ΝΟΜΟΣ 4913/2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4913

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα και των ρηματικών διακοινώσεων σχετικά με το ελληνικό πρωτότυπο κείμενο της Συμφωνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας και Ρηματικών  Διακοινώσεων Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα

Άρθρο 1 Αντικείμενο Συμφωνίας

Άρθρο 2 Διαδικασία διαβουλεύσεων

Άρθρο 3 Υλοποίηση δράσεων με έγκριση του φιλοξενούντος κράτους

Άρθρο 4 Ανώτατη Κοινή Επιτροπή

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις και ευθύνη προσωπικού

Άρθρο 6 Διαβαθμισμένες πληροφορίες

Άρθρο 7 Ρυθμίσεις για στρατιωτική συνεργασία

Άρθρο 8 Κάλυψη εξόδων

Άρθρο 9 Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Άρθρο 10 Τροποποίηση Συμφωνίας

Άρθρο 11 Ισχύς Συμφωνίας Ρηματική Διακοίνωση Πρεσβείας Ελληνικής Δημοκρατίας Ρηματική Διακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας και Ρηματικών Διακοινώσεων
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, η οποία υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι, στις 18 Νοεμβρίου 2020, και οι ρηματικές διακοινώσεις που ανταλλάχθηκαν μεταξύ της Πρεσβείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στις 16 και 28 Νοεμβρίου 2021, αντίστοιχα. Το πρωτότυπο κείμενο της Συμφωνίας, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, και το πρωτότυπο κείμενο των ρηματικών διακοινώσεων στην αγγλική και την αραβική γλώσσα, και η μετάφραση στην ελληνική, έχουν ως εξής: πρωτότυπο κείμενο του οποίου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας και των ρηματικών διακοινώσεων, που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 11 της Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ