ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4904

Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κινεζικής Ομοσπονδίας ατόμων  με αναπηρίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κινεζικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Άρθρο 1 Στόχος και αντικείμενο του Μνημονίου

Άρθρο 2 Πλαίσιο επικοινωνίας και ανταλλαγή απόψεων

Άρθρο 3 Συνεργασία σε διεθνείς αθλητικές υποθέσεις

Άρθρο 4 Συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα του αθλητισμού

Άρθρο 5 Ανταλλαγές και συνεργασία στους τομείς των ανταγωνιστικών αθλημάτων, της αθλητικής επιστήμης και της ιατρικής για αθλητές με αναπηρία

Άρθρο 6 Συνεργασία για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, του στησίματος αγώνων, των στοιχημάτων και προώθηση του έντιμου παιχνιδιού

Άρθρο 7 Συνεργασία στο πλαίσιο των Παραολυμπιακών Αγώνων

Άρθρο 8 Τροποποίηση Μνημονίου

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος και διάρκεια Μνημονίου

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνημονίου Συνεργασίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κινεζικής Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 11 Νοεμβρίου 2019, το πρωτότυπο κείμενο του οποίου στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της Συνεργασίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ