ΝΟΜΟΣ 4909/2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4909

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας.

Άρθρο Ι ΣκοπόςΆρθρο ΙΙ Τομείς συνεργασίας Άρθρο ΙΙΙ Τρόπος συνεργασίας Άρθρο ΙV Κοινή Ομάδα Εργασίας Άρθρο V Χρηματοδότηση Άρθρο VΙ Επίλυση διαφορών Άρθρο VΙΙ Τροποποιήσεις Άρθρο VΙΙΙ Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας και ανανεώσιμης ενέργειας, που υπογράφηκε στο Νέο Δελχί, στις 27 Νοεμβρίου 2017, το πρωτότυπο κείμενο του οποίου, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο του μνημονίου ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου VIII αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ