπούς δικαιούχους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις,

στ) εφαρμόζει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα μέτρα προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

ζ) προτείνει διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όσους αναζητούν εργασία,

η) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους με σκοπό την ενίσχυση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους και την εύρεση κατάλληλης εργασίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας,

θ) λαμβάνει από τους εργοδότες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους και, ιδίως, τις σχετικές με τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, και γενικότερα παρακολουθεί και λαμβάνει πληροφορίες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ι) διασυνδέει τους εργοδότες που προσφέρουν εργασία με όσους αναζητούν εργασία και έχουν προσόντα αντίστοιχα με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,

ια) παρέχει προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής, επιλογής προσωπικού και πρόσληψης και τους καταβάλλει ενίσχυση για επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας,

ιβ) υλοποιεί δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και σχετικά προγράμματα υποστήριξης άνεργων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων,

ιγ) διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού,

ιδ) υλοποιεί επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με βάση τεκμηριωμένη ανάλυση της αγοράς εργασίας,

ιε) συστήνει και λειτουργεί μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, των επιπέδων 3 και 5 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),

ιστ) παρακολουθεί την εξέλιξη των τάσεων της αγοράς εργασίας και αξιοποιεί κάθε δυνατή πηγή δεδομένων έρευνας και ανάλυσης,

ιζ) υποβάλλει ετησίως στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη μέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης,

ιη) υποβάλλει ετησίως ενημερωτικό σημείωμα απολογισμού του προηγούμενου έτους σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

ιθ) τροφοδοτεί το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4445/2016 με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέργων και του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.,

κ) μεριμνά για τη φύλαξη και φροντίδα των παιδιών του εργατικού δυναμικού μέσα από τη λειτουργία ή την ίδρυση για τον σκοπό αυτόν βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α. ή μέσω συνεργασιών με άλλους αρμόδιους φορείς,

κα) υποστηρίζει το εργατικό δυναμικό και τις οικογένειες αυτού, μέσω προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής και προστασίας, καθώς και τους νέους της χώρας εν γένει ή άλλες ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται κάθε φορά από τον νόμο, μέσω προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής και λοιπών μορφών ενίσχυσης, όπως χορήγησης επιδομάτων, επιδοτήσεων, χρηματοδότησης δανείων ή άλλων παροχών και προγραμμάτων,

κβ) εκπληρώνει τις γεγενημένες υποχρεώσεις και εκκρεμότητες των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας,

κγ) εξασφαλίζει τη δωρεάν μετακίνηση των εγγεγραμμένων στα μητρώα του στα μέσα μαζικής μεταφοράς,

κδ) υλοποιεί κοινωνικές, τουριστικές και πολιτιστικές δράσεις προς όφελος των εργαζομένων,

κε) εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή φόρα και δίκτυα Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης,

κστ) συνεργάζεται με κάθε φορέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, που έχει αντίστοιχες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες ή στόχους και συνάπτει, όπου απαιτείται, προγραμματικές συμβάσεις ή συμφωνίες ήπιας δεσμευτικής ισχύος.

Άρθρο 4
Όργανα διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Όργανα διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. είναι ο Διοικητής, οι τρεις (3) Υποδιοικητές, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων.

Άρθρο 5
Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού Διοικητή και Υποδιοικητών

1. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής και να έχουν ακαδημαϊκή εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α.

2. Οι θέσεις του Διοικητή και των Υποδιοικητών είναι θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η άσκηση, εκ μέρους του Διοικητή ή του Υποδιοικητή, διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε ερευνητικό φορέα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές εκπίπτουν από τη θέση τους σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία της Δ.ΥΠ.Α., καθώς επίσης και σε περίπτωση ζημίας, η οποία επήλθε στη Δ.ΥΠ.Α., εξαιτίας της παραμέλησης των καθηκόντων τους.

4. Το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) εφαρμόζονται αναλόγως για τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές.

Άρθρο 6
Ορισμός και θητεία Διοικητή και Υποδιοικητών

1. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197).

2. Ο Διοικητής ή οποιοσδήποτε Υποδιοικητής μπορεί να παυθεί, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, πριν από τη λήξη της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται και η συστηματική παραμέληση των καθηκόντων ή μη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με τους σκοπούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Διοικητή

1. Ο Διοικητής ασκεί τη διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α., αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισής της και διασφαλίζει την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών της. Μπορεί, κατά την κρίση του, να παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητήματα της αρμοδιότητάς του προς λήψη αποφάσεως από αυτό. Στον Διοικητή ανήκει κάθε αρμοδιότητα που δεν απονέμεται, με ρητή νομοθετική πρόβλεψη, σε άλλο όργανο της Δ.ΥΠ.Α.

2. Ειδικότερα, ο Διοικητής ιδίως: α) Εκπροσωπεί τη Δ.ΥΠ.Α. δικαστικώς και εξωδίκως, β) είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού της Δ.ΥΠ.Α., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και ασκεί τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία,

γ) είναι κύριος διατάκτης της Δ.ΥΠ.Α., κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (Α΄143), ορίζει δευτερεύοντες διατάκτες και θέτει στη διάθεσή τους πιστώσεις με επιτροπικά εντάλματα,

δ) εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του,

ε) ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τη συζήτηση,

στ) συγκροτεί ομάδες εργασίας ή ομάδες διοίκησης έργου για τη συνδρομή στην επίτευξη των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α. και προσδιορίζει το ειδικότερο αντικείμενό τους,

ζ) αποφασίζει για την κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες, μετά από εισήγηση των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με βάση την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Ο Διοικητής, με απόφασή του, δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους Υποδιοικητές, καθώς και τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων, έχοντας τη δυνατότητα να ορίσει ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Υποδιοικητών

1. Ο Διοικητής επικουρείται στο έργο του και αναπληρώνεται από τρεις (3) Υποδιοικητές.

2. Η σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή από τους Υποδιοικητές προβλέπεται στην απόφαση διορισμού τους.

3. Κάθε Υποδιοικητής μπορεί να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων, τους οποίους εποπτεύουν, να υπογράφουν, με εντολή του, έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

4. Ο πρώτος Υποδιοικητής, σύμφωνα με τη σειρά αναπλήρωσης, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή ή ενός εκ των Υποδιοικητών, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και ο επόμενος, κατά τη σειρά αναπλήρωσης, Υποδιοικητής.

Άρθρο 9
Σύνθεση, διορισμός, θητεία και ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:

α) Τον Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α. με βάση τη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή, η οποία ορίζεται στην απόφαση διορισμού τους,

γ) ένα (1) πρόσωπο με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

δ) ένα (1) πρόσωπο με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών,

ε) ένα (1) πρόσωπο με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

στ) ένα (1) πρόσωπο με ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α., το οποίο ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ζ) δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους,

η) δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων με τους αναπληρωτές τους και

θ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α. με τον αναπληρωτή του.

2. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από κοινού από τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τους εργοδότες, δηλαδή τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).

3. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται για θητεία αντίστοιχη με αυτή του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Τα μέλη των περ. γ) έως στ) της παρ. 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

5. Ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αφού προηγουμένως έχει ζητηθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο ορισμός ή η υπόδειξη των μελών των περ. δ) έως θ) της παρ. 1. Εάν δεν γίνει ο ορισμός ή η υπόδειξη των μελών των περ. δ) έως στ) της παρ. 1 εντός ενός (1) μηνός από την αποστολή της πρόσκλησης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά στον διορισμό των αντίστοιχων μελών με απόφασή του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί και στην περίπτωση που δεν έχουν υποδειχθεί μέλη των περ. ζ), η) ή θ) της παρ. 1 εντός της ταχθείσας προθεσμίας και η απαρτία υπολογίζεται επί των μελών που έχουν ορισθεί.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορούν να αντικατασταθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πριν από τη λήξη της θητείας τους, με τη διαδικασία που προβλέπεται για τον ορισμό καθενός από αυτά ή μετά από σχετική πρόταση των εκπροσώπων των εργοδοτών ή των εργαζομένων ή των εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α. ειδικά για τις περ. ζ), η) ή θ) της παρ. 1.

7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιασδήποτε μορφής σύμβαση με το Δημόσιο ή με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), από την οποία γεννάται οποιοδήποτε όφελος υπέρ αυτών ή τρίτων. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει και για συζύγους ή συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), καθώς και για τα προστατευόμενα τέκνα αυτών, για συμβάσεις που συνάπτονται με τη Δ.ΥΠ.Α. Η απαγόρευση της παρούσας ισχύει και για οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή επιχείρηση, στην οποία τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν ως κύριος μέτοχος ή ως ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος ή περιορισμένης ευθύνης εταίρος ή διατηρούν την ιδιότητα ανώτατου διοικητικού στελέχους. Η παράβαση της παρούσας συνεπάγεται την έκπτωση από την αντίστοιχη θέση, που επέρχεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν από τη θέση τους σε περίπτωση σοβαρής παράβασης των νόμων και κανονισμών, που διέπουν τη λειτουργία της Δ.ΥΠ.Α. ή σε περίπτωση ζημίας, η οποία επήλθε στη Δ.ΥΠ.Α. εξαιτίας της παραμέλησης των καθηκόντων τους, καθώς επίσης και αν, χωρίς αποχρώντα λόγο, απουσιάζουν επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί οκτώ (8) συνεδριάσεις εντός του ιδίου έτους.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Εξειδικεύει, μαζί με τον Διοικητή, τις κυβερνητικές πολιτικές που σχετίζονται με τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α., σχεδιάζει την υλοποίηση των στόχων της Δ.ΥΠ.Α. και εισηγείται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες προς τον σκοπό αυτόν,

β) υποβάλλει πρόταση για την κατάρτιση και την τροποποίηση του Οργανισμού της Δ.ΥΠ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258),

γ) εγκρίνει και τροποποιεί τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της Δ.ΥΠ.Α.,

δ) αποφασίζει την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και τη συμβιβαστική, δικαστική ή εξώδικη, επίλυση διαφορών μεταξύ της Δ.ΥΠ.Α. και τρίτων,

ε) διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της Δ.ΥΠ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων του Δημοσίου που παραχωρούνται κατά κυριότητα σε αυτήν για τους σκοπούς του άρθρου 3, και μεριμνά για την αξιοποίησή τους προς εξυπηρέτηση των σκοπών της με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με ανέγερση νέων κοινωνικών κατοικιών με δαπάνες της Δ.ΥΠ.Α., ανακατασκευή ή ανακαίνιση υφισταμένων ακινήτων για χρήση κοινωνικής κατοικίας, μεταβίβαση ακινήτων με το σύστημα της αντιπαροχής ή εκμίσθωσης,

στ) αποφασίζει για την υλοποίηση έργων, την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των μελετών, και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ.ΥΠ.Α. ως αναθέτουσας αρχής,

ζ) αποφασίζει για την αγορά και μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων και την απόκτησή τους κατά χρήση, με κάθε πρόσφορη μορφή σύμβασης, προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α.,

η) διαχειρίζεται τους πόρους από τους λογαριασμούς της Δ.ΥΠ.Α.,

θ) μεριμνά για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας των οποίων καθολικός διάδικος είναι η Δ.ΥΠ.Α., και

ι) αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Διοικητή ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 11
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), περί συλλογικών οργάνων της διοίκησης, πλην των ζητημάτων συγκρότησης και λειτουργίας του που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

2. Ο Διοικητής ή ο Υποδιοικητής που τον αναπληρώνει ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί να αναθέτει την εισήγησή του σε Υποδιοικητή ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ο οποίος παρευρίσκεται κατά τη συζήτηση του θέματος που εισηγείται.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητή, οποιοσδήποτε μπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με ένα υπό συζήτηση θέμα.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

1. Το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων είναι συλλογικό όργανο που λειτουργεί ως όργανο διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), στο οποίο εκπροσωπούνται οι κοινωνικοί εταίροι. Έχει ως βασική αρμοδιότητα την υποβολή γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. ως προς τη διάθεση ή διαχείριση των κονδυλίων του άρθρου 15 που αποδίδονται στη Δ.ΥΠ.Α.

2. Το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων μπορεί να διατυπώνει γνώμες αυτεπαγγέλτως ή εάν προσκληθεί προς τούτο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. για ζητήματα αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α. και, ιδίως:

α) Την επαγγελματική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων από το εργατικό δυναμικό,

β) τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, γ) την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο για τη διαμόρφωση πολιτικών που αποσκοπούν στην αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας,

δ) τη στεγαστική πολιτική της Δ.ΥΠ.Α., ε) ζητήματα που σχετίζονται με το κοινωνικό πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α., όπως ο κοινωνικός τουρισμός και η μέριμνα των παιδιών του εργατικού δυναμικού.

Άρθρο 13
Σύνθεση, διορισμός και θητεία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

1. Το Συμβούλιο Κοινωνικών Εταίρων αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη με τους αναπληρωτές τους. Από τα μέλη αυτά:

α) Πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.),

β) ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

γ) ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),

δ) ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),

ε) ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.),

στ) ένα (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και

ζ) τρία (3) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η πρόσκληση για τον ορισμό των μελών των περ. (α) έως (στ) της παρ. 1 γίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα μέλη του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τριετή θητεία. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και ποιο από τα μέλη που προτείνονται από την Γ.Σ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη να συγκαλέσει το Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 14
Συγκρότηση σε σώμα και λειτουργία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων

1. Μετά από τον ορισμό των μελών του, το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων συνέρχεται σε συνεδρίαση, προκειμένου να εκλέξει τον Πρόεδρό του, ο οποίος έχει θητεία διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων για τους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες της θητείας του Συμβουλίου εκλέγεται ένα από τα μέλη που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε., ενώ για το υπόλοιπο της θητείας ένα από τα μέλη που προτείνονται από τις οργανώσεις των περ. (β) έως (στ) της παρ. 1 του άρθρου 13.

2. Το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων εκλέγει και δύο Αντιπροέδρους, έναν από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και έναν από τις οργανώσεις των περ. (β) έως (στ) της παρ. 1 του άρθρου 13, που αναπληρώνουν τον Πρόεδρο και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει το Συμβούλιο των Κοινωνικών Εταίρων.

3. Η λειτουργία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 15
Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών

1. Από την 1η.1.2023 καταργείται ο λογαριασμός με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ο οποίος δημιουργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) και οι πόροι του, οι οποίοι απαριθμούνται στις περ. (α) έως (η) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/ 2013 και συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, διατίθενται σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος. Τα αποθεματικά του καταργούμενου λογαριασμού που έχουν σχηματισθεί μέχρι την 31η.12.2022 παραμένουν στη Δ.ΥΠ.Α. και αξιοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της.

2. Ο πόρος της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, ήτοι η εισφορά 0,81% της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 198), όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται, διατίθεται ως εξής:

α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) παρακρατείται από τον e-ΕΦΚΑ ως πόρος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),

β) ποσοστό δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) αποδίδεται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.),

γ) ποσοστό δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) αποδίδεται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και

δ) το υπολειπόμενο ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Λ.Ε.Κ.), ο οποίος συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 5.

3. Ποσοστό πενήντα και τριάντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (50,35%) του πόρου της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διατίθεται ως εξής:

α) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πόρου παρακρατείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως πόρος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3863/2010,

β) ποσοστό τριάντα πέντε εκατοστών τοις εκατό (0,35%) του πόρου αποδίδεται προς τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.),

γ) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του πόρου αποδίδεται στον Ε.Λ.Ε.Κ., ο οποίος συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 5.

4. Το υπολειπόμενο ποσοστό σαράντα εννέα και εξήντα πέντε εκατοστών τοις εκατό (49,65%) του πόρου της περ. β), καθώς και το σύνολο των πόρων των περ. (γ) έως (η) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 αποδίδεται στη Δ.ΥΠ.Α. και διατίθεται για την εκπλήρωση των σκοπών της και, ιδίως:

α) για τη διευθέτηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του καταργούμενου Ε.Λ.Ε.Κ.Π.,

β) για τους σκοπούς της υποπερ. (εε) της περ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013,

γ) για την εξυπηρέτηση λοιπών σκοπών και την άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων της Δ.ΥΠ.Α.,

δ) για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης που χορηγείται στο προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α. για τη διενέργεια των ελέγχων προγραμμάτων και παροχών της.

5. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Λ.Ε.Κ.). Ο λογαριασμός αυτός συστήνεται σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους που συμβάλλονται σε αυτήν. Κύριοι πόροι του λογαριασμού είναι οι προβλεπόμενοι στην περ. (δ) της παρ. 2 και την περ. (γ) της παρ. 3, οι οποίοι αποδίδονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων, δύναται να αποφασίζεται ως πρόσθετος πόρος του Ε.Λ.Ε.Κ. μέρος του ποσού που καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) για την κάλυψη της απώλειας εσόδων από τη μείωση των εσόδων που προκαλείται από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, περί μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου. Η διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση του λογαριασμού γίνονται από το νομικό πρόσωπο της παρούσας που συνιστάται από τους κοινωνικούς εταίρους με τους εξής περιορισμούς:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των ετησίων πόρων του λογαριασμού διατίθενται για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων σχετικών με την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και για κάθε άλλη πρωτοβουλία ή ενέργεια που εξυπηρετεί την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

β) Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για: βα) την εν γένει κάλυψη υποδομών, ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή ιδρύονται με τη συμμετοχή της Γ.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Τ.Ε. και του Σ.Β.Β.Ε.,

ββ) την κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.),

βγ) την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του συσταθέντος νομικού προσώπου.

6. Εάν η ίδρυση του νομικού προσώπου της παρ. 5 δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1η.1.2023, ο ειδικός λογαριασμός του πρώτου εδαφίου συστήνεται στη Δ.ΥΠ.Α. και η διαχείρισή του γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α., μετά από γνώμη του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων, μέχρι να αποκτήσει νομική προσωπικότητα το νομικό πρόσωπο, οπότε και ο λογαριασμός μεταφέρεται σε αυτό και η απόδοση των πόρων της περ. (δ) της παρ. 2 και της περ. (γ) της παρ. 3 γίνεται απευθείας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. προς αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 16
Ορισμοί
Στον παρόντα ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: α) Αναζητών εργασία θεωρείται όποιος είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία, αναζητεί ενεργά εργασία και: αα) Εισέρχεται στην αγορά εργασίας ή αβ) πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), ήτοι μετά από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης του αναζητεί εργασία, αποδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που του προσφέρεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο, ή δέχεται να παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και γενικά επωφελείται από κάθε περίπτωση δυνατότητας για απασχόληση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), ή

αγ) είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένος ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα κατά την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας υπαγόμενος στην υποχρεωτική ασφάλιση του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), του τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.) και του τέως Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ο οποίος έχει προχωρήσει σε διακοπή επαγγέλματος, κατά την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή

αδ) είναι ήδη εργαζόμενος και επιθυμεί να αναζητήσει διαφορετική θέση είτε στην επιχείρηση που εργάζεται είτε σε άλλη επιχείρηση.

Δεν θεωρούνται αναζητούντες εργασία όποιοι υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985, ήτοι όποιοι απασχολούνται ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγομένους στην ασφάλιση του τέως Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι σύζυγοι ή τα παιδιά που απασχολούνται σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση του ή της συζύγου, του πατέρα ή της μητέρας, οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών, οι πρακτικά ασκούμενοι χωρίς σχέση εξαρτημένης εργασίας, όποιοι συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, όποιοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, και όποιοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή υποβάλλονται σε μέτρα ασφαλείας ή σε ποινικό σωφρονισμό με αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, μέσα σε σωφρονιστικά ή αναμορφωτικά ή θεραπευτικά καταστήματα, καθώς και οι απασχολούμενοι στα προγράμματα προεργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) περί του προγράμματος «ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ» και του άρθρου 83 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), περί προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε συνεργασία με εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

β) Κατάλληλη θέση εργασίας: θέση εργασίας που αντιστοιχεί στην επαγγελματική ειδικότητα, τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τους επαγγελματικούς στόχους και τον τόπο μόνιμης κατοικίας του αναζητούντος εργασία.

Για τον προσδιορισμό της λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ο αναζητών εργασία ήδη κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει δια της συμμετοχής σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η πιο πρόσφατη και παλαιότερη απασχόλησή του και οι αντίστοιχες αποδοχές του.

γ) Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης: ψηφιακό αρχείο που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης προσέγγισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 63 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), και καταρτίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 17 του παρόντος. Σε αυτό αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσει, προκειμένου να εξεύρει κατάλληλη θέση εργασίας ή, αν αυτό καταστεί ανέφικτο, άλλη διαθέσιμη θέση εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές του ιδιότητες.

δ) Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.): ψηφιακό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται οι αναζητούντες εργασία για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή, πλην των αναζητούντων εργασία που είναι ήδη εργαζόμενοι της υποπερ. αδ) της περ. α) της παρ. 1, καθώς και η πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 19 ως προϋπόθεση για την καταβολή επιπλέον επιδομάτων, παροχών και διευκολύνσεων. Εκτός από το Ψηφιακό Μητρώο αυτής της περίπτωσης, η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί και άλλα Μητρώα που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 3.

ε) Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α.: ψηφιακή κάρτα ή έντυπο σε άμεση ηλεκτρονική διασύνδεση με το Ψηφιακό επίδομα Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., το οποίο διαθέτει ο αναζητών εργασία που είναι εγγεγραμμένος σε αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώνει την εγγραφή και παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 19, αν αυτές συντρέχουν.

στ) Επιδόματα και χρηματικές ενισχύσεις προς ανέργους: το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), το επίδομα ανεργίας ειδικών κατηγοριών επιδοτούμενων ανέργων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185), το ειδικό εποχιακό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), το επίδομα μακροχρονίως ανέργου της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και η ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Άρθρο 17
Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης του άρθρου 63 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) και καταρτίζεται επί προτυποποιημένης μορφής. Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθησή του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία. Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς. Με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσμευτικό, η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α. και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α. αναζητεί και προτείνει προς τον αναζητούντα εργασία θέσεις εργασίας, προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού προς αυτόν, σύμφωνα με τις περ. (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 20 με βάση το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

2. Τρεις (3) μήνες μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 79, με την οποία ορίζονται το πρότυπο, η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, η συχνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το ατομικό σχέδιο δράσης συντάσσεται και αναθεωρείται μόνο ψηφιακά.

3. Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για την κατάρτιση του ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων του άρθρου 21 που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79.

4. Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 79, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατομικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Στα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20. Η παροχή αυτή χορηγείται μόνο μία φορά.

5. Η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, τους οικοδόμους και τους απασχολούμενους σε τουριστικά και άλλα εποχικά επαγγέλματα και τους εργάτες που απασχολούνται στα μηχανοκίνητα μέσα αλιείας (μηχανότρατες, πεζότρατες, γρι γρι) και στα σμυριδορυχεία των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), αντίστοιχα, που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) συνεχόμενους μήνες.

Άρθρο 18
Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Ψηφιακή Κάρτα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Στο Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), εγγράφονται οι αναζητούντες εργασία, πλην όσων είναι ήδη εργαζόμενοι. Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. γίνεται μετά από αίτηση του αναζητούντος εργασία και γεννά τις υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και του αναζητούντος εργασία που περιγράφονται στα άρθρα 19 και 20 αντίστοιχα.

2. Το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. είναι ψηφιακό αρχείο που τηρείται στη Δ.ΥΠ.Α. και περιλαμβάνει ιδίως τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εγγεγραμμένο, τα οποία συνιστούν το ψηφιακό του προφίλ:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα/επώνυμο/πατρώνυμο/μητρώνυμο/ΑΦΜ/ΑΜΚΑ),

β) διεύθυνση κατοικίας, γ) ημερομηνία γέννησης, δ) οικογενειακή κατάσταση (γάμος/σύμφωνο συμβίωσης/διαζύγιο/διάσταση/τέκνα-γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών),

ε) εάν ο εγγεγραμμένος δικαιούται ή λαμβάνει επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία,

στ) ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης και ημερομηνία σύνταξης και της πιο πρόσφατης επικαιροποίησης αυτού,

ζ) προτάσεις που έγιναν από τη Δ.ΥΠ.Α. για κατάλληλες θέσεις εργασίας,

η) διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος και της προνοιακής νομοθεσίας,

θ) άλλα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. για σύμπραξη στην κατάρτιση και αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, προώθηση εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόταση θέσεων εργασίας, και των αναζητούντων εργασία, για αποδοχή των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, όπως αυτές αποτυπώνονται στα άρθρα 19 και 20, αντίστοιχα, και εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 και το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

3. Τα στοιχεία των περ. (α) έως (δ) της παρ. 2 συμπληρώνονται και ενημερώνονται με ευθύνη του αναζητούντος εργασία. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει, αυτεπαγγέλτως, την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. Τα στοιχεία των περ. (ε) έως (ι) της παρ. 2 συμπληρώνονται και επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως από τη Δ.ΥΠ.Α.

4. Η Δ.ΥΠ.Α. έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και την άμεση επικαιροποίησή του, ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση ή την απώλεια της ιδιότητας του αναζητούντος εργασία.

5. Κάθε δήλωση προς δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από πρόσωπο που αιτείται οιασδήποτε φύσεως παροχές, επιδόματα ή βοηθήματα που συναρτώνται με την ιδιότητα του ανέργου ή του αναζητούντος εργασία, θεωρείται ότι περιλαμβάνει εξουσιοδότηση προς τον φορέα να ελέγξει την εγγραφή και την παραμονή του αιτούντος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης που αντιστοιχούν στα στοιχεία της παρ. 2 με αντιπαραβολή προς τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. Ο έλεγχος γίνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. κατόπιν αιτήματος του φορέα, στον οποίο και κοινοποιείται το αποτέλεσμα του ελέγχου.

6. Σε κάθε αναζητούντα εργασία της παρ. 1 του άρθρου 16, πλην όσων είναι ήδη εργαζόμενοι, παρέχεται η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. Με τη διασύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. είναι εγγεγραμμένος σ’ αυτό, ή ότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α. Μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

7. Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. γίνεται αφού ολοκληρωθεί η μετάπτωση σε αυτό των υφισταμένων Μητρώων Ανεργίας που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., διαπιστώνονται η ολοκλήρωση της μετάπτωσης και η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.

9. Με το παρόν άρθρο δεν επηρεάζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων της περ. (στ) του άρθρου 16 που ορίζονται στις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 19
Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία
Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, πλην των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς ανέργους που προβλέπονται στην περ. (α) του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια της περ. (α) του άρθρου 2 της υπό στοιχεία A. 1243/15.11.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 5298), ήτοι έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, έως δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι ή σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο, ή είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για μογονεϊκή οικογένεια, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά κριτήρια της περ. (β) του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης. Τα κριτήρια του παρόντος δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς αναζητούντες εργασία

1. Η Δ.ΥΠ.Α. προσφέρει στους αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. τις εξής παροχές και υπηρεσίες:

α) Καταβολή επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς τους ανέργους και, ειδικότερα, καταβολή του επιδόματος ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185), καθώς και του ειδικού εποχιακού βοηθήματος του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),

β) αναζήτηση και πρόταση θέσεων εργασίας, καθώς και προγραμμάτων και δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση δεξιοτήτων ή την επανειδίκευση του αναζητούντος εργασία, ιδίως αυτών που είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του,

γ) προώθηση εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,

δ) σύμπραξη στη σύνταξη και αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης,

ε) ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται και συνδέονται με την ιδιότητα του αναζητούντος εργασία ή του ανέργου και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, και

στ) καταγραφή των αναζητούντων εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και βεβαίωση της εγγραφής και της παραμονής τους σ’ αυτό, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων του άρθρου 19 που ορίζει τις προϋποθέσεις για την καταβολή επιδομάτων, παροχών, βοηθημάτων ή διευκολύνσεων που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες των περ. (β) και (γ) της παρ. 1 και σε αναζητούντες εργασία που είναι ήδη εργαζόμενοι της υποπερ. (αδ) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 16.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία

1. Η ενεργή αναζήτηση εργασίας των αναζητούντων εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. εκπληρώνεται με τους εξής τρόπους, όπως αυτοί εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 και με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης:

α) Αποδοχή προσφερόμενης θέσης εργασίας, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

β) συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης που υποδεικνύονται από τη Δ.ΥΠ.Α., και

γ) συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, ιδίως κατά την κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης.

2. Η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών προϋποθέτει την προηγούμενη τήρηση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. που περιλαμβάνονται στο άρθρο 20, όπως αυτές εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79.

Άρθρο 22
Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία

1. Εάν ο αναζητών εργασία αρνηθεί τρεις (3) προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, διακόπτεται η καταβολή των παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη.

2. Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη Δ.ΥΠ.Α., διακόπτεται η καταβολή παροχών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 20 και ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες. Ως συμμετοχή νοείται η παρακολούθηση της δράσης κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωσή της και η πιστοποίησή του για την επιτυχή περάτωση της κατάρτισης.

3. Αναζητών εργασία που παραλείπει τη σύνταξη Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο εντός των προθεσμιών που τάσσονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79 διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για έξι (6) μήνες.

4. Εάν ο αναζητών εργασία δεν εκπληρώνει λοιπές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη συνεργασία του με τον εργασιακό σύμβουλο, όπως αυτές καταγράφονται στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79 που εξειδικεύει τις υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων εργασία, επέρχονται οι ειδικότερες συνέπειες που προβλέπονται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 23
Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Όποιος ζητήσει να εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολουμένου ή ανεξαρτήτως απασχολουμένου, ασκεί επάγγελμα, κατά παράβαση της προϋπόθεσης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ή δεν έχει διακόψει το επάγγελμά του, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), ή όποιος, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη Δ.ΥΠ.Α. διαγράφεται αμέσως από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής προτού παρέλθουν έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός δώδεκα (12) μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για δύο (2) έτη. Επιδόματα και χρηματικές παροχές προς ανέργους της περ. (στ) του άρθρου 16 που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή της.

2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση διαπιστώνεται χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του αναζητούντος εργασία ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή παράλειψης του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία αυτά στις προθεσμίες που προβλέπει η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 79, μπορεί να επιβληθεί, με πράξη του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α., προσωρινή διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης. Αν, εξαιτίας της ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης, έχουν καταβληθεί επιδόματα, παροχές ή καταβληθούν διευκολύνσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 1.

4. Οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 3 επιβάλλονται μετά από πρόσκληση του διοικουμένου για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), περί της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 24
Πιλοτικές δράσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σχετικά με την ανεργία
Στο πλαίσιο των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υλοποιούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα για τη διεύρυνση του πλέγματος προστασίας των αναζητούντων εργασία και τη δικαιότερη κατανομή των επιδομάτων ανεργίας. Η προστασία που παρέχεται με τις πιλοτικές δράσεις δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που προβλέπεται στο Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την Ανεργία του ν. 1545/1985 (Α΄ 91).

Άρθρο 25
Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας

1. Αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) ή την ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληψης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειάς του, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, κατά περίπτωση.

2. Η παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας ή της ενίσχυσης των αυτοαπασχολουμένων που περιγράφεται στην παρ. 1 δεν μπορεί να εφαρμόζεται περισσότερες από μία (1) φορές εντός της ίδιας τριετίας για τον ίδιο αναζητούντα εργασία.

3. Οι ημέρες εργασίας, για τις οποίες ο αναζητών εργασία έχει λάβει το επίδομα σύμφωνα με την παρ. 1, δεν προσμετρώνται στις ημέρες εργασίας που απαιτούνται για την πλήρωση των προϋποθέσεων επιδότησης του άρθρου 4 του ν. 1545/1985.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 26
Στρατηγική για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

1. Καταρτίζεται Στρατηγική για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας (Στρατηγική Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού). Σκοπός της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού είναι, ιδίως, η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, την πρόβλεψη των αναγκών αυτών στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον και την αξιοποίηση και προσαρμογή των δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου το εργατικό δυναμικό να αποκτά ή να αναβαθμίζει δεξιότητες, ώστε να είναι δυνατή η άμεση και επιτυχής διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

2. Ειδικότεροι στόχοι της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού είναι ιδίως:

α) Η αποτελεσματική αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας, σε όρους απαιτούμενων δεξιοτήτων,

β) η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των σύγχρονων επαγγελματικών τάσεων και των δεξιοτήτων που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής αγοράς εργασίας με έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη,

γ) η ενίσχυση της πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης,

δ) η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,

ε) η συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και των προσφερόμενων προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων και την καλύτερη διασύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες,

στ) η αξιολόγηση και βελτίωση των μοντέλων χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διαμέσου της σύνδεσης των αμοιβών των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιδόσεις τους σε όρους απασχολησιμότητας των ωφελούμενων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και της αποδοτικότητας των σχετικών παρεμβάσεων, την επίτευξη διαφάνειας και την απλούστευση των διαδικασιών,

ζ) η αξιολόγηση του μοντέλου διακυβέρνησης της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και η αναβάθμισή του με την απλούστευσή του και τον βελτιωμένο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

3. Η Στρατηγική Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αφού τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες. Αξιολογείται και αναθεωρείται, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο και πάντως μία (1) φορά τουλάχιστον ανά έτος.

Άρθρο 27
Αποστολή, σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού έχει επιτελικό ρόλο σε θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και της διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας και την απασχόληση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού. Ειδικότερα, η αποστολή του είναι:

α) Η κατάρτιση της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού,

β) η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού,

γ) η διαρκής παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, την επανειδίκευσή του, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του και τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας και την απασχόληση, και η υποβολή εισηγήσεων για τη χάραξη της σχετικής πολιτικής στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή σε άλλα αρμόδια όργανα κατά την κείμενη νομοθεσία.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και απαρτίζεται από δεκαεπτά (17) μέλη, με τους αναπληρωτές τους:

α) Τον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α.,

β) τρία (3) μέλη που ορίζονται, με τους αναπληρωτές του, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

γ) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών,

δ) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ε) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Παιδείας και Θρησκευμάτων,

στ) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών,

ζ) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εκπροσωπεί την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση,

η) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

θ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,.

ι) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ.,

ια) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.),

ιβ) ένα (1) μέλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και

ιγ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από κοινού από τους φορείς που εκπροσωπούν τους εργοδότες της παρ. 2 του άρθρου 9.

3. Ως Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της Δ.ΥΠ.Α., με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

4. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων του άρθρου 28. Επίσης, προσκαλούνται και συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, άλλοι φορείς με αρμοδιότητες αντίστοιχες των θεμάτων που συζητούνται κάθε φορά, καθώς και άλλα πρόσωπα που, κατά την κρίση του, καλεί το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής του και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού συνεργάζεται με το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254). Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. πραγματοποιούν κοινή συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ανά έτος με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και διαθέτουν ελεύθερα και λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα, τις εκθέσεις και τα πορίσματά τους το ένα προς το άλλο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους μπορούν να προχωρήσουν σε από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

6. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού συνεργάζεται με εκπροσώπους της αγοράς, κοινωνικούς εταίρους και τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, επιμελητήρια, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και λοιπούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δύναται να λαμβάνει και να αξιοποιεί δεδομένα από τη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160). Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αναθέτει τη διενέργεια μελετών και την παροχή λοιπών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής του.

7. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, με την αρωγή της Επιστημονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων, συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους, με σκοπό την προώθηση των στόχων που τίθενται με τη Στρατηγική Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.

8. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού συνεργάζεται με τα Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 28
Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού λαμβάνει συμβουλευτική και επιστημονική στήριξη από την Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.

2. Η Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού ορίζεται για τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δέκα (10) μέλη που ορίζονται για τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα μέλη της είναι επιστήμονες με σχετική ειδίκευση, εγνωσμένου κύρους, υπηρετούντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα ή ινστιτούτα κοινωνικών εταίρων ή ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και ειδικοί επιστήμονες ή τεχνικοί με εμπεριστατωμένες γνώσεις και εμπειρία σε σχετικά θέματα, ιδίως σε θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού. Από τα μέλη αυτά, τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από τους υπηρετούντες σε ινστιτούτα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και τουλάχιστον δύο (2) προέρχονται από τους υπηρετούντες σε ινστιτούτα των οργανώσεων της παρ. 2 του άρθρου 9 που εκπροσωπούν τους εργοδότες. Με την απόφαση ορισμού της Επιτροπής ορίζεται και ο Πρόεδρός της. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή έκπτωσης οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής πριν από τη λήξη της θητείας, το μέλος αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

3. Η Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού είναι αρμόδια, ιδίως, για:

α) Την επιστημονική τεκμηρίωση των εισηγήσεων ή προτάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού μέσω της εκπόνησης ερευνών και μελετών επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς του,

β) την παροχή γνωμοδοτήσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού κατόπιν αιτήματός του επί των θεμάτων αρμοδιότητάς του,

γ) την υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού στην εφαρμογή της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού,

δ) τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, όσον αφορά τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, καθώς και των υφιστάμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και των υφιστάμενων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού,

ε) τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας που απορρέει από την παρακολούθηση αυτή στα ελληνικά δεδομένα,

στ) τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων και εναλλακτικών στρατηγικών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την επανακατάρτιση και τις δεξιότητες,

ζ) την υποβοήθηση στην ανάπτυξη των νέων εργαλείων και μηχανισμών που περιγράφονται στον παρόντα και στοχεύουν στην εφαρμογή και την προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

4. Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από τη Δ.ΥΠ.Α. Η λειτουργία της διέπεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

5. Η Επιτροπή δύναται να συνεργάζεται με τους φορείς της παρ. 6 του άρθρου 27.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 29
Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας Προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 2 άρθρου 80 ν. 4826/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160), περί αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται περ. ζ) στο δεύτερο εδάφιο, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Μ.Ε.Κ.Υ. υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει ως αποστολή την υποστήριξη του έργου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου. Η Μ.Ε.Κ.Υ. ασκεί τις εξής συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικών υποθέσεων με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου,

β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής και αναλύει τα οικονομικά και ανταποδοτικά τους αποτελέσματα, τα κίνητρα που αυτές διαμορφώνουν για απασχόληση, καθώς και τις συνέπειες των πολιτικών στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

γ) παρακολουθεί και αναλύει, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, τις μεταβολές στην εγχώρια αγορά εργασίας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος, ιδίως υπό το πρίσμα των δημογραφικών μεταβολών,

δ) επισημαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους κινδύνους στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγείται μέτρα πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους,

ε) συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεων πολιτικής του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς και δύναται να συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε αυτούς,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό, και

ζ) διαγιγνώσκει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, παρούσες και μελλοντικές, και προτείνει ενεργητικές και παθητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Προς επίτευξη των σκοπών της, η Μ.Ε.Κ.Υ. λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που της παρέχονται από τους κοινωνικούς εταίρους και από επιμελητήρια, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, την Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και λοιπούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και παραγγέλλει στην «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» την προκήρυξη και εκπόνηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την προκήρυξη και εκπόνηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών της.

Άρθρο 30
Πρόσβαση σε στοιχεία Προσθήκη άρθρου 80Α στον ν. 4826/2021
Στον ν. 4826/2021 (Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 80Α ως εξής:

«Άρθρο 80 Πρόσβαση σε στοιχεία Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η Μ.Ε.Κ.Υ. έχει πρόσβαση στα στοιχεία όλων των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που αυτό εποπτεύει, όπως του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και κάθε μετεξέλιξής του και των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και στα δεδομένα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Επίσης, λαμβάνει όλα τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

2. Η πρόσβαση στα στοιχεία της παρ. 1 μπορεί να παραχωρείται και σε τρίτους, οι οποίοι συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή με τη Μ.Ε.Κ.Υ., στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση των σκοπών της συνεργασίας.

3. Η Μ.Ε.Κ.Υ. συνεκτιμά κάθε διαθέσιμο στοιχείο, πληροφορία ή γνώμη που εισφέρεται από τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό, τομεακό ή τοπικό επίπεδο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιορίζεται η μεθοδολογία, στη βάση της οποίας γίνεται η συνεργασία της περ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου 80 μεταξύ της Μ.Ε.Κ.Υ., κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και την ανταλλαγή απόψεων.».

Άρθρο 31
Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας Προσθήκη άρθρου 80Β στον ν. 4826/2021
Στον ν. 4826/2021 (Α΄ 160) προστίθεται άρθρο 80Β ως εξής:

«Άρθρο 80Β Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας

1. Η διάγνωση των αναγκών για δεξιότητες στην αγορά εργασίας γίνεται σε εθνικό, τομεακό και τοπικό επίπεδο με τη μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων και τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η διάγνωση των αναγκών για δεξιότητες στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την αποτύπωση των τρεχουσών αναγκών σε δεξιότητες σε σχέση με τις προσφερόμενες δεξιότητες από το εργατικό δυναμικό,

β) την πρόβλεψη για τις ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον και μεσοπρόθεσμα, βάσει της δυναμικής που αναπτύσσουν οι διάφορες οικονομικές δραστηριότητες,

γ) την παρακολούθηση των εξελίξεων στο περιεχόμενο των επαγγελμάτων και των τεχνολογικών εξελίξεων που επιδρούν στην απασχόληση, και

δ) την αποτύπωση της συμμετοχής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης.

2. Η Μ.Ε.Κ.Υ. πραγματοποιεί τις έρευνες και εξάγει τα πορίσματα για τις ανάγκες δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας κατόπιν προγραμματισμού που γίνεται σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ή για την αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων αναγκών στον τομέα της κατάρτισης.

3. Οι έρευνες διενεργούνται και τα πορίσματα συντάσσονται σε εθνικό, τοπικό, τομεακό ή κλαδικό επίπεδο ή σε συνδυασμό των ανωτέρω ή σε όποιο άλλο επίπεδο κριθεί πρόσφορο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παρ. 2. Για την προτεραιοποίηση των ερευνών λαμβάνονται υπόψη η ανεργία ή η προοπτική άμεσης ή μεσοπρόθεσμης απώλειας θέσεων εργασίας στην αντίστοιχη περιοχή ή κλάδο ή τομέα, η ανάγκη προσαρμογής στις επερχόμενες αλλαγές στην τεχνολογία, καθώς και η προοπτική απώλειας θέσεων εργασίας εν όψει αυτών, οι ανάγκες που προκύπτουν από την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, καθώς και ειδικές συνθήκες, όπως η δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή για τις περιοχές που επηρεάζονται από αυτήν.

4. Η Μ.Ε.Κ.Υ. συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων και μεριμνά για τη σύνταξη των σχετικών μελετών. Οι μελέτες και τα πορίσματα αυτών διαβιβάζονται στη Δ.ΥΠ.Α. και τεκμηριώνουν την ειδικότερη κατάρτιση που περιέχεται σε προσκλήσεις, τις οποίες εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α. Διαβιβάζονται επίσης στο Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και συνεκτιμώνται στο πλαίσιο της κατάρτισης και της αναθεώρησης της Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού.».

Άρθρο 32
Διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάθεση καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τροποποίηση περ. 3 παρ. Α΄ άρθρου 45 ν. 4314/2014 και παρ. 6 άρθρου 15 ν. 4756/2020

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που συστάθηκε με το άρθρο 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθίσταται καθολικός διάδοχος του καταργούμενου νομικού προσώπου και υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποκαθιστά το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. σε κάθε μνημόνιο συνεργασίας που έχει συναφθεί με άλλο Υπουργείο ή δημόσιο φορέα.

3. Οι εκκρεμείς δίκες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. συνεχίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) αναλαμάνει, μετά την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., τη διαχείριση των πάσης φύσεως έργων και δράσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση προγραμμάτων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους», συνεχίζει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες που σχετίζονται με την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ως προς τα προγράμματα αυτά και καθίσταται καθολικός διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους, και υποκαθίσταται σε κάθε αντίστοιχη συμβατική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου με αντικείμενο την υποστήριξη για τα προγράμματα αυτά. Οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου ασκούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ο.Π.Ε.Κ.Α. Η διαχείριση των λοιπών έργων, δράσεων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η συνέχιση εκκρεμών διαδικασιών που σχετίζονται με την ανάθεση και την εκτέλεση των συναφών δημοσίων συμβάσεων γίνεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

5. α) Το προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις του καταργούμενου νομικού προσώπου, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε αυτό, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη θέση που κατέχουν, με την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας το μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται στις μονάδες του Υπουργείου Εργασίας. Με την ίδια απόφαση στο προσωπικό αυτό μπορούν να ανατεθούν προσωρινά καθήκοντα σχετιζόμενα με εκκρεμότητες του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως η διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία και η εκπροσώπηση στις δίκες που αφορούν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από ευρωπαϊκά προγράμματα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το μεταφερόμενο προσωπικό, μετά την τοποθέτησή του, μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου και, ιδίως, στη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α΄160) και τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης ή να αποσπάται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), βάσει των προσόντων και των καθηκόντων που ασκούσε, καθώς και των αναγκών των παραπάνω μονάδων ή φορέων.

β) Το προσωπικό του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που υπηρετεί σε οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις και στελεχώνει τη Διαχειριστική Αρχή του άρθρου 12 της υπό στοιχεία 16905/4347/16.5.2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1362), καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τη θέση που κατέχει, την ίδια σχέση εργασίας, στον κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.

γ) Το μεταφερόμενο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. προσωπικό, κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί χρόνου που αναγνωρίζεται στο Δημόσιο.

δ) Αποσπάσεις ή διαθέσεις του προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που έχουν γίνει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν.

6. Η περ. 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 45 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) περί των καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής του άρθρου 32 του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 (L72/1) τροποποιείται ως προς τον Οργανισμό που αναλαμβάνει τα εν λόγω καθήκοντα και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του άρθρου 32 του Κανονισμού, καθώς και εκείνων που περιλαμβάνονται σε άλλα άρθρα αυτού ή/και του Συμπληρωματικού, αναλαμβάνει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4756/2020 (Α΄ 256) περί του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» τροποποιείται ως προς τον φορέα, στον οποίον ανατίθενται η διαχείριση και η παρακολούθηση του προγράμματος, και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ανατίθεται η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτόν χρηματοδοτείται με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον προϋπολογισμό του.».

8. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου φορέα περιέρχονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή οποιασδήποτε πράξης ή συμβολαίου. Η ακίνητη περιουσία του φορέα που μεταβιβάζεται με το παρόν άρθρο στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρο 33
Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

1. Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτή που παρέχεται σε πλαίσιο προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται ή επιδοτείται, εν μέρει ή εν όλω, από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή διεθνείς πόρους. Στο παρόν Κεφάλαιο δεν θεωρείται επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αυτή που χρηματοδοτείται από τον Ε.Λ.Ε.Κ. της παρ. 5 του άρθρου 15 ούτε αυτή που παρέχεται στο πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

2. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται κατόπιν πρόσκλησης που εκδίδει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ή κάθε αρμόδιος φορέας αφού διαγνωσθεί η σχετική ανάγκη στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ΄.

3. Η επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται μόνο από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 36 προς ωφελούμενους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 34.

4. Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να είναι επιδοτούμενη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41.

5. Η Δ.ΥΠ.Α. προκηρύσσει τα επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης βάσει των αναγκών εργασίας που έχουν διαγνωσθεί από τη Μ.Ε.Κ.Υ. και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, τηρεί τους ατομικούς λογαριασμούς δεξιοτήτων και το μητρώο των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αξιολογεί τους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επιδοτούμενα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκηρύσσονται και από άλλους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 34
Προσκλήσεις επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Προϋποθέσεις συμμετοχής και πληρωμής

1. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν και τις ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι, ώστε να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη κατάρτιση, σε συνάρτηση με τους στόχους αυτής.

2. Δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, καθώς και όποιος έχει εξαντλήσει τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στην κατάρτισή του, σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων.

3. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπουν τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της οριζόμενης επιδότησης στους ωφελουμένους της κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προβλέπεται η καταβολή ποσοστού επιδότησης για ωφελούμενο που δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος και δεν επιτρέπεται η καταβολή ποσοστού ανώτερου του εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν ο ωφελούμενος που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμματος.

Άρθρο 35
Ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων

1. Για κάθε καταρτιζόμενο τηρείται ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων, στον οποίο μπορούν να πιστώνονται δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες που εξαργυρώνονται σε υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης ή πιστοποίησης. Τα δικαιώματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να παρέχονται μέσω επιταγών κατάρτισης (vouchers) ή με άλλον πρόσφορο τρόπο.

2. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων περιλαμβάνει, ιδίως:

α) τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του,

β) κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού,

γ) το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει, ανεξαρτήτως εάν περαίωσε επιτυχώς την κατάρτιση αυτή ή όχι,

δ) τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν στο σύνολο της κατάρτισης που έχει λάβει, καθώς και σε κάθε επιμέρους επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση στην οποία έχει συμμετάσχει,

ε) τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.

3. Η διαχείριση του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων υλοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

4. Ο ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων λειτουργεί και ως ψηφιακό αρχείο. Αξιοποιείται από τον κάτοχό του και ως μέσο απόδειξης για την κατοχή υφιστάμενων και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και πότε ο κάτοχος του λογαριασμού είναι δικαιούχος επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για να υποστηριχθεί στην προσπάθειά του να ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 36
Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Στα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και αυτές που τίθενται με κάθε σχετική πρόσκληση.

2. Ειδικότερες προϋποθέσεις για να καταστεί ένα Κέντρο Διά Βίου Μάθησης επιλέξιμος πάροχος επιδοτούμενης κατάρτισης είναι οι εξής:

α) Να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, επιλογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών, εποπτεία πρακτικής άσκησης, υλοποίηση προγραμμάτων e-learning, σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης ή υβριδικής μορφής, εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρακολούθηση εκπαιδευομένων μετά το πέρας της κατάρτισης και προώθησή τους στην απασχόληση,

β) να αξιολογείται θετικά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 38, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37.

3. Δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι για τους οποίους συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 79 του παρόντος που εξειδικεύει τα κριτήρια για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

4. Mετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 79, δεν μπορούν να είναι επιλέξιμοι, πάροχοι που είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που προκηρύχθηκαν τα τελευταία πέντε (5) έτη, εφόσον:

α) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τον φορέα που είχε προκηρύξει το πρόγραμμα ή

β) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους καταρτιζόμενους ή

γ) δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης. Ο φυσικός ή ηλεκτρονικός έλεγχος, καθώς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, ιδίως όταν η εκπλήρωση αυτή είναι προϋπόθεση για να λάβουν οι πάροχοι τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν, διενεργείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

5. Οι προσκλήσεις για προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προβλέπουν τα στάδια και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της οριζόμενης αμοιβής στους παρόχους της κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προβλέπεται η καταβολή προς τον πάροχο ποσοστού αμοιβής ανά ωφελούμενο ανώτερου του σαράντα τοις εκατό (40%), αν ο ωφελούμενος δεν έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση του προγράμματος, και ποσοστού ανώτερου του εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν ο ωφελούμενος δεν έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς για την περάτωση του προγράμματος.

Άρθρο 37
Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Η Δ.ΥΠ.Α. τηρεί μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κατά την έννοια του άρθρου 56 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247). Στο μητρώο εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, όσοι πάροχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. διαγράφει παρόχους από το μητρώο, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή εφόσον προκύψει λόγος αποκλεισμού λόγω μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 36. Επίσης, διαγράφει παρόχους, οι οποίοι δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν, όπως προκύπτει από ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36.

3. Σε περίπτωση που προκύψει λόγος αποκλεισμού των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. αποφασίζει το χρονικό διάστημα αποκλεισμού που κυμαίνεται από έξι (6) μήνες έως πέντε (5) έτη, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας και λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξή του, τη διάρκειά του, πιθανή υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του παρόχου και τα μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή παραπτωμάτων στο μέλλον.

4. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ενός παρόχου κατέστη αρνητική, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, ο πάροχος διαγράφεται από το Μητρώο και επιτρέπεται να εγγραφεί εκ νέου σε αυτό μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη διαγραφή του. Εάν, μετά τη συμμετοχή του στο επόμενο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η αξιολόγησή του παραμείνει αρνητική, ο πάροχος διαγράφεται εκ νέου από το Μητρώο για άλλα δύο (2) έτη.

Άρθρο 38
Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

1. Η αξιολόγηση των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται βάσει της επίδοσης του αξιολογούμενου παρόχου σε κάθε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν και είναι ανεξάρτητη από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 36. Στα ορόσημα της αξιολόγησης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) το ποσοστό των άνεργων καταρτισθέντων που βρήκε εργασία εντός τριών (3), έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών μετά τη λήξη της κατάρτισης ή, αν πρόκειται για εργαζομένους που καταρτίσθηκαν, το ποσοστό αυτών που διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα,

β) η αξιολόγηση του παρόχου από τους καταρτισθέντες και, στην περίπτωση της κατάρτισης εργαζομένων, από τους εργοδότες,

γ) τα ποσοστά των καταρτισθέντων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση και πιστοποιήθηκαν.

2. Η αξιολόγηση της παρ. 1 καταλήγει σε βαθμολογία για την επίδοση του παρόχου στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης, η οποία εκφράζεται σε αριθμητική κλίμακα, ως εξής: (1) κακή, (2) ανεπαρκής, (3) ικανοποιητική, (4) πολύ καλή, (5) άριστη. Οι βαθμοί 1-2 αντιστοιχούν σε αρνητική αξιολόγηση, οι βαθμοί 3-4 σε επαρκή θετική αξιολόγηση και ο βαθμός 5 σε άριστη θετική αξιολόγηση. Δεν μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό 3 ή μεγαλύτερο η επίδοση παρόχου σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πλην των περιπτώσεων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, αν δεν συντρέχουν τουλάχιστον τρεις (3) από τις εξής πέντε (5) προϋποθέσεις:

α) τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των άνεργων καταρτισθέντων βρήκε εργασία εντός δώδεκα (12) μηνών,

β) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζόμενων καταρτισθέντων διατήρησε την ιδιότητα του εργαζομένου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών,

γ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των καταρτισθέντων,

δ) το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί θετικά από τουλάχιστον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εργοδοτών, όταν πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, και

ε) έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταρτισθέντων που έχουν περαιώσει την παρακολούθηση του προγράμματος.

Άρθρο 39
Πιστοποίηση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Η πιστοποίηση των καταρτισθέντων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διενεργείται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι είναι:

α) Διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή

β) πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ιδίως του άρθρου 50 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), να χορηγούν πιστοποιητικά ή

γ) εταιρείες λογισμικού ή τεχνολογίας, οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες στην αγορά εργασίας. Η πρόσκληση για πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης δύναται να προβλέπει ότι η πιστοποίηση των καταρτιζόμενων γίνεται αποκλειστικά από Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος επιλέγεται για τον σκοπό αυτόν, σύμφωνα με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα διαδικασία ανάθεσης του ν. 4412/2016 ( Α΄ 147).

2. Με την πιστοποίηση βεβαιώνεται ότι ο καταρτισθείς απέκτησε σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις ή δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο της κατάρτισης που παρακολούθησε.

Άρθρο 40
Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες

1. Υπό την εποπτεία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων ιδρύεται Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο skills.gov.gr, με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση όλων σε ένα ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο αναβάθμισης δεξιοτήτων, και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr). Η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη, εξέλιξη και υποστήριξή της πραγματοποιούνται με την αρωγή των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Η Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού. Τις πληροφορίες αυτές συγκεντρώνει υποχρεωτικά από όλους τους παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και εν γένει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Σκοπός της λειτουργίας της Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του καταρτιζομένου στις υπηρεσίες κατάρτισης και επανακατάρτισης, η εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

3. Η Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους αποδέκτες της, είναι διασυνδεδεμένη με τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων του άρθρου 35, με την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και με κάθε άλλο εργαλείο ή μηχανισμό που αναπτύσσεται για τους σκοπούς του Κεφαλαίου Ε΄.

Άρθρο 41
Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον αφορά αντικείμενο, το οποίο περιλαμβάνεται σε πρόσκληση για πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει προκηρύξει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και παρέχεται από πάροχο που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 37.

Άρθρο 42
Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

1. Στις προσκλήσεις για επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση δύναται να προβλέπεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό ή μέρος αυτού που οι πάροχοι πρόκειται να δημιουργήσουν και να αξιοποιήσουν για την κατάρτιση καθίσταται, μετά από το πέρας αυτής, δημόσια προσβάσιμο χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους.

2. Το εκπαιδευτικό υλικό της παρ. 1 κατατίθεται σε ηλεκτρονικό αποθετήριο, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο. Το ηλεκτρονικό αποθετήριο τηρείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το εκπαιδευτικό υλικό του ηλεκτρονικού αποθετηρίου μπορεί να αξιοποιείται από την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα για τους παρόχους, για την ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, τα οποία είναι δωρεάν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 43
Εκμετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,να εκμισθώνει ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν εμπειρία διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού. Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηνιαίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος. Το μίσθωμα μπορεί να συμψηφίζεται με τις δαπάνες που απαιτούνται για την αποκατάσταση ή βελτίωση του ακινήτου. Η εκμίσθωση της παρούσας γίνεται κατόπιν φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας μετά από δημόσια πρόσκληση της Δ.ΥΠ.Α., στην οποία τίθεται προθεσμία όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκμισθώνει αδόμητα ακίνητά της, τα οποία δεν προορίζονται για άμεση στεγαστική συνδρομή των δικαιούχων, προς οικονομικούς φορείς που έχουν τη σχετική εμπειρία, με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων που θα ενισχύσουν τις πολιτικές αρμοδιότητάς της με σκοπό την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, για χρονικό διάστημα που δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη. Το μίσθωμα μπορεί να ορίζεται σε μηναίο σταθερό ποσό, που δύναται να αναπροσαρμόζεται ετησίως, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή σε ποσοστό επί των εσόδων που αποφέρει η εκμετάλλευση του ακινήτου ή σε συνδυασμό των δύο τρόπων ορισμού του μισθώματος. Στην περίπτωση τέτοιας μίσθωσης ο μισθωτής αναλαμβάνει να οικοδομήσει με δικές του δαπάνες το ακίνητο, στον βαθμό που εξαντλείται ο νόμιμος συντελεστής δόμησης. Ο μισθωτής της παρούσας επιλέγεται κατόπιν φανερής δημοπρασίας, στην οποία συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι μισθωτές έχουν υποβάλει πρόταση για την ανοικοδόμηση του ακινήτου, η οποία είναι αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α. Η πρόταση υποβάλλεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης της Δ.ΥΠ.Α., η οποία θέτει προθεσμία όχι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ημερών για την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και σχεδίου ανοικοδόμησης του ακινήτου.

3. Οι μισθώσεις του παρόντος διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώσεων. Στον Κανονισμό αυτό ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία, τις προσκλήσεις και τις φανερές δημοπρασίες που είναι απαραίτητη για τη σύναψη των μισθώσεων του παρόντος άρθρου και, ιδίως:

α) ο τύπος της πρόσκλησης, β) τα κριτήρια επιλογής του τρόπου με τον οποίον ορίζεται το μίσθωμα στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, γ) τα κριτήρια χρηματοοικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι μισθωτές,

δ) οι εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης,

ε) η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικής διαδικασίας ως προς την υποβολή δικαιολογητικών και τη διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς και οι σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες και

στ) η διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας.

4. Για τις εκμισθώσεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται το Κεφαλαίο Β΄ του Τμήματος ΙΙΙ του π.δ. 715/1979 (Α΄ 212).

5. Η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται τα ακίνητά της και με άλλες μορφές συμπράξεων με ιδιώτες και, ιδίως, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους νόμους 3389/2005 (Α΄ 232) και 4413/2016 (Α΄ 148).

Άρθρο 44
Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συμπράξεων προς επίτευξη των σχετικών με τη στεγαστική συνδρομή σκοπών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) δύναται να αποκτά αδόμητα και δομημένα ακίνητα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της, όπως αυτοί προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την ανέγερση ακινήτων με σκοπό την προώθηση των δημοσίων πολιτικών σχετικά με τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού.

Άρθρο 45
Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4837/2021

1. Στον τίτλο του άρθρου 65 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) περί Διευθυντών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προστίθεται αναφορά στους Υποδιευθυντές των Μονάδων και ο τίτλος διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 65 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

2. Στο άρθρο 65 του ν. 4837/2021 προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Ο Υποδιευθυντής των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. δύναται να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ ή, ελλείψει αυτού, κατηγορίας ΤΕ, να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, όπως και γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να μπορεί να παρακολουθεί και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της. Η παρ. 4 περί του καθορισμού των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών εφαρμόζεται αναλόγως και στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών των Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.

6. Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. πραγματοποιείται για τριετή θητεία. Η υπηρεσία στη θέση του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Μονάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α., ως προς την οργανική θέση που κατείχε, θεωρείται συνεχής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας.».

Άρθρο 46
Ζητήματα σχολών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29Α ν. 4521/2018

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29Α του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) περί κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τροποποιείται, προκειμένου στις ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της Δ.ΥΠ.Α. που προβλέπονται στον κλάδο ΤΕ.04 Παραδοσιακών Εφαρμοσμένων Τεχνών να προστεθεί η ειδικότητα ΤΕ.04.06 Ωρολογοποιΐας, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στον κλάδο ΤΕ και ΔΕ του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, προβλέπονται, πέραν του άρθρου 29, και οι παρακάτω κλάδοι με τις αντίστοιχες ειδικότητες: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΤΕ.04.04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ ΤΕ.04.06 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΧΝΩΝ ΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΕ 05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ ΔΕ 05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ.05.08 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ ΔΕ.05.09 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΕ.05.10 ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ.05.11 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΔΕ.06 ΕΙΔΙΚΟ ΔΕ.06.01 ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ».

2. Τα κατασκευαζόμενα είδη και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που παράγονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών σκοπών και της παρεχόμενης ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής βοήθειας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.με.Α. Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (ΕΚΕΚ Α.με.Α. Θεσσαλονίκης), δύνανται να προσφέρονται δωρεάν ή να διατίθενται κατόπιν καταβολής τιμήματος, σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε μη κερδοσκοπικά σωματεία Α.με.Α., σε σχολικές μονάδες Α.με.Α. ή μη, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ένταξης ατόμων με αναπηρία, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Κάθε έσοδο από την ως άνω δραστηριότητα διατίθεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών των Σχολών του πρώτου εδαφίου. Υπεύθυνος για τη διαχείριση των εσόδων αυτών είναι ο εκάστοτε Διευθυντής των Σχολών.

Άρθρο 47
Μετακλητοί υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Οι έξι (6) θέσεις που έχουν συσταθεί με το π.δ. 274/ 1996 (Α΄ 196) στα γραφεία Αντιπροέδρων του Ο.Α.Ε.Δ. μεταφέρονται στα γραφεία των Υποδιοικητών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανά δύο (2) στο γραφείο εκάστου Υποδιοικητή.

2. Η κατοχή θέσεων μετακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται στο άρθρο 41 του π.δ. 11/2022 (Α΄ 25) δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αποβολή της ιδιότητας του δικηγόρου κατά το άρθρο 7 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 48
Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης

1. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) εκδίδει πράξη απονομής κύριας σύνταξης ή απορρίπτει τη σχετική αίτηση, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη απονομή της, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 1, η πράξη απονομής της σύνταξης εκδίδεται με βάση τα δεδομένα του ασφαλιστικού ιστορικού που τηρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ή σε άλλα μηχανογραφικά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των δεδομένων αυτών από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν από την έκδοση της πράξης. Η αναγνώριση επιπλέον ασφαλιστικού χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), περί της αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», γίνεται χωρίς έλεγχο των φυσικών παραστατικών που αποδεικνύουν τον χρόνο αυτό. Ο επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος δύναται να θεμελιώνεται και με βεβαιώσεις πιστοποιημένων επαγγελματιών που διαπιστώνουν χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπερ. α) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68).

3. Η διαδικασία της παρ. 2 εφαρμόζεται και σε όλες τις αιτήσεις για απονομή κύριας σύνταξης που έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.3.2022 και είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικά για τις αιτήσεις αυτές, δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020, γίνονται δεκτές, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των φυσικών παραστατικών που θεμελιώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, επί του σώματος της πράξης απονομής σύνταξης συμπεριλαμβάνεται ειδοποίηση στους ασφαλισμένους ότι είναι υποχρεωμένοι να διατηρήσουν, διαθέσιμα για έλεγχο, τα φυσικά παραστατικά που δεν έχουν προσκομίσει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης. Η απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

5. Οι προθεσμίες των παρ. 1 έως 4 δεν ισχύουν για τις διεθνείς συντάξεις.

Άρθρο 49
Έλεγχος μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία

1. Οι πράξεις απονομής σύνταξης που εκδίδονται με τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 ελέγχονται εντός τριών (3) ετών από την έκδοσή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκδοσή τους.

2. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι το ασφαλιστικό ιστορικό που έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης είναι εσφαλμένο, η πράξη μεταρρυθμίζεται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά περίπτωση.

3. Αν ο έλεγχος πραγματοποιηθεί μετά από την πάροδο τριών (3) ετών από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης και από αυτόν προκύψει ότι εχώρησε αχρεώστητη καταβολή συντάξεων προς τον συνταξιούχο, η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων καταλαμβάνει μόνο τις συντάξεις που αντιστοιχούν στα τρία (3) τελευταία έτη πριν από τον σχετικό καταλογισμό.

4. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης μέχρι δύο (2) έτη, ο ασφαλισμένος δύναται να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εντός ενός (1) έτους από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου, κατ’ επιλογήν του είτε με καταβολή, είτε με παρακράτηση από την καταβαλλόμενη σύνταξη, είτε με συνδυασμό των δύο τρόπων. Η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται σύμφωνα με την αξία τους κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης από τον ασφαλισμένο. Εναλλακτικά, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει την εφάπαξ καταβολή, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του ελέγχου, ποσού ίσου με το καταβλητέο ποσό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), περί αναγνώρισης χρόνου φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να καλύψει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή να καταβάλει το ποσό για αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, η πράξη απονομής σύνταξης δεν ανακαλείται ούτε μεταρρυθμίζεται.

5. Ειδικά οι δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), περί της αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την έκδοση πράξεων απονομής σύνταξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48, επί εκκρεμών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί μέχρι την 31η.3.2022, χωρίς προσκόμιση των φυσικών παραστατικών που θεμελιώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο, ελέγχονται εντός πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχός τους αποκλείεται μετά από την πάροδο δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν, κατά τον έλεγχο, ο συνταξιούχος δεν ανταποκριθεί σε πρόσκληση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) να προσκομίσει τα φυσικά παραστατικά που θεμελιώνουν τον επιπλέον χρόνο συνταξιοδότησης, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου, με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι εχώρησε αχρεώστητη καταβολή συντάξεων προς τον συνταξιούχο εξαιτίας του συνυπολογισμού επιπλέον χρόνου ασφάλισης, χωρίς αυτός να τεκμηριώνεται με φυσικά παραστατικά, η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων καταλαμβάνει το σύνολο των συντάξεων που έχουν καταβληθεί ως αποτέλεσμα του εσφαλμένου συνυπολογισμού επιπλέον χρόνου ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 4.

6. Η εφαρμογή του παρόντος δεν αποκλείει τον έλεγχο σε περίπτωση που η πράξη απονομής σύνταξης εκδόθηκε βάσει πλαστών ή αναληθών στοιχείων, τα οποία υποβλήθηκαν από τον ασφαλισμένο με γνώση της πλαστότητας ή της αναλήθειάς τους.

7. Το πλήθος και το αποτέλεσμα των ελέγχων, καθώς και ο οικονομικός αντίκτυπος από τη διαδικασία ταχείας απονομής σύνταξης ανά ημερολογιακό έτος αποτυπώνονται σε ειδική ετήσια απολογιστική έκθεση, η οποία συντάσσεται μέχρι την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους.

Άρθρο 50
Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020
Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), περί των φυσικών παραστατικών που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε, εντός της ίδιας προθεσμίας, να επιτρέπεται και η ηλεκτρονική επισύναψη των φυσικών παραστατικών που τεκμηριώνουν τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης στην αίτηση συνταξιοδότησης ή σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που παρέχει προς τον σκοπό αυτόν ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και η παρ. 4 του άρθρου 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, να προσκομίζει τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση ή να τα επισυνάπτει ηλεκτρονικά στην αίτηση συνταξιοδότησης ή σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που παρέχει προς τον σκοπό αυτό ο e-Ε.Φ.Κ.Α. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής επισύναψης, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να διατηρεί τα παραστατικά αυτά για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων, ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης και, αν έχει εκδοθεί πράξη απονομής σύνταξης, αυτή μεταρρυθμίζεται αναλόγως ή ανακαλείται, κατά περίπτωση.».

Άρθρο 51
Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4387/2016

1. Κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης ή την αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης σύνταξης, ο χρόνος ασφάλισης του αιτούντος αναγνωρίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο έγγραφο που είναι πρόσφορο να αποδείξει την ασφαλιστέα ιδιότητα και τον χρόνο αυτής και, ιδίως, με βάση τα έγγραφα και τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου.

2. Για ασφαλισμένους στο πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και στα πρώην ταμεία που είχαν ενταχθεί σε αυτό, ο χρόνος ασφάλισης αποδεικνύεται και από την αντίστοιχη περίοδο ασφάλισης κλάδου ασθένειας, όπως απεικονίζεται στα ασφαλιστικά βιβλιάρια, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης αναγνώρισης του χρόνου αυτού. Στον χρόνο ασφάλισης του κλάδου ασθενείας της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος ασφάλισης του ασφαλισμένου ως εμμέσως ασφαλισθέντος ούτε ο χρόνος ασφάλισης μόνο για τον κίνδυνο ατυχήματος.

3. Για ασφαλισμένους πρώην πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, που αιτούνται συνταξιοδότηση με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, όταν τελευταίος φορέας ασφάλισης δεν ήταν το Δημόσιο, ο χρόνος επιπλέον απασχόλησης σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου που ζητούν να αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), αποδεικνύεται και από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής, από την οποία προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η ασφάλιση και η καταβολή των εισφορών για τον ασφαλισμένο.

4. Για πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης κατόπιν προηγούμενης ασφάλισής τους σε τέως ασφαλιστικό φορέα πλην του Δημοσίου, ο χρόνος προηγούμενης απασχόλησής τους που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια και έχει αποτυπωθεί στο Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) ή στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Δ.Α.Υ.Κ. θεωρείται χρόνος ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επαλήθευσή του πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης.

5. Κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων συνταξιοδότησης από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ο συνολικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης ασφαλισμένων στο πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αντλείται υποχρεωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

6. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί της αναπροσαρμογής και προστασίας των καταβαλλομένων συντάξεων σε πολιτικούς και στρατιωτικούς υπαλλήλους, τροποποιείται, ώστε οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, και διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.».

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016, περί της αναπροσαρμογής και προστασίας των καταβαλλόμενων συντάξεων σε φορείς πλην Δημοσίου, πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και η παρ. 1 του άρθρου 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (Α΄ 220), αναπροσαρμόζονται αποκλειστικά με μηχανογραφικές διαδικασίες, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά μηχανογραφικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την αναπροσαρμογή για κάθε ασφαλισμένο, αυτή μπορεί να γίνεται με χρήση στατιστικών μεθόδων που βασίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία ασφάλισης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την αναπροσαρμογή σύνταξης με βάση στατιστικές μεθόδους που βασίζονται σε συγκρίσιμα στοιχεία ασφάλισης, οι κλάδοι ασφάλισης και τα πρώην Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α., επί των οποίων εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή με βάση στατιστικές μεθόδους, οι περιπτώσεις υποχρεωτικής εφαρμογής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

8. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αξιοποιεί σύγχρονα μηχανογραφικά εργαλεία, ιδίως τεχνολογία ρομποτικής αυτοματοποίησης διαδικασιών (Robotic Process Automation R.P.A.), καθώς και μεθόδους αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων.

Άρθρο 52
Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018
Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), περί της έναρξης του δικαιώματος σύνταξης γήρατος και περί της υποβολής και επεξεργασίας της σχετικής αίτησης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. α) προστίθενται πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφιο, β) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 2 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση. Ο έλεγχος οφειλών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε σχέση με τα όρια οφειλών του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), γίνεται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος έχει οφειλές που υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, του χορηγείται προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος των οφειλών του, ώστε αυτές να μειωθούν κάτω από τα όρια αυτά. Η δίμηνη προθεσμία εμφαίνεται στο αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης που εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και επέχει θέση γνωστοποίησης της σχετικής οφειλής με ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ασφαλισμένο την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν ο ασφαλισμένος προχωρήσει στην εξόφληση αυτή εντός της δίμηνης προθεσμίας, συνεχίζεται η επεξεργασία της αίτησής του και η πράξη απονομής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

β) Για τα πρόσωπα για τα οποία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η λύση της υπαλληλικής σχέσης ή η διαγραφή από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

γ) Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως προβλέπεται ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.

δ) Ειδικά για τους ασφαλισμένους επαγγελματίες οδηγούς, εκπαιδευτές και αυτοκινητιστές για τους οποίους απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την έναρξη της συνταξιοδότησης, το δικαίωμα σύνταξης ξεκινά την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η χορήγηση της σύνταξης ξεκινά την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου κατατέθηκε η επαγγελματική άδεια οδήγησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση α.

ε) Αν προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης είναι η απόδειξη ποσοστού αναπηρίας, η επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης αρχίζει μόλις προσκομισθεί ή ληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο η βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) περί του ποσοστού αναπηρίας. Η πράξη απονομής σύνταξης ανατρέχει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.».

Άρθρο 53
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση

1. Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), πλην του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η.12.2022 και έχουν πραγματοποιήσει από τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα (4.350) έως τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα εννέα (4.499) ημέρες πραγματικής ασφάλισης αθροιστικά σε έναν ή περισσότερους από τους φορείς αυτούς, έχουν διακόψει οριστικά την απασχόληση και την πραγματική ή προαιρετική ασφάλισή τους, δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από καμία πηγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δεν δικαιούνται σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των φορέων που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή με διατάξεις που εφαρμόζονται στο Δημόσιο ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή από ασφαλιστικούς φορείς του εξωτερικού, δύνανται να αναγνωρίσουν μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των φορέων στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι. Η αναγνώριση γίνεται με την εφάπαξ καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που αντιστοιχούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον κατά την αναγνώριση ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Το δικαίωμα αυτό αποκλείεται, εάν οι ασφαλισμένοι έχουν αναγνωρίσει πάνω από πέντε (5) έτη πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

2. Ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και έχουν ασφαλισθεί για τουλάχιστον πεντακόσιες (500) ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης δύνανται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους σύμφωνα με τα άρθρα 18 ή 37 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), κατά περίπτωση, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Στην περίπτωση αυτή δεν ελέγχεται η συνδρομή της προϋπόθεσης της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016, περί μη αναπηρίας του ασφαλισμένου. Αν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης, εκδίδεται πράξη απονομής σύνταξης, η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή της αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, τον χρόνο της προαιρετικής συνέχισης, το καταβλητέο ποσό, την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος και την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης, η οποία είναι η πρώτη ημέρα του επομένου μήνα από την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη λήψη σύνταξης γήρατος. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και αν, κατά την εξέταση αίτησης συνταξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι υπολείπονται μέχρι τρία (3) έτη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης γήρατος. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 54
Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016

1. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί της ασφάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε ασφαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμφισβητηθεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας από την καταβολή τους.».

2. Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/ 2016, περί των προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, πλην των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων και των ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η υποπερ. αα) τροποποιείται, ώστε ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί καλόπιστα να λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές να μην επιστρέφονται, ανεξάρτητα από το εάν ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί μέχρι τις 31.12.2016 και από το εάν τα εν λόγω πρόσωπα συνεχίζουν από την 1η.1.2017 να υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της ίδιας απασχόλησης ή ιδιότητας, β) η υποπερ. αγ) καταργείται, και η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 34 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) αα) Ο χρόνος ασφάλισης προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

αβ) Από την ημερομηνία διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας ή της ιδιότητας.

αγ) [Καταργείται]».

3. Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Σε κάθε περίπτωση, εισφορές που καταβλήθηκαν και εισπράχθηκαν λογίζεται ότι αντιστοιχούν σε ασφαλιστικό χρόνο, αν δεν έχει αμφισβητηθεί από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. η ορθή υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα που τις εισέπραξε εντός πενταετίας από την καταβολή τους.».

Άρθρο 55
Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών

1. Εάν η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και για την προστασία των οποίων εκδόθηκε η υπ’ αρ. 60622/17.8.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3816), τίθεται σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου 2022, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2022 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την παρ. 1, εφαρμόζεται συμπληρωματικά η υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (Β΄ 742).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα για το έτος 2022 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 56
Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966
Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 179), περί δυνατότητας λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας, προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:

«ιβ) Των πάσης φύσεως φροντιστηρίων ή κέντρων ξένων γλωσσών, ειδικώς σε περιπτώσεις διεξαγωγής διαγωνισμάτων ή εξετάσεων.».

Άρθρο 57
Παράταση ισχύος συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του άρθρου 207 ν. 4820/2021
Η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), περί προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου παρατείνεται από τη λήξη της έως την άρση της αναστολής καθηκόντων του προσωπικού το οποίο αντικαθιστούν και όχι πέραν της 31ης.12.2022.

Άρθρο 58
Δράση «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» Σκοπός και αντικείμενο

1. Θεσπίζεται Δράση με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» («Δράση»). Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με χρηματοδότηση που προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Σκοπός της Δράσης είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω: α) της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και της δημιουργίας φιλικότερων εργασιακών χώρων για τους νέους γονείς και, ιδίως, για τις γυναίκες και β) της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στον τομέα φροντίδας βρεφών.

3. Αντικείμενο της Δράσης είναι η χρηματοδότηση εκατόν είκοσι (120) επιχειρήσεων για τη δημιουργία και τον εξοπλισμό χώρου φύλαξης παιδιών των εργαζομένων, ηλικίας από έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εντός της εγκατάστασης στην οποία ασκούν την δραστηριότητά τους, καθώς και για τη στελέχωση του χώρου με έως δύο (2) βρεφονηπιοκόμους/βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με την υποχρέωση διατήρησης του χώρου και των θέσεων του προσωπικού για άλλους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, μετά από τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.

Άρθρο 59
Δικαιούχοι και ωφελούμενοι της Δράσης με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης

1. Δικαιούχοι της Δράσης με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» («Δράση») είναι:

α) Κάθε ιδιωτική επιχείρηση εργοδότης του ιδιωτικού τομέα, που ασκεί τακτική οικονομική δραστηριότητα και απασχολεί, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, εκατό (100) τουλάχιστον άτομα ή στην εγκατάσταση της οποίας απασχολούνται, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, εκατό (100) τουλάχιστον άτομα, και

β) περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στους χώρους μιας ευρύτερης εγκατάστασης, εντός της οποίας απασχολούνται, με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, εκατό (100) τουλάχιστον άτομα.

2. Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων της παρ. 1 στη Δράση είναι οι εξής:

α) Η επιχείρηση να κατατάσσεται στην Γ΄ Κατηγορία (χαμηλής) επικινδυνότητας σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850/2010, Α΄ 84).

Επιχείρηση που κατατάσσεται στη Β΄ ή Α΄ Κατηγορία (μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας) του ανωτέρω Κώδικα ή, παρότι ανήκει στην Γ΄ Κατηγορία, περιλαμβάνει επιμέρους εργασίες και εκμεταλλεύσεις υψηλότερης επικινδυνότητας, δύναται να ενταχθεί στη Δράση, εφόσον ο χώρος φύλαξης λειτουργεί σε εγκατάσταση που δεν επηρεάζεται από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης και είναι απαλλαγμένος, σύμφωνα με την έκθεση επαγγελματικού κινδύνου, από έκθεση σε φυσικούς, χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες. Εάν πρόκειται για βιομηχανία ή βιοτεχνία, δύναται να ενταχθεί στη Δράση εφόσον, πέραν των ανωτέρω, δεν υφίσταται σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων άλλη βιομηχανική ή βιοτεχνική εγκατάσταση.

Επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 354) δύνανται να ενταχθούν αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις, στις οποίες στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες και εφόσον αυτές βρίσκονται εκτός των προβλεπόμενων ζωνών επιπτώσεων.

β) Η επιχείρηση να τηρεί τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και, ιδίως, τις διατάξεις του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και να μην έχει επιβληθεί σε βάρος της οποιαδήποτε κύρωση για παράβαση της ανωτέρω νομοθεσίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη Δράση.

γ) Η επιχείρηση να έχει σε ισχύ όλες τις άδειες που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς της και για τη λειτουργία της εγκατάστασης στην οποία πρόκειται να δημιουργηθεί ο χώρος φύλαξης.

δ) Ο χώρος φύλαξης να πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν, στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και στους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι προϋποθέσεις των περ. α) έως δ) πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης.

3. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι γονείς παιδιού, ηλικίας από έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, που απασχολούνται με οποιοδήποτε συμβατικό καθεστώς, στην εγκατάσταση, στην οποία δημιουργείται ο χώρος φύλαξης, ανεξάρτητα από λοιπές παροχές που δικαιούνται να λάβουν ή λαμβάνουν από τον εργοδότη για τη φροντίδα του παιδιού.

Η χρήση των υπηρεσιών του χώρου φύλαξης από τους ωφελούμενους γονείς δεν εμπίπτει στις παροχές του εργοδότη που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

4. Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδίδει δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και εργοδότες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Άρθρο 60
Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»

1. Κατά την παραμονή του βρέφους στον χώρο φύλαξης, του παρέχονται η βασική καθημερινή φροντίδα, η ημερήσια διατροφή και απασχόληση κατά τον χρόνο εργασίας του γονέα, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του. Ο γονέας μεριμνά για την προμήθεια του απαραίτητου ρουχισμού και των απαραίτητων γευμάτων του παιδιού, κατά την παραμονή του στον χώρο φύλαξης.

2. Ο χώρος φύλαξης πρέπει να πληροί τις κείμενες απαιτήσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας και να διαθέτει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό. Στον χώρο φύλαξης πρέπει να εξασφαλίζονται η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού, η υγεία και η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών.

3. Η στελέχωση του χώρου φύλαξης γίνεται από βρεφονηπιοκόμους ή βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά ειδικότητας προσχολικής αγωγής ή αγωγής και φροντίδας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.

4. Ο χώρος φύλαξης λειτουργεί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης εντός της οποίας βρίσκεται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των απασχολουμένων σε αυτή ατόμων.

5. Τον έλεγχο για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στον χώρο φύλαξης ασκεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τον έλεγχο για την ασφαλή παραμονή των βρεφών και νηπίων στον χώρο φύλαξης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 14 του άρθρου 79, ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213). Ο υγειονομικός έλεγχος ασκείται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2161).

6. Τον έλεγχο για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στη Δράση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 14 του άρθρου 79 και τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ασκεί το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ως προς τις δράσεις και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Άρθρο 61
Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας

1. Η καταβολή των αξιών τοποθέτησης («vouchers») των τέκνων των ωφελούμενων μητέρων/κηδεμόνων της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» («Δράση») για υπηρεσίες που παρέχονται από την κατηγορία δομών/φορέων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. Α.με.Α.) της υπ’ αριθμ. 78812/14.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β΄ 3116), τα οποία δεν συμμετέχουν στη συγχρηματοδοτούμενη δράση, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) ή μη ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου κύκλου εμβολιασμού, εκτελείται προς τους ανωτέρω φορείς/ δομές από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Για την καταβολή της παρ. 1, οι ανωτέρω δομές/ φορείς Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α., επιπλέον των υποχρεώσεων που υπέχουν από τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση της Δράσης, υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατάσταση των παιδιών και ατόμων με αναπηρία που συμμετέχουν στην εκάστοτε δομή/φορέα Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α. στο πλαίσιο της Δράσης, στην οποία αναφέρονται ανά μήνα και για την περίοδο που αναφέρεται στην παρ. 8, το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, καθώς και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή ο Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Στην κατάσταση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, στα οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες, τα οποία δηλώθηκαν στα παρουσιολόγια της Δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 78812/15.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, και επιδοτήθηκαν από τη Δράση αυτή, συμπεριλαμβανομένων και όλων όσοι έλαβαν εξαίρεση από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄ 3794), καθώς και εκείνα που, αν και εντάχθηκαν στη Δράση, δεν έλαβαν τις υπηρεσίες αυτές, δεν δηλώθηκαν στα τηρούμενα παρουσιολόγια και δεν επιδοτήθηκαν από τη Δράση, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 ή λόγω μη ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου κύκλου εμβολιασμού τους.

3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. υποβάλλει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις της παρ. 2 στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», προκειμένου η τελευταία να διασταυρώσει από το τηρούμενο σε αυτή Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 και το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του COVID-19, την τήρηση ή μη της υποχρέωσης της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, ή τη συνδρομή λόγων απαλλαγής από τον εμβολιασμό είτε λόγω νόσησης του υπόχρεου είτε λόγω απαλλαγής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινή απόφαση, καθώς και κατά περίπτωση, τον χρόνο ολοκλήρωσης του κύκλου εμβολιασμού των τέκνων των ωφελούμενων μητέρων/κηδεμόνων των δομών/φορέων Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α. της Δράσης.

4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διαβιβάζει ηλεκτρονικά και με κρυπτογράφηση στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων των παρ. 2 και 3, προσδιορίζοντας τον χρόνο ολοκλήρωσης του κύκλου εμβολιασμού (α΄ και β΄ εμβολιαστικής δόσης) ή τον μη εμβολιασμό, καθώς και κατά περίπτωση τον χρόνο νόσησης κάθε παιδιού ή ατόμου με αναπηρία. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., με βάση τα αποτελέσματα της ανωτέρω διασταύρωσης, καθορίζει τον αριθμό των τέκνων των ωφελούμενων μητέρων/ κηδεμόνων της Δράσης, για τα οποία δεν τηρήθηκε καθόλου η υποχρέωση της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 ή τα οποία δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο εμβολιασμού τους, και προβαίνει σε υπολογισμό της αναλογούσας ανά μήνα αξίας τοποθέτησης εκάστου, για το διάστημα των μηνών στους οποίους αφορά η περίοδος της παρ. 8. Η κάλυψη των αξιών τοποθέτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. λαμβάνει χώρα με απευθείας χρηματοδότησή της από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν αιτήματός της, στο οποίο περιλαμβάνονται ο αριθμός των τέκνων των ωφελούμενων μητέρων/κηδεμόνων, καθώς και τα αναλογούντα ποσά της αξίας τοποθέτησης αυτών ανά μήνα, όπως καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα. Η αντίστοιχη αξία τοποθέτησης δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η δομή/φορέας Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α. παρείχε σχετικές υπηρεσίες σε τέκνα ωφελούμενων μητέρων/ κηδεμόνων, ενόσω δεν είχαν τηρήσει την υποχρέωση της παρ. 1β του άρθρου 206 του ν. 4820/2021.

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εφαρμογή του παρόντος, είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) μητρώνυμο, δ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), ε) ημερομηνία διενέργειας απαιτούμενων δόσεων εμβολιασμού, στ) ημερομηνία διάγνωσης της νόσησης ως λόγου εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά την κείμενη νομοθεσία, ζ) απόφαση απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα διενέργειας εμβολιασμού και η) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί.

6. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την εφαρμογή του παρόντος είναι η έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021, των τέκνων ωφελούμενων μητέρων ή κηδεμόνων των δομών ή φορέων Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α., ως προϋπόθεση για τον υπολογισμό του ισόποσου ανά περίπτωση των αξιών τοποθέτησης («vouchers») για τη χρονική περίοδο της παρ. 8, καθώς και για την καταβολή ή μη στους φορείς αυτούς των αξιών τοποθέτησης της συγχρηματοδοτούμενης δράσης σύμφωνα με το παρόν.

7. Η εφαρμογή του παρόντος καλύπτει τη περίοδο από την 1η.10.2021 έως την 31η.1.2022 και τελεί υπό τον όρο της μη διπλής χρηματοδότησης των αξιών τοποθέτησης των παιδιών και ατόμων με αναπηρία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό.

8. Οι φορείς που αποζημιώνονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την λειτουργία Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), και οι οποίοι κατά οποιονδήποτε από τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιανουάριο 2022 εξυπηρέτησαν λιγότερους ωφελουμένους από αυτούς για τους οποίους αποζημιώθηκαν για τον μήνα Ιούνιο 2021, αποζημιώνονται στο ύψος της αποζημίωσης που έλαβαν τον μήνα Ιούνιο 2021.

9. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2022, η χρηματοδότηση των φορέων/δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 78812/14.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης εκτελείται κανονικά για το σύνολο των ενεργοποιημένων αξιών τοποθέτησης, ανεξαρτήτως της μείωσης της προσέλευσής τους είτε λόγω λήψης εκ μέρους της δημόσιας αρχής μέτρων υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού για την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 είτε λόγω αδυναμίας συμμετοχής των βρεφών και των παιδιών στο πρόγραμμα για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις δήλωσης διακοπής συμμετοχής και λήψης των υπηρεσιών, καθώς και ως προς την κατηγορία Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α. οι περιπτώσεις παιδιών ή ατόμων με αναπηρία, για τα οποία δεν έχει τηρηθεί καθόλου η υποχρέωση της περ. 1β του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος κύκλος εμβολιασμού τους. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων είναι η λειτουργία των φορέων/δομών με το προσωπικό που αναλογεί στις ενεργές αξίες τοποθέτησης («vouchers») για τις υπηρεσίες που προβλέπονται από την απόφαση του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 62
Θέματα προσωρινής διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4826/2021
Στο άρθρο 69 του ν. 4826/2021 (Α΄ 160) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στην παρ. 4 περί της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες προς τον σκοπό της έγκαιρης έναρξης και της εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. Με απόφασή της, μπορεί να εξουσιοδοτεί συνεργάτες της Μονάδας Υποστήριξης της παρ. 9, εξαιρουμένων των μετακλητών, να υπογράφουν, με εντολή της, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς της.».

β) Στην παρ. 10 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το Ταμείο διοικείται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και το αργότερο μέχρι την έγκριση του πρώτου του προϋπολογισμού, οι δαπάνες του βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται υπό Ειδικό Φορέα 1033 203 0000000 «Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Για το ίδιο χρονικό διάστημα το Ταμείο επικουρείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

γ) Προστίθεται παρ. 11 ως εξής: «11. Η Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής συνεχίζει μεταβατικά τη λειτουργία της για διάστημα έξι (6) μηνών μετά από τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, μετονομαζόμενη εφεξής σε Μονάδα Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία των ήδη υπηρετούντων στη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται αυτοδικαίως για το ως άνω διάστημα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9.».

Άρθρο 63
Θέματα εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 3029/2002 και άρθρων 33 και 47 ν. 4680/2020

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), περί της εποπτείας και του ελέγχου που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), τροποποιείται, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 5, και όχι στις παρ. 1, 2, 4, 5 και 6, του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας γενικώς, και όχι ειδικώς για παραβάσεις του ν. 3029/2005 ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και η περ. α) της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία και έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), καθώς και των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3846/2010 (A΄ 66), όπως ισχύουν, ιδίως την τήρηση των προβλεπομένων ορίων επενδύσεων την τήρηση των κανονισμών επενδύσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης εφόσον το T.E.A. δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις προβλεπόμενες ενέργειες των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίζονται θέματα όπως, τα στοιχεία που κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνονται στον κανονισμό επενδύσεων των T.E.A., η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των T.E.A., το περιεχόμενο και το χρονικό διάστημα υποβολής στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), περί της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο τηρούνται διαθέσιμα για την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών εξόδων των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) Τ.Ε.Α., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, β) τροποποιείται το παλαιό πρώτο εδάφιο, ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα χρηματικά διαθέσιμα των Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. φυλάσσονται από θεματοφύλακα, σύμφωνα με την παρ. 1. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων που προορίζονται για την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών εξόδων των Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α. και δεν φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 4680/2020, περί της εποπτείας και του ελέγχου που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α., τροποποιείται, ώστε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 5, και όχι στις παρ. 1, 2, 4, 5 και 6, του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας γενικώς, και όχι ειδικώς για παραβάσεις του ν. 4680/2020 ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει, για παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

Άρθρο 64
Ψηφιακή απονομή μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4670/2020
Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), περί του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαδικασίας απονομής σύνταξης ΑΤΛΑΣ, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), η συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) να αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής και την έναρξη της επεξεργασίας τους, αλλά και για την αίτηση απονομής μερίσματος, β) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, ώστε, μετά από την οριστικοποίηση του Δ.Α.Υ.Κ., να μην απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά όχι μόνο για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής αλλά και για την έκδοση απόφασης απονομής μερίσματος, γ) τροποποιείται το πέμπτο εδάφιο, ώστε Δ.Α.Υ.Κ. που έχουν εκδοθεί πριν από την 26η.11.2020 και έχουν οριστικοποιηθεί να μην απαιτούν καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά όχι μόνο για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής αλλά και για την έκδοση απόφασης απονομής μερίσματος, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης, της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής, της αίτησης απονομής μερίσματος και την έναρξη της επεξεργασίας του. Το Δ.Α.Υ.Κ. συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο Δ.Α.Υ.Κ. και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Το Δ.Α.Υ.Κ. οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου. Κατόπιν οριστικοποίησης του Δ.Α.Υ.Κ., δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, απόφασης απονομής μερίσματος και απόφασης εφάπαξ παροχής. Δελτία Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης που έχουν εκδοθεί και πριν από την 26η.11.2020 και έχουν οριστικοποιηθεί από τον κατά περίπτωση αρμόδιο προϊστάμενο του υπαλλήλου δεν απαιτούν καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης, απόφασης απονομής μερίσματος και απόφασης εφάπαξ παροχής. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος διαθέτει χρόνο ασφάλισης που δεν έχει συμπεριληφθεί σε Δ.Α.Υ.Κ. εκδοθέν πριν τις 26.11.2020 συνυποβάλλει κατά την αίτηση συνταξιοδότησης οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 102/2004 (Α΄ 70).».

Άρθρο 65
Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 ν. 4837/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178), περί των κωλυμάτων απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) οι λέξεις «εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» αντικαθίσταται από τις λέξεις «εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα», β) στην περ. δ) η λέξη «εμπορία» αντικαθίσταται από τη λέξη «διακίνηση», γ) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η πρόσληψη ή η έναρξη απασχόλησης σε Φορείς Παιδικής Προστασίας, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, προσώπου που έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερες διατάξεις που ήδη ισχύουν διατηρούνται σε ισχύ. Η απαγόρευση του πρώτου εδαφίου εκτείνεται και στις περιπτώσεις που, κατά τον χρόνο της πρόσληψης ή της έναρξης απασχόλησης, εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.»

2. Η υπεύθυνη δήλωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 ως προς τα αδικήματα της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, προσκομίζεται από το προσωπικό της παρ. 4 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021.

3. Εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, διενεργείται και ο έλεγχος από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021, και υποβάλλεται η σχετική υπεύθυνη δήλωση από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021.

4. Ο έλεγχος της αρνητικής προϋπόθεσης της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος, καταλαμβάνει και το προσωπικό που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και προσελήφθη μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4837/2021, καθώς και τα πρόσωπα που απέκτησαν τις ιδιότητες του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, μετά την έναρξη ισχύος του.

5. Στο άρθρο 54 του ν. 4837/2021, περί των υποχρεώσεων των φορέων κοινωνικής πρόνοιας που παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προβλέπεται και στους φορείς αυτούς κοινωνικής πρόνοιας η εφαρμογή του άρθρου 4, περί της υποχρέωσης αναφοράς στις αρμόδιες αρχές περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων, του άρθρου 5, περί του ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων, πλην του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2, του άρθρου 6, περί της έννομης προστασίας που περιβάλλει τον Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων και του άρθρου 10, περί της ενίσχυσης των δεξιοτήτων του προσωπικού, του ίδιου νόμου, προβλέπεται δε ότι η εφαρμογή αυτή είναι αναλογική, β) προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 54 Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες

1. Τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 11 εφαρμόζονται αναλόγως, εκτός από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5, στους ακόλουθους φορείς και δομές:

α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125).

β) Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992.

γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β΄ 825) απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 825).

δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213).

ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 629/ 1974 (Α΄ 271).

στ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16).

ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 4898).

η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄ 2).

ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1397) και

ια) σε κάθε φορέα κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος παρέχει οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κλειστής ή ανοιχτής περίθαλψης σε ενηλίκους με αναπηρία, σε ηλικιωμένους και σε χρονίως πάσχοντες.

2. Κατά την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1, ως «κακοποίηση ανηλίκου» νοείται η «κακοποίηση ωφελουμένου» και ως «Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων» ο «Υπεύθυνος Προστασίας Ωφελουμένων». Ειδικότερα:

α. Ως «κακοποίηση ωφελουμένου» νοούνται όλες οι μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης, διάκρισης, αμελούς θεραπευτικής πρόληψης ή αντιμετώπισης, εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και εν γένει κάθε υλική πράξη, ενέργεια ή παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ανεκτό και σύμφωνο με τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε ωφελούμενου επίπεδο περίθαλψης.

β. Ως «Υπεύθυνος Προστασίας Ωφελουμένων» νοείται, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5,το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται σε κάθε φορέα από τους παρατιθέμενους στην παρ. 1, το οποίο αναλαμβάνει τη συγκέντρωση και καταγραφή των αναφορών περιστατικών κακοποίησης, τη διαβίβασή τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή δυνητικά στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, καθώς και τη χωρίς χρονοτριβή παράλληλη ενημέρωση της διοίκησης του φορέα. Με τον ορισμό του, ο Υπεύθυνος Προστασίας Ωφελουμένων ενημερώνει επαρκώς και αμελλητί όλους τους ωφελούμενους που διαμένουν στον φορέα σχετικά με τα στοιχεία του και τα κανάλια επικοινωνίας μαζί του.

3. Η απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 7, περί των κωλυμάτων απασχόλησης προσωπικού σε φορείς παιδικής προστασίας, επεκτείνεται, κατά την ανάλογη εφαρμογή της στους φορείς και τις δομές της παρ. 1, και στα εγκλήματα των άρθρων 300 (ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση) και 301 (συμμετοχή σε αυτοκτονία) του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95).»

6. Στους φορείς και τις δομές της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4837/2021, η υπεύθυνη δήλωση της αναλόγως εφαρμοζόμενης παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 ως προς τα αδικήματα της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και ως προς τα αδικήματα της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4837/2021, προσκομίζεται από το προσωπικό της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021.

7. Εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 6, διενεργείται στους φορείς και τις δομές της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4837/2021 και ο έλεγχος, σύμφωνα με την παρ. 2 του αναλόγως εφαρμοζόμενου άρθρου 8 του ν. 4837/2021, από την αδειοδοτούσα αρχή ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4837/2021, και υποβάλλεται η σχετική υπεύθυνη δήλωση από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021.

8. Ο έλεγχος της αρνητικής προϋπόθεσης της αναλόγως εφαρμοζόμενης περ. ε) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4837/2021 στους φορείς και τις δομές της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021, σε συνδυασμό με τις παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει και το προσωπικό που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και προσελήφθη μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4837/2021, καθώς και τα πρόσωπα που απέκτησαν τις ιδιότητες του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4837/2021 μετά την έναρξη ισχύος του.

9. Η απόφαση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ωφελουμένων στους φορείς και τις δομές του άρθρου 54 του ν. 4837/2021 κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 66
Ένταξη δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 ν. 4837/2021

1. Στους Φορείς Παιδικής Προστασίας της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) προστίθενται οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των δήμων και των νομικών τους προσώπων και η υποπερ. δβ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δβ) Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, και ειδικότερα παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών, σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας και Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων, καθώς και παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών.».

2. Η απόφαση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 κοινοποιείται με ευθύνη του οικείου Δημάρχου στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, κατά περίπτωση, στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 67
Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213), περί της λειτουργίας δομών που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων ή ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες και περί των επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση λειτουργίας των εν λόγω δομών χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, καταργούνται τα εδάφια δεύτερο έως πέμπτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, ενώσεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες, πριν από την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια. Η περ. 22 της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) διατηρείται σε ισχύ.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, περί των προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συμπράττων υπουργός στην κοινή υπουργική απόφαση, β) οι λέξεις «με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των Ειδικών Οικοδομικών Κανονισμών, που ισχύουν στην περιφέρεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων», γ) διευρύνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης με τον καθορισμό τυχόν ειδικότερων απαιτήσεων ως προς τα οικόπεδα ή τα γήπεδα εγκατάστασής τους και του επιτρεπτού ή μη της λειτουργίας των φορέων κοινωνικής πρόνοιας εκτός αστικού ιστού, και δ) οι λέξεις «νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις» αντικαθίστανται από τη λέξη «Περιφέρειες», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται, με την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία φορέων, ως προς τα εξυπηρετούμενα πρόσωπα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων προς αυτά υπηρεσιών και ευκολιών, τους απαιτούμενους γενικά χώρους και τα θέματα της κατάλληλης διαρρύθμισης των κτιρίων, ως και ειδικότερα τα της επιφανείας των χώρων εγκαταστάσεων υγιεινής, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ψυχαγωγίας, απασχόλησης και λοιπών βοηθητικών (εστιάσεως, μαγειρείων, πλυντηρίων κ.λπ.) κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων, το επιτρεπτό ή μη της λειτουργίας τους εκτός αστικού ιστού και οι τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις ως προς τα οικόπεδα ή τα γήπεδα εγκατάστασής τους, τον εξοπλισμό και τη στελέχωσή τους τόσο καθόσον αφορά τον αναγκαίο αριθμό προσώπων όσο και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα (τίτλους σπουδών, ειδικότητας, εμπειρίας κ.λπ.). Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι υπεύθυνοι για τη σύμφωνα με τον νόμο λειτουργία, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και της επιστημονικής αξιολόγησης του έργου τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις οικείες Περιφέρειες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.».

3. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, περί της σύστασης και λειτουργίας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών που αποφαίνονται για την καταλληλότητα των χώρων και τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη άδειας λειτουργίας, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και επικαιροποιούνται οι αναφορές των αρμοδίων οργάνων, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα της συστάσεως και λειτουργίας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών που αποφαίνονται για την καταλληλότητα των χώρων και τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη άδειας λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων ισχύουν οι υπάρχουσες διατάξεις. Όπου στις ισχύουσες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις προβλέπεται κρίση ή γνωμοδότηση επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εφεξής να προσφεύγουν σε δευτεροβάθμια

επιτροπή που συστήνεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από τους προϊσταμένους των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγιεινής και των υπηρεσιών πρόνοιας της περιφέρειας και ανά έναν εκπρόσωπο του οικείου δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού επιμελητηρίου.

Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή με άλλον τρόπο γνώση της προσβαλλόμενης πράξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος της επιτροπής και τα αναπληρωματικά της μέλη και καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών.».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, περί του ορισμού σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, ενός τουλάχιστον κοινωνικού λειτουργού ή κοινωνικού επιστήμονα ως κοινωνικού συμβούλου, πριν από τη λέξη «Περιφερειάρχη» προστίθεται η λέξη «οικείου», και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένας (1) τουλάχιστον κοινωνικός λειτουργός ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας που υπηρετεί σε αυτή, ως κοινωνικός σύμβουλος. Σε περίπτωση υποστελέχωσης της περιφέρειας από υπαλλήλους σχετικών ειδικοτήτων και για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού, δύναται να ορίζεται ως κοινωνικός σύμβουλος και υπάλληλος των ανωτέρω ειδικοτήτων που υπηρετεί σε δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, που εδρεύουν στην οικεία περιφερειακή ενότητα.

Ο κοινωνικός σύμβουλος ασκεί επίβλεψη και συνεχή παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους φορείς της παρ. 1 του παρόντος και του άρθρου 3 ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών, καθώς και ως προς την τήρηση των ειδικότερων υποχρεώσεων των ως άνω φορέων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία.

Ο κοινωνικός σύμβουλος πραγματοποιεί αυτοψίες στους χώρους των φορέων που υπάγονται στον έλεγχό του, ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω φορείς εποπτεύονται από τις οικείες περιφερειακές ενότητες ή υπάγονται στον έλεγχό του βάσει του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141), κατ’ ελάχιστο μία φορά το εξάμηνο, συντάσσοντας ακολούθως σχετική έκθεση αξιολόγησης για την οργάνωση και λειτουργία κάθε φορέα και για την εν γένει ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προβαίνοντας σε συστάσεις και υποδεικνύοντας συγκεκριμένες ενέργειες και λήψη μέτρων, όπου απαιτείται. Αν κρίνεται σκόπιμο, οι αυτοψίες γίνονται συχνότερα και όσες φορές απαιτείται για την άμεση επαφή και παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον φορέα. Αυτοψίες πραγματοποιούνται και μετά από αίτημα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συντάσσεται σχετική έκθεση. Οι εκθέσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφερειακής ενότητας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον φορέα, στην αδειοδοτούσα αρχή, στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την περίπτωση των φορέων που συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο κοινωνικός σύμβουλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία των φορέων, τους οποίους επιβλέπει σύμφωνα με την παρ. 2, καθώς και στους φακέλους των ωφελούμενων φυσικών προσώπων.

Οι ελεγχόμενοι φορείς υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις συστάσεις του κοινωνικού συμβούλου και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις των εκθέσεων αξιολόγησης. Η συμμόρφωση ή μη των φορέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται υπόψη κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης, πιστοποίησης, καθώς και επιχορήγησής τους από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του κοινωνικού συμβούλου, προβλέπεται η παροχή ειδικής ενιαίας επιμόρφωσης στους επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τον ρόλο αυτόν, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Κάθε ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.».

5. Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, περί της μεταβατικής ρύθμισης για τις τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας ή των επεκτάσεων των κτιριακών υποδομών, επικαιροποιούνται τα αρμόδια όργανα, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 2, οι τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υποδομών γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιμότητας του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της μεταβατικής ρύθμισης για τη λήψη άδειας λειτουργίας από τους φορείς που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και στερούνται της απαιτούμενης άδειας, καταργούνται τα εδάφια τρίτο έως έκτο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους φορείς και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του νόμου τούτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, τάσσεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του για να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας αυτής.

Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, μέχρι ένα (1) έτος συνολικά, εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της κτιριακής υποδομής στις απαιτούμενες προδιαγραφές και μόνο για το λόγο αυτόν.».

7. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της οικονομικής ενίσχυσης των οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από φορέα που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις δαπάνες προσαρμογής της κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού του, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «ατόμων με ειδικές ανάγκες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ατόμων με αναπηρία», όπως και οι λέξεις «οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οικεία Περιφέρεια», β) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «νομαρχιακό συμβούλιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «περιφερειακό συμβούλιο» και γ) στο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «νομαρχιακής αυτοδιοίκησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Περιφέρειας», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν οι οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται από φορέα που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, (αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων ή ατόμων με αναπηρία και γενικότερα φορείς κοινωνικού χαρακτήρα), εφόσον ο φορέας αυτός δεν έχει τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει στις δαπάνες προσαρμογής της κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού στις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις ή θα ορισθούν με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος νόμου, οφείλει να το γνωστοποιήσει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου τούτου ή την έκδοση των ως άνω αποφάσεων στην οικεία Περιφέρεια και να θέσει υπόψη της τα περιουσιακά στοιχεία του, καθώς και τις δαπάνες που απαιτούνται για την προσαρμογή του σε όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή την προαναφερόμενη απόφαση.

Το οικείο περιφερειακό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα, κρίνοντας το μέγεθος των ελλείψεων, το είδος και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναγκαιότητά τους για την κάλυψη των ευρύτερων αναγκών του νομού, είτε για την οικονομική ενίσχυση του φορέα είτε για την άμεση ή τη σταδιακή απαγόρευση της παροχής των υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα τοποθέτησης των εξυπηρετούμενων ατόμων σε άλλους φορείς.

Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση του φορέα μπορεί να παρασχεθεί είτε από τον προϋπολογισμό, τακτικό και δημοσίων επενδύσεων, της Περιφέρειας είτε, σε περίπτωση αδυναμίας της, από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κοινή, στην περίπτωση αυτή, απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

8. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της λειτουργίας των δομών που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες κατά παράβαση των προϋποθέσεων, με βάση τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εκδίδεται απόφαση διακοπής της λειτουργίας τους από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, που εκτελείται αμελλητί από την οικεία αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση

διακοπής της λειτουργίας, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στον φορέα ή ιδιώτη που ασκεί τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1 χωρίς άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.».

9. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, περί της επιβολής πρόσθετης κύρωσης διοικητικού προστίμου στους φορείς ή στους ιδιώτες που παρέχουν οργανωμένη περίθαλψη κατά παράβαση των προϋποθέσεων και χωρίς να εξασφαλίζουν ανεκτό επίπεδο περίθαλψης και μεταχείρισης των περιθαλπόμενων προσώπων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εάν διαπιστωθεί λειτουργία των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 κατά παράβαση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους και των προϋποθέσεων, με βάση τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, τάσσεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη προθεσμία για συμμόρφωση εντός τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης και παράλληλα επιβάλλεται, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Αν η ανωτέρω προθεσμία συμμόρφωσης παρέλθει άπρακτη ή αν, μετά τη συμμόρφωση, διαπιστωθεί η ίδια παράβαση εντός τριών (3) ετών από την αρχικώς διαπιστωθείσα, επιβάλλεται νέο πρόστιμο, διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.».

10. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995, προστίθενται παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Αν από τις διαπιστούμενες σύμφωνα με την παρ. 4 παραβάσεις προκύπτει ότι από υπαιτιότητα των υπευθύνων ιδιωτικού φορέα της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν εξασφαλίζεται ανεκτό επίπεδο περίθαλψης και μεταχείρισης των ωφελουμένων είναι δυνατόν, πλέον της επιβολής προστίμου, να αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας του φορέα με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του και παράλληλα παραπέμπονται τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων. Την ανακλητική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να εκδίδει και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων.

6. Όταν οι διαπιστώσεις της παρ. 5 αφορούν σε προνοιακές δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, ή όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η οποία υποβαθμίζει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία τους, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται με απόφασή του να αντικαθιστά προσωρινά τα όργανα της Διοίκησής τους, τάσσοντας στην προσωρινή Διοίκηση συγκεκριμένα καθήκοντα και προθεσμία για την εκλογή νέας Διοίκησης. Η προθεσμία για την εκλογή της νέας Διοίκησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από τον ορισμό της προσωρινής Διοίκησης.

7. Με τις αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 1, δύναται επιπλέον να καθορίζονται, ανά κατηγορία φορέων και για κάθε ειδικότερη παράβαση, το ακριβές ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου, εντός του πλαισίου επιμέτρησης της παρ. 4, με κριτήριο τη βαρύτητα και τη συχνότητα κάθε παράβασης, η αρμόδια υπηρεσία για τη βεβαίωσή του, η προθεσμία καταβολής του και ο δικαιούχος, στον οποίο αποδίδεται μετά από την είσπραξή του. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 και του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ) της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.».

11. Ειδικά ως προς τις μονάδες παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 δύναται να προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις αδειοδότησης, καθώς και για τη συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μονάδων παιδικής προστασίας. Ως υφιστάμενες νοούνται οι μονάδες παιδικής προστασίας, για τις οποίες προκύπτει ότι έχουν προβεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην εγγραφή ανηλίκων ωφελουμένων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας της υπό στοιχεία Δ11 οικ. 13734/538/26.3.2019 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1163).

Άρθρο 68
Ρύθμιση θεμάτων υπαγωγής στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4826/2021

1. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021 (A΄ 160), περί της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), τροποποιείται, ώστε στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. να υπάγονται υποχρεωτικά και όλα τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1ης.1.2004 και εφεξής, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης.1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και όλα τα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1.1.2004 και εφεξής. Για τα πρόσωπα της παρούσας η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 του ν. 4826/2021.

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021 περί της προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., προστίθεται περ. δ) ως εξής:

«δ) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) δυνάμει του π.δ. 284/1992 (Α΄145).».

Άρθρο 69
Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), περί της θέσπισης ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας, προστίθεται δεύτερο, τελευταίο, εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στη Δ.ΥΠ.Α., η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), περί της ένταξης στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, προστίθεται έκτο, τελευταίο, εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι επιδοτούνται με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που θα προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος από επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, δύνανται να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Για την εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4756/2020 η περίοδος αναφοράς για την επιμέτρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας άρχεται από την ημερομηνία εκάστης πρόσληψης των εργαζομένων της παραγράφου αυτής.

Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με την κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και, επιπλέον, με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020.

Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων των εργαζομένων του πρώτου εδαφίου από 1.6.2021 και έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να αιτηθούν μέχρι και την 30ή.6.2021 την ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στο πρόγραμμα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού του τρίτου εδαφίου είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

3. α) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 4855/ 2021 (Α΄ 215), περί της θέσπισης ανοικτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ονομασία «Πρώτο Ένσημο», προστίθεται περ. γ) και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α) Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ καταβάλλεται ως εξής:

αα) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

αβ) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

β) Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, για την καταβολή της επιδότησης της υποπαρ. β) της παρ. 4 εφαρμόζεται αναλογικά η υποπαρ. α) της παρούσας παραγράφου.

γ) Η ανωτέρω επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 196 του ν. 4855/2021.

Άρθρο 70
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4554/2018 (A΄ 130) ισχύει αντίστοιχα και για πραγματοποιηθείσες έως τη δημοσίευση του παρόντος δαπάνες συνδρομής του Υπουργείου σε προγράμματα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στα οποία μετέχει η χώρα, καθώς και για πραγματοποιηθείσες δαπάνες μισθωμάτων, χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων και πληροφοριακών συστημάτων.

2. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που συστήθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ. 6/2022 (Α΄ 17) βαρύνουν έως και τις 31.12.2022 τους Ειδικούς Φορείς (Ε.Φ.) στους οποίους έχουν εγκριθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις.

Άρθρο 71
Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) περί της στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), τροποποιείται, ώστε η πλήρωση των θέσεων να γίνεται με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει, ιδίως, και όχι αποκλειστικά, σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νομικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. H πλήρωση των θέσεων της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ιδίως σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.».

Άρθρο 72
Ρυθμίσεις για το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αντικατάσταση παρ. 1 και 3 άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 και άρθρου 88 ν. 4387/2016

1. Στο άρθρο 86 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), περί του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται η παρ. 1, β) αντικαθίσταται η παρ. 3, και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως σκοπό αφενός την προαγωγή των δημοσίων έργων ιδίως μέσω της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των υπαγόμενων και ασφαλισμένων στον τομέα του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) και των προσώπων που διαθέτουν εργοληπτικό ή μελετητικό πτυχίο από την αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου Δ.15 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή την εκάστοτε αρμόδια αρχή, και αφετέρου τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ως εγγυοδοσία νοείται ιδίως η χορήγηση εγγυητικών επιστολών στους πιστούχους-μέλη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες εκτέλεσης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του α.ν. 440/1945 (Α΄ 170) και ως πιστοδοσία η προεξόφληση λογαριασμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 915/1979 (Α΄ 103) και το π.δ. 126/1981 (Α΄ 37). Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.

3. Η οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., και των θεμάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, καθώς και η άσκηση των επιμέρους δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο των σκοπών του και διαχείρισης της περιουσίας ρυθμίζονται με το καταστατικό του. Το καταστατικό εκπονείται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Μέχρι την έγκριση του καταστατικού του δεύτερου εδαφίου, η διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ρυθμίζεται από την υπό στοιχεία Φ.80000/οίκ.59076/15729/28.12.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β΄ 4504).».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4387/2016, περί της Διοίκησης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., τροποποιείται η περ. γ΄, ώστε στη Διοικούσα Επιτροπή να μετέχει υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γενικώς, και όχι ειδικώς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή συνταξιούχος τέως υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α. δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με τους αναπληρωτές τους,

β. δύο (2) εκπροσώπους που προτείνονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων

Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και το Σύνδεσμο των Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, με τους αναπληρωτές τους,

γ. έναν (1) υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή συνταξιούχο τέως υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του.».

3. Στο άρθρο 88 του ν. 4387/2016, περί των πόρων του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., προστίθενται παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 88 Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1. Πόρους του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας Πιστοδοσίας αρμοδιότητας της τέως Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων. Η μεταβίβαση της παρούσας, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στον ν. 3461/2006 (Α΄ 106).

3. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύναται να προβαίνει σε διανομή ετήσιου μερίσματος στους πιστούχους μέλη του. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια απαιτείται για τη διανομή του ως άνω μερίσματος καθορίζεται στο καταστατικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

4. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. δύναται να συστήνει και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς και οργανισμούς.».

Άρθρο 73
Μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών των οικισμών «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» προς τον Δήμο Φυλής

1. Η κυριότητα των κατοικιών στους οικισμούς «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» που έχουν κατασκευασθεί από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Φυλής και αντιστοιχούν στο ποσοστό που προβλέφθηκε να παρακρατηθεί για τη στέγαση δημοτών του τέως Δήμου Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50502/24.6.1997 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 529), μεταβιβάζεται με σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς τον Δήμο Φυλής, με σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση δημοτών του τέως Δήμου Άνω Λιοσίων και ήδη Δήμου Φυλής. Η μεταβίβαση γίνεται έναντι τιμήματος τριακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (304,41 €) ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότερες προβλέψεις:

α) αν το ήμισυ (50%) του τιμήματος καταβληθεί εντός ενός (1) έτους από την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου, το υπολειπόμενο τίμημα διαγράφεται και δεν οφείλεται, και

β) αν το εξήντα τοις εκατό (60%) του τιμήματος καταβληθεί εντός πέντε (5) ετών από την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου, το υπολειπόμενο τίμημα διαγράφεται και δεν οφείλεται.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης ως προς τον χρόνο καταβολής του τιμήματος, αυτό καταβάλλεται στο σύνολό του.

2. Αν η σύσταση των οριζόντιων ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν στις μεταβιβαζόμενες κατοικίες δεν έχει γίνει με προηγούμενη πράξη, γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της μεταβίβασής τους της παρ. 3. Σε αυτό επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι Πίνακες Κατανομής Ποσοστών Συνιδιοκτησιών Κατοικιών και Συστάσεων Οριζοντίων Ιδιοκτησιών αυτών που έχουν εγκριθεί από τον τέως Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Η περαιτέρω διαχείριση των κατοικιών αυτών, με σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση δημοτών του τέως Δήμου Άνω Λιοσίων, γίνεται αποκλειστικά από τον Δήμο Φυλής. Ο Δήμος Φυλής προβαίνει σε απογραφή καταρτίζοντας πίνακα δικαιούχων, ο οποίος εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Βάσει του πίνακα του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος Φυλής μεταβιβάζει, με συμβάσεις που περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, την κυριότητα των κατοικιών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τους όρους των ιδιωτικών συμφωνητικών που έχουν συναφθεί μεταξύ αυτών και του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων. Οι σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις καταχωρίζονται στο οικείο κτηματολογικό γραφείο. Η δαπάνη σύνταξης και καταχώρισης στο οικείο κτηματολογικό γραφείο των συμβολαιογραφικών πράξεων του παρόντος βαρύνει τον Δήμο Φυλής.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα Ι» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ»
Η παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212), περί κατάταξης ή μεταφοράς των εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α., εφαρμόζεται και στο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα Ι» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ». Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μισθολογική δαπάνη του ως άνω προσωπικού καλύπτεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.

Άρθρο 75
Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των υπαλλήλων κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), που προσελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του έτους 2021, σε φορείς που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δύναται να παραταθεί από τη λήξη της για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, με απόφαση του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 164).

Άρθρο 76
Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων Τροποποίηση περ. β΄, γ΄ και ε΄ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

1. Στην περ. β΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/ 1993 (Α΄ 62) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της καταβαλλόμενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι ο μεταβιβάζων αποδίδει, μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται με την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

2. Στην περ. γ΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/ 1993 επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της προβλεπόμενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι ο αποκτών αποδίδει, μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου, εκ μέρους του μεταβιβάζοντος, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται με την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους και η περ. γ΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αποκτών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει περίπτωση αδυναμίας έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3‰) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον αποκτώντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου εκ μέρους του μεταβιβάζοντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 τροποποιείται, με την πρόβλεψη ότι ο μεταβιβάζων, και όχι ο συμβολαιογράφος, είναι εκείνος που υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος, καθώς και τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αναγράφονται στην μεταβιβαστική πράξη και με τη διαγραφή της πρόβλεψης περί παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, και η περ. ε΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, από τον μεταβιβάζοντα των στοιχείων αυτού και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτά θα αναγράφονται στη μεταβιβαστική πράξη, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 356). Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.».

Άρθρο 77
Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, το οποίο προσλήφθηκε για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίες λήγουν την 30ή.4.2022, δύνανται να παραταθούν έως την 31η.5.2022, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς την εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου (Α΄ 280). Η παράταση των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Μετά το πέρας της 31ης.5.2022 οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου λήγουν αυτοδικαίως και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Η δυνατότητα παράτασης του πρώτου εδαφίου αφορά σε συμβάσεις που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 78
Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας Αντικατάσταση παρ. 21 και προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 58 ν. 4690/2020

1. H παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), περί της αναγνώρισης του χρόνου που διανύεται για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης από τους ειδικευόμενους/εξειδικευόμενους νοσηλευτές ειδικής μοριοδότησης ως χρόνου προϋπηρεσίας και της ειδικής μοριοδότησής του, αντικαθίσταται ως εξής:

«21. Ο προβλεπόμενος χρόνος άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και, υπό τον όρο της λήψης του αντίστοιχου τίτλου ειδικότητας, μοριοδοτείται ως χρόνος εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης, κατά παρέκκλιση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί της μοριοδότησης της εμπειρίας στο αντικείμενο της θέσης, στις προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για την κάλυψη θέσεων ΠE και TE νοσηλευτικού προσωπικού, με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα άσκησης στην ειδικότητα. Η μοριοδότηση του πρώτου εδαφίου, υπό τον όρο της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, ισχύει και για τον χρόνο παράτασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α΄ 21), περί της παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής. Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη μοριοδότηση της παρούσας προσδιορίζεται στις εκάστοτε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.».

2. Μετά την παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, προστίθεται παρ. 22 ως εξής:

«22. Για την αμέσως επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021, για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας:

α) η μοριοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 21 ισχύει, ανεξαρτήτως της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, με την ολοκλήρωση, έως τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας και

β) η μοριοδότηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 21 ισχύει, ανεξαρτήτως της λήψης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας, για το χρονικό διάστημα έως τη δημοσίευση της ανωτέρω προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022.

Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στη μοριοδότηση των περ. α) και β) του πρώτου εδαφίου προσδιορίζεται στην ανωτέρω προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.».

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται:

α) οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.),

β) η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.,

γ) η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του Συμβουλίου Κοινωνικών Εταίρων,

δ) η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, και

ε) η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Δεξιοτήτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., αποφασίζεται η διάθεση πόρων και αποθεματικών των φορέων που έχουν συγχωνευθεί στη Δ.ΥΠ.Α. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της και μπορεί να καταργείται η αυτοτέλεια κλάδων ή λογαριασμών ή να συγχωνεύονται αυτοί.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζονται το πρότυπο, η προθεσμία και η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, η συχνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. ορίζεται ο τρόπος με τον οποίον εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των άρθρων 20 και 21 μετά από την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και εξειδικεύονται, όπου είναι απαραίτητο, οι προϋποθέσεις για να επέλθουν οι συνέπειες του άρθρου 22, καθώς και οι συνέπειες σε περίπτωση, κατά την οποία ο αναζητών εργασία δεν τηρεί τις επιμέρους υποχρεώσεις του για συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζεται κάθε απαραίτητη τεχνική λεπτομέρεια για την τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., τη διαδικασία αίτησης, εγγραφής και διαγραφής από αυτό, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των εισοδηματικών προϋποθέσεων του άρθρου 19, τη μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενα μητρώα προς αυτό, καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης των στοιχείων του, όπως και κάθε λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να προβλέπονται και η διασύνδεση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και με άλλα πληροφοριακά συστήματα, του δημόσιου τομέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), και η λήψη στοιχείων από αυτά. Μπορεί επίσης να προβλέπεται η ψηφιακή τήρηση επιμέρους μητρώων, τα οποία αντλούν στοιχεία από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3. Με όμοια απόφαση δύνανται να τροποποιούνται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 18, που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για κάθε άνεργο.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., εξειδικεύονται οι ειδικές δράσεις και καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παροχής των επιδομάτων του άρθρου 24, το ύψος και η διαδικασία παροχής αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος συμπλήρωσης και επαλήθευσης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 35.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων, καθορίζεται το ανώτατο όριο διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο, στο πλαίσιο υλοποίησης του ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., α) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 36 για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και καθορίζεται ο τρόπος, με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωσή τους κάθε φορά, β) καταρτίζεται και υλοποιείται πλαίσιο αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησής του.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων, προσδιορίζονται οι γενικοί όροι και οι λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και οι γενικοί όροι χρήσης που αφορούν τόσο στη δημιουργία της Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες όσο και στην εκτέλεση των διασυνδέσεων της παρ. 3 του άρθρου 40. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι γενικοί όροι ως προς την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία της Ψηφιακής Πύλης για τις Δεξιότητες.

12. Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. δύναται να ρυθμίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την τήρηση του ηλεκτρονικού αποθετηρίου της παρ. 2 του άρθρου 42.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., καταρτίζεται ο Κανονισμός Διαδικασιών για τη Σύναψη Μισθώσεων της παρ. 3 του άρθρου 43.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με το περιεχόμενο της Δράσης των άρθρων 58 έως 60, τον χρόνο και τον τρόπο υλοποίησής της, το ύψος, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χρηματοδότησης των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά ένταξης στη Δράση, τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα επιλογής των δικαιούχων και έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων συμμετοχής, τη διαδικασία και τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της Δράσης, το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την αναλογία βρεφών και εμβαδού και την αναλογία βρεφών και προσωπικού, τη διάταξη των χώρων και εν γένει την οργάνωση, τη λειτουργία και την στελέχωση των χώρων φύλαξης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή τους.

15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να υιοθετηθεί πρότυπος μη δεσμευτικός κανονισμός λειτουργίας των χώρων φύλαξης σε επιχειρήσεις των άρθρων 58 έως 60.

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 61, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του, τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και την καταβολή της αξίας τοποθέτησης («voucher») στους φορείς των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ. Α.με.Α.) της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 61.

18. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να επεκτείνεται χρονικά η εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 61 μέχρι τη λήξη της Δράσης και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου αυτού.

19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. κα) της παρ. 4 του άρθρου 3.

Άρθρο 80
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄, οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ασκούνται από τα όργανα διοίκησης που λειτουργούν βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

2. Μέχρι τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού του άρθρου 27 η Στρατηγική Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού του άρθρου 26 καταρτίζεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 79 αποκλείεται από την επιδότηση όποιος ενδιαφερόμενος είχε συμμετάσχει σε περισσότερα από δύο (2) προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης τα τελευταία τέσσερα (4) έτη πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης ή σε περισσότερα από πέντε (5) προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Στα προγράμματα της παρούσας δεν περιλαμβάνονται αυτά, στα οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετείχε κατόπιν υπόδειξης της Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του άρθρου 41.

Άρθρο 81
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: α) το άρθρο 29 του ν.δ. 2961/1954 (Α΄ 197), β) το άρθρο 72 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), γ) η παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), δ) το άρθρο 85 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και ε) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη προς το περιεχόμενο των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Δ΄ του Μέρους Β΄ του παρόντος.

2. Ειδικά από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ καταργούνται:

α) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188), β) τα άρθρα 2 έως 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258), γ) οι παρ. 8, 9, 10 και 12 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013

(Α΄ 88).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

1. Το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Β΄, πλην των άρθρων 3, 6 και 9, ισχύει από τον διορισμό του Διοικητή, των Υποδιοικητών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

2. Το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄, πλην του άρθρου 24, ισχύει από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 8 του άρθρου 18.

3. Το Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Β΄ ισχύει από την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 9 έως 11 του άρθρου 79.

4. Οι λοιπές διατάξεις, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ