NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4908 ΦΕΚ Α 52/11.3.2022

Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός  (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών Τροποποίηση άρθρου 41Β ν. 2725/1999

Άρθρο 4 Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο Τροποποίηση άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999

Άρθρο 5 Ποινές σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής Τροποποίηση άρθρου 41Θ ν. 2725/1999

Άρθρο 6 Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων Προσθήκη άρθρου 41Ι στον ν. 2725/1999

Άρθρο 7 Διοικητικά μέτρα κατά της βίας Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 1 ν. 4326/2015

Άρθρο 8 Στέγαση γραφείων ή εντευκτηρίων παραρτημάτων λεσχών φιλάθλων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4326/2015

Άρθρο 9 Αναστολή λειτουργίας λεσχών

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 10 Σκοπός

Άρθρο 11 Αντικείμενο

Άρθρο 12 Ορισμοί

Άρθρο 13 Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού

Άρθρο 14 Αξιολόγηση αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων

Άρθρο 15 Επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού Εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων

Άρθρο 16 Εργασιακές και ασφαλιστικές συνέπειες αθλητικού εθελοντισμού

Άρθρο 17 Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητικού εθελοντή

Άρθρο 18 Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη αθλητικού εθελοντή

Άρθρο 19 Χορήγηση βεβαίωσης Βραβεύσεις

Άρθρο 20 Διαγραφή αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού

Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 22 Σκοπός

Άρθρο 23 Αντικείμενο

Άρθρο 24 Ορισμός Κατηγορίες πνευματικών αθλημάτων Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων και ομοσπονδίας

Άρθρο 25 Έννοια αθλητικού σωματείου Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2725/1999

Άρθρο 26 Πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης πνευματικών αθλημάτων Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 56Α ν. 2725/1999

Άρθρο 27 Ορισμός αθλητικής συνάντησης Διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (e-sports)

Άρθρο 28 Σκοπός

Άρθρο 29 Αντικείμενο

Άρθρο 30 Ορισμός

Άρθρο 31 Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού

Άρθρο 32 Φορείς ανάπτυξης ηλεκτρονικού αθλητισμού

Άρθρο 33 Ειδική αθλητική αναγνώριση

Άρθρο 34 Εφαρμογή του ν. 2725/1999 στον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports)

Άρθρο 35 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 36 Σκοπός

Άρθρο 37 Αντικείμενο

Άρθρο 38 Ορισμός

Άρθρο 39 Εποπτεία εργασιακού αθλητισμού

Άρθρο 40 Κάρτα υγείας αθλούμενου εργαζομένου

Άρθρο 41 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

Άρθρο 42 Σκοπός

Άρθρο 43 Αντικείμενο

Άρθρο 44 Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6 άρθρου 14 ν. 2725/1999

Άρθρο 45 Συμμετοχή εκπροσώπων αθλητών και προπονητών σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 2725/1999

Άρθρο 46 Σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας ομοσπονδίας Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 2725/1999

Άρθρο 47 Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 2725/1999

Άρθρο 48 Κανονισμοί Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2725/1999

Άρθρο 49 Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 2725/1999

Άρθρο 50 Προπονητής Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 31 ν. 2725/1999

Άρθρο 51 Επίπεδα προπονητών Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 31Α ν. 2725/1999

Άρθρο 52 Δικαιώματα Υποχρεώσεις αθλητών Βετεράνοι αθλητές Τροποποίηση παρ. 1, 3Α και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999

Άρθρο 53 Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

Άρθρο 54 Κώλυμα συμμετοχής στη διοίκηση Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας λόγω πειθαρχικής ποινής Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 74 ν. 2725/1999

Άρθρο 55 Αποζημίωση δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 127 ν. 2725/1999

Άρθρο 56 Έναρξη ισχύος παρ. 4 άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999 Τροποποίηση άρθρου 140 ν. 2725/1999

Άρθρο 57 Οργάνωση υπηρεσιών αθλητικής ομοσπονδίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 2725/1999

Άρθρο 58 Αναγνώριση διακρίσεων σε ομαδικά αθλήματα Τροποποίηση περ. α) παρ. 10 άρθρου 34 ν. 2725/1999

Άρθρο 59 Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 2-5 και 7, προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 41Α ν. 2725/1999

Άρθρο 60 Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56Β ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 61 Σκοπός

Άρθρο 62 Αντικείμενο

Άρθρο 63 Υπομητρώα μητρώου αθλητικών φορέων Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4373/2016

Άρθρο 64 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 4809/2021

Άρθρο 65 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 58 ν. 4809/2021

Άρθρο 66 Απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 3883/2010

Άρθρο 67 Προϋποθέσεις λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga)

Άρθρο 68 Χαρακτηρισμός του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας, μεταβίβαση κυριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον Δήμο Σίφνου

Άρθρο 69 Οικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών, προπονητών και αναβατών δρομώνων ίππων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 23 ν. 4859/2021

Άρθρο 70 Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2021 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021

ΜΕΡΟΣ Η΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72 Εγκληματική οργάνωση Τροποποίηση άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα

ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΠΑΔΙΚΗ ΒΙΑ ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των μέτρων κατά της οπαδικής βίας μέσω της αυστηροποίησης των όρων στέγασης και λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους, της θεσμοθέτησης ενός σαφούς πλαισίου προϋποθέσεων προσωρινής αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους στις περιπτώσεις που μέλη τους επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, της σύστασης Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων, της αύξησης των κατώτατων ορίων ποινών για αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, της ανεξαίρετης απαγόρευσης αναστολής εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας, της υποχρεωτικής επιβολής περιοριστικών όρων σε περιπτώσεις αναβολής της εκδίκασης τέτοιων εγκλημάτων, της ενίσχυσης του πλαισίου επιβολής διοικητικών προστίμων και ποινών σε βάρος του αθλητικού σωματείου, του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Α.Ε.) που έχει αναγνωρίσει λέσχη φιλάθλων, όταν παραβιάζεται η υποχρέωση άσκησης ελέγχου και εποπτείας επ’ αυτής και της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και των παραρτημάτων τους έως την 31η.7.2022.

Άρθρο 3
Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών Τροποποίηση άρθρου 41Β ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί του σκοπού και της εποπτεύουσας αρχής των λεσχών φιλάθλων αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων (εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α΄ 164), ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε.. Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φίλαθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις λέσχες που έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 3. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας αθλητικής εγκατάστασης, από μέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι μετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 41Δ. Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος μεταξύ της άφιξης της αποστολής της μίας έστω από τις διαγωνιζόμενες ομάδες εγγύτατα στην περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης και της έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των αποστολών όλων των διαγωνισθεισών ομάδων από τα όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης» νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. αναρτά υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα που τηρεί τα στοιχεία της λέσχης, για την αναγνώριση της οποίας ως σωματείου έχει παράσχει γραπτή συναίνεση, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3, καθώς και των παραρτημάτων που λειτουργούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί των μελών των λεσχών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται η λέξη «ΕΔΡΑ» μετά τον εισαγωγικό αριθμό της παραγράφου, β) προστίθεται περ. α), γ) η υφιστάμενη διάταξη αριθμείται ως περ. β) και το πρώτο εδάφιό της τροποποιείται ως προς το κατώτατο όριο ηλικίας και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. α) Έδρα της λέσχης είναι υποχρεωτικά η έδρα του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει παράσχει τη γραπτή συναίνεση της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 για την αναγνώρισή της ως σωματείου. Τα γραφεία της λέσχης συστεγάζονται υποχρεωτικά με το αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση. Κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. δύναται να συναινέσει γραπτώς για την αναγνώριση ως σωματείου μόνο μίας (1) λέσχης.

β) Μέλος λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος.»

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί των γραφείων και των εντευκτηρίων των λεσχών ή των παραρτημάτων τους, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η προϋπόθεση προσκόμισης στην αρμόδια αστυνομική αρχή βεβαίωσης της Γ.Γ.Α. περί εμπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων της παρ. 7, προκειμένου η λέσχη ή τα παραρτήματά της να λειτουργούν γραφεία ή εντευκτήρια, και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθενται νέα δεύτερο και τρίτο εδάφιο, γ) στο νέο τέταρτο εδάφιο μετά τη φράση «Για τα γραφεία» προστίθεται η φράση «και το εντευκτήριο», δ) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα παραρτήματά της λειτουργούν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου, βεβαίωση της Γ.Γ.Α. περί εμπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων της παρ. 7 και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου ή εντευκτηρίου παραρτήματος λέσχης, εκτός από τα δικαιολογητικά του πρώτου εδαφίου, προσκομίζονται: α) αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης, στο οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει καταχωριστεί η απόφαση ίδρυσης του παραρτήματος, β) κατάλογος πενήντα (50) τουλάχιστον μελών της λέσχης, στα πρόσωπα των οποίων δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου στον οποίο ιδρύεται το παράρτημα, αν πρόκειται για δήμο της περιφέρειας Αττικής ή είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας στην οποία ιδρύεται το παράρτημα, σε κάθε άλλη περίπτωση και γ) αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του ακίνητου στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το παράρτημα. Μέλος παραρτήματος είναι υποχρεωτικά μέλος της λέσχης. Αν πρόκειται για την αδειοδότηση εντευκτηρίου λέσχης, εκτός από τα δικαιολογητικά του πρώτου εδαφίου, προσκομίζεται και αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να στεγασθεί το εντευκτήριο. Για τα γραφεία και το εντευκτήριο της έδρας της λέσχης υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω και αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α΄ 95). Σε περίπτωση τέλεσης του εγκλήματος του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 41ΣΤ.»

4. Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:

«6Α. Με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος μέλους λέσχης:

α) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στις περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 41ΣΤ,

β) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στις περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ,

γ) για τα εγκλήματα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41ΣΤ και

δ) για τα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο (άρθρο 299 Π.Κ.), της θανατηφόρας σωματικής βλάβης (άρθρο 311 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (άρθρο 310 Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (άρθρο 308 Π.Κ.), της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ.), της έκρηξης (άρθρο 270 Π.Κ.), της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (άρθρο 272 Π.Κ.), της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 378 Π.Κ.), της παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής κατά τους ορισμούς του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) και των άρθρων 20, 22 παρ. 2 περ. α), β) και γ) και 23 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αν φέρονται να έχουν τελεστεί υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41ΣΤ ή του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41ΣΤ ή στο πλαίσιο λειτουργίας της λέσχης, αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της λέσχης για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και σφραγίζονται το γραφείο και το εντευκτήριο της λέσχης. Αν τα μέλη της λέσχης που διώκονται ποινικά είναι ταυτόχρονα και μέλη παραρτήματός της, αναστέλλεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η άδεια λειτουργίας του γραφείου και του εντευκτηρίου του παραρτήματος και σφραγίζονται το γραφείο και το εντευκτήριο του παραρτήματος. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως σε παραβατικότητα από μεγάλο αριθμό μελών ή σε τέλεση κακουργηματικής πράξης, οι σχετικές άδειες ανακαλούνται και δεν επιτρέπεται να εκδοθεί νέα άδεια για τουλάχιστον δύο (2) έτη.»

5. Στην παρ. 7 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999, περί της ετήσιας υποβολής στοιχείων της λέσχης, καταργείται το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) περί της δυνατότητας χορήγησης της γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης, και από έτερο νομικό πρόσωπο ή τμήμα που τελεί σε σχέση ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως με αυτό που παρείχε την αρχική συναίνεση για τη σύσταση της λέσχης, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής διοίκησης ή της οικείας περιφέρειας:

α) επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της,

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,

γ) αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους,

δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης των λεσχών στο αρμόδιο τμήμα λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,

ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης.»

6. Στην παρ. 9 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. β), ώστε ως λόγος διάλυσης της λέσχης να θεωρείται η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 2725/1999, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:

α) τη διάλυση λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως: αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων,

ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτημάτων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην παρ. 6 του παρόντος,

γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η ταυτόχρονη μη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β΄ της περ. ε΄ της παρ. 7 του παρόντος.»

7. Στην παρ. 10 του ν. 2725/1999, περί των λεσχών φίλων εθνικών ομάδων, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, νοείται η οικεία αθλητική ομοσπονδία. Ως προς τις λέσχες της παρούσας δεν ισχύουν το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2.»

8. Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Σε περίπτωση πλημμελούς εποπτείας και ελέγχου ή παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης που προβλέπεται στον παρόντα νόμο για τις λέσχες, τα καταστατικά τους όργανα και τα μέλη τους, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλει στο αθλητικό σωματείο, στο Τ.Α.Α. ή στην Α.Α.Ε., που κατά περίπτωση έχει παράσχει γραπτή συναίνεση, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄49). Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον πρόκειται για αθλητικό σωματείο ή Τ.Α.Α., το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Επιπλέον, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της αθλητικής δικαιοσύνης μπορεί να επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές συνολικά ή κατά ένα μέρος του γηπέδου από μία (1) έως τέσσερις (4) αγωνιστικές.»

Άρθρο 4
Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο Τροποποίηση άρθρου 41ΣΤ ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το πλαίσιο της ποινής, β) προστίθεται περ. ε) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:

α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,

β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,

γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,

δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες,

ε) εισέρχεται και παραμένει σε αθλητική εγκατάσταση κατά τη διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με σκοπό να παρεμποδίσει την ανίχνευση και καταγραφή του από τις συσκευές καταγραφής εικόνας, που προβλέπονται στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 41Δ.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το πλαίσιο ποινής και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:

α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,

β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από τον χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν,

γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί της ιδιαίτερης επικινδυνότητας του δράστη για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, τροποποιείται ως προς το πλαίσιο ποινής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με αφορμή αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων ή συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί της τέλεσης εγκλημάτων που θεμελιώνει ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση, τροποποιείται α) με την προσθήκη σε αυτά της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, καθώς και κάθε αξιόποινης πράξης που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, β) με τη συμπλήρωση της παραπεμπόμενης διάταξης ως προς το έγκλημα της εκβίασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης σε ανυπακοή (183 Π.Κ.), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια (184 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (189 Π.Κ.), της απειλής διάπραξης εγκλημάτων (190 Π.Κ.), της έκρηξης (περ. α΄ παρ. 1 του άρθρου 270 Π.Κ.), της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών (παρ. 1 άρθρου 272 Π.Κ.) της παρακώλυσης συγκοινωνιών (292 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (308 Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 310 Π.Κ.) της συμπλοκής (313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (378 Π.Κ.) και της εκβίασης (παρ. 1 και πρώτο εδάφιο παρ. 3 του άρθρου 385 Π.Κ.), καθώς και κάθε αξιόποινης πράξης που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.»

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή διευκόλυνσης μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων προσώπων να διαπράξουν αδικήματα του άρθρου 41ΣΤ, προστίθεται στο τέλος η φράση «και χρηματική ποινή» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως, δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή.»

6. Στην παρ. 6 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας και αναστολής εκτέλεσης αυτής, στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του άρθρου 41ΣΤ, καταργείται το δεύτερο εδάφιο περί της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας του δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του παρόντος άρθρου απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Π.Κ.»

7. Στην παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί της διαδικασίας εκδίκασης των αδικημάτων οπαδικής βίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. α) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, β) στην περ. β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.α) Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ.. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της εκδίκασης, είτε εντός του πλαισίου της αυτόφωρης διαδικασίας είτε μετά από παραπομπή στην τακτική διαδικασία κατ’ άρθρο 426 Κ.Π.Δ., επιβάλλονται υποχρεωτικά περιοριστικοί όροι και ιδίως οι περιοριστικοί όροι που περιέχονται στην παρ. 2 του άρθρου 41Η, αν δεν έχουν ήδη επιβληθεί σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 41Η ή, κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει λόγος συμπλήρωσης των επιβληθέντων περιοριστικών όρων. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα (30) ημερών.

β) Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παρ. 7, ουδέποτε αναστέλλεται. Η τυχόν ασκηθείσα έφεση προσδιορίζεται προς εκδίκαση στον απόλυτα αναγκαίο χρόνο.

γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.»

Άρθρο 5
Ποινές σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής Τροποποίηση άρθρου 41Θ ν. 2725/1999

1. Η παρ. 1 του άρθρου 41Θ ν. 2725/1999 (Α΄121), περί ποινών σε περίπτωση παραβίασης περιοριστικών όρων, τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών, χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως πέντε (5) έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 41Η ή το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 41ΣΤ.»

2. Στο άρθρο 41Θ του ν. 2725/1999 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Σε περίπτωση τέλεσης εγκλήματος των παρ. 1 και 2, εφαρμόζονται οι παρ. 6 και 8 του άρθρου 41ΣΤ.»

Άρθρο 6
Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων Προσθήκη άρθρου 41Ι στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121), μετά το άρθρο 41Θ, προστίθεται άρθρο 41Ι ως εξής:

«Άρθρο 41Ι Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων

1. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συστήνεται μητρώο με τίτλο «Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων» (εφεξής «Μητρώο»), το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ψηφιακή πλατφόρμα), και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα μέλη των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και των νομίμων παραρτημάτων τους του άρθρου 41Β, κατόπιν υποβολής αίτησής τους στην πλατφόρμα.

2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Μητρώου είναι: α) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των λεσχών φιλάθλων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παραρτημάτων τους και β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), που έχουν παράσχει τη συναίνεση της παρ. 3 του άρθρου 41Β για την αναγνώριση της λέσχης ως σωματείου. Πρόσβαση στο Μητρώο, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, έχει η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας υπό τους όρους του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 L 119/1 GDPR) και του εθνικού δικαίου (ν. 4624/2019, Α΄ 137).

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στο μητρώο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης αυτών, η διαδικασία αυθεντικοποίησης των χρηστών του μητρώου, οι τυχόν αναγκαίες διαλειτουργικότητες, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα θέματα ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων από οποιοδήποτε τυχόν υπάρχον φυσικό ή ηλεκτρονικό μητρώο μελών λεσχών φιλάθλων, καθώς και κάθε αναγκαίο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα, για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 7
Διοικητικά μέτρα κατά της βίας Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 1 ν. 4326/2015

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), περί της διαδικασίας επιβολής προστίμων σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, τροποποιείται, ώστε πριν από την επιβολή του προστίμου να προηγείται κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), η οποία και υποβάλλει σχετική εισήγηση, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Σε σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Διαρκή Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλει στα οικεία αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), καθώς και στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή/και επαγγελματικούς συνδέσμους, αλλά και μεμονωμένα σε φυσικά πρόσωπα, πρόστιμα ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, σε ιδιαίτερα δε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβαίνει και σε ανάκληση της υφιστάμενης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.

Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων με τις αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα παραμένουν ατιμώρητα.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί των προληπτικών μέτρων που δύνανται να επιβληθούν σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. (α): αα) απαλείφεται η πρόβλεψη της προηγούμενης διαβούλευσης με την οικεία ομοσπονδία πριν από την έκδοση της αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου, αβ) προστίθενται, αφενός, η πρόβλεψη της δυνατότητας περιορισμού της χρήσης συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από κατόχους εισιτηρίων «διαρκείας» και, αφετέρου, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των λεσχών του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), β) στην περ. (β) οι λέξεις «με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2: (α) με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), μπορεί, τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να διατάσσεται η λήψη προληπτικών μέτρων, ιδίως να απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων ή η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων, να επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ζωνών ή τμημάτων των κερκίδων αθλητικών εγκαταστάσεων μόνο από κατόχους προαγορασμένων για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο εισιτηρίων («διαρκείας»), να αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των λεσχών του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄121), να απαγορεύεται προσωρινά, για μία ή περισσότερες αγωνιστικές, η διεξαγωγή συγκεκριμένων αγώνων ή να διακόπτονται οριστικά πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις και

(β) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) του άρθρου 77 του ν. 2725/1999, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και κλήση για ακρόαση, επιβάλλεται στις υπαίτιες Α.Α.Ε. ή στα υπαίτια Τ.Α.Α., αντίστοιχα, πρόστιμο ύψους από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό και το εύρος των συνεπειών που επήλθαν ή απειλήθηκαν ή και το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί της διαδικασίας επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης σε υποβληθέντα ερωτήματα και σε περιπτώσεις μη παροχής στοιχείων, τροποποιείται, ώστε πριν από την επιβολή του προστίμου, να προηγείται κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β., η οποία και εισηγείται σχετικά προς το αρμόδιο όργανο, το οποίο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περιπτώσεις ρητής άρνησης ή παράλειψης απάντησης, μέσα σε ταχθείσα προς τούτο προθεσμία άλλως μέσα σε εύλογο χρόνο, σε υποβληθέντα ερωτήματα, καθώς και σε περίπτωση μη παροχής αιτηθέντων στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων σε θεσμοθετημένους φορείς ή εν γένει όργανα της Πολιτείας που ενεργούν στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών βίας ή άλλων παράνομων συμπεριφορών ή με σκοπό την αποτροπή τους, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β. και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλει στα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Α.Ε.), αθλητικές ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους που κατά τα ανωτέρω δεν ανταποκρίνονται, πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, περί της διαδικασίας επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας των αναφερομένων στην παρ. 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο, τροποποιείται ώστε: α) η απόφαση του αρμοδίου οργάνου να είναι αιτιολογημένη και β) να προηγείται κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β., η οποία και υποβάλλει σχετική εισήγηση, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Σε περιπτώσεις παρότρυνσης, υποκίνησης, ενθάρρυνσης ή επιδοκιμασίας των αναφερομένων στην παράγραφο 2 επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας, από τον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο και από το διαδίκτυο, πέραν των άλλων τυχόν ποινικών και λοιπών συνεπειών, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), που λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και μετά από γνώμη της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ένωσης Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης του αρμόδιου οργάνου, καθώς και μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του ελεγχόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου από τη Δ.Ε.Α.Β. και ύστερα από εισήγηση της τελευταίας, μπορεί να επιβάλλονται στους υπεύθυνους ιδιοκτήτες ή εκδότες ή διαχειριστές των υπαίτιων μέσων πρόστιμα ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Σε περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω πράξεις ή ενέργειες λαμβάνουν χώρα μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ώστε αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των λοιπών προβλεπόμενων κυρώσεων, να επιβάλει τα ανωτέρω πρόστιμα.»

Άρθρο 8
Στέγαση γραφείων ή εντευκτηρίων παραρτημάτων λεσχών φιλάθλων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4326/2015
Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), περί της εκμίσθωσης ακινήτου σε λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Αν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη σύναψη της μίσθωσης ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), για τη στέγαση του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή του παραρτήματός της, δεν χορηγηθεί στη λέσχη ή στο παράρτημα η άδεια της παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999,η μίσθωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση χρήσης του ακινήτου λύεται άμεσα και αυτοδίκαια. Η ανάκληση της εμπροθέσμως χορηγηθείσας άδειας του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται ομοίως την άμεση και αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου.

Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου σε σωματείο που δεν λειτουργεί ως λέσχη σύμφωνα με το άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 ή σε οποιαδήποτε ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, όταν αυτή λειτουργεί εν τοις πράγμασι ως λέσχη ή παράρτημα λέσχης, παραβιάζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999.

Μέσα σε τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, η λέσχη του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 που μισθώνει ακίνητο ή της έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο η χρήση ακινήτου για τη στέγαση του γραφείου ή του εντευκτηρίου της ίδιας ή παραρτήματός της, οφείλει να προσκομίσει στον εκμισθωτή ή στον παραχωρούντα αντιστοίχως, άδεια της αστυνομικής αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999. Η μη προσκόμιση της άδειας εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την άμεση και αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης.

Σε βάρος όποιου προβαίνει στην εκμίσθωση ή στην με οποιαδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης ακινήτου ή ανέχεται τη μίσθωση ή την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου κατά παράβαση της παρούσας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μετά από προηγούμενη κλήση και ακρόαση του εκμισθωτή ή του παραχωρούντος τη χρήση, δύναται να επιβάλει στον τελευταίο πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, το οποίο αφορά πάντοτε στο έως τον χρόνο της επιβολής του χρονικό διάστημα και επιβάλλεται ανάλογα με το εάν και κατά πόσο ο χώρος συνδέεται με φαινόμενα βίας ή άλλες παράνομες πράξεις, με το όφελος που αποκτήθηκε ή επιδιώχθηκε από τον εκμισθωτή ή τον παραχωρούντα τη χρήση και με την τυχόν υποτροπή. Δεν αποκλείεται η επιβολή νέου προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Κατά τα λοιπά, για το πρόστιμο αυτό εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 1.»

Άρθρο 9
Αναστολή λειτουργίας λεσχών
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31ή.7.2022 αναστέλλεται για λόγους δημόσιας τάξης η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων, των παραρτημάτων τους, καθώς και των γραφείων και εντευκτηρίων τους του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), ώστε να καταστεί δυνατή η πιστοποίηση της συνδρομής των συναφών προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζονται η ειδικότερη διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 10
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην προώθηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον τομέα του αθλητισμού.

Άρθρο 11
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η εξειδίκευση των μέτρων προώθησης του αθλητικού εθελοντισμού μέσω της σύστασης και λειτουργίας εθνικής βάσης δεδομένων, της αξιολόγησης των εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, της εκπόνησης ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος, της θέσπισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθελοντών, της βράβευσης, καθώς και της πρόβλεψης περιπτώσεων διαγραφής των εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από την εθνική βάση δεδομένων.

Άρθρο 12
Ορισμοί
Για τον σκοπό του παρόντος μέρους νοούνται ως: α) «Αθλητικός εθελοντισμός»: Η πρόθυμη και αυτόβουλη διάθεση φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, να προσφέρει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας ή με επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121).

β) «Αθλητικός εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχοντας συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, εντάσσεται οικειοθελώς στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου, χωρίς να υποκαθιστά το έμμισθο προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής και βαθμίδας ή με επιτροπή του άρθρου 53 του. ν. 2725/1999.

γ) «Διεθνής αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση στην οποία η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία διεθνής αθλητική ομοσπονδία, ένας οργανισμός μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπεύθυνους της αθλητικής διοργάνωσης.

δ) «Εθνική αθλητική διοργάνωση»: Αθλητική διοργάνωση ή αγώνας που διεξάγεται με τη συμμετοχή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου αθλητών και δεν αποτελεί διεθνή διοργάνωση.

ε) «Εθελοντική αθλητική οργάνωση»: Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή ένωση φυσικών προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητικού εθελοντισμού και εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού της Γ.Γ.Α. προκειμένου, σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής ή με επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999, να παρέχει υπηρεσίες, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, αμισθί και χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στο πλαίσιο κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, χωρίς οι διατιθέμενοι για τον σκοπό αυτόν αθλητικοί εθελοντές μέλη της οργάνωσης να υποκαθιστούν το έμμισθο προσωπικό. Η δραστηριοποίηση της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης στον χώρο του αθλητικού εθελοντισμού προκύπτει από τους σκοπούς του καταστατικού της, ενώ αν πρόκειται για ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα προκύπτει από την αποδεδειγμένη εθελοντική δράση της κατά τα δύο (2) τελευταία έτη προτού εγγραφεί στο μητρώο της περ. στ).

στ) «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.)»: Η τηρούμενη στη Γ.Γ.Α. διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση (μητρώο) εγγραφής και καταγραφής αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, ανάρτησης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αναζήτηση υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού, καθώς και ανάρτησης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Το Ε.Δ.Α.Ε. περιλαμβάνει τα εξής πέντε (5) υπομητρώα που διασυνδέονται μεταξύ τους:

στα) το υπομητρώο των αθλητικών εθελοντών, στβ) το υπομητρώο των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, στγ) την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αθλητικών φορέων και οργανωτικών επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999,

στδ) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης αθλητικών εθελοντών και

στε) το ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρισης εκθέσεων αξιολόγησης εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.

ζ) «Πλατφόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αθλητικών Φορέων»: Η ψηφιακή πλατφόρμα που αποτελεί το υπομητρώο της υποπερ. στγ) της περ. στ) και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που διοργανώνουν ένα αθλητικό γεγονός, αναρτούν τα στοιχεία διεξαγωγής του συγκεκριμένου γεγονότος και περιγράφουν τις ανάγκες για απασχόληση αθλητικών εθελοντών ή εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Οι αναρτήσεις στην πλατφόρμα περιέχουν, ιδίως, αναλυτική περιγραφή της αθλητικής διοργάνωσης και των θέσεων απασχόλησης αθλητικών εθελοντών, τον αριθμό των ζητούμενων εθελοντών, τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε συγκεκριμένη θέση, τις ώρες απασχόλησης και τον τόπο όπου θα παρασχεθούν οι εθελοντικές υπηρεσίες.

η) «Αρχεία Εκθέσεων Αξιολόγησης Αθλητικών Εθελοντών και Εθελοντικών Αθλητικών Οργανώσεων»: Τα ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία, που αποτελούν αντιστοίχως τα υπομητρώα των υποπερ. στδ) και στε) της περ. στ), στα οποία οι αθλητικοί φορείς ή οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 καταχωρίζουν αντιστοίχως τις εκθέσεις αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών ή των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.

Άρθρο 13
Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού συστήνεται και λειτουργεί διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ψηφιακή πλατφόρμα) με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού» (Ε.Δ.Α.Ε), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Στο Ε.Δ.Α.Ε. εγγράφονται οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις, που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς σκοπό οικονομικού κέρδους, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικών διοργανώσεων. Το Ε.Δ.Α.Ε. λειτουργεί ως μηχανισμός προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών των υπομητρώων των υποπερ. στα) και στβ) της περ. στ) του άρθρου 12 με τους αθλητικούς φορείς και τις επιτροπές διοργάνωσης που έχουν αναρτήσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υποπερ. στγ) της περ. στ) του άρθρου 12. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να αναθέτει σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης και υποστήριξης του έργου του Ε.Δ.Α.Ε.

2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Ε.Δ.Α.Ε. είναι: α) οι αθλητικοί εθελοντές, β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι αθλητικών φορέων ή επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που διοργανώνουν αθλητικές διοργανώσεις και δ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α..

3. Η εγγραφή στα υπομητρώα των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων του Ε.Δ.Α.Ε. γίνεται, αντιστοίχως, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από προηγούμενη αυθεντικοποίηση του ενδιαφερόμενου αθλητικού εθελοντή ή της ενδιαφερόμενης εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ΄ του μέρους Α΄ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

4. Αθλητικός φορέας ή οργανωτική επιτροπή του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση κάθε είδους αθλητικής διοργάνωσης, αν επιθυμεί να προσελκύσει αθλητικούς εθελοντές και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις, αναρτά σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποτελεί το υπομητρώο της υποπερ. στγ) της περ. στ) του άρθρου 12 και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Η πρόσκληση του πρώτου εδαφίου αναρτάται ηλεκτρονικά με διαβαθμισμένη πρόσβαση του ενδιαφερόμενου αθλητικού φορέα ή της οργανωτικής επιτροπής στο υπομητρώο του πρώτου εδαφίου. Η πρόσκληση αυτή περιέχει τουλάχιστον στοιχεία της συγκεκριμένης διοργάνωσης, τον αριθμό των απαιτούμενων εθελοντών, τα ελάχιστα προσόντα αυτών, τις θέσεις απασχόλησης και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απασχόλησης. Οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο υπομητρώο αυτό και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη σχετική πρόσκληση και τις απαιτήσεις της αθλητικής διοργάνωσης.

Άρθρο 14
Αξιολόγηση αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων

1. Οι αθλητικοί φορείς και οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που παρείχαν εργασία ή υπηρεσίες αθλητικού εθελοντισμού στο πλαίσιο μίας αθλητικής διοργάνωσης. Οι εκθέσεις αυτές έχουν τόσο μορφή απαντήσεων ερωτηματολογίου και βαθμολόγησης, με βάση προκαθορισμένη βαθμολογική κλίμακα, συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων, όσο και μορφή αξιολογικών κρίσεων με ελεύθερη διατύπωση σε κείμενο προκαθορισμένου αριθμού λέξεων. Τα πεδία της αξιολόγησης είναι, ιδίως, η συνέπεια ως προς την τήρηση του ωραρίου εθελοντικής υπηρεσίας, ο βαθμός αφομοίωσης της εκπαίδευσης στην οποία ενδεχομένως υποβάλλεται ο αθλητικός εθελοντής προτού του ανατεθούν εργασία και θέση ευθύνης, η προσήλωση στα ανατεθέντα καθήκοντα, η τυχόν αδικαιολόγητη εγκατάλειψη της θέσης εργασίας, το επίπεδο επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας με τα λοιπά μέλη της ομάδας και τον επικεφαλής ομαδάρχη, η προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαπίστευσης, η αποφυγή προσφοράς υπηρεσίας την οποία δεν είχε διαπιστευθεί να προσφέρει, η ορθή και προσεκτική χρήση των υλικών και των μέσων που είχαν διατεθεί και η διατήρηση της καθαριότητας στον χώρο εργασίας ή ευθύνης.

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και αναρτώνται ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες πλατφόρμες των υπομητρώων των υποπερ. στδ) και στε) της περ. στ) του άρθρου 12. Για τις αναρτήσεις των εκθέσεων αξιολόγησης οι αθλητικοί φορείς και οι επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στα υπομητρώα του πρώτου εδαφίου. Οι εκθέσεις αξιολόγησης υποβάλλονται μετά το πέρας της οικείας διοργάνωσης και αποτελούν το κύριο εργαλείο αποτύπωσης της επάρκειας, της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων.

Άρθρο 15
Επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού Εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των αθλητικών εθελοντών και των μελών των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων. Για τον σκοπό αυτόν δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας, προγραμματικές συμφωνίες ή συμβάσεις με αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς ή υπερεθνικούς με εκπαιδευτικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς και ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Η Γ.Γ.Α., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, εκπονεί το ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα αθλητικού εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να εγγράφει στον προϋπολογισμό της, ειδική πίστωση ενίσχυσης, με υλικά, εξοπλισμό και μέσα, των ενταγμένων στο Ε.Δ.Α.Ε. αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της κείμενης νομοθεσίας.

3. Η Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) είναι αρμόδια για θέματα αθλητικού εθελοντισμού.

Άρθρο 16
Εργασιακές και ασφαλιστικές συνέπειες αθλητικού εθελοντισμού
Αθλητικός εθελοντής, που υπηρετεί ως υπάλληλος, μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε κρατικό νομικό προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, αν απασχοληθεί ενεργά ως εθελοντής στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διεθνούς ή εθνικής αθλητικής διοργάνωσης, δικαιούται υποχρεωτική, ισόχρονη άδεια απουσίας από την εργασία του άνευ αποδοχών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως. Για τη λήψη της άδειας του πρώτου εδαφίου, η οποία δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο της προβλεπόμενης κανονικής ετήσιας άδειας, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια το είδος της αθλητικής διοργάνωσης, ο χρόνος απασχόλησης του αθλητικού εθελοντή και η φύση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν. Η άδεια του παρόντος δεν χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 17
Δικαιώματα και υποχρεώσεις αθλητικού εθελοντή

1. Κάθε αθλητικός εθελοντής δικαιούται: α) Να λαμβάνει ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εθελοντικής δράσης του, καθώς και τα απαραίτητα μέσα και υλικά, προκειμένου να παράσχει με ασφάλεια, τόσο για τον ίδιο όσο και για τρίτους, τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης του.

β) Να απολαύει του σεβασμού και της αναγνώρισης για την κοινωνική αξία της προσφοράς του.

γ) Να απολαύει του σεβασμού της ελευθερίας του, της αξιοπρέπειάς του και των πεποιθήσεών του, χωρίς να υπόκειται σε οποιασδήποτε μορφής διάκριση.

δ) Να συμμετέχει ενεργά στην αθλητική διοργάνωση στην οποία εμπλέκεται, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ε) Να εκτελεί τα καθήκοντά του σε ένα περιβάλλον ασφαλές, στο οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

στ) Να λαμβάνει αποζημίωση των εξόδων που προκύπτουν από την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών του, ιδίως, δαπανών οδοιπορικών, διατροφής και διαμονής.

ζ) Να έχει διαπίστευση που να αποδεικνύει ότι είναι εθελοντής.

2. Κάθε αθλητικός εθελοντής υποχρεούται: α) Να φέρει εις πέρας το έργο ή τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει έναντι του αθλητικού φορέα ή της οργανωτικής επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) της αθλητικής διοργάνωσης στην οποία έχει επιλεγεί να παράσχει τις εθελοντικές υπηρεσίες του, σεβόμενος τους σκοπούς και τους οικείους κανονισμούς, και να ακολουθεί τις υποδείξεις που γίνονται προς αυτόν κατά την παροχή των εθελοντικών υπηρεσιών του.

β) Να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης του.

γ) Να αρνείται οποιαδήποτε οικονομική ανταμοιβή που του προσφέρεται για την εθελοντική του εργασία.

δ) Να σέβεται τα πάσης φύσεως δικαιώματα, ενδεικτικά τηλεοπτικά, εμπορικά, διαφημιστικά, χορηγικά, των αθλητικών φορέων ή των οργανωτικών επιτροπών του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 που τον έχουν επιλέξει να παράσχει τις εθελοντικές υπηρεσίες του.

ε) Να επιδεικνύει αλληλέγγυα συμπεριφορά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας.

στ) Να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του και παρέχονται από τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή της αθλητικής διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει.

ζ) Να κάνει σωστή χρήση της διαπίστευσής του και των λογοτύπων της διοργάνωσης και να χρησιμοποιεί με προσοχή τα υλικά και τα μέσα που του έχουν διατεθεί για την παροχή των εθελοντικών υπηρεσιών του.

Άρθρο 18
Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη αθλητικού εθελοντή

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την παροχή εθελοντικών υπηρεσιών και εξαιτίας αυτής ο ασφαλιστικά ικανός, άμεσα ή έμμεσα, αθλητικός εθελοντής καλύπτεται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ασφαλιστικό φορέα ασθενείας του.

2. Αν ο αθλητικός εθελοντής είναι ανασφάλιστος και νοσηλεύεται εξαιτίας τραυματισμού λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε αποδεδειγμένα κατά την παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού και εξαιτίας αυτής, απολαύει πλήρους νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α΄21), ακόμη και αν απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί αναπηρία. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.

3. Ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται έναντι του αθλητικού φορέα ή της επιτροπής του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄121) που διοργάνωσε την αθλητική εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, για κάθε ζημία την οποία προξένησαν στον φορέα ή την επιτροπή, κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Έναντι τρίτων ο αθλητικός εθελοντής και η εθελοντική αθλητική οργάνωση ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον αθλητικό φορέα ή την οργανωτική επιτροπή για κάθε είδους ζημία που προκάλεσαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την παροχή της εθελοντικής εργασίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπεύθυνος για την αποκατάσταση τυχόν προκληθείσας ζημίας είναι ο φορέας που διοργανώνει την αθλητική εκδήλωση.

Άρθρο 19
Χορήγηση βεβαίωσης Βραβεύσεις

1. Κάθε αθλητικός εθελοντής και εθελοντική αθλητική οργάνωση που έχει εγγραφεί στο Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.) και έχει αποδεδειγμένα παράσχει υπηρεσίες αθλητικού εθελοντισμού σε μία τουλάχιστον αθλητική διοργάνωση, δικαιούται να λάβει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) πιστοποιητικό αθλητικής εθελοντικής προσφοράς.

2. Μια φορά ανά έτος διοργανώνεται από τη Γ.Γ.Α. εκδήλωση βράβευσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων που έχουν λάβει τις καλύτερες αξιολογήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14. Στην εκδήλωση αυτή καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι αθλητικοί εθελοντές και οι εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις.

3. Σε αθλητικό εθελοντή που διακρίθηκε για εξαίρετη πράξη ή προσπάθεια που υπερβαίνει σημαντικά το μέτρο της καλώς εννοούμενης εθελοντικής αθλητικής προσφοράς, απονέμεται η ηθική αμοιβή του επαίνου και της εύφημης μνείας με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Άρθρο 20
Διαγραφή αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού
Οι αθλητικοί εθελοντές και εθελοντικές αθλητικές οργανώσεις διαγράφονται από το Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, λαμβανομένης υπόψη της έκθεσης αξιολόγησης του άρθρου 14 για τους παρακάτω λόγους:

α) Υπαίτια άρνηση παροχής υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού,

β) αδικαιολόγητη απουσία από τον καθορισμένο τόπο παροχής εθελοντικής υπηρεσίας,

γ) πλημμελής ή μη προσήκουσα εκτέλεση εθελοντικής υπηρεσίας,

δ) άσκηση ή κεκαλυμμένη επιδίωξη άσκησης κερδοσκοπικής δραστηριότητας,

ε) μη παροχή υπηρεσιών αθλητικού εθελοντισμού για συνεχές χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την τριετία,

στ) μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά την παροχή εθελοντικής υπηρεσίας,

ζ) υποβολή ανακριβών ή ψευδών ή ανυπόστατων στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Ε.Δ.Α.Ε.,

η) αμετάκλητη καταδίκη για τέλεση πράξης με πρόθεση, η οποία τιμωρείται από ποινικό νόμο ή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και

θ) οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος.

Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι όροι σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Αθλητικού Εθελοντισμού (Ε.Δ.Α.Ε.) και των υπομητρώων του, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε υπομητρώου και τα πεδία που αυτό περιλαμβάνει, τα θέματα που αφορούν στη διαλειτουργικότητα των υπομητρώων, στη διαδικασία αυθεντικοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους πιστοποιημένους χρήστες και σε όσους αποκτούν πρόσβαση στο Ε.Δ.Α.Ε., τα θέματα ασφαλούς διαβίβασης των δεδομένων από οποιοδήποτε τυχόν υπάρχον φυσικό ή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών εθελοντών, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης στοιχείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στοιχεία αναγραφής στην αίτηση του αθλητικού εθελοντή και στην αίτηση της εθελοντικής αθλητικής οργάνωσης στα υπομητρώα των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων του Ε.Δ.Α.Ε., καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14.

2. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία ενίσχυσης των αθλητικών εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 15.

3. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία βράβευσης αθλητικών εθελοντών και εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, οι δικαιούχοι των βραβεύσεων με βάση τη σειρά κατάταξής τους στο σύστημα αξιολόγησης του άρθρου 14, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 19.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 22
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην ενίσχυση του πνευματικού αθλητισμού, λαμβανομένου υπόψη ότι, λόγω της κατ’ εξοχήν πνευματικής προσπάθειας, δεν προσιδιάζουν οι ρυθμίσεις για τα αθλήματα, στα οποία υπερέχει η φυσική δραστηριότητα.

Άρθρο 23
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του πνευματικού αθλητισμού μέσω του ορισμού της έννοιας, της διάκρισης των πνευματικών αθλημάτων, της χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, καθώς και της πρόβλεψης για την αθλητική εγκατάσταση των σωματείων αυτών και της ειδικής ρύθμισης για τις αθλητικές συναντήσεις και τις προπονήσεις του πνευματικού αθλήματος του μπριτζ.

Άρθρο 24
Ορισμός Κατηγορίες πνευματικών αθλημάτων Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων και ομοσπονδίας

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «πνευματικός αθλητισμός» ορίζεται η κάθε μορφή αναμέτρησης μεταξύ αθλητών ή ομάδων, που απαιτεί πνευματική προσπάθεια και μειωμένη φυσική δραστηριότητα με σκοπό την επίτευξη νίκης, τον πνευματικό ανταγωνισμό και τη βελτίωση της ψυχικής και πνευματικής υγείας.

2. Τα πνευματικά αθλήματα διακρίνονται σε αθλήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται πεσσοί (όπως το ζατρίκιοσκάκι) και αθλήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται κάρτες (όπως το αγωνιστικό μπριτζ).

3. H ειδική αθλητική αναγνώριση στα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα, παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τους όρους του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και εφαρμόζονται αναλόγως οι ειδικές διατάξεις για το αγωνιστικό μπριτζ και το ζατρίκιο. Για να αναγνωρισθεί η ομοσπονδία πνευματικού αθλήματος ως αθλητική, απαιτείται να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ν. 2725/ 1999.

Άρθρο 25
Έννοια αθλητικού σωματείου Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 1 του ν. 2725/1999 (Α΄121), περί ορισμού του αθλητικού σωματείου, πριν τη λέξη «δυνατοτήτων» προστίθενται οι λέξεις «ψυχοσωματικών και πνευματικών», και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Έννοια Σκοπός

Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ψυχοσωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.»

Άρθρο 26
Πρόσθετη κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης πνευματικών αθλημάτων Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 56Α ν. 2725/1999
Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 56Α του ν. 2725/ 1999 (Α΄ 121) περί ένταξης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες προστίθεται υποπερ. στστ) και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις: αα) Ομάδα Ζ1: Υπαίθριες μόνιμες εγκαταστάσεις διαμορφωμένες σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι μόνιμες.

Ομάδα Ζ2: Προσωρινές εγκαταστάσεις ή διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων σε φυσικό περιβάλλον, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, δάσος, βουνό, ή σε δημόσιους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων. Στην ομάδα αυτή ανήκουν, επίσης, τα υπαίθρια και ημιυπαίθρια σκοπευτήρια, οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του αεραθλητισμού καθώς και οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πλην των υπαγόμενων στην ομάδα Η της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρούσας παραγράφου εφόσον είναι προσωρινές.

ββ) Ομάδα Η: Υπαίθριες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/ 2014 (Α΄155) (χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.λπ.).

γγ) Ομάδα Θ1: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (υπαίθριες εγκαταστάσεις).

δδ) Ομάδα Θ2: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας για άλλο άθλημα (κλειστές εγκαταστάσεις).

εε) Ομάδα Ι: Προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός αθλητικής εγκατάστασης, η οποία υπάγεται στο άρθρο 32 του ν. 2725/1999 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια (ιδιωτικό γυμναστήριο, ιδιωτική σχολή γυμναστικής) ή εντός μη αθλητικής εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.).

στστ) Ομάδα IA: Για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν πνευματικά αθλήματα (αγωνιστικό μπριτζ, ζατρίκιο σκάκι κ.λπ.) αθλητική εγκατάσταση θεωρείται ο ειδικά διαμορφωμένος, μόνιμα ή προσωρινά, χώρος άθλησης και προπόνησης εντός του εντευκτηρίου του σωματείου ή εντός αθλητικής ή μη εγκατάστασης (ξενοδοχείο, σχολείο, εκθεσιακό κέντρο κ.λπ.), για την καταλληλότητα του οποίου δεν απαιτείται η έκδοση της ειδικής άδειας λειτουργίας του άρθρου 56Β. Ως τέτοια άδεια λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»

Άρθρο 27
Ορισμός αθλητικής συνάντησης Διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ Τροποποίηση άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
Στο άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τον ορισμό της αθλητικής συνάντησης, ώστε να περιλαμβάνεται στην έννοια της αθλητικής συνάντησης και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα, εφόσον διοργανώνεται, ανατίθεται ή εγκρίνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, β) τροποποιείται η παρ. 4, ώστε να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας και προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 4Α, δ) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56Δ 1. Για τους σκοπούς του παρόντος, αθλητική συνάντηση είναι κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ προσώπων που κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλητών) ή μεταξύ ομάδων αθλητών, καθώς και η κάθε αυτοτελής αναμέτρηση ή σειρά διαδοχικών αναμετρήσεων μεταξύ αθλητών και προσώπων, που δεν κατέχουν την αθλητική ιδιότητα (αθλουμένων), η οποία διοργανώνεται από αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ύστερα από ανάθεση ή με την έγκριση αυτής.

2. Αθλητική συνάντηση δεν διεξάγεται αν ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης δεν έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της.

3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:

α) Για τις κοινές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ) της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β για την αντίστοιχη αγωνιστική κατηγορία αθλήματος και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1 και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), στις ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΜΑΕ/229157/ 12877/1280/236/2015(Β΄1801)και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/ 1281/237/2015 (Β΄ 1802) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο άρθρο 41Γ του παρόντος. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας Ζ1 της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης χορηγείται εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Την άδεια διεξαγωγής της συνάντησης χορηγεί ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

β) Για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις (ομάδες Ζ2, Η, Θ1, Θ2 και Ι) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 56Α, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τα θέματα αθλητισμού υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας εφόσον προσκομιστούν όσα προβλέπονται στην περ. ε΄ για την ομάδα Ζ2 και στις περ. στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 56Β, αντίστοιχα, και η συνάντηση διοργανώνεται από τα πρόσωπα της παρ. 1. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται κατ’ εξαίρεση από φορείς, που έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της ομοσπονδίας.

4Α. Ειδικά για το πνευματικό άθλημα του μπριτζ, οι αθλητικές και οι προπονητικές συναντήσεις εντάσσονται στην έννοια της διοργάνωσης αθλητικών αγώνων αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων και διαχωρίζονται σε βαθμίδες αγώνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Ως άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων του πρώτου εδαφίου λογίζεται η απόφαση ανάθεσης ή έγκρισης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

5. Η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία σχολικών αθλητικών αγώνων και δραστηριοτήτων ρυθμίζεται αποκλειστικά από την περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), τα άρθρα 47 και 63 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικές πράξεις.

6. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα κριτήρια, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ.4 σχετικά με την πιστοποίηση φορέων από τη Γ.Γ.Α. για τη διοργάνωση δρομικών δραστηριοτήτων.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (e-sports)

Άρθρο 28
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην καθιέρωση και ενίσχυση του ηλεκτρονικού αθλητισμού.

Άρθρο 29
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) μέσω του ορισμού του ηλεκτρονικού αθλητισμού και του αθλητή ηλεκτρονικού αθλητισμού, της αναγνώρισης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που έχουν αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο ως αθλητικών αγωνιστικών δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και προβλέψεων για την ίδρυση και την ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων, τα οποία καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα.

Άρθρο 30
Ορισμός

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports)» νοείται μορφή αγωνιστικού (ερασιτεχνικού) αθλητισμού στο διαδίκτυο, στην οποία οι παίκτες, ατομικά ή ομαδικά, προπονούνται και αγωνίζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και η οποία περιλαμβάνει:

α) Την ενεργητική και συστηματική ενασχόληση με ηλεκτρονικό άθλημα, ατομικά ή ομαδικά, με συγκεκριμένο τρόπο και ειδική μεθοδολογία,

β) τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων και την εκμάθηση των κανόνων για την συμμετοχή σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, ατομικά ή ομαδικά,

γ) την επικοινωνία με ηλεκτρονική συσκευή (Η/Υ ή κονσόλα),

δ) τη συμμετοχή σε ειδικά σχεδιασμένες αγωνιστικές διοργανώσεις, με την παρουσία θεατών, είτε στον χώρο διεξαγωγής είτε μέσω διαδικτύου και

ε) την επιδίωξη της μέγιστης απόδοσης με σκοπό την κατάκτηση του επάθλου.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως ηλεκτρονικά αθλήματα νοούνται αυτά που έχουν αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο, δηλαδή όσα αποτελούν ψηφιακή αναπαράσταση γνωστού αθλήματος, ατομικού ή ομαδικού, που καλλιεργείται από τις ήδη αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες, όπως ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, μαχητικές τέχνες, μηχανοκίνητος αθλητισμός, καλαθοσφαίριση, και διακρίνονται σε: α) e-sports με αθλητικό χαρακτήρα, β) παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση ειδικής μάσκας και γ) παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). Δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά αθλήματα με την έννοια του παρόντος οι προπονήσεις, οι αγώνες και τα πρωταθλήματα των πνευματικών αθλημάτων, όπως ζατρίκιο-σκάκι, αγωνιστικό μπριτζ, που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Άρθρο 31
Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού

1. Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, συμμετέχει σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα.

2. O αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού σε περισσότερα από ένα ατομικά ή ομαδικά ηλεκτρονικά αθλήματα, δεν μπορεί όμως να είναι μέλος σε περισσότερες από μία ομάδες.

3. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταγραφές αθλητών ερασιτεχνικού αθλητισμού ισχύουν και για τις μεταγραφές αθλητών ηλεκτρονικού αθλητισμού.

Άρθρο 32
Φορείς ανάπτυξης ηλεκτρονικού αθλητισμού

1. Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού αθλητισμού ιδρύονται σωματεία κατά τα άρθρα 78 έως και 106 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή ενώσεις προσώπων, που έχουν ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών τους (παικτών) για τη συμμετοχή τους σε αγωνιστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων ηλεκτρονικών αθλημάτων σε κονσόλες ή υπολογιστές.

Τα ήδη νομίμως υφιστάμενα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δύνανται να καλλιεργούν ως κλάδο άθλησης ηλεκτρονικά αθλήματα (e-sports).

2. Για τη σύσταση ομοσπονδίας ηλεκτρονικού αθλητισμού απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον σωματείων της παρ. 1, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2725/1999.

Άρθρο 33
Ειδική αθλητική αναγνώριση

1. Σωματεία, τα οποία καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα με την έννοια του παρόντος, δικαιούνται να ζητήσουν την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, η οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, η απόφαση παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται για τους λόγους της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, καθώς και αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο καλλιεργεί ηλεκτρονικό άθλημα χωρίς αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο, το οποίο απεικονίζει, αναπαράγει ή προωθεί κάθε είδους βία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Άρθρο 34
Εφαρμογή του ν. 2725/1999 στον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports)
Ο ηλεκτρονικός αθλητισμός αποτελεί αθλητική δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τον ν. 2725/1999 (Α΄ 121), εξαιρουμένων των άρθρων 31 περί του προπονητή, 34 περί των παροχών σε διακρινόμενους και 35 περί υποτροφιών του ίδιου νόμου.

Άρθρο 35
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού αθλητισμού του άρθρου 30, με τους οποίους καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα μέτρα ασφαλείας, οι προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Άρθρο 36
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αναγνώριση και προώθηση του εργασιακού αθλητισμού.

Άρθρο 37
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του εργασιακού αθλητισμού μέσω του ορισμού της έννοιας, της πρόβλεψης για την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή προγράμματος εργασιακού αθλητισμού από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της καθιέρωσης υποχρέωσης έκδοσης κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζόμενου ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή του σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού.

Άρθρο 38
Ορισμός
Ως «εργασιακός αθλητισμός» νοείται το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που διοργανώνονται εντός ή εκτός του εργασιακού χώρου με πρωτοβουλία του εργοδότη ή σωματείου εργαζομένων του ιδίου κλάδου ή χώρου εργασίας ενός ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, ή εργαζομένων που συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες χωρίς νομική προσωπικότητα. Σκοπός του εργασιακού αθλητισμού είναι η κινητοποίηση στη διά βίου άσκηση, η εκπαίδευση στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας των εργαζομένων, η κοινωνικοποίησή τους μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους μέσα από ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος ανατίθεται υποχρεωτικά σε επαγγελματίες της άσκησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 219/2006 (Α΄ 221) ή είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο.

Άρθρο 39
Εποπτεία εργασιακού αθλητισμού

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη προγραμμάτων και διοργανώσεων εργασιακού αθλητισμού.

2. Η Γ.Γ.Α., στο πλαίσιο της εποπτείας της, μπορεί να επιχορηγεί τους φορείς που διοργανώνουν προγράμματα ή δράσεις εργασιακού αθλητισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής στις εν λόγω δραστηριότητες, να χορηγεί την αιγίδα της, ύστερα από σχετικό αίτημα, σύμφωνα με την υποπερ. γγ) της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), να διαθέτει τα εξειδικευμένα στελέχη της για την παροχή τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους σε θέματα άθλησης, υγιεινής, ασφάλειας και σχεδιασμού αθλητικών δραστηριοτήτων, να διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές κατόπιν σχετικών αιτημάτων και να διαβουλεύεται με συναρμόδιους φορείς τη θεσμοθέτηση κινήτρων, ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών, για την ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της κείμενης νομοθεσίας.

3. Για την επίτευξη των περιγραφόμενων στις παρ. 1 και 2, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) δύναται να συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και πιστοποίηση.

Άρθρο 40
Κάρτα υγείας αθλούμενου εργαζομένου
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλούμενων εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων και καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλούμενου εργαζόμενου και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.

Άρθρο 41
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, η αρμοδιότητα θεώρησης και ανανέωσης και όλες οι λεπτομέρειες έκδοσης της κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζομένου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999

Άρθρο 42
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό σειράς διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής εφαρμογή τους και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου.

Άρθρο 43
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις που αφορούν:

α) στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης αθλητικής ένωσης,

β) στις αθλητικές ομοσπονδίες,

γ) στον αθλητισμό ατόμων με νοητική αναπηρία,

δ) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και

ε) στους προπονητές.

Άρθρο 44
Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6 άρθρου 14 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των προϋποθέσεων του δικαιώματος αθλητικού σωματείου να συμμετάσχει και να ψηφίσει σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, προστίθεται επιφύλαξη του νέου δεύτερου εδαφίου, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Αν η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30ή Ιουνίου, το έτος διεξαγωγής της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συμμετοχής του σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις του πρώτου εδαφίου. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3.

Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, περί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης αθλητικής ένωσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση» αντικαθίσταται από τη φράση «Η πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση» και προστίθεται προθεσμία είκοσι πέντε (25) πλήρων ημερών για τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, β) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης» αντικαθίσταται από τη φράση «πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης», γ) στο τέταρτο εδάφιο η φράση «πριν από τη Γενική Συνέλευση» αντικαθίσταται από τη φράση «πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση», δ) προστίθεται νέο έκτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της και για την έκτακτη Γενική Συνέλευση είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. Μεταγενέστερες της ημερομηνίας υποβολής του καταλόγου προς επικύρωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγγραφές ή διαγραφές σωματείων δεν ασκούν επιρροή στο κύρος του εκλογικού καταλόγου.»

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, περί των κυρώσεων που επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, αρνούνται σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της μη εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης.»

Άρθρο 45
Συμμετοχή εκπροσώπων αθλητών και προπονητών σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της συμμετοχής εκπροσώπων αθλητών και προπονητών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, προστίθεται νέο έβδομο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Ο εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των προπονητών/προπονητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιο σύμβουλο. Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών / αθλητριών, στο Δ.Σ. μετέχει και εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. Οι εκπρόσωποι των αθλητών και των προπονητών δεν επιτρέπεται να καταλάβουν θέση αντιπροέδρου, γραμματέα ή ταμία στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.»

2. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ο τρόπος ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/ αθλητριών και προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης, οι λεπτομέρειες και κάθε άλλο σχετικό και συναφές με την εφαρμογή της παρ. 6 θέμα.»

Άρθρο 46
Σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας ομοσπονδίας Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται άρθρο 23Α ως εξής:

« Άρθρο 23Α Σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας ομοσπονδίας

1. Κάθε αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να προσλαμβάνει σύμβουλο αθλητικής ψυχολογίας ως ειδικό συνεργάτη.

2. Ο σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας παρέχει στους αθλητές υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης καταστάσεων του αθλητικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην ψυχολογική τους ενδυνάμωση, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Ο σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας είναι ψυχολόγος, ο οποίος κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή δίπλωμα που έχει αναγνωρισθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή είναι κάτοχος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

4. Ο σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την αθλητική ομοσπονδία, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet.»

Άρθρο 47
Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 2725/1999
Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών αθλητικών ομοσπονδιών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρμόζονται ανάλογα και στις Γενικές Συνελεύσεις αθλητικής ομοσπονδίας» και β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα και στις Γενικές Συνελεύσεις αθλητικής ομοσπονδίας.

Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14 και με βάση το έτος της κατ’ άρθρο 28 χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας έχουν: α) τα σωματεία που φέρουν μόνο ειδική αθλητική αναγνώριση, αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός του ίδιου ή του αμέσως επόμενου έτους, και β) τα σωματεία που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά το ένα (1) από τα δύο (2) προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός του μεθεπόμενου έτους.»

Άρθρο 48
Κανονισμοί Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των κανονισμών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, β) τροποποιείται το παλαιό τέταρτο εδάφιο, ώστε οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους να υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατόπιν υποβολής τους, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, γ) προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος του άρθρου, και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27 Κανονισμοί

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Η αθλητική ομοσπονδία οφείλει να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον τους εξής επτά (7) κανονισμούς: α) αγώνων, β) εθνικών ομάδων, γ) εγγραφών και μεταγραφών, δ) πειθαρχικού, ε) δεοντολογίας, στ) αντιντόπινγκ και ζ) διαιτησίας. Οι κανονισμοί του τέταρτου εδαφίου και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, στον οποίο υποβάλλονται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση. Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής του προς έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο (2) μηνών από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Το διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας, το οποίο δεν υποβάλλει εντός της προθεσμίας του πέμπτου εδαφίου στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό κανονισμό από τους παρατιθέμενους στο τέταρτο εδάφιο προς έλεγχο νομιμότητας, κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτο. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).»

Άρθρο 49
Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 2725/1999
Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) μετά το άρθρο 29 προστίθεται άρθρο 29Α περί του αθλητισμού ατόμων με νοητική αναπηρία, ως εξής:

«Άρθρο 29Α Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ» λογίζεται ως αθλητική ομοσπονδία του άρθρου 19 και λαμβάνει τακτική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50.

2. Με ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η γενική συνέλευση του σωματείου, τίθενται οι κανόνες για όλα τα θέματα που αφορούν στους αθλητές, την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτό, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι κανονισμοί αυτοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27. Για την κατάρτιση των ως άνω κανονισμών, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «SPECIAL OLYMPICS INTERNATIONAL» και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που προσιδιάζει στις ανάγκες των αθλητών.

3. Για το ως άνω νομικό πρόσωπο δεν έχουν εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 περί της καταβολής επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο και η παρ. 3 του άρθρου 135 περί της προθεσμίας τροποποίησης καταστατικού όλων των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων των επαγγελματικών συνδέσμων, των συνδέσμων διαιτητών και των ομοσπονδιών διαιτητών με σκοπό την προσαρμογή του στον νόμο.

4. Τα αθλήματα, που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο της παρ. 1 και οι κανονισμοί που τα διέπουν δεν σχετίζονται με αντίστοιχα αθλήματα, που καλλιεργούνται για τη συγκεκριμένη νοητική αναπηρία από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία μέλη της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

5. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί κανονισμοί, τους οποίους υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ -ΕΛΛΑΣ», κατά παρέκκλιση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 27.»

Άρθρο 50
Προπονητής Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 31 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγγελία προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2, ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο, β) στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2, η φράση «συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του», γ) στην υποπερ. αη) της περ. α) της παρ. 2 μετά τη φράση «δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών», προστίθεται η φράση «, από το οποίο θα προκύπτει κατ’ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.», δ) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου στην περ. β της παρ. 2 περί της εγγραφής του δικαιούχου άσκησης επαγγέλματος προπονητή, προστίθεται η φράση «και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών, εφόσον υπάρχει τέτοιος.», ε) στην παρ. 2 προστίθεται περ. γ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής

Προπονητών ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,

αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,

αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,

αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών, αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι, και αη) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από το οποίο θα προκύπτει κατ’ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α.. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών, εφόσον υπάρχει τέτοιος.

γ) Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α) ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών. Ο προπονητής, ο οποίος διαγράφεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, επανεγγράφεται στο μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών της περ. α) της παρούσας.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 διαγράφεται η φράση «ή την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:

α) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό και οι οποίοι ορίζονται μετά από πρόταση του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού αντίστοιχα,

β) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., και

γ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της υποχρεωτικής απασχόλησης προπονητή, τροποποιείται ώστε να διευρυνθούν οι κατηγορίες/περιπτώσεις των αθλητικών σωματείων που δεν έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητή και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.

Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει α) για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τα αθλήματα του αεραθλητισμού, β) κατά τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή ενός αθλήματος σε αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα αυτό και γ) κατά τα δύο πρώτα έτη από την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική ομοσπονδία για τα αθλητικά σωματεία-μέλη της.

β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.»

Άρθρο 51
Επίπεδα προπονητών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31Α ν. 2725/1999
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί των επιπέδων προπονητών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στις υποπερ. α) και β) της περ. Α, καθώς και στις υποπερ. α) και β) της περ. Β, η φράση «επαγγελματικό ισοδύναμο» αντικαθίσταται από τη φράση «επαγγελματικά ισοδύναμο», β) στην υποπερ. β) της περ. Α, η φράση «στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS)» αντικαθίσταται με τη φράση «στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet,», γ) στην υποπερ. δ) της περ. Α η φράση «πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» αντικαθίσταται από τη φράση «πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα», δ) στην υποπερ. β) της περ. Β, η φράση «στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS)» αντικαθίσταται από τη φράση «στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής:

Α. Προπονητές αθλήματος Α΄ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet,

γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α΄ επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

δ) πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α΄ επιπέδου.

Β. Προπονητές αθλήματος Β΄ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet,

γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το A.T.E.E.N. ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία,

δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α..

Γ. Προπονητές αθλήματος Γ΄ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.»

Άρθρο 52
Δικαιώματα Υποχρεώσεις αθλητών Βετεράνοι αθλητές Τροποποίηση παρ. 1, 3Α και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄121) περί της εφαρμογής του άρθρου 33 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αθλητών σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, προστίθεται προσδιορισμός της έννοιας των βετεράνων αθλητών, ώστε το άρθρο να εφαρμόζεται και σε αυτούς και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και σε βετεράνους αθλητές, ήτοι όσους έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο που αναφέρεται στους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας, οι οποίοι διαθέτουν υποχρεωτικά δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας αθλητή και υπάγονται στους κανονισμούς του άρθρου 27 της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»

2. Στην παρ. 3Α του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί του ηλικιακού ορίου για την έκδοση δελτίου αθλητή, προστίθεται στο πρώτο εδάφιο η λέξη «ανώτατο» και η παρ. 3Α διαμορφώνεται ως εξής:

«3Α. Κάθε ανώτατο ηλικιακό όριο, που προβλέπεται από κανονισμό αθλητικής ομοσπονδίας για την έκδοση δελτίου αθλητή είναι ανίσχυρο. Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ως προς τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας αποζημίωσης κατάρτισης, τις προϋποθέσεις καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του κανονισμού μεταγραφών της οικείας ομοσπονδίας. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, αν πρόκειται για ερασιτέχνη αθλητή ή αθλήτρια τμήματος ή ομάδας υποδομής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.).»

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί της υποχρεωτικής πιστοποίησης της υγείας των αθλητών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται αναφορά στην υποχρέωση έκδοσης δελτίων αθλητικής ιδιότητας, β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους.

Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.

Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.»

Άρθρο 53
Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999
Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί της εισαγωγής των αθλητών που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση «,με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», β) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, γ) τροποποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο ως προς το παραπεμπόμενο εδάφιο, δ) στο τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. 6 του εβδόμου εδαφίου, η φράση «συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων» αντικαθίσταται από τη φράση «σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες», ε) στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου η λέξη «Μαθητικούς» διαγράφεται, στ) στο πρώτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου η φράση «των σχολείων ως σωματείων» αντικαθίσταται από τη φράση «των σχολικών ομάδων ως σωματείων», ζ) στο τρίτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου διαγράφεται η φράση «και δεύτερο», και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας.

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής όσων ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους υποψηφίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Για τη συνδρομή της περ. β΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος. Το σύνολο των μορίων των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει από τη βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. 3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα

Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/ τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολικών ομάδων ως σωματείων.

Σε περίπτωση που μαθητής αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού.

Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του,στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.»

Άρθρο 54
Κώλυμα συμμετοχής στη διοίκηση Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας λόγω πειθαρχικής ποινής Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 74 ν. 2725/1999
Στο άρθρο 74 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρικής χρήσης της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται ως προς τη συνολική ποινή η οποία δεν επιτρέπεται να έχει επιβληθεί σε πρόσωπο, ώστε να γίνει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 74 Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρική χρήση

1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α.Ε. και τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα. Για τη διαμόρφωση της σχετικής καταστατικής ρήτρας αρκούν τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4548/ 2018 (Α΄ 104).

2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε μορφής πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2) τουλάχιστον φορές μέσα σε δύo (2) συνεχή έτη και με συνολική ποινή τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών, για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος νόμου ή της αθλητικής γενικά νομοθεσίας. Το κώλυμα της παρούσας παραγράφου ισχύει κάθε φορά για μια πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωμα, το κώλυμα αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής.

3. Η κατά το καταστατικό της εταιρείας θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου. Ειδικά η πρώτη, μετά τη σύσταση της εταιρείας, χρήση διαρκεί έως το τέλος της επόμενης, του χρόνου ίδρυσης, χρήσης.»

Άρθρο 55
Αποζημίωση δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 127 ν. 2725/1999
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί των θεμάτων κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α, η φράση «τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού» αντικαθίσταται από τη φράση «τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 127 Στέγαση γραμματειακή υποστήριξη λειτουργία

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 2725/1999 (Α΄ 176), η αποζημίωση των μελών των παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών και των γραμματέων τους καθορίζεται για το σύνολο της θητείας τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού και βαρύνει τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»

Άρθρο 56
Έναρξη ισχύος παρ. 4 άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999 Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 140 ν. 2725/1999
Η παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 2725/1999, τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 31, περί της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, περί της απασχόλησης προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την 1η.7.2024.»

Άρθρο 57
Οργάνωση υπηρεσιών αθλητικής ομοσπονδίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 2725/1999
Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της οργάνωσης των υπηρεσιών της αθλητικής ομοσπονδίας, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ώστε να προβλέπεται ότι και για τις ομοσπονδίες που έχουν στη δύναμή τους, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση, λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία, εφαρμόζεται ο αριθμητικός περιορισμός των συνολικά πέντε (5) οργανικών θέσεων, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ομοσπονδιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωματεία ή, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση, έχει στη δύναμή της λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία, τις δέκα (10), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε (15), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και τις είκοσι (20), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, οκτώ (8) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και δέκα (10) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για κάθε ομοσπονδία και το σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση του παραπάνω κανονισμού από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό δεν υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η ομοσπονδία χρηματοδοτείται από τη ΓΓΑ ή από εποπτευόμενους από αυτή φορείς σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών εσόδων της.»

Άρθρο 58
Αναγνώριση διακρίσεων σε ομαδικά αθλήματα Τροποποίηση περ. α) παρ. 10 άρθρου 34 ν. 2725/1999

1. Στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί του τρόπου υπολογισμού των συμμετοχών των αθλητών στα ομαδικά αθλήματα για την εφαρμογή των παρ. 2 έως και 9 του ιδίου άρθρου, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις, οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται να συντρέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.»

2. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αρχίζει από την 1η.7.2021.

Άρθρο 59
Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 2-5 και 7, προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 41Α ν. 2725/1999

1. Η παρ. 1 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της σύστασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο και οκτώ (8) ακόμη τακτικά μέλη. Ως μέλη της Δ.Ε.Α.Β. διορίζονται:

α) δύο (2) εγνωσμένου κύρους κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στο ποινικό ή το αθλητικό δίκαιο ή κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της εγκληματολογίας,

β) ένας (1) ομότιμος ή εν ενεργεία καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο την εγκληματολογία ή την κοινωνιολογία,

γ) ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Αθλητισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,

δ) ένας (1) ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής,

στ) ένας (1) δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα ποινικού ή αθλητικού δικαίου,

ζ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους προερχόμενα από τον αθλητικό χώρο, από τα οποία το ένα (1) είναι παλαίμαχος αθλητής και

η) ένας (1) δημοσιογράφος, ο οποίος προτείνεται από κοινού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).

Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση διορίζονται δύο (2) τουλάχιστον γραμματείς, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος της Δ.Ε.Α.Β., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες. Ο αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εκείνος απουσιάζει προσωρινά ή κωλύεται.

Η Δ.Ε.Α.Β., με απόφασή της, μπορεί να καλεί εκπροσώπους αθλητικών ομοσπονδιών, επαγγελματικών συνδέσμων αθλητικών ανώνυμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.), ενώσεων και συλλογικών φορέων εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων, οι οποίοι μετέχουν στις συνεδριάσεις και τις εργασίες της, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί της αποζημίωσης των μελών της Δ.Ε.Α.Β., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο, αφενός, αφαιρείται η πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης στον γραμματέα της Δ.Ε.Α.Β. και, αφετέρου, προβλέπεται εναλλακτικά η καταβολή της αποζημίωσης στον Πρόεδρο, στον αναπληρωτή του και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β να γίνεται και ανά συνεδρίαση και σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί των αμοιβών συλλογικών οργάνων και β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β., συστήνεται και συγκροτείται Ειδικό Σώμα Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β., αποτελούμενο από πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό, τουλάχιστον αποφοίτους λυκείου, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Στον Πρόεδρο, στον αναπληρωτή του και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. καταβάλλεται μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β.. Οι αποζημιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται μετά από βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του έργου τους.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί του έργου της Δ.Ε.Α.Β., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται περ. ιδ), β) στις περ. ι) και ιγ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς την αναφορά του αρμόδιου Υπουργού, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:

α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,

β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,

γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,

δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,

ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,

στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,

ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,

η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμoρφωτικoύ χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,

θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνoμικών αρχών, στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων,

ια) τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων,

ιβ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,

ιγ) την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για την υλική και/ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και έμπρακτη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού,

ιδ) την ακρόαση, μετά από προηγούμενη κλήση, του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 41Β και 41Ι του παρόντος και στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), περί της λήψης διοικητικών μέτρων κατά της βίας, και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιβολή ή μη προστίμου και το ύψος αυτού.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί της εκπροσώπησης της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τη Δ.Ε.Α.Β., α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε η Δ.Ε.Α.Β. να εκπροσωπεί τη χώρα και στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης, β) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στο δεύτερο εδάφιο ως προς την αναφορά του αρμόδιου Υπουργού και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας και στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο Πρόεδρος ή Μέλη της, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί του περιεχομένου του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αφενός, η φράση «και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Δ.Ε.Α.Β.,» αντικαθίσταται από τη φράση «, κατόπιν γνώμης της Δ.Ε.Α.Β.,» και, αφετέρου, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς την αναφορά των αρμόδιων Υπουργών, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης της Δ.Ε.Α.Β., ορίζονται:

α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,

β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,

γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,

δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,

ε) (Καταργήθηκε),

στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.»

6. Η παρ. 7 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Α.Β. στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, τροποποιείται με την προσθήκη περ. δ), και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η Δ.Ε.Α.Β. δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.

β) Τα Μέλη και οι παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απρόσκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, όπου λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα Μέλη ή τους παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄), όπως αυτά ισχύουν.

γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με: αα) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.

δ) Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνο για πράξεις ή παραλείψεις, που τελέστηκαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί νομικής υπεράσπισης εφαρμόζεται αναλόγως.»

7. Μετά την παρ. 7 προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., καθώς και χώρο για τη στέγασή της, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και στις εγκαταστάσεις εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορέα. Οι δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β. βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται ή να μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί οριοθετούνται στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), προκειμένου να διατεθούν στη Δ.Ε.Α.Β. για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της. Η απόσπαση ή η μετάταξη διενεργείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016.»

8. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Δ.Ε.Α.Β., η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/ 282/186/11.4.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 196), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/446680/ 15466/512/308/21.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 593).

Άρθρο 60
Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56Β ν. 2725/1999
Στην παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτούμενοι Υπουργοί και το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, κανονισμοί και θέματα πυροπροστασίας, ασφάλειας και προστασίας αθλητών και θεατών, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, που υπεγράφη στο Σαιντ Ντενί (SaintDenis) της Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου 2016, και κυρώθηκε με τον ν. 4901/2022 (Α΄ 44). Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου, ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/4. 10.2017 (Β΄ 3568) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94).»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 61
Σκοπός
Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διοικητικών και νομικών στρεβλώσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της επικαιροποίησης, της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των μηχανισμών και των διαδικασιών που διέπουν τα εν λόγω ζητήματα.

Άρθρο 62
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις, που αφορούν:

α) στην πρόβλεψη λειτουργίας υπομητρώων αθλητών και προπονητών εντός του ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49),

β) στη χορήγηση βεβαίωσης από τη Γ.Γ.Α. για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών,

γ) στον αριθμό και την ιδιότητα των μελών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102),

δ) στην απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε ολυμπιονίκες ομαδικών αθλημάτων,

ε) στον καθορισμό των προϋποθέσεων λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga),

στ) στον χαρακτηρισμό του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας και στη μεταβίβαση των αθλητικών του εγκαταστάσεων στον Δήμο Σίφνου και

ζ) στην οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών, των προπονητών και των αναβατών δρομώνων ίππων από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. έτους 2022.

Άρθρο 63
Υπομητρώα μητρώου αθλητικών φορέων Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4373/2016

1. Στην υποπερ. 7 της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49), περί δημιουργίας μητρώου φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η αναφορά στον νομό αντικαθίσταται με αναφορά στην περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα, η αναφορά στο δημοτικό διαμέρισμα αντικαθίσταται με την αναφορά σε δημοτική κοινότητα και η περ. Α της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Α. Στοιχεία ταυτότητας φορέα και γενικές πληροφορίες:

1. Η πλήρης επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του. 2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. 3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας. 4. Το έτος ίδρυσης. 5. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός. 6. Το ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και οι τροποποιήσεις. 7. Η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος, η δημοτική ενότητα και η δημοτική κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας.8. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εφόσον ο φορέας έχει ήδη αναγνωριστεί.»

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, περί δημιουργίας μητρώου φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων της παρ. 1 αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών του και των εξής υπομητρώων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

α) Υπομητρώο αθλητών, στο οποίο εγγράφονται οι αθλητές με ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, τα στοιχεία των οποίων προκύπτουν από τα τηρούμενα αρχεία της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και

β) Υπομητρώο προπονητών, στο οποίο εγγράφονται οι προπονητές αθλημάτων, οι οποίοι, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), λαμβάνουν ατομικό αριθμό μητρώου.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, περί των πρόσθετων στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στο μητρώο αθλητικών φορέων και σχετικών θεμάτων, προστίθεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους εξουσιοδοτούμενους Υπουργούς, συμπληρώνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή, κάθε θέμα σχετικό με την τροποποίηση των ως άνω στοιχείων του μητρώου αθλητικών φορέων, καθώς και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στα συνδεδεμένα υπομητρώα.»

Άρθρο 64
Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 4809/2021
Στο άρθρο 48 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) περί της χορήγησης βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά τη φράση «βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο» προστίθεται η διευκρινιστική φράση «περί του ότι τα σκάφη πληρούν τα κριτήρια, που έχουν τεθεί με απόφαση της Γ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας για την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών.», β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εγκρίνει τη βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο περί του ότι τα σκάφη πληρούν τα κριτήρια, που έχουν τεθεί με απόφαση της Γ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας για την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών. Η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται από το αθλητικό σωματείο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας ομοσπονδίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση από τη Γ.Γ.Α. της βεβαίωσης του πρώτου εδαφίου είναι ότι το σωματείο που την εκδίδει φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).»

Άρθρο 65
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 58 ν. 4809/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α΄102) περί της συγκρότησης του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον αριθμό των μελών του συλλογικού οργάνου, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον ορισμό των μελών του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).», ώστε να ορίζονται ως μέλη του αντί για τρία (3) ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, και αντί για δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να ορίζονται ως μέλη του τρία (3) μέλη ΔΕΠ του ιδίου Πανεπιστημίου, γ) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου, προστίθεται η φράση «κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου.», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» είναι συλλογικό όργανο, που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.»

Άρθρο 66
Απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 3883/2010
Στην παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 6, τροποποιείται ως προς την απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού και σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων που έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις, β) στην περ. δ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 6, διαγράφεται η λέξη «ιδιαίτερη» από τη φράση «δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή», και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, που:

α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,

β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α΄302) και

γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα. Πριν από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την κατάκτηση από τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία.

Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα,

β. εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών,

γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής,

δ. έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς αμοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,

ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,

στ. προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία,

ζ. έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α.»

Άρθρο 67
Προϋποθέσεις λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga)

1. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα του π.δ. 219/2006 (A΄ 221), περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, δεν απαιτούνται για τη λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), εφόσον αυτά λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες κτιριολογικές και λοιπές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε αναγκαίο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα, για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 68
Χαρακτηρισμός του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας Μεταβίβαση κυριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον Δήμο Σίφνου

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου», που ιδρύθηκε δυνάμει του β.δ. 204/1971 (Α΄ 61) και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), χαρακτηρίζεται ως δημοτικής σημασίας και υπάγεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εποπτεία του Δήμου Σίφνου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί.

2. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Σίφνου η κυριότητα του συνόλου των εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο περιβάλλων χώρος του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου», στη θέση «ΜΑΡΟΥΣΑ» συνολικής έκτασης 2.931 τ.μ., που έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Σίφνου με ΚΑΕΚ 290180123002/0/0. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου» καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της μεταβίβασης κατά τους όρους του παρόντος. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφονται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

3. Ο Δήμος Σίφνου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι εκτάσεις και οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του καταργούμενου «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» σύμφωνα με την παρ. 2, υπεισέρχεται στο σύνολο των εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 423/1976 (Α΄ 223).

4. Απαγορεύονται η αλλαγή της χρήσης των παραχωρούμενων κατά κυριότητα εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το παρόν, και η μεταβίβαση αυτών σε τρίτους.

Άρθρο 69
Οικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών, προπονητών και αναβατών δρομώνων ίππων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 23 ν. 4859/2021
Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4859/2021 (Α΄ 228) τροποποιείται ως προς το οικονομικό έτος του προς επιβάρυνση προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του οικονομικού έτους 2022 και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 23-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες.»

Άρθρο 70
Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2021 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021
Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση ειδικά για το έτος 2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής και το έτος 2021, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.»

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 71
Μεταβατικές διάταξεις

1. Τα εδάφια ένατο και δέκατο του άρθρου 27 του ν. 2725/1999 (Α΄121), τα οποία προβλέπουν την αυτοδίκαιη έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όπως προστίθενται με το άρθρο 48 του παρόντος, τίθενται σε ισχύ την 1η.1.2023.

2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., οφείλουν κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2022.

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72
Εγκληματική οργάνωση Τροποποίηση άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) προστίθεται αναφορά στα έννομα αγαθά της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ανηλικότητας, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας.»

2. Στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις καταδίκης για αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα συναφή αδικήματα που συνεκδικάστηκαν με την ίδια απόφαση, η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, τυχόν δε ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ.»

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ