NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4903 ΦΕΚ Α 46/5.3.2022

Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 Ορισμοί

Άρθρο 5 Αρχές που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των προτύπων προτάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 6 Δικαίωμα υποβολής πρότυπης πρότασης

Άρθρο 7 Διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο πρότυπης πρότασης

Άρθρο 8 Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων

Άρθρο 9 Αξιολόγηση πρότυπης πρότασης

Άρθρο 10 Απόφαση επί της πρότυπης πρότασης Αποτελέσματα απόρριψης και έγκρισης

Άρθρο 11 Δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Άρθρο 12 Ειδικοί κανόνες κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης

Άρθρο 13 Δικαίωμα διεκδίκησης Αποζημιώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 15 Σύσταση Διοικητικής Αρχής Γεφυρών Τροποποίηση άρθρου 176 του ν. 3669/2008

Άρθρο 16 Καθορισμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015

Άρθρο 17 Καθορισμός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας για διέλευση ατόμων με αναπηρία Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για την ανάθεση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016

Άρθρο 19 Εφαρμογή διατάξεων για δημόσιες συμβάσεις που ωριμάζει ή αναθέτει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 128 του ν. 4412/2016

Άρθρο 20 Προσόντα Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών Τροποποίηση άρθρου 136Α του ν. 4412/2016

Άρθρο 21 Παραλαβή έργων Τροποποίηση άρθρου 140 του ν. 4782/2021

Άρθρο 22 Ρύθμιση διαγωνιστικών διαδικασιών και δικαιολογητικών κατακύρωσης Τροποποίηση άρθρου 142 του ν. 4782/2021

Άρθρο 23 Δυνατότητα αναπροσαρμογής επιτοκίου για προκαταβολή σύμβασης Τροποποίηση άρθρου 150 του ν. 4412/2016

Άρθρο 24 Συντελεστές Αναθεώρησης Έργων Προσθήκη παρ. 23Α στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016

Άρθρο 25 Προσόντα Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών Τροποποίηση άρθρου 183Α του ν. 4412/2016

Άρθρο 26 Καταργούμενη διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 27 Οργανισμός Ν.Π.Δ.Δ. και μεταβίβαση Εταιρείας Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π. Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2744/1999

Άρθρο 28 Παρακράτηση επιχορήγησης Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υπέρ της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 29 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και στάσης στα οδικά τμήματα πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων αεροδρομίων

Άρθρο 30 Κάλυψη αναγκών προσωπικού κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 32 Μισθολογικές διαφορές εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. Εφαρμογή του ν. 4354/2015

Άρθρο 33 Προσωρινή κυκλοφορία λεωφορείων υδρογόνου Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 62 του ν. 4722/2020

Άρθρο 34 Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) Τροποποίηση παρ. 6ε άρθρου 12 του ν. 3891/2010

Άρθρο 35 Παράταση προθεσμίας ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19 Τροποποίηση άρθρου 67 του ν. 4784/2021

Άρθρο 36 Πρόσθετοι όροι οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Άρθρο 37 Στελέχωση υπηρεσιών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών

Άρθρο 38 Θέματα εγκαταστάσεων υδατοδρομίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 4663/2020

Άρθρο 39 Επιτρεπόμενοι χώροι για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων Τροποποίηση παρ. 2 και 8 άρθρου 3 του ν. 4663/2020

Άρθρο 40 Αρμοδιότητα για αδειοδότηση υδατοδρομίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 του ν. 4663/2020

Άρθρο 41 Θέματα ως προς τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου Αποτυπώμενα στοιχεία του ορθοφωτοχάρτη Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 4663/2020

Άρθρο 42 Θέματα ως προς τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών -Τροποποίηση παρ. Α.1 και Α.2 άρθρου 9 του ν. 4663/2020

Άρθρο 43 Θέματα προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια Τροποποίηση παρ. 4, 5, 6, και 9 άρθρου 9Α του ν. 4663/2020

Άρθρο 44 Θέματα ως προς τις επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4663/ 2020

Άρθρο 45 Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4663/2020

Άρθρο 46 Απαγορεύσεις και περιορισμοί σε εκτάσεις ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε., αλιευτικού καταφυγίου και αλιευτικού λιμένα Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4663/2020

Άρθρο 47 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού υδατοδρομίου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 του ν. 4663/2020

Άρθρο 48 Εφοδιασμός υδροπλάνων με κινητά μέσα αποθήκευσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 του ν. 4663/2020

Άρθρο 49 Δυνατότητα χρήσης διαφορετικής εγκατάστασης από κατόχους άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου με τον ν. 4146/2013

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 50 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 51 Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023

Άρθρο 52 Ειδικοί όροι δόμησης επί τμήματος εντός του τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου».

Άρθρο 53 Ειδικοί όροι δόμησης για την επισκευή και αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων

Άρθρο 54 Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και επανακαθορισμός των εξαιρετέων κατηγοριών σταθμών Τροποποίηση παρ. 7 και 8 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020

Άρθρο 55 Θέσπιση ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 12Α του ν. 4414/2016

Άρθρο 56 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Άρθρο 57 Επανακαθορισμός κατηγοριών και αναπροσαρμογή Τιμών Αναφοράς σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης

Άρθρο 58 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 59 Διορισμός πολιτών κρατών μελών στη Δημόσια Διοίκηση Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2431/1996

Άρθρο 60 Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4440/2016

Άρθρο 61 Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 62 Παράταση συμβάσεων σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 63 Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηματογράφησης

Άρθρο 64 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998

Άρθρο 65 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών Προσθήκη άρθρου 20β στον ν. 2664/1998

Άρθρο 66 Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 2664/1998

Άρθρο 67 Δαπάνες υπηρεσιών ανοιχτής ασυρματικής πρόσβασης στο διαδίκτυο από δήμους

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Με τον παρόντα εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός των προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Με τον παρόντα νόμο θεσπίζονται η διαδικασία υποβολής και οι κανόνες αξιολόγησης και έγκρισης προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούνται, κατόπιν έγκρισης προτύπων προτάσεων.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν οι προτάσεις που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς με πρωτοβουλία τους και έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή έργων υποδομών, είτε αφορούν σε νέα έργα υποδομών είτε στην επέκταση ή αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων υποδομών, ή την παροχή συναφών με τη λειτουργία τους υπηρεσιών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) Αφορούν σε έργα υποδομών, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τα υπουργεία αυτά,

(β) αφορούν σε έργα υποδομών, τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας ή πολυπλοκότητας,

(γ) η προϋπολογιζόμενη αξία του έργου, στο οποίο αφορά η πρόταση, υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,

(δ) αφορούν σε έργα υποδομής, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί οριστικά στον σχεδιασμό της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα διά της δέσμευσης σχετικής πίστωσης για την εκτέλεσή τους και δεν έρχονται σε αντίθεση με τον σχεδιασμό αυτόν,

(ε) η υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη ή συμβάλλει συνολικά στην εθνική οικονομία λαμβανομένων υπόψη των αρχών που αποτυπώνονται στην παρ. 1 του άρθρου 5.

2. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, δύνανται να γίνονται αποδεκτές και να θεωρούνται ως πρότυπες, προτάσεις οι οποίες αφορούν:

(α) Σε έργα τα οποία, παρότι έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παρουσιάζουν πολύ χαμηλό επίπεδο ωρίμανσης και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην περιφερειακή ή εθνική οικονομική ανάπτυξη, ή

(β) σε έργα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα διάφορου των αναφερομένων στην περ. α) της παρ. 1, ή

(γ) ειδικώς για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1, κρίνεται ότι, μέσω της υλοποίησής τους, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19.

3. Τα έργα υποδομών, στα οποία αφορούν οι πρότυπες προτάσεις, δύνανται να υλοποιηθούν μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κατά τον ορισμό της περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σύμβασης παραχώρησης έργου, κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3389/2005 (Α΄ 232).

Άρθρο 4
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) Ως «πρότυπη πρόταση» νοείται κάθε έγγραφη πρόταση οικονομικού φορέα, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα και αφορά στη δημοπράτηση και κατασκευή έργου υποδομής ή την παροχή συναφών με τη λειτουργία του υπηρεσιών, προς τον σκοπό της κίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, σύμβασης παραχώρησης έργου ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

2) Ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

3) Ως «προτείνων» νοείται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει την πρότυπη πρόταση.

4) Ως «καινοτομία» νοείται η υλοποίηση έργου ή υπηρεσίας ή διαδικασίας με νέα, πρωτότυπα ή σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά ή όρους υλοποίησης ή αποτελέσματος, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόμησης ή κατασκευής, νέα μέθοδο εμπορίας ή νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή των εξωτερικών σχέσεων, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

5) Ως «πολυπλοκότητα» νοείται η υλοποίηση έργου υπό ειδικές περιστάσεις ή με σύνθετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη φύση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το μεγάλο ύψος της προτεινόμενης επένδυσης, τη νομική ή χρηματοοικονομική δομή ή τους κινδύνους που συνδέονται με τους ανωτέρω παράγοντες.

6) Ως «δικαίωμα διεκδίκησης» νοείται το δικαίωμα που αποκτά ο προτείνων, του οποίου η πρότυπη πρόταση έγινε δεκτή, σύμφωνα με το άρθρο 13.

7) Ως «Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων» νοείται το συλλογικό όργανο, το οποίο συστήνεται, συγκροτείται και είναι αρμόδιο για την εξέταση και αξιολόγηση πρότυπων προτάσεων και την υποβολή σχετικής εισήγησης, σύμφωνα με τον παρόντα.

8) Ως «Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» νοείται η κυβερνητική επιτροπή που προβλέπεται στην περ. ζ) του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78).

9) Ο όρος «έργο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στην περ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/ 2016 (Α΄ 147).

10) Ο όρος «σύμβαση παραχώρησης έργου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148).

11) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρμα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. grΕΨΠ) και μέσω της οποίας υποβάλλονται οι πρότυπες προτάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο και αλληλογραφία μεταξύ του προτείνοντος και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων, οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της οποίας καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14.

12) Ως «προτεινόμενη επένδυση» νοείται το έργο υποδομής που αποτελεί το αντικείμενο της πρότυπης πρότασης.

13) Ως «προϋπολογιζόμενη αξία του έργου» νοείται το συνολικό κόστος για τη μελέτη και κατασκευή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων και του οφέλους της περ. θ) της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, καθώς και της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, όπως τα κονδύλια αυτά υπολογίζονται και αναλύονται στην πρότυπη πρόταση.

14) Ως «έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης» νοούνται τα έξοδα τα οποία επιβαρύνθηκε ο προτείνων οικονομικός φορέας για την προετοιμασία της πρότυπης πρότασης, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. (ε) της παρ. 9 του άρθρου 9.

Άρθρο 5
Αρχές που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των προτύπων προτάσεων

1. Κατά τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων τα αρμόδια όργανα αντιμετωπίζουν τους προτείνοντες ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

2. Τα αρμόδια όργανα για την έγκριση της πρότυπης πρότασης διαθέτουν διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν την υλοποίηση ή μη των έργων υποδομών που έχουν αποτελέσει αντικείμενο πρότυπης πρότασης και να επιλέγουν τη βέλτιστη μέθοδο για την εκτέλεση αυτών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας, οικονομικότητας και αποδοτικότητας, καθώς και βιωσιμότητας του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 6
Δικαίωμα υποβολής πρότυπης πρότασης
Δικαίωμα υποβολής πρότυπης πρότασης για την υλοποίηση έργου υποδομής έχει κάθε οικονομικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων, ο οποίος ή, σε περίπτωση ένωσης, κάθε μέλος αυτής, δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 39 και του άρθρου 42 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) και διαθέτει επαρκή εμπειρία στον τομέα της υλοποίησης μεγάλων έργων υποδομών.

Στις περιπτώσεις υποβολής πρότυπης πρότασης από ένωση οικονομικών φορέων, υποχρεωτικά υποβάλλεται εκ μέρους των μελών της Ένωσης, κοινή δήλωση που καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής εκάστου οικονομικού φορέα σε αυτή.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο πρότυπης πρότασης

1. Πρότυπες προτάσεις δύνανται να κατατίθενται αποκλειστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου ημερολογιακού τριμήνου μετά από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως αυτή βεβαιώνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14.

2. Η πρότυπη πρόταση υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συνοδεύεται από πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με την παρ. 3. Η παραλαβή της πρότυπης πρότασης επιβεβαιώνεται με σχετικό αποδεικτικό, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στον προτείνοντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

3. Η πρότυπη πρόταση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, πληροφορίες, μελέτες και εκτιμήσεις του προτείνοντος, σύμφωνα με τον σκοπό και το αντικείμενο της πρότυπης πρότασης:

(α) Παρουσίαση του προτείνοντος και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(β) Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της πρότυπης πρότασης, με την οποία συνυποβάλλεται και αναλυτική τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών καινοτομίας και πολυπλοκότητας της προτεινόμενης επένδυσης, στην οποία αφορά η πρότυπη πρόταση.

(γ) Αναλυτική και τεκμηριωμένη έκθεση του προτείνοντος ως προς τη δομή και μέθοδο υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης από οικονομικής, τεχνικής και νομικής πλευράς. Ειδικότερα, ο προτείνων υποχρεούται να προσδιορίσει εάν η πρότυπη πρόταση αφορά στην υλοποίηση του έργου με σύναψη σύμβασης μελέτης και κατασκευής του προτεινόμενου έργου υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή με σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργου κατά τον ν. 4413/2016 (Α΄ 148) ή με σύναψη σύμβασης σύμπραξης κατά τον ν. 3389/2005 (Α΄ 232).

(δ) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλεται αναλυτική τεκμηρίωση ως προς: (δα) Τη συμβολή της προτεινόμενης επένδυσης στην περιφερειακή ανάπτυξη ή στην εθνική οικονομία, (δβ) τη συμβατότητα της πρότυπης πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, καθώς και τους γενικότερους στόχους οικονομικής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης της Χώρας και (δγ) τον συμφέροντα χαρακτήρα της πρότυπης πρότασης, υπό την έννοια ότι επιτυγχάνει τον βέλτιστο συνδυασμό του κόστους ολόκληρου του κύκλου ζωής με την ποιότητα του έργου, κατά τρόπο που καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη (value for money analysis). Ειδικά τεκμηριώνεται ο τρόπος, με τον οποίο η πρότυπη πρόταση εκπληρώνει το επιθυμητό αποτέλεσμα με αποτελεσματικό, ποιοτικό, καινοτόμο και οικονομικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας τους πιθανούς κινδύνους, όπως, ενδεικτικά, περιβαλλοντικούς και χρηματοδότησης.

(ε) Παρουσίαση της σχετικής εμπειρίας του προτείνοντος στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.

(στ) Αναλυτική τεκμηρίωση της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της προτεινόμενης επένδυσης.

(ζ) Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών, τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του έργου και έκθεση ως προς τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4413/2016 ή το άρθρο 54 του ν. 4412/2016.

(η) Προμελέτη του προτεινόμενου έργου.

(θ) Μελέτη κόστους οφέλους του έργου η οποία συμπεριλαμβάνει εκτίμηση περί ανταγωνιστικών επιπτώσεων.

(ι) Πρόταση σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και ιδιωτικές, του προτεινόμενου έργου και την κεφαλαιουχική δομή της επένδυσης.

(ια) Έκθεση για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας και την υποχρέωση ή μη μετακίνησης ή μεταφοράς τους, καθώς και δημόσια διαθέσιμα στοιχεία σε σχέση με αρχαιολογικά ευρήματα και μνημεία, σύμφωνα με τον ν. 4858/2021 (Α΄ 220) στον χώρο εκτέλεσης του έργου.

(ιβ) Έκθεση καταγραφής και κατανομής κινδύνων μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου.

(ιγ) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

(ιδ) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

(ιε) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύμβαση παραχώρησης έργου ή σύμβαση σύμπραξης, χρηματοοικονομικό μοντέλο, με τη συνήθη δομή και το περιεχόμενο που απαιτούνται σε αντίστοιχης φύσης έργα.

(ιστ) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύμβαση σύμπραξης, έκθεση ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3389/2005, καθώς και σχέδιο συνοπτικής αιτιολογικής έκθεσης που περιλαμβάνει τα στοιχεία της περ. αα) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3389/2005.

(ιζ) Εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε σύμβαση παραχώρησης έργου ή σύμβαση σύμπραξης, επιστολή ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως προς το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον τους για τη χρηματοδότηση του προτεινόμενου έργου με δανειακά κεφάλαια, αποπληρωτέα ιδίως από τα έσοδα του έργου ή την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας.

(ιη) Σχέδιο σύμβασης για την εκτέλεση του έργου που αποτελεί αντικείμενο της πρότυπης πρότασης.

(ιθ) Υπεύθυνη δήλωση του προτείνοντος με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι:

(ιθα) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/ 2016 ή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 39 και του άρθρου 42 του ν. 4413/2016 και

(ιθβ) διαθέτει τη δηλούμενη, σύμφωνα με την περ. (ε) της παρούσας, εμπειρία. Ως προς την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

(κ) Δήλωση του προτείνοντος ότι, σε περίπτωση έγκρισης της πρότυπης πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10, χορηγεί στο Δημόσιο και, κατά περίπτωση, στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανέκκλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη, χωρίς υποχρέωση πληρωμής δικαιωμάτων, άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης και χρήσης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του προτείνοντος ή τρίτου σε σχέση με τα στοιχεία του φακέλου υποβολής της πρότυπης πρότασης, καθώς και ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια, που είναι αναγκαία για την επέλευση των αποτελεσμάτων της δήλωσης αυτής,συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών για την κατοχύρωση ή ανανέωση των δικαιωμάτων αυτών.

(κα) Δήλωση του προτείνοντος για το κόστος προετοιμασίας των υποβαλλόμενων με τον φάκελο υποβολής πρότυπης πρότασης, στοιχείων, πληροφοριών, μελετών και εκτιμήσεων, συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση.

(κβ) Αποδεικτικό καταβολής της αξίας του παραβόλου της παρ. 4.

4. Για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου.

5. Ο προτείνων δύναται να αποσύρει οποτεδήποτε την πρότυπη πρόταση που υπέβαλε. Εφόσον ο προτείνων αποσύρει την πρότυπη πρόταση μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, επιστρέφεται στον προτείνοντα μέρος του παραβόλου που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του, με πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και δεν επέρχονται τα αποτελέσματα της περ. (κ) της παρ. 3. Σε περίπτωση μεταγενέστερης απόσυρσης πρότυπης πρότασης, το καταβληθέν ποσό παραβόλου δεν επιστρέφεται. Εάν ο προτείνων αποσύρει πρότυπη πρόταση, δεν δικαιούται να επανέλθει με νέα πρότυπη πρόταση ως προς το ίδιο έργο υποδομής για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία απόσυρσης της πρότυπης πρότασής του.

Άρθρο 8
Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων συστήνεται και συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων αποτελείται από τέσσερα (4) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται με την απόφαση της παρ. 1. Ως πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ορίζονται, ανάλογα με τη φύση του προτεινόμενου έργου υποδομής:

(α) Ο αρμόδιος για θέματα υποδομών Υπουργός, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή, σε περίπτωση έργου υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο αρμόδιος για θέματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος Υπουργός, με αναπληρωτή του τον αρμόδιο ανά περίπτωση Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

(β) κατά λόγο αρμοδιότητας, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αναπληρωτή του τον νόμιμο αναπληρωτή του κατ’ άρθρο 87 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) ή ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του ιδίου Υπουργείου με αναπληρωτή του τον νόμιμο αναπληρωτή του κατ’ άρθρο 87 του ν. 3528/2007, ή, σε περίπτωση έργου υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο αρμόδιος ανά περίπτωση Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

(γ) ο προϊστάμενος της διεύθυνσης του αρμόδιου υπουργείου, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η δημοπράτηση του προτεινόμενου έργου με τον αναπληρωτή του,

(δ) ένας εμπειρογνώμονας επί του εξεταζόμενου αντικειμένου, που ορίζεται, κατά περίπτωση, από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του.

Εφόσον το προτεινόμενο έργο προτείνεται να υλοποιηθεί μέσω σύμβασης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α΄ 232), στην Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων συμμετέχει υποχρεωτικά επιπλέον και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται σε υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1.

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων συγκαλείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

5. Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων αποτελεί η εξέταση και αξιολόγηση των πρότυπων προτάσεων και η εισήγηση προς τον αρμόδιο υπουργό ως προς την έγκριση ή την απόρριψη πρότυπης πρότασης.

6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων επικουρείται διοικητικά από υπηρεσιακή μονάδα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου ανάλογα με τη φύση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση συγκρότησης της παρ. 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων δύναται να επικουρείται στο έργο της αξιολόγησης των πρότυπων προτάσεων ως προς εξειδικευμένα θέματα τεχνικής, χρηματοοικονομικής και νομικής φύσεως, από εξειδικευμένους συμβούλους, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Άρθρο 9
Αξιολόγηση πρότυπης πρότασης

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων επιλαμβάνεται κάθε πρότυπης πρότασης αμελλητί, κατά τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της. Εφόσον διαπιστώνεται ότι κατά την ίδια περίοδο υποβολής προτύπων προτάσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, έχουν υποβληθεί δύο ή περισσότερες πρότυπες προτάσεις με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων εξετάζει ταυτόχρονα τις προτάσεις και εισηγείται: (α) Την έγκριση της πρότυπης πρότασης, η οποία κρίνεται ως πλέον σκόπιμη και συμφέρουσα και (β) την απόρριψη των λοιπών.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, αφού διαπιστώσει την καταβολή της αξίας του παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 7, προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση του περιεχομένου της πρότυπης πρότασης χωρίς καθυστέρηση. Κατά το στάδιο αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων διαχειρίζεται το περιεχόμενο της πρότυπης πρότασης ως εμπιστευτικό.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ενημερώνει τον προτείνοντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως προς την πληρότητα ή τις ελλείψεις της υποβληθείσας πρότυπης πρότασης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής και, εφόσον απαιτείται, τον καλεί να υποβάλει ελλείποντα στοιχεία ή πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες και μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της ως άνω Επιτροπής, κατόπιν ειδικού αιτήματος του προτείνοντος.

4. Η διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ολοκληρώνεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αποδεικτικού παραλαβής της πρότυπης πρότασης της παρ. 2 του άρθρου 7. Η ανωτέρω προθεσμία διακόπτεται σε περίπτωση ελλείψεων της πρότυπης πρότασης που υποβλήθηκε και επανεκκινεί από τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων συμπληρώσεων από τον προτείνοντα, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος.

5. Κατά την αξιολόγηση της πρότυπης πρότασης η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων μπορεί, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να καλεί τον προτείνοντα να παράσχει διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ως προς την πρότυπη πρότασή του εντός εύλογης προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, καθώς και να του ζητεί να προβαίνει στις αναγκαίες προσαρμογές και τροποποιήσεις της υποβληθείσας πρότασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Σε περιπτώσεις που η άνω οριζόμενη προθεσμία δεν επαρκεί για τη χορήγηση των αιτουμένων διευκρινίσεων ή πρόσθετων στοιχείων ή πληροφοριών, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων με απόφασή της να χορηγήσει πρόσθετη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων δύναται να προβαίνει και η ίδια, με τη συνδρομή των συμβούλων αυτής κατά την παρ. 6 του άρθρου 8, σε προσαρμογές ή τροποποιήσεις της υποβληθείσας πρότασης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων διαβουλεύεται με τον προτείνοντα ως προς τις προσαρμογές και τροποποιήσεις της υποβληθείσας πρότυπης πρότασης. Οι αιτούμενες προσαρμογές δεν δύνανται να συνεπάγονται ουσιώδη μεταβολή των βασικών χαρακτηριστικών της πρότυπης πρότασης.

6. Κατά την αξιολόγηση της πρότυπης πρότασης η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων δύναται να απευθύνει ερωτήματα, να συλλέγει στοιχεία και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, ο οποίος και υποχρεούται να συνεργάζεται, παρέχοντας αμελλητί κάθε ζητούμενο στοιχείο ή πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου της παρ. 2 βαρύνει και τους φορείς και τα όργανα του δημόσιου τομέα με τα οποία συνεργάζεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων.

7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων εισηγείται την απόρριψη της πρότυπης πρότασης:

(α) Σε περίπτωση μη καταβολής της αξίας του παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 7 από τον προτείνοντα,

(β) εφόσον διαπιστώσει, αξιολογώντας το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου υποβολής πρότυπης πρότασης, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3,

(γ) εάν ο προτείνων, παρότι κλήθηκε, παρέλειψε να υποβάλει στοιχεία ή πληροφορίες ή δεν παρέσχε διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία, αναγκαία για την αξιολόγηση της πρότυπης πρότασης, εντός της ταχθείσας προθεσμίας,

(δ) εφόσον ο προτείνων αρνείται να προβεί στις απαιτούμενες, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, τροποποιήσεις επί της πρότυπης πρότασης,

(ε) εφόσον διαπιστώνει, με κατάλληλα μέσα, τη συνδρομή στο πρόσωπο του προτείνοντος οποιασδήποτε εκ των καταστάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 39 και του άρθρου 42 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148),

(στ) εφόσον διαπιστώνει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο προτείνων δεν διαθέτει επαρκή εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών,

(ζ) εφόσον η πρότυπη πρόταση αφορά σε έργο υποδομής, ως προς το οποίο έχει υποβληθεί και έχει ήδη εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας παρόμοια πρότυπη πρόταση.

8. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων εισηγείται την απόρριψη ή την έγκριση της πρότυπης πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Την ένταξη και εναρμόνιση του προτεινόμενου έργου υποδομής με τον ευρύτερο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες του Κράτους ή της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα στους σχετικούς τομείς,

(β) την κοινωνικοοικονομική σκοπιμότητα και ωφέλεια του προτεινόμενου έργου,

(γ) τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, (δ) τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης του έργου από δημόσιους πόρους,

(ε) την ωριμότητα του προτεινόμενου έργου από πλευράς αδειοδοτήσεων και διαθέσιμης γης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτού.

9. Η θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων συνοδεύεται από το σύνολο των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 7, όπως αυτά τροποποιούνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

(α) Πρόταση ως προς τη μέθοδο υλοποίησης του προτεινόμενου έργου είτε με τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016, είτε με τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης έργου σύμφωνα με τον ν. 4413/2016, είτε με τη σύναψη σύμβασης σύμπραξης, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο της πρότασης του προτείνοντος,

(β) πρόταση ως προς τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης,

(γ) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ανάθεσης και της υλοποίησης του έργου,

(δ) σε περίπτωση που η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων αφορά στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με τη σύναψη σύμβασης σύμπραξης κατά τον ν. 3389/2005, επιπλέον στοιχεία τα οποία απαιτείται να περιλαμβάνονται στη συνοπτική αιτιολογική έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3389/2005,

(ε) καθορισμό των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των μελετών που υποβλήθηκαν, καθώς και των επιπλέον εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε ο προτείνων στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 6 του παρόντος, που, κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων Προτάσεων, επιβαρύνθηκε ο προτείνων για την υποβολή της πρότυπης πρότασης. Τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης δεν δύνανται να υπερβαίνουν ποσό ίσο με ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, όπως αυτή εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

10. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων υποβάλλει την εισήγησή της στον υπουργό, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η εκτέλεση του έργου ή στην εποπτεία του οποίου υπάγεται η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας του έργου, προς έγκριση. Ο Υπουργός δύναται να αναπέμψει την εισήγηση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, σε περίπτωση που κρίνει ότι η πρότυπη πρόταση χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης ή περαιτέρω διευκρίνισης ως προς επιμέρους παραμέτρους της ή εφόσον κρίνει ότι η πρότυπη πρόταση χρήζει περαιτέρω προσαρμογών και τροποποιήσεων. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων υποβάλλει νέα εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό εντός τριάντα (30) ημερών από την αναπομπή.

11. Με την επιφύλαξη της παρ. 10, ο αρμόδιος υπουργός, εφόσον αποδέχεται τη θετική εισήγηση ή απορρίπτει την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, εισάγει, με πρότασή του, την πρότυπη πρόταση προς τελική κρίση στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Η απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, με την οποία απορρίπτεται η θετική εισήγηση ή γίνεται αποδεκτή η αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων κοινοποιείται, με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, προς τον προτείνοντα.

12. Σε περίπτωση που η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων αφορά στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με τη σύναψη σύμβασης σύμπραξης κατά τον ν. 3389/2005, η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ασκεί τα καθήκοντα της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

13. Η θετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων δεν αίρει την υποχρέωση λήψης όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση εγκρίσεων και αδειών, ιδίως δε της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την οποία εφαρμόζεται ο ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Άρθρο 10
Απόφαση επί της πρότυπης πρότασης αποτελέσματα απόρριψης και έγκρισης

1. Επί της έγκρισης της πρότυπης πρότασης, αποφαίνεται η Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με την έκδοση σχετικής απόφασης, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων και την πρόταση του αρμοδίου Υπουργού.

2. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότυπης πρότασης από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ο προτείνων θεμελιώνει δικαίωμα διεκδίκησης, καθώς και δικαίωμα καταβολής σε αυτόν των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 13 και μεταβιβάζει στο Δημόσιο και στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ανέκκλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη, χωρίς υποχρέωση πληρωμής δικαιωμάτων, άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης και χρήσης οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του προτείνοντος ή τρίτου σε σχέση με τα στοιχεία του φακέλου υποβολής της πρότυπης πρότασης.

3. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότυπης πρότασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 9, ο προτείνων δεν αποζημιώνεται για τις δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία, την υποβολή και την αξιολόγηση της πρότυπης πρότασης που υπέβαλε ούτε για οποιασδήποτε φύσεως ζημία υποστεί με την υποβολή της πρότυπης πρότασης και διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν στα στοιχεία του φακέλου υποβολής της πρότυπης πρότασης.

4. Η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας κοινοποιείται, με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, προς τον προτείνοντα και την αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή αναθέτοντα φορέα.

5. Κατόπιν έκδοσης της απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποβολής της πρότυπης πρότασης διαβιβάζεται με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης έγκρισης της πρότυπης πρότασης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να προβεί χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, συντάσσοντας, μεταξύ άλλων, τα απαιτούμενα τεύχη δημοπράτησης. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύνανται να προβούν σε επιμέρους τροποποιήσεις του αντικειμένου του έργου ή των τεχνικών προδιαγραφών ή των τεχνικών ή λειτουργικών απαιτήσεων αυτού, κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

6. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότυπης πρότασης από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, τα στοιχεία, οι προμελέτες, εκθέσεις και οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελο υποβολής πρότυπης πρότασης, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κόστος από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα για τον σκοπό της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου, εν όλω ή εν μέρει.

7. Κατά της απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας της παρ. 1 του παρόντος ή της απόφασης του αρμοδίου Υπουργού της παρ. 11 του άρθρου 9, με την οποία απορρίπτεται η πρότυπη πρόταση, χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με το π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Άρθρο 11
Δημοσιότητα

1. Η έγκριση της πρότυπης πρότασης, κατά το άρθρο 10, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και του εποπτεύοντος αυτών υπουργείου. Η δημοσίευση περιλαμβάνει:

α) Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας του προτείνοντος και, συγκεκριμένα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου,

β) σύντομη περιγραφή του προτεινόμενου έργου, και γ) εκτιμώμενη αξία της προτεινόμενης επένδυσης.

2. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης έγκρισης της πρότυπης πρότασης, κατά το άρθρο 10, γνωστοποιεί υποχρεωτικά και αμελλητί την πρόθεσή του να προβεί στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Άρθρο 12
Ειδικοί κανόνες κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης Πρότασης

1. Κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργου και συμβάσεων παραχώρησης έργου ή σύμβασης σύμπραξης που αφορούν στο έργο ως προς το οποίο εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, εφαρμόζονται οι κανόνες του παρόντος κεφαλαίου.

2. Υπό την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου και του άρθρου 13, η ανάθεση δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης ή σύμβασης σύμπραξης που αφορούν σε έργο, ως προς το οποίο έγινε αποδεκτή πρότυπη πρόταση, διενεργείται σύμφωνα με τους ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή 4413/2016 (Α΄ 148) ή 3389/2005 (Α΄ 232). Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας αντιμετωπίζουν τους συμμετέχοντες ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, τηρώντας την αρχή της διαφάνειας.

3. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργου ή συμβάσεων παραχώρησης ή συμβάσεων σύμπραξης, που αφορούν στο έργο ως προς το οποίο εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, δεν εφαρμόζονται:

(α) Το άρθρο 30 (ανταγωνιστικός διάλογοςΒιβλίο Ι), οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Βιβλίο Ι), το άρθρο 267 (ανταγωνιστικός διάλογος Βιβλίο ΙΙ) και οι περ. β), γ), δ) και ε) του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Βιβλίο ΙΙ),

(β) η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4413/2016 (μη υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμβασης παραχώρησης),

(γ) η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3389/2005 (όροι διαδικασίας διαπραγμάτευσης).

4. Στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης έργων που αφορούν σε έργα ως προς τα οποία εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, οι ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του ν. 4413/2016, ως προς την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών για τη σύμβαση παραχώρησης ανέρχονται σε τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) και ενενήντα (90) ημέρες, αντίστοιχα. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και όταν η σύμβαση παραχώρησης έργου υλοποιείται ως σύμβαση σύμπραξης του ν. 3389/2005.

5. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργου, οι οποίες αφορούν σε έργα ως προς τα οποία εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, οι ελάχιστες προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 27 (ανοικτή διαδικασία Βιβλίο Ι), της παρ. 3 του άρθρου 28 (προκαταρκτική προκήρυξη επί κλειστής διαδικασίας Βιβλίο Ι), της παρ. 1 του άρθρου 29 (ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση Βιβλίο Ι), της παρ. 1 του άρθρου 264 (ανοικτή διαδικασίαΒιβλίο ΙΙ), της παρ. 3 του άρθρου 265 (συμφωνία για την προθεσμία παραλαβήςκλειστές διαδικασίες, Βιβλίο ΙΙ) και της παρ. 1 του άρθρου 266 (διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού) του ν. 4412/2016 αντιστοιχούν σε τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν και όταν η σύμβαση μελέτης και κατασκευής του έργου αφορά και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας αυτού και υλοποιείται ως σύμβαση σύμπραξης του ν. 3389/2005.

6. Κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμβάσεων σύμπραξης που αφορούν σε έργα ως προς τα οποία εκδόθηκε απόφαση έγκρισης πρότυπης πρότασης, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς διασφαλίζουν ότι το σύνολο των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου υποβολής πρότυπης πρότασης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατόπιν προσαρμογών ή τροποποιήσεων που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, τίθενται υπόψη των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης αποκλειστικά για τον σκοπό της διαμόρφωσης της προσφοράς τους. Τα έγγραφα και στοιχεία του πρώτου εδαφίου παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα προς τα εν λόγω πρόσωπα κατόπιν σύναψης συμφωνίας τήρησής τους ως απορρήτων και έγγραφης δέσμευσης εκ μέρους των προσώπων έναντι της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για την παράλειψη χρήσης τους για οποιονδήποτε άλλον σκοπό.

7. Ειδικώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους ή τους υποψηφίους να υποβάλουν, σε χρόνο προ της υποβολής προσφορών, σχόλια και προτάσεις επί του σχεδίου της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποφασίσει την τροποποίηση του σχεδίου σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις των ενδιαφερομένων ή των υποψηφίων που υποβλήθηκαν και να ενσωματώσει το σύνολο ή μέρος αυτών στο τελικό σχέδιο σύμβασης, το οποίο θα τεθεί σε γνώση τους σε εύλογο χρονικό διάστημα προ της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, χωρίς να δεσμεύεται από το περιεχόμενο σχολίων ή παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν.

8. Στα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 ή στα τεύχη διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4413/2016, γίνεται μνεία:

(α) Του γεγονότος ότι η διαδικασία ανάθεσης διεξάγεται κατόπιν έκδοσης απόφασης αποδοχής πρότυπης πρότασης,

(β) των ατομικών στοιχείων του προτείνοντος, (γ) του δικαιώματος διεκδίκησης του προτείνοντος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 και (δ) της υποχρέωσης καταβολής από τον ανάδοχο, εφόσον είναι διάφορος του προτείνοντος, στον προτείνοντα των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, καθώς και του προσδιορισμού του ύψους αυτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13.

9. Εάν στη διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης, ο προτείνων αποτελεί τον μοναδικό προσφέροντα ή υποψήφιο, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας επαληθεύει υποχρεωτικά, με γενικώς παραδεδεγμένη μεθοδολογία μέσω ανεξάρτητου εκτιμητή, ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι οικονομικά συμφέρον και ανταποκρίνεται στην τιμή της αγοράς. Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δύνανται να ζητήσουν, προς τον σκοπό αυτό, βελτίωση της υποβληθείσας προσφοράς, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που από το πόρισμα του ανεξάρτητου εκτιμητή δεν προκύπτει ότι το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι οικονομικά συμφέρον και ότι ανταποκρίνεται στην τιμή της αγοράς, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ματαιώνει τον διαγωνισμό. Ο ανεξάρτητος εκτιμητής δύναται να επιλεγεί και κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 13
Δικαίωμα διεκδίκησης Αποζημιώσεις

1. Στις διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης παραχώρησης ή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εφόσον, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου εξέτασης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, ο προτείνων δεν έχει τεθεί πρώτος στον πίνακα κατάταξης, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα που κατατάσσεται πρώτος, τον προτείνοντα, καθώς και τους προσφέροντες που έχουν καταταγεί σε θέση μεταξύ του πρώτου στον πίνακα κατάταξης και του προτείνοντος, προκειμένου να υποβάλουν βελτιωμένες οικονομικές προσφορές («δικαίωμα διεκδίκησης»), εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών. Κατόπιν της υποβολής βελτιωμένων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται ο προσφέρων που έχει υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των τευχών διαγωνισμού. Τα τεύχη διαγωνισμού περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής βελτιωμένων προσφορών.

2. Εάν οριστικός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται διαγωνιζόμενος που δεν είναι ο προτείνων, ο οριστικός ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον προτείνοντα, ο οποίος συμμετείχε στον διαγωνισμό, τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, όπως έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 9, εντός εξήντα (60) ημερών από την ανακήρυξή του σε οριστικό ανάδοχο. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της προσφοράς του προτείνοντος σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο προτείνων, που συμμετείχε στον διαγωνισμό, δικαιούται ομοίως να λάβει από τον οριστικό ανάδοχο τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης.

3. Ο προσωρινός ανάδοχος, εφόσον δεν είναι ο προτείνων, υποχρεούται να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα πρόσθετη εγγύηση ποσού ίσου με τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, σύμφωνα με την παρ. 2, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα με την οποία αυτός ανακηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος. Η εγγύηση έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και ανανεώνεται προ της λήξης της, για χρονικό διάστημα έως την ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, πλέον δύο (2) μηνών. Η εγγύηση της παρούσας καταπίπτει, αν ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν ανακήρυξής του ως οριστικού αναδόχου της σύμβασης, δεν καταβάλλει στον προτείνοντα, εντός της προθεσμίας της παρ. 2, τα ποσά που ορίζονται στην παρ. 2. Το ποσό της εγγύησης που κατέπεσε καταβάλλεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στον προτείνοντα. Σε περίπτωση όμως, που οριστικός ανάδοχος της σύμβασης ανακηρύσσεται επόμενος κατά σειρά στον πίνακα κατάταξης προσφέρων, τότε η καταβολή των εξόδων προετοιμασίας βαρύνει αυτόν και οι συνέπειες από την άρνηση καταβολής επέρχονται στο πρόσωπό του. Δεν καταβάλλονται έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, στην περίπτωση που τελικά, κατόπιν αλλεπάλληλων αρνήσεων, οριστικός ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προτείνων. Ως προς την έκδοση και το περιεχόμενο της εγγύησης της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 11 έως 13 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

4. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 106, ή την παρ. 2 του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, ή την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), τα έξοδα προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης δεν καταβάλλονται στον προτείνοντα που συμμετείχε στη διαδικασία ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

5. Τα δικαιώματα του προτείνοντος, σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις, διατηρούνται και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εφόσον έχει επέλθει αλλαγή στο πρόσωπο του προτείνοντος λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, σύμφωνα με τον ν. 4601/2019 (Α΄ 44) ή αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης του προτείνοντος,

(β) εάν ο προτείνων συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης και υποβάλλει προσφορά από κοινού με άλλα πρόσωπα, ακόμη και εάν τα τελευταία δεν είχαν υποβάλλει από κοινού με τον προτείνοντα την πρότυπη πρόταση,

(γ) σε περίπτωση που ο προτείνων αποτελεί ένωση προσώπων, εάν μεταβληθεί η σύνθεση της ένωσης προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένα εκ των μελών της διατηρεί τη συμμετοχή του σε αυτή και το δηλωθέν σε αυτή ποσοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, δύνανται να γίνονται αποδεκτές και να θεωρούνται ως πρότυπες, προτάσεις οι οποίες:

(α) Αφορούν σε έργα τα οποία, παρότι έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, παρουσιάζουν πολύ χαμηλό επίπεδο ωρίμανσης και η επιτάχυνση της υλοποίησής τους εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην περιφερειακή ή εθνική οικονομική ανάπτυξη, ή

(β) αφορούν σε έργα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα διάφορου των αναφερομένων στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 3, ή

(γ) ειδικώς για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3, κρίνεται ότι, μέσω της υλοποίησής τους, θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών συστήνεται και συγκροτείται η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Επιτροπής και ορίζονται, ιδίως, ο τρόπος υποβολής των προτύπων προτάσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικές απαιτήσεις ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και στοιχείων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, τα κωλύματα συμμετοχής των μελών, η συνδρομή δημοσίων αρχών και οικονομικών φορέων, η διοικητική υποστήριξη αυτής και η αμοιβή των μελών αυτής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόμενες λειτουργίες και εφαρμογές και οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας και χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των πρότυπων προτάσεων.

3. Με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βεβαιώνεται η θέση σε παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της περ. 11 του άρθρου 4.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Άρθρο 15
Σύσταση Διοικητικής Αρχής Γεφυρών Τροποποίηση άρθρου 176 του ν. 3669/2008
Στο άρθρο 176 του κ.ν. 3669/2008 (Α΄ 116), προστίθεται παρ. 1β ως εξής:

«1β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίνεται κανονισμός, που διέπει τις διαδικασίες για την επιθεώρηση και τη συντήρηση των γεφυρών της χώρας, με άνοιγμα μήκους άνω των έξι (6) μέτρων, μη περιλαμβανομένων γεφυρών που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία, σύμφωνα με τον ν. 4858/2021 (Α΄ 220). Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται, ως επιτροπή του, Διοικητική Αρχή Γεφυρών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και η οποία είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του ως άνω κανονισμού και της συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων με αυτόν».

Άρθρο 16
Καθορισμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015
Στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/ 2015 (Α΄ 94) προστίθεται περ. δ΄ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παρ. 1 και 2 και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για τις μετακινήσεις εκτός έδρας:

α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β.,

β) των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,

γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδικού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτόπιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά για τη διενέργεια ελέγχων,

δ) των υπαλλήλων που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στις διευθύνσεις και τους τομείς που υπάγονται στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση,

ε) του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά».

Άρθρο 17
Καθορισμός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας για διέλευση ατόμων με αναπηρία Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016
Στην παρ. 17 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄ 93), α) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται με την προσθήκη των κατηγοριών δικαιούχων στο αντικείμενο της υπουργικής απόφασης, β) το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφια αντικαθίστανται και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης ενιαίας κάρτας για τη διέλευση των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.) από όλους τους αυτοκινητόδρομους με διόδια. Η ενιαία κάρτα εκδίδεται μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ενιαίας κάρτας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Οδικών Τελών Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.

Η ενιαία κάρτα, μετά την έκδοσή της, αποστέλλεται ταχυδρομικά προς τους δικαιούχους από την Υπηρεσία Οδικών Τελών. Η κάρτα εμπεριέχει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη χρονολογία γεννήσεως, τη φωτογραφία του δικαιούχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης ισχύος της κάρτας. Ο δικαιούχος επιβαίνει στο όχημα κατά τη διέλευση με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ενώ δεν επιβαίνει ο δικαιούχος στο όχημα, η μετακίνηση γίνεται προς εξυπηρέτηση αυτού. Mε την απόφαση του τρίτου εδαφίου, καθορίζονται, επιπλέον οι όροι και οι προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η μετακίνηση θεωρείται ότι γίνεται αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του δικαιούχου, καθώς και το επιβαλλόμενο πρόστιμο, σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της κατ’ εξαίρεση διέλευσης, το οποίο αποτελεί έσοδο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις για την ανάθεση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Για την ανάθεση Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται:

α) η παρ. 2 του άρθρου 14, σχετικά με την υποχρέωση προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Ε.Κ.Α.Α.,

β) η παρ. 4 του άρθρου 105, σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης,

γ) οι παρ. 7 έως και 12 του άρθρου 221, σχετικά με τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,

δ) το άρθρο 221Α, σχετικά με τις προθεσμίες, εντός των οποίων οι επιτροπές διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης ολοκληρώνουν το έργο τους, καθώς και

ε) η παρ. 4 του άρθρου 316, σχετικά με την πρόσκληση για σύναψη σύμβασης».

Άρθρο 19
Εφαρμογή διατάξεων για δημόσιες συμβάσεις που ωριμάζει ή αναθέτει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 128 του ν. 4412/2016
Στο άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Οι παρ. 1 και 4 δύναται να εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 377 και των παρ. 4 και 6 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) για την εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)».

Άρθρο 20
Προσόντα Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών και λοιπά θέματα Τροποποίηση άρθρου 136Α του ν. 4412/2016
Στην παρ. 4 του άρθρου 136Α του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ως προς την επίβλεψη έργων από διαπιστευμένους ιδιώτες ελεγκτές μηχανικούς, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του μητρώου ελεγκτών μηχανικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται ιδίως: α) Οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα που συναρτώνται με τα προσόντα των ιδιωτών Ελεγκτών Μηχανικών, τη μορφή του Μητρώου Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), τις αρμοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τον καθορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των Ελεγκτών Μηχανικών και τη διαμόρφωση και ανάπτυξη των αντιστοίχων τμημάτων του Μητρώου, τις αρμοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τον έλεγχο των προσόντων των ενδιαφερομένων, καθώς και τη δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής τους στον Μητρώο,

β) οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα που συνάπτονται με τη μορφή και το περιεχόμενο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, με την οποία δηλώνεται η πρόθεσή της να αναθέσει την επίβλεψη ορισμένου έργου σε διαπιστευμένο Ελεγκτή Μηχανικό, τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Μηχανικού, τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης του Ελεγκτή Μηχανικού με την αναθέτουσα αρχή και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής, τα καθήκοντα του Ελεγκτή Μηχανικού και την αντιμετώπιση τυχόν παράβασης των υποχρεώσεών του και εν γένει ευθύνης του έναντι του Κυρίου του Έργου, τις εξουσίες εποπτείας του Κυρίου του Έργου επί του Ελεγκτή Μηχανικού, τον υπολογισμό της αμοιβής του, τις εγγυήσεις αμεροληψίας του Ελεγκτή Μηχανικού και τα μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων του με τον ανάδοχο, τους λόγους που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάστασή του Ελεγκτή Μηχανικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόμενα άσκηση επίβλεψης από Ελεγκτή Μηχανικό».

Άρθρο 21
Παραλαβή έργων Τροποποίηση άρθρου 140 του ν. 4782/2021
Στην παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τα εδάφια πρώτο και δεύτερο αριθμούνται ως περ. α, β) στο πρώτο εδάφιο της περ. α. αφαιρείται η αναφορά στο άρθρο 75, γ) προστίθεται περ. β και η παρ. 5 διαμορφώνεται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

«5. α) Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60, 63, 64, 66 έως 74, 76 έως 79, 82, 89 έως 93, 95 έως 98 και 100 καταλαμβάνουν διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την 1.9.2021. Συμβάσεις που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν μέχρι την άνω ημερομηνία, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψής τους.

β) Οι διατάξεις του άρθρου 86 για την παραλαβή των έργων σε ένα στάδιο (ενιαία ποσοτική και ποιοτική παραλαβή) εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω άρθρου δεν έχει ακόμη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 82 και στη συνέχεια η παραλαβή διενεργείται με την ισχύουσα διαδικασία του άρθρου 86. Εάν κατά την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 86 έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών για τμήμα ή για το σύνολο του έργου με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 168 του ν. 4412/2016, τότε ακολουθείται η διαδικασία προσωρινής και οριστικής παραλαβής κατά τα άρθρα 170 και 172 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως ίσχυαν μέχρι την 1η.9.2021».

Άρθρο 22
Ρύθμιση διαγωνιστικών διαδικασιών και δικαιολογητικών κατακύρωσης Τροποποίηση άρθρου 142 του ν. 4782/2021
Στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το μέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 7, 8, 9, 11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α` της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το άρθρο 42, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, καταλαμβάνει και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά.

3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Τα άρθρα 43 και 121 του ν. 4782/2021, με τα οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 103 και 310, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους (1η.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά».

Άρθρο 23
Δυνατότητα αναπροσαρμογής επιτοκίου για προκαταβολή σύμβασης Τροποποίηση του άρθρου 150 του ν. 4412/2016
Στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο, προκειμένου να αποσαφηνισθεί η σχέση της διάταξης προς την παρ. 7 του άρθρου 72, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο, ο οποίος υπολογίζεται με επιτόκιο που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης ή, αν δεν εκδίδονται τέτοια, εξάμηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά μηδέν εικοσιπέντε (0,25) ποσοστιαίας μονάδας. Εφόσον προκύπτει αρνητικό επιτόκιο, τούτο θεωρείται ως μηδενικό. Κατ’ εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 72, το επιτόκιο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις του άρθρου 187».

Άρθρο 24
Συντελεστές Αναθεώρησης Έργων Προσθήκη παρ. 23Α στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016
Μετά την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), προστίθεται παρ. 23Α, ως εξής:

«23Α. Για έργα που προκηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ότι υφίσταται μεγάλη απόκλιση από τις τιμές του τριμήνου δημοπράτησης, η οποία αφορά αποκλειστικά σε τιμές υλικών, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 170 και την ενεργοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, να καθορίζει, με απόφασή του, μεμονωμένα συντελεστές αναθεώρησης τιμών υλικών που χρησιμοποιούνται σε έργα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Οι συντελεστές αυτοί καθορίζονται ανεξάρτητα από τα συμβατικά κονδύλια, στα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και από τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών, που ορίζονται με τα συμβατικά τεύχη. Τα υλικά για τα οποία καθορίσθηκαν συντελεστές αναθεώρησης με βάση την παρούσα δεν υπολογίζονται κατά την εφαρμογή των συντελεστών αναθεώρησης του παρόντος άρθρου ή της παρ. 23 του παρόντος.

Ο συντελεστής αναθεώρησης της αξίας κάθε υλικού καθορίζεται μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και προκύπτει από τη μεταβολή της τιμής του υλικού μεταξύ του τριμήνου δημοπράτησης και του τριμήνου ενσωμάτωσής του στο έργο. Η αναθεώρηση εφαρμόζεται κατά το τρίμηνο ενσωμάτωσης στις ποσότητες των υλικών που επιμετρήθηκαν, όπως προβλέπεται, και περιλήφθηκαν νομίμως στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Το ποσό της παρούσας αναθεώρησης καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 15 από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών».

Άρθρο 25
Προσόντα Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών Τροποποίηση άρθρου 183Α του ν. 4412/2016
Στην παρ. 4 του άρθρου 183Α του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ως προς την επίβλεψη μελετών από διαπιστευμένους ιδιώτες ελεγκτές μηχανικούς, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι διαδικασίες ελέγχου, διαπίστευσης και τήρησης του μητρώου «ελεγκτών μηχανικών», καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας ρυθμίζονται, ιδίως:

α) Οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα που συναρτώνται με τα προσόντα των ιδιωτών Ελεγκτών Μηχανικών, τη μορφή του Μητρώου Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), τις αρμοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τον καθορισμό των κλάδων ειδικοτήτων των Ελεγκτών Μηχανικών και τη διαμόρφωση και ανάπτυξη των αντιστοίχων τμημάτων του Μητρώου, τις αρμοδιότητες του Τ.Ε.Ε., σχετικά με τον έλεγχο των προσόντων των ενδιαφερομένων, καθώς και τη δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο.

β) Οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα που συνάπτονται με τη μορφή και το περιεχόμενο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, με την οποία δηλώνεται η πρόθεσή της να αναθέσει την επίβλεψη ορισμένης μελέτης σε διαπιστευμένο Ελεγκτή Μηχανικό, τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Μηχανικού, τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης του Ελεγκτή Μηχανικού με την αναθέτουσα αρχή και το ελάχιστο περιεχόμενο αυτής, τα καθήκοντα του Ελεγκτή Μηχανικού και την αντιμετώπιση παράβασης των υποχρεώσεών του και της ευθύνης του έναντι του εργοδότη, τις εξουσίες εποπτείας του εργοδότη επί του Ελεγκτή Μηχανικού, τον υπολογισμό της αμοιβής του, τις εγγυήσεις αμεροληψίας του Ελεγκτή Μηχανικού και τα μέτρα για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων του με τον ανάδοχο, τους λόγους που επιτρέπουν ή επιβάλλουν την αντικατάσταση του Ελεγκτή Μηχανικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την απρόσκοπτη κατά τα ως άνω οριζόμενα άσκηση επίβλεψης από Ελεγκτή Μηχανικό».

Άρθρο 26
Καταργούμενη διάταξη
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), περί δυνατότητας προσθήκης στη διακήρυξη των συμβάσεων δημοσίων έργων επιπλέον όρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 27
Οργανισμός Ν.Π.Δ.Δ. και μεταβίβαση Εταιρείας Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π. Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2744/1999
Στο άρθρο 4 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222), α) η παρ. 7 αντικαθίσταται, β) η παρ. 8 τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής και τον χρόνο ισχύος και οι παρ. 7 και 8 διαμορφώνονται ως εξής:

«7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ», με τον οποίο ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία του, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησής του, οι πόροι και οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισής του, η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία, θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα) και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η γενική περιγραφή καθηκόντων των προϊσταμένων των ως άνω οργανικών μονάδων. Με τον Οργανισμό καθορίζεται, επίσης, η σύσταση μέχρι δεκαέξι (16) θέσεων προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, καθώς και τα απαραίτητα τυπικά τους προσόντα. Με τον Οργανισμό μπορεί επίσης να προβλέπεται η σύσταση μίας θέσης μετακλητού υπαλλήλου ως ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πτυχιούχου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Για την προσωρινή πλήρωση των θέσεων που περιγράφονται στον Οργανισμό και μέχρι την πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού επιτρέπονται οι αποσπάσεις προσωπικού από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

8. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» από υπαλλήλους της επιτρέπεται η πλήρωσή τους με διορισμό μετακλητών υπαλλήλων ή με ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή.6.2023».

Άρθρο 28
Παρακράτηση επιχορήγησης Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υπέρ της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Από την καταβαλλόμενη επιχορήγηση στην εταιρεία «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δύναται να παρακρατείται ποσοστό έως 25% επί εκάστης καταβολής, η οποία καταβάλλεται απευθείας στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και συμψηφίζεται έναντι των οφειλών της εταιρείας «Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» έναντι της εταιρείας «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.».

Άρθρο 29
Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και στάσης στα οδικά τμήματα πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων αεροδρομίων

1. Επιτρέπεται, μετά από πρόταση του φορέα διαχείρισης κάθε αεροδρομίου και έγκριση από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβολή μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και της πρόσβασης αποκλειστικά επί των οδικών τμημάτων πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων των αεροδρομίων, καθώς και η επιβολή αντιτίμου για τον χρόνο που υπερβαίνει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο στάσης για την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών. Το αντίτιμο προτείνεται αιτιολογημένα από τον φορέα διαχείρισης εκάστου αεροδρομίου και εγκρίνεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Στα οδικά αυτά τμήματα επιτρέπεται η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών μέσων ελέγχου της κυκλοφορίας, μέσων επιτήρησης της κυκλοφορίας και αποτροπής της εισόδου και εξόδου οχημάτων, με δαπάνη και επιμέλεια του φορέα διαχείρισης εκάστου αεροδρομίου.

2. Για τη λήψη των μέτρων της παρ. 1, ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει τη σχετική πρότασή του στην Α.Π.Α., συνοδευόμενη από πλήρη περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων και τοπογραφική αποτύπωση των οδικών τμημάτων, που περιλαμβάνονται στην πρότασή του. Η Α.Π.Α. εξετάζει την προσφορότητα των προτεινόμενων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς και την αποφυγή επιβάρυνσης ή κατάληψης οδών και λοιπών οδικών αξόνων πρόσβασης στα αεροδρόμια και εκδίδει την απόφασή της εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της συναφούς αίτησης του φορέα διαχείρισης, καθορίζοντας, συγχρόνως, τον ελάχιστο δωρεάν χρόνο στάσης και το αντίτιμο σε περίπτωση υπέρβασης του ελάχιστου δωρεάν χρόνου. Η προθεσμία έγκρισης και οριστικοποίησης των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας ισχύει από την τελική υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, που κρίνει η Α.Π.Α. απαραίτητο να υποβάλει ο φορέας διαχείρισης.

3. Τα ανείσπρακτα έσοδα από την εφαρμογή των μέτρων της παρ. 1, δύναται να εκχωρούνται από τον φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου στην Α.Π.Α. και εισπράττονται από την Α.Π.Α., σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Ποσοστό 50% επί των εσόδων αυτών εισπράττεται υπέρ της Α.Π.Α. και ποσοστό 50% εισπράττεται υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορέας διαχείρισης εκάστου αεροδρομίου οφείλει να προσκομίζει ανά τριμηνία όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που πιστοποιούν τη μη καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου της παρ. 1.

Άρθρο 30
Κάλυψη αναγκών προσωπικού κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Δύνανται να καλυφθούν έως τριάντα πέντε (35) θέσεις τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), εντός του έτους 2022, χωρίς τη δημοσίευση νέας προκήρυξης, από τον πίνακα επιλαχόντων του διαγωνισμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που προκηρύχθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 1Γ/2015 Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 8), μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. και της Υ.Π.Α., κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, με βάση τη σειρά κατάταξης και τη δήλωση προτίμησής των ανωτέρω επιλαχόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Δαπάνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Ειδικού Φορέα 1039-401-0000000 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αφορούν στα οικονομικά έτη 2016 έως και 2021, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκαθαρίζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του ως άνω Ειδικού Φορέα.

Άρθρο 32
Μισθολογικές διαφορές εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. Εφαρμογή του ν. 4354/2015
Κατόπιν της υπαγωγής των εργαζομένων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) στον ν. 4354/2015 (Α΄ 176), η οποία άρχεται από την 1η.1.2016, οι μισθολογικές διαφορές, οι οποίες αφορούν στις ήδη καταβληθείσες μισθολογικές παροχές προς τους εργαζομένους του ως άνω φορέα για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2016 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται κατά ποσοστό 90%. Ο τρόπος υπολογισμού, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες αναζήτησης και επιστροφής από τους εργαζομένους του υπολειπόμενου 10% των καταβληθεισών μισθολογικών παροχών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.

Άρθρο 33
Προσωρινή κυκλοφορία λεωφορείων υδρογόνου Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 62 του ν. 4722/2020
Η παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρμόζονται αναλογικά και για την προσωρινή κυκλοφορία λεωφορείων υδρογόνου στο δίκτυο αστικών γραμμών της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.».

Άρθρο 34
Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) Τροποποίηση παρ. 6.ε. άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Το δεύτερο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6.ε. του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) τροποποιούνται ως προς την ημερομηνία λήξης της παράτασης ισχύος της από 17.12.2015 Συμβάσεως ΥΔΥ με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και η παρ. 6.ε. διαμορφώνεται ως εξής:

«6.ε. Από 1.1.2022 η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ανατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 (L 315), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Ε.Κ. 2338/16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 (L 354).

Παρατείνεται έως 15.4.2022 η διάρκεια ισχύος της από 17.12.2015 Συμβάσεως ΥΔΥ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η.1.2021.

Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 15.4.2022 θα ενσωματωθεί αυτοδικαίως στη Σύμβαση που θα καταρτισθεί κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ενσωματούμενη σε εκείνη, θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της ως προς όλα τα κεφάλαια λειτουργίας της και θα εκκαθαρισθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης εκείνης».

Άρθρο 35
Παράταση προθεσμίας ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19 Τροποποίηση άρθρου 67 του ν. 4784/2021
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 67 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία ανάθεσης συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και διαμορφώνεται ως εξής:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2022, οι δημόσιες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και παρέχουν συγκοινωνιακό έργο, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με σκοπό την προμήθεια συσκευών διασφάλισης της συνεχούς απολύμανσης του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα των πάσης φύσεως μέσων εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου, με δυνατότητα μεταφοράς επιβατών κατά τη λειτουργία των συσκευών, καθώς και συσκευών απολύμανσης στην περίοδο εκτός δρομολογίων των εσωτερικών επιφανειών των μέσων αυτών».

Άρθρο 36
Πρόσθετοι όροι οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
Απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, εφόσον δικαιολογούνται από τη φύση της σύμβασης, σχετίζονται και είναι ανάλογες προς το αντικείμενό της, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου, που συμπεριλήφθηκαν σε διακηρύξεις μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται ότι πληρούν τους ορισμούς του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Άρθρο 37
Στελέχωση υπηρεσιών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών

1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, δύναται, έως την 31η.12.2022, να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι ειδικότητες: ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Οι προσλήψεις της παρούσας διενεργούνται από την εταιρεία Ο.Σ.Ε. Α.Ε., βάσει της σειράς προτεραιότητας και των κριτηρίων του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν και κατόπιν της υπ’ αρ. 50/4.11.2021 πράξης έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).

2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα, άλλως θεωρείται εγκριθείσα.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται τα κάτωθι: α) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά κατηγορία, β) τα απαιτούμενα προσόντα, η περιγραφή του αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών ανά κατηγορία προσωπικού,

γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά το άρθρο 29 του ν. 4765/2021,

δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης, καθώς και ο τρόπος υποβολής αυτών, και

ε) η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της περ. β) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προκήρυξη της περ. δ) αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, το όριο ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας για δέκα (10) ημέρες.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται στην ιστοσελίδα του φορέα και αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

4. Αμέσως μετά την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., η εταιρεία δύναται να προχωρήσει στην πρόσληψη υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες και μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4765/2021. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων, που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες προσληπτέων λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσιοποίηση του οριστικού πίνακα προσληπτέων δεν ασκεί καμία επιρροή στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

5. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, προσλαμβάνονται από την εταιρεία Ο.Σ.Ε. Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 38
Θέματα εγκαταστάσεων υδατοδρομίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 4663/2020
Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) τροποποιείται το έκτο εδάφιο ως προς τις προϋποθέσεις τοποθέτησης προκατασκευασμένου οικίσκου, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, όπως είναι οι χώροι ελλιμενισμού αεροσκαφών, οι υπαίθριοι χώροι διακίνησης επιβατών, αποσκευών και φορτίου, καθώς και η σχετική περίφραξη των χώρων του υδατοδρομίου. Οι λοιπές εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου περιλαμβάνουν και την εγκατάσταση παροχής καυσίμων του άρθρου 21, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη χρήση τέτοιας εγκατάστασης για τη λειτουργία του υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή χωροθετείται εντός του υδατοδρομίου.

Ως λοιπές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία υδατοδρομίων νοούνται και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, προκειμένου για υδατοδρόμια σε λιμένες και οι αντίστοιχες αυτών προκειμένου για υδατοδρόμια σε λίμνες, σε τουριστικούς λιμένες, σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα (π.χ. προβλήτες), καθώς και ο εξοπλισμός της περ. ιδ) του άρθρου 13 και οι οποίες διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις, δύναται να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμένα για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, υπό την προϋπόθεση ότι στην απόφαση της παρ. 1 (ζ) του άρθρου 7 υπάρχει ρητή αναφορά για την διάθεσή τους.

Η κατασκευή των απαιτούμενων νέων εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

Αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες λειτουργίας των υδατοδρομίων σε περιοχές που έχει καθοριστεί χερσαία ζώνη λιμένα (Χ.Ζ.Λ.) ή χώρος εξομοιούμενος με χερσαία ζώνη λιμένα, στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί χρήσεις γης ή δεν έχουν εκδοθεί όροι δόμησης και μόνο για το μεταβατικό διάστημα μέχρι τη θεσμοθέτηση αυτών, ή την τροποποίηση των υφισταμένων Master Plan, επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητής, μη πακτωμένης στο έδαφος προσωρινής κατασκευής (προκατασκευασμένου οικίσκου) μέγιστου εμβαδού 70 τ.μ. σε σημείο ήδη διαμορφωμένου χώρου Χ.Ζ.Λ. ή εξομοιούμενου με Χ.Ζ.Λ. χώρου, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της τοποθέτησης τέτοιων κατασκευών σε αμμώδες έδαφος. Η τοποθέτηση του εν λόγω οικίσκου αποσκοπεί, ιδίως, στην ικανοποίηση των αναγκών στέγασης μηχανήματος τύπου «X-RAY» και τις διαδικασίες ελέγχου μέσω αυτού της ροής επιβατών και αποσκευών του υδατοδρομίου. Για την τοποθέτηση του οικίσκου ακολουθείται η διαδικασία του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) ή του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), κατά περίπτωση. Αντιστοίχως, με τους ίδιους όρους, στους ανωτέρω αναφερόμενους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή ράμπας (γλίστρας), καθώς και λυόμενου υπόστεγου, όπου απαιτείται, για την έξοδο των αμφίβιων υδροπλάνων σε χερσαίο χώρο, προκειμένου να πραγματοποιούνται το απαραίτητο πλύσιμο και η ημερήσια συντήρησή τους σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή των υδροπλάνων».

Άρθρο 39
Επιτρεπόμενοι χώροι για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων Τροποποίηση παρ. 2 και 8 άρθρου 3 του ν. 4663/2020

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), διευρύνονται οι εκτάσεις στις οποίες επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, καθώς και τυχόν περιορισμών και προϋποθέσεων που προκύπτουν από ειδικότερες διατάξεις, υδατοδρόμια δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, πέραν των λιμένων και λιμνών της Χώρας, σε Π.Ο.Τ.Α., σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), ναυταθλητικές μαρίνες, σε εκτάσεις κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. και σε γειτνιάζουσες ή παρακείμενες προς τις εκτάσεις αυτές θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται για τον ελλιμενισμό σκαφών επαγγελματικής αλιείας (αλιευτικά καταφύγια/αλιευτικούς λιμένες). Στις ανωτέρω χερσαίες εκτάσεις, ή σε ζώνη εκατό (100) μέτρων, επιτρέπεται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του υδατοδρομίου η τοποθέτηση πλωτής προβλήτας και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού φορητού οικίσκου έως εβδομήντα (70) τ.μ».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως προς τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις της χρήσης της περιοχής ελιγμών και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, ή τουριστικού λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους. Σε περίπτωση λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά από έγκριση του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους και παρουσία της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Στις περιπτώσεις λειτουργίας υδατοδρομίου σε Π.Ο.Τ.Α., σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, σε εκτάσεις κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. και σε γειτνιάζουσες ή παρακείμενες προς τις εκτάσεις αυτές θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται για τον ελλιμενισμό σκαφών επαγγελματικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων), η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται μετά από έγκριση της οικείας ή της πλησιέστερης Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους».

Άρθρο 40
Αρμοδιότητα για αδειοδότηση υδατοδρομίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 του ν. 4663/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τους εξουσιοδοτούμενους Υπουργούς, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη, άδεια χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για χορηγούμενη άδεια σε Π.Ο.Τ.Α., σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες, την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού. Για χορηγούμενη άδεια σε αλιευτικό καταφύγιο ή εντός παρακείμενων εκτάσεων, που δεν βρίσκονται εντός Ζώνης Λιμένα, την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Άρθρο 41
Θέματα ως προς τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου Αποτυπώμενα στοιχεία του ορθοφωτοχάρτη Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 4663/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), α) το τρίτο εδάφιο της περ. ζ) τροποποιείται ως προς τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αποτελούν περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου, β) η υποπερ. αα) της περ. η) τροποποιείται ως προς τα κατά περίπτωση όρια των εκτάσεων που αποτυπώνονται στον ορθοφωτοχάρτη και οι περ. ζ) και η) διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254). Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1013), στην περίπτωση τουριστικών λιμένων για την παραχώρηση χρήσης χώρου υδατοδρομίου, βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει, στην περίπτωση κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που τα διέπει και στην περίπτωση αλιευτικού καταφυγίου ή εκτάσεων που γειτνιάζουν με αυτό με απόφαση του αρμόδιου Φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και, εάν δεν υπάρχει, του Δήμου εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο. Οι αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων της παρούσας κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου».

«η) Ορθοφωτοχάρτης εκδοθείς από τη Δημόσια Υπηρεσία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον οποίο αποτυπώνονται:

αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.), όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εφόσον έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, τα όρια της έκτασης κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ και των θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων, που βρίσκονται εντός αυτής ή είναι παρακείμενες προς αυτή που προορίζονται για τον ελλιμενισμό σκαφών επαγγελματικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων), καθώς και οι οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης».

Άρθρο 42
Θέματα ως προς τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών Τροποποίηση παρ. Α.1 και Α.2 άρθρου 9 του ν. 4663/2020

1. Στην παρ. Α. 1 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30): α) το δεύτερο εδάφιο της περ. α) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί η διαβίβαση του τεχνικού φακέλου στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α. σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων, β) το πρώτο εδάφιο της περ. γ) τροποποιείται ως προς την αφαίρεση των κανονισμών ασφάλειας του λιμένα ως υποχρεωτικό αντικείμενο εξέτασης του φακέλου από τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, γ) η περ. η) τροποποιείται ως προς τις περιπτώσεις διαβίβασης του τεχνικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το αντικείμενο της σχετικής εξέτασης, δ) προστίθενται περ. ι), ια), και ιβ) και η παρ. Α.1. διαμορφώνεται ως εξής:

«Α. Εξέταση τεχνικού φακέλου 1. Με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας υδατοδρομίου (άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας), το Τ.Ε.Μ. εξετάζει την πληρότητα του τεχνικού φακέλου και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Τ.Ε.Μ. τα δικαιολογητικά που υπεδείχθησαν. Εφόσον ο τεχνικός φάκελος είναι πλήρης, διαβιβάζεται από το Τ.Ε.Μ., εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, στις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.), προκειμένου να εξετάσει σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης του υδατοδρομίου. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

γ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα, τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια και θέματα συμβατότητας του Προγράμματος Ασφαλείας του υδατοδρομίου προς τα εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (master plan). Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α., προκειμένου κατ’ ελάχιστον να ορίσουν, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 14 του International Civil Aviation Organization (ICAO), Τόμος Ι, ώστε να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν τον διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

ε) Στις αρμόδιες για θέματα προστασίας του πολίτη υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον:

αα) την καταλληλότητα της περιοχής από πλευράς τάξης και ασφάλειας,

ββ) θέματα που άπτονται της Συνθήκης του Σένγκεν (Schengen). Ειδικότερα αρμόδια για θέματα διαβατηριακού ελέγχου, εφόσον το σημείο έχει χαρακτηριστεί ως νομοθετημένο σημείο εισόδου εξόδου ή εξετάζεται να χαρακτηριστεί ως τέτοιο σημείο, είναι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων και αρμόδια για θέματα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,

γγ) τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια, το Πρόγραμμα Ασφαλείας (Security Program) και το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan),

δδ) ειδικότερα, και μόνο για τη χορήγηση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εξετάζουν την καταλληλότητα της λιμναίας περιοχής από πλευράς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, όσον αφορά στην περιοχή ελιγμών και κίνησης υδατοδρομίου σε σχέση με την περιοχή ελλιμενισμού των αεροσκαφών και με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παροχή γνώμης. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

στ) Στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες κατά το στάδιο χωροθέτησης ή τροποποίησης χωροθέτησης, σύμφωνα με τον ν. 2160/1993 (Α΄ 118) όπως ισχύει, ή στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, όταν πρόκειται για Π.Ο.Τ.Α. και σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

ζ) Στις αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης της όχθης, της παλαιάς όχθης, της παρόχθιας ζώνης και των υδάτων της λίμνης, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε λίμνες, για να εξετάσουν ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της λίμνης. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

η) Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν πρόκειται για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου σε λίμνη ή άλλα εσωτερικά ύδατα, καθώς και σε θαλάσσια περιοχή, εφόσον το προς αδειοδότηση υδατοδρόμιο δεν εντάσσεται σε εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (master plan), ή βρίσκεται σε θαλάσσιες εκτάσεις που προορίζονται για τον ελλιμενισμό σκαφών επαγγελματικής αλιείας (αλιευτικών καταφυγίων) ή είναι παρακείμενο προς τις εκτάσεις αυτές, προκειμένου να εξετάζονται ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με δραστηριότητες όπως η αλιευτική και η υδατοκαλλιεργητική. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών.

θ) (Kαταργήθηκε). ι) Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan). Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται στις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών λειτουργίας και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας.

ια) Στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όταν παραχωρείται χερσαίος χώρος σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 7 σε ζώνη αιγιαλού, παραλίας, ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα, όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης, καθώς και σε εκτάσεις κυριότητας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του ΤΑΙΠΕΔ, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων με άλλες δραστηριότητες της περιοχής.

ιβ) Στις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον έλεγχο καταλληλότητας από πλευράς διασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης και της διενέργειας των αναγκαίων διατυπώσεων και ενδεδειγμένων ελέγχων σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών».

2. Στην περ. β) της παρ. Α. 2 του άρθρου 9 του ν. 4663/2020 προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Η διαδικασία εξέτασης του τεχνικού φακέλου ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου και την προέγκριση ή έγκριση των τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, όπου αυτή απαιτείται. Η εκπρόθεσμη διατύπωση γνώμης επί δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών, Εκπρόθεσμη διατύπωση γνώμης (αποδοχής ή απόρριψης ή υπόδειξης τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών) λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση που το εκπρόθεσμο της γνώμης δεν θεμελιώνει υπαιτιότητα για την καθυστέρηση της αποδοχής ή απόρριψης του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίου σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 9 ή την παρ. Γ.1 του άρθρου 9».

Άρθρο 43
Θέματα προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια Τροποποίηση παρ. 4, 5, 6, και 9 άρθρου 9Α του ν. 4663/2020

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020 (Α΄ 30): α) στην περ. α) απαλείφονται τα δύο τελευταία εδάφια, β) στην περ. γ) τροποποιείται η ονομασία του εγχειριδίου σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, γ) μετά την περ. γ) προστίθενται οι περ. γ1) και γ2), ώστε να συμπεριληφθούν και άλλα δύο εγχειρίδια, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

α) ναυτικός χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας, όπου αποτυπώνεται η υδάτινη επιφάνεια την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει για την άφιξη, αναχώρηση και κίνηση των υδροπλάνων, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης στις Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή.

β) χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5000, επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτή σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτόν, σε ακτίνα 2.500 μέτρων. Κάθε αναφορά στις συντεταγμένες του διαδρόμου προσθαλάσσωσης αποθαλάσσωσης πρέπει να γίνεται στο σύστημα WGS-84,

γ) εγχειρίδιο υδατοδρομίου,

γ1) Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης,

γ2) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες,

δ) απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα, καθώς και σε περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσής του, για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών,

ε) φορολογική ενημερότητα του αιτούντος, στ) πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση,

ζ) αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρμόδια φορολογική αρχή δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος με αντικείμενο την εκμετάλλευση αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας,

η) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα», και

θ) νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7.

Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της προσωρινής άδειας λειτουργίας, φορέας λειτουργίας που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με αποδεδειγμένη ελάχιστη διετή εμπειρία στη λειτουργία υδατοδρομίων, τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου με καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση των υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των θαλασσοδιαδρόμων με ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθμη επιβίβαση/αποβίβαση και μετακίνηση των επιβατών στους χώρους του υδατοδρομίου».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020: α) στο πρώτο εδάφιο: αα) η περ. α) τροποποιείται, προκειμένου να αντικατασταθεί η φράση «Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας» με τη φράση «Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων» και περαιτέρω επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, αβ) η περ. γ) τροποποιείται ως προς την αρμοδιότητα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και αγ) προστίθεται περ. ε) ως προς την αναφορά του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες αποστολής αντιγράφου του φακέλου, β) προστίθενται νέο τρίτο και τέταρτο εδάφιο, γ) το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Μετά την υποβολή της αίτησης, το Τ.Ε.Μ. εξετάζει, ως προς την πληρότητά τους, τα οριζόμενα στην παρ. 4 δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο για την απόκτηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας και στη συνέχεια το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει αντίγραφο του φακέλου:

α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να εξετάσει, σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας.

β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα και τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια.

γ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), προκειμένου να ελέγξουν τη χωροθέτηση του διαδρόμου προσθαλάσσωσης-αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να ελέγξουν την ορθότητα των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί.

δ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ’ ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια.

ε) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να εξετάσουν το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης.

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τεχνικού φακέλου που θα έχει αποστείλει το Τ.Ε.Μ. σε αυτές. Σε περίπτωση τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, που υποδεικνύονται από τις ως άνω Υπηρεσίες, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρ. Α.2α του άρθρου 9.

Η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών της παρ. 4 του παρόντος. Η εκπρόθεσμη διατύπωση της γνώμης επί των δικαιολογητικών ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών.

Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020: α) στο πρώτο εδάφιο: αα) στο τέλος της περ. ε) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και αβ) αντικαθίσταται η περ. στ), β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο με τρία νέα εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό και μέσα:

α) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τρία (3) έως δέκα (10) μέτρα, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος. Μπορεί να συνοδεύεται από τη συχνότητα λειτουργίας του αεροδρομίου, εφόσον έχει ορισθεί.

β) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στον χώρο του αεροδρομίου, ώστε να είναι εύκολα ορατό. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ». Τόσο το ανεμούριο όσο και ο ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ» απαιτείται να φωτίζονται, ώστε να είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας.

γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σημεία για αγκυροβόλιο ή για πρόσδεση των υδροπλάνων, όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Τα σημεία αυτά πρέπει να προστατεύονται από τους ανέμους ή να είναι αρκετά σταθερά, ώστε να προστατεύουν τα υδροπλάνα από την επίδραση των ισχυρότερων ανέμων που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.

δ) ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχει ένα σωσίβιο μη φουσκωτού τύπου, προσδεμένο σε σχοινί μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμο για άμεση χρήση οποιαδήποτε στιγμή.

ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου πρέπει να υπάρχει σκάφος ταχύπλοο ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή. Επίσης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπερ. στστ΄ της περ. ιδ΄ του άρθρου 13.

στ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατηγορία, κατασβεστικής ικανότητας 55Α 233Β-C (σκόνης) για τα υγρά καύσιμα και 113Β-C (διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή 21Α 113 B-C (σκόνης) για το ηλεκτρολογικό υλικό. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης γόμωσης είκοσι πέντε (25) κιλών που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ.. Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς προσωρινή λειτουργία, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση κοινής απόφασης χορήγησης άδειας προσωρινής λειτουργίας υδατοδρομίου των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, εφαρμόζεται η περ. β΄ της παρ. Γ.3 του άρθρου 9».

4. Η παρ. 9 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως προς τους εξουσιοδοτούμενους Υπουργούς και διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται λοιποί όροι ασφαλείας των υδατοδρομίων ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες αυτών».

Άρθρο 44
Θέματα ως προς τις επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4663/2020
Στο άρθρο 11 του ν. 4663/2020 (Α΄30): α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται η προσωρινή άδεια λειτουργίας στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο για την επιβολή προστίμου και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Επιτροπή Υδατοδρομίων με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υδατοδρόμια και καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την οργάνωση και λειτουργία της, περιλαμβανομένων των διαδικασιών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Η Επιτροπή Υδατοδρομίων προβαίνει σε επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή προσωρινής άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και σε έκτακτες επιθεωρήσεις και ελέγχους των υδατοδρομίων προς διασφάλιση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους.

2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων ορίζονται με την ως άνω απόφαση, ως ακολούθως:

α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α., που ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής,

β) ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Διοικητή της Α.Π.Α.,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) από την κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή που ορίζεται με μέριμνα του Προϊστάμενου αυτής, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περίπτωση υδατοδρομίου στη θάλασσα,

δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση από τις κατά τόπον αρμόδιες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις για τις επιθεωρήσεις σε λίμνες, σε υδατοδρόμια που εκτελούν πτήσεις εκτός Schengen, σε περιοχές σημαντικές για την ασφάλεια της Χώρας ή τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή κριθεί αναγκαίο, ύστερα από πρόταση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,

ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

3. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών της Επιτροπής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για τη συμμετοχή των μελών στην Επιτροπή Υδατοδρομίων δεν προβλέπεται αμοιβή.

4. Από τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγεται η αρμοδιότητα των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών στη διενέργεια αυτοτελών ελέγχων και επιθεωρήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία και ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υποδομές του υδατοδρομίου για τη διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και ακρόαση του φορέα λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται το ύψος του προστίμου, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται από το πενταπλάσιο έως το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Άρθρο 45
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4663/2020
Στο άρθρο 12 του ν. 4663/2020 (Α΄30) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην περ. α) της παρ. 1: αα) στο τέταρτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, αβ) προστίθεται πέμπτο εδάφιο, β) στην περ. α) της παρ. 2: βα) στο πέμπτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, ββ) προστίθεται έκτο εδάφιο και η περ. α) των παρ. 1 και 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.. Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για άδεια που μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού. Για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου εντός η πλησίον αλιευτικού καταφυγίου, εκτός Ζώνης Λιμένα, την απόφαση του δεύτερου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

«2.α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, τη λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Ο νέος Φορέας Λειτουργίας υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.. Προκειμένου για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την απόφαση του τρίτου εδαφίου συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονομικών και Τουρισμού. Για παραχώρηση της λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου εντός ή πλησίον αλιευτικού καταφυγίου, εκτός Ζώνης Λιμένα, την απόφαση του τρίτου εδαφίου συνυπογράφει και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Άρθρο 46
Απαγορεύσεις και περιορισμοί σε εκτάσεις ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε., αλιευτικού καταφυγίου και αλιευτικού λιμένα Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4663/2020
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) τροποποιείται με την προσθήκη αρμόδιων αρχών για την κατά περίπτωση χορήγηση άδειας και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16 Απαγορεύσεις περιορισμοί

Στην περιοχή ελιγμών κάθε υδατοδρομίου απαγορεύεται, χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής σε θαλάσσια περιοχή ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνη ή του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, όπως αυτός νοείται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) ή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) ή του φορέα εκμετάλλευσης σύνθετου τουριστικού καταλύματος της παρ. 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1013) ή του αρμόδιου φορέα σε εκτάσεις ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ Α.Ε. ή του αρμόδιου φορέα εντός ή πλησίον αλιευτικού καταφυγίου ή αλιευτικού λιμένα:

α) η ναυσιπλοΐα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής δραστηριότητας,

β) η αγκυροβόληση πλοίων και κάθε είδους πλωτών μέσων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

γ) η αλιεία και η πόντιση αλιευτικών εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας,

δ) η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα,

ε) οι ιχθυοκαλλιέργειες και η επεξεργασία ιχθύων σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το υδατοδρόμιο, χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης της Α.Π.Α.,

στ) η προσθαλάσσωση και η αποθαλάσσωση χωρίς προηγούμενη έγκριση από την οικεία λιμενική ή άλλη αρμόδια αρχή,

ζ) η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως φωτιστικά ή οπτικά σήματα, παρεμβολές ή παρεμβάσεις στις ραδιοσυχνότητες και επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται μεταξύ του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των αεροσκαφών, η τηλεκατεύθυνση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή άλλων πτητικών μηχανών και αντικειμένων ή μη επανδρωμένων πλωτών σκαφών και αντικειμένων, της αποθαλάσσωσης, προσθαλάσσωσης και εν γένει της κίνησης και κυκλοφορίας των αεροσκαφών, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του υδατοδρομίου».

Άρθρο 47
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού υδατοδρομίου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 του ν. 4663/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και σχετικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς [όπως ICAO, International Air Transport Association (IATA)], είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από διεθνείς οργανισμούς, είτε από την Υ.Π.Α., είτε από πιστοποιημένο από την Α.Π.Α. προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών Μελών της Ε.Ε.. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Α.Π.Α., καθορίζονται θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διαδικασία, τον τύπο πιστοποίησης της υποχρεωτικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε αναγκαία με την παρεχόμενη εκπαίδευση λεπτομέρεια».

Άρθρο 48
Εφοδιασμός υδροπλάνων με κινητά μέσα αποθήκευσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 του ν. 4663/2020
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα εφοδιασμού των υδροπλάνων και με κινητά μέσα αποθήκευσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται είτε από εγκατάσταση παροχής καυσίμων, η οποία δύναται να χωροθετηθεί εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, είτε με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα».

Άρθρο 49
Δυνατότητα χρήσης διαφορετικής εγκατάστασης από κατόχους άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου με τον ν. 4146/2013
Κάτοχος άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, που χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), δύναται να χρησιμοποιήσει διαφορετική υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα για τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σε σχέση με αυτή για την οποία του χορηγήθηκε η άδεια. Η εγκατάσταση του πρώτου εδαφίου πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30). Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας προσκομίζει στο Τμήμα Εναερίων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιπλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4663/2020, όσα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου σχετίζονται με την αλλαγή της κτιριακής εγκατάστασης, συνοδευόμενα από την αντίστοιχη γνώμη αποδοχής ή έγκριση από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 9 του ν. 4663/2020. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4663/2020.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 50
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης
Ο τίτλος και οι παρ. 1 έως 6 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 58 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 30ή.6.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.

2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παρ. 1, ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και

γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:

α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παρ. 1, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 51
Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023

1. Αποκλειστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης: α) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης (BeachHandball), κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως και τις 27 Ιουνίου 2022 και β) των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023, που θα διεξαχθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, μελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τις ως άνω διεθνούς εμβέλειας αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδομές, αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μπορούν να ανατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 με την πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών φορέων.

2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές υποδομές της παρ. 1 πρόκειται να κατασκευαστούν στο γήπεδο της παρ. 1 του άρθρου 52.

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 52
Ειδικοί όροι δόμησης επί τμήματος εντός του τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου».

1. Στο τμήμα Π.01-Π.02-Π.03-…-Π.051-Π.052-Π.01 εμβαδού πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών και εβδομήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (58.653,78 τ.μ.) εντός του τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου», του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί έναντι ανταλλάγματος από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) στο εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.)», όπως αυτό το τμήμα εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος I, επιτρέπεται η εγκατάσταση υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και συνοδών υποστηρικτικών κτιρίων και η έκδοση εντός του τμήματος αυτού των αναγκαίων οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τον σκοπό της παραχώρησης και ειδικότερα για τις εξής εγκαταστάσεις:

α. Υπαίθριες Αθλητικές εγκαταστάσεις αα) Γήπεδα παράκτιων αθλημάτων με άμμο αβ) Γήπεδο αντισφαίρισης (tennis) αγ) Δύο γήπεδα τοιχοσφαίρισης (squash) αδ) Γήπεδο ποδοσφαίρου αε) Γήπεδο αντιπτέρισης (badminton) αστ) Πίστα παρκούρ αζ) Γήπεδο καλαθοσφαίρισης 3X3 β. Οικίσκοι (Μέγιστης δόμησης 1000 τ.μ.) και κερκίδες βα) Xημικές τουαλέτες κλειστού τύπου με απολυμαντικό υγρό ββ) Προκατασκευασμένοι οικίσκοι με φέροντα οργανισμό από κοιλοδοκούς και τοιχώματα από θερμομονωτικά πανέλαπολυουρεθάνης

βγ) Προσωρινές μεταλλικές κερκίδες

γ. Εξοπλισμός γα) Ντουζιέρες παραλίας γβ) Πτυσσόμενες τέντες σκίασης γγ) Πινακίδες σήμανσης

δ. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δα) Ξυλοδιάδρομοι επί άμμου δβ) Δαπεδοστρώσεις της διαμόρφωσης στις μόνιμες αθλητικές εγκαταστάσεις δγ)Σταθεροποιημένο χώμα στους χώρους στάθμευσης δε) Εγκατάσταση φωτισμού δστ) Εγκατάσταση παροχής ρεύματος δζ) Φύτευση δη) Εγκατάσταση συστήματος αποστράγγισης ομβρίων, με τους κάτωθι όρους δόμησης επί του ανωτέρω αναφερόμενου τμήματος:

α) Αρτιότητα οικοπέδου: 58.653,78τ.μ.

β) Συντελεστής δόμησης: 0,10

γ) Μέγιστη κάλυψη:10%

δ) Μέγιστο ύψος: 9,00 μέτρα

ε) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του τμήματος: 2,50 μέτρα

στ) Στην περιοχή Ζώνης Πρασίνου της Περιοχής Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) να μπορούν να χωροθετηθούν θέσεις στάθμευσης σε κατάλληλα επεξεργασμένο χωμάτινο υδροπερατό δάπεδο.

2. Η έκδοση πάσης φύσεως οικοδομικής άδειας επί του τμήματος της παρ. 1 για την εγκατάσταση των κατασκευών των περ. α), β), γ), και δ) της παρ. 1 πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κατηγορίας 3 οικοδομικών αδειών με βεβαίωση όρων δόμησης.

3. Οι αναγκαίες οικοδομικές άδειες για κατασκευές ή εγκαταστάσεις εντός του τμήματος της παρ.1 εκδίδονται κατόπιν αίτησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου (Ε.Α.Κ.Η.)», ως εχόντων νόμιμο δικαίωμα.

Άρθρο 53
Ειδικοί όροι δόμησης για την επισκευή και αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων
Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ευρίσκεται επί της Ακτής Κανάρη εντός της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως των Χανίων, εμβαδού εννέα χιλιάδων ενενήντα τριών και είκοσι οκτώ τετραγωνικών μέτρων (9.093,28 τ.μ.), όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος ΙI, ορίζονται οι κάτωθι νέοι ειδικοί όροι δόμησης:

1. Συντελεστής δόμησης: 0,6

2. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 60,00%

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για αθλητικές εγκαταστάσεις: 12,00 μ.

4. Πλάγιες αποστάσεις: α) για νέα κτίσματα με πρόσωπο επί της Ακτής Κανάρη:6,00 μ.,

β) για νέα κτίσματα με πρόσωπο σε όλες τις άλλες πλευρές: απόσταση Δ (3,00 μ. + 10% του πραγματοποιούμενου ύψους), και

γ) ως έχουν για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4067/2012 (A΄ 79) και τις κατασκευές, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4014/2011 (A΄ 209), 4178/2013 (A΄ 174) και 4495/2017 (A΄ 167).

Άρθρο 54
Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και επανακαθορισμός των εξαιρετέων κατηγοριών σταθμών Τροποποίηση παρ. 7 και 8 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020
Στο άρθρο 11Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), α) στην παρ. 7 παρατείνονται οι προβλεπόμενες προθεσμίες, ρυθμίζεται η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων και προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο στην περ. α), β) στην παρ. 8 τροποποιείται η περ. α) ως προς τη μέγιστη ισχύ παραγωγής, βελτιώνεται νομοτεχνικά η περ. γ), προστίθεται περ. δ) και οι παρ. 7 και 8 διαμορφώνονται ως εξής:

«7.α) Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Βεβαιώσεων Παραγωγού, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τη 15η.4.2022, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης Άδειας Παραγωγής, Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι τη 15η.4.2022 πλήρες αίτημα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, οφείλουν να προσκομίσουν την Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι τη 15η.4.2022, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ οι Άδειες Παραγωγής, οι Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά στην ιστοσελίδα του ανακοινώσεις, με τις οποίες ενημερώνει τους αιτούντες για τη διαπίστωση της πληρότητας ή μη των οικείων αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για την εφαρμογή του παρόντος. Σε περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης οριστικής προφοράς σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι την ως άνω προθεσμία παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι Άδειες Παραγωγής, οι

Βεβαιώσεις Παραγωγού ή οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό και αφορά στις ως άνω άδειες, ενώ οι εκκρεμείς αιτήσεις απορρίπτονται.

β) Ειδικά οι κάτοχοι Βεβαιώσεων Παραγωγού, οι οποίοι έχουν καταβάλει το Τέλος του άρθρου 17 για την έκδοση της Βεβαίωσης Παραγωγού, δύνανται μέχρι την 15η.3.2022 να δηλώσουν, με ανέκκλητη δήλωσή τους προς τον Φορέα Αδειοδότησης κατά τη Φάση Α΄, ότι δεν επιθυμούν τη διατήρηση της Βεβαίωσης Παραγωγού και αιτούνται την επιστροφή του Τέλους του άρθρου 17 το οποίο έχουν καταβάλει. Με την υποβολή της ανέκκλητης δήλωσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, το Τέλος επιστρέφεται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου της βεβαίωσης, που δηλώνεται στην ως άνω ανέκκλητη δήλωση, μέχρι την 15η.4.2022.

8. Από την υποχρέωση προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες σταθμών:

α) οι σταθμοί με μέγιστη ισχύ παραγωγής μικρότερη ή ίση του μισού (0,5) μεγαβάτ (MW),

β) οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι στις στρατηγικές επενδύσεις του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και του ν. 4608/ 2019 (Α΄ 66) πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει αίτηση στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για τον χαρακτηρισμό τους ως στρατηγικών επενδύσεων πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος,

γ) οι σταθμοί Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ιδρυμάτων, καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων,

δ) τα θαλάσσια αιολικά πάρκα».

Άρθρο 55
Θέσπιση ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 12Α του ν. 4414/2016

1. Η παρ. 5 του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που προκηρύσσονται μετά την 1η.1.2021, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται μετά την 1η.1.2021, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), με τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής διαδικασίας και με την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται.

β) Ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) συνάπτει τη σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

γ) Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών της περ. α), καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκομισθεί στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 και επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ο επόμενος, στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας, σταθμός. Η Τιμή Αναφοράς του σταθμού αυτού ορίζεται ίση με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής προσφοράς που υπέβαλε ο κάτοχος του σταθμού στη διαγωνιστική διαδικασία και της μεσοσταθμικής τιμής των προσφορών των έργων που επελέγησαν αρχικώς στη διαγωνιστική διαδικασία. Ο κάτοχος του σταθμού υποχρεούται να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή και εν συνεχεία να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εντός δύο (2) μηνών από την ενημέρωση που λαμβάνει από τη Ρ.Α.Ε., σχετικά με την επιλογή του για ένταξη στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, επιλέγεται για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης ο αμέσως επόμενος στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης της εκάστοτε ανταγωνιστικής διαδικασίας σταθμός. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται μέχρι να καλυφθεί η τελικά δημοπρατούμενη ισχύς. Επιτρέπεται υπερκάλυψη της δημοπρατούμενης ισχύος από τον τελευταίο σταθμό που επιλέγεται κατά την ανωτέρω διαδικασία.

δ) Σε περίπτωση που ο κάτοχος σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. λύσει τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, την οποία σύναψε σύμφωνα με τις περ. α) και β) πριν τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας, επιβάλλεται μηνιαίως και για χρονική περίοδο τεσσάρων (4) ετών, πρόστιμο από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), ίσο με τη διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της αντίστοιχης τεχνολογίας του σταθμού Α.Π.Ε., από την Τιμή Αναφοράς του σταθμού αυτού, εάν η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός, επί τη μηνιαία παραγωγή του σταθμού Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω προστίμου από μεριάς κατόχου του σταθμού εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την εκάστοτε μηνιαία επιβολή του προστίμου, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), που εκπροσωπεί τον σταθμό, μετά την ενημέρωσή τους από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., διαγράφουν αμελλητί τον σταθμό αυτό από τα σχετικά μητρώα και κοινοποιούν αντίγραφο της πράξεως διαγραφής στη Ρ.Α.Ε.. Επιπλέον, ο κάτοχος του σταθμού αυτού απαγορεύεται να συμμετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας είτε άμεσα, είτε μέσω Φο.Σ.Ε. είτε στο πλαίσιο διμερών συμβάσεων».

2. Η παρ. 1 ισχύει από 28.2.2022.

Άρθρο 56
Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, παρατείνεται έως την 31η.3.2022 η εφαρμογή των τιμών αναφοράς εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν καθοριστεί με τον Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149). Ειδικά για αιολικούς σταθμούς της περ. δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), παρατείνεται κατά δέκα (10) μήνες η εφαρμογή των τιμών αναφοράς, οι οποίες ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν καθοριστεί με τον Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016.

2. Παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς, οι οποίες ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ώστε οι τιμές αναφοράς των κατηγοριών αυτών να ισχύουν από την 1η.9.2022.

3. Παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες η ισχύς των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών, για τους οποίους δεν έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης και η ισχύς τους έληξε την 1η.1.2022 ή λήγει έως και την 31η.3.2022.

4. Παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

5. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016.

6. Παρατείνεται κατά δεκατέσσερις (14) μήνες η διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών βιομάζας, βιοαερίου, βιορευστών, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), για τους οποίους έχουν συναφθεί συμβάσεις σύνδεσης και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης έχουν λήξει από την 1.2.2022 και λήγουν μέχρι την 31η.12.2022, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρόσθετη εγγυητική επιστολή προς τον αρμόδιο διαχειριστή, σύμφωνα με το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής που έχει καθοριστεί βάσει της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1. της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ ανά μεγαβάτ (100.000€/MW).

7. Παρατείνονται κατά είκοσι δύο (22) μήνες: α) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/ 882/2.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1021), ώστε να ισχύουν από την 1η.1.2024,

β) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/ 1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός των τιμών αναφοράς των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ, ώστε να ισχύουν από την 1η.1.2025.

8. Η προθεσμία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/ 2016, περί σύναψης συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σταθμών Ενεργειακών Κοινοτήτων, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 57
Επανακαθορισμός κατηγοριών και αναπροσαρμογή Τιμών Αναφοράς Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης

1. Οι κατηγορίες σταθμών 1α και 1β του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), τροποποιούνται ως προς το αναφερόμενο πλαίσιο ισχύος παραγωγής, στους σταθμούς της κατηγόριας 1α τίθεται ειδικότερη προϋπόθεση και οι κατηγορίες 1α και 1β διαμορφώνονται ως εξής:

α) «1α Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των έξι μεγαβάτ (6 MW), οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών», και

β) «1β Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 kW) και μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6 MW)».

2. Με την επιφύλαξη των αιολικών σταθμών της περ. δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), για το χρονικό διάστημα από την 1η.4.2022 μέχρι την έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/882/ 20.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1021), οι Τιμές Αναφοράς για τις κατηγορίες 1α, 1β, 1γ και 2 του Πίνακα 1 της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), καθορίζονται ως εξής:

α/α
Κατηγορία σταθμών
Τ.Α.(€/MWh)

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των έξι μεγαβάτ (6 MW), οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.
70

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των εξήντα κιλοβάτ (60 kW) και μικρότερης ή ίσης των έξι μεγαβάτ (6 MW).
89

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης της Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 904/2.011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις                 αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 155/2012 (Β’ 908) και 452/2015 (Β’ 2859) και ισχύει, και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α’ 207), καθώς και οι κάτοχοι αδειών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των νέων χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.
65

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή      ίσης των 60 kW
157
2
Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6MW, που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018
90

Άρθρο 58
Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), για τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, παρατείνεται, από τη λήξη της, για σαράντα πέντε (45) ημέρες. Η ως άνω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 59
Διορισμός πολιτών κρατών μελών στη Δημόσια Διοίκηση Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2431/1996

1. Στο άρθρο 1 του ν. 2431/1996 (Α΄175) περί διορισμού ή πρόσληψης πολιτών από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1, δύνανται να επιλέγονται και να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στις προβλεπόμενες στον οικείο φορέα θέσεις ευθύνης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους Έλληνες πολίτες. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται οι θέσεις ευθύνης των υπηρεσιών της παρ. 1, οι οποίες επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες, λόγω του ότι οι αρμοδιότητές τους συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων».

2. Κάθε πρόβλεψη αντίθετη προς την παρ. 1 που περιέχεται στα προεδρικά διατάγματα που έχουν ήδη εκδοθεί βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2431/1996 καταργείται.

Άρθρο 60
Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4440/2016

1. Στο άρθρο 6 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) περί της διαδικασίας διενέργειας προγράμματος κινητικότητας προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης κατά την έννοια των παρ. 7 και 12 θεωρούνται και οι πράξεις, οι οποίες έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) μέχρι την προβλεπόμενη στις παραπάνω παραγράφους καταληκτική προθεσμία».

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας έτους 2021.

Άρθρο 61
Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Η εξουσία τελικής υπογραφής, αφενός στις διοικητικές πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και σε οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές πράξεις ομοίου περιεχομένου, οι οποίες εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υποβάλλονται σ’ αυτό προς έγκριση ή θεώρηση ή υπογραφή και αφορούν στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και εν γένει στο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει εκπαιδευτικό ή διοικητικό έργο στην αλλοδαπή, στους θρησκευτικούς λειτουργούς, στο εκκλησιαστικό προσωπικό και στο προσωπικό θρησκευτικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, στους εκκλησιαστικούς υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις εκ μετατροπής θέσεων διακόνων, στους Μουφτήδες, τους τοποτηρητές Μουφτειών Θράκης και το προσωπικό ανεξάρτητης σχέσεως εργασίας, καθώς και στους Ιεροδιδασκάλους Μουσουλμανικής Θρησκείας, είτε υπάγονται άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε υπάγονται σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, ιδρύματα, φορείς και εν γένει νομικές οντότητες και αφετέρου στις εκθέσεις απόψεων της Διοίκησης και τα λοιπά έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα ή μέσα που προσβάλλουν πράξεις ή παραλείψεις του Υπουργείου, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Όσον αφορά στις διοικητικές πράξεις και αποφάσεις, πλέον εκείνων της παρ. 1, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, η εξουσία τελικής υπογραφής τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εισηγούνται ή προτείνουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πέραν των προβλεπομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 δύναται να εκχωρούνται επιπλέον αρμοδιότητες και δικαίωμα τελικής υπογραφής, κατά το μέρος που καλούνται να ασκήσουν αρμοδιότητες επί θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικού προσωπικού ή εν γένει των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019:

α) στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που δεν υπάγονται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα,

β) στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

γ) στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου για κάθε μία των προαναφερομένων τριών περιπτώσεων Γενικού Γραμματέα, καθώς και

δ) στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Καθήκοντα δευτερεύοντα διατάκτη για τις δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης δύναται να ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

4. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης υπάγονται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως προς την οικονομική δραστηριότητα και λειτουργία τους, και τους ανατίθενται οι αρμοδιότητες ελέγχου, εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και η τήρηση του φυσικού αρχείου αυτών. Αρμοδιότητες εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για τις δαπάνες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ανατίθενται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης σε Τμήμα Β΄ Οικονομικού Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται στην αρμοδιότητά του. Αρμοδιότητες εκκαθάρισης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για τις δαπάνες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατίθενται στα Τμήματα Β΄ Οικονομικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εξόφληση των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων διενεργείται από το Β΄ Αυτοτελές Τμήμα Πληρωμής Δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. H ισχύς της παρούσας άρχεται από την υπαγωγή των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αποτελούν ειδικούς φορείς στον προϋπολογισμό του, στις διατάξεις που αφορούν στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών Δαπανών.

5. Εφόσον, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκκρεμεί διορισμός επιλεγέντα υποψηφίου για θέση υπηρεσιακού γραμματέα, έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) από την ημερομηνία επιλογής, χωρίς την ανάληψη υπηρεσίας και επέρχεται μεταβολή των αρμοδιοτήτων του, η θέση επαναπροκηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 62
Παράταση συμβάσεων σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Δημόσιες συμβάσεις σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έληξαν κατά το διάστημα από την 1η.1.2022 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος ή πρόκειται να λήξουν έως την 31η.3.2022, δύναται να παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 31η.12.2022, με απόφαση του αρμόδιου για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οργάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 63
Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηματογράφησης

1. Οι υπηρεσίες λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης και τήρησης ενήμερης της κτηματολογικής βάσης, που προβλέπονται στις συμβάσεις κτηματογράφησης, ως υποχρεωτικά παρασχετέες, οι οποίες, για το διάστημα από την 1η.4.2020 έως την 31η.7.2022 είτε έχουν ήδη παρασχεθεί χωρίς να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης ή πρόκειται να παρασχεθούν μέχρι την 31η.7.202, χωρίς να έχει συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση, αποζημιώνονται από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

2. H αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται, μετά από σύνταξη, από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ειδικών συγκριτικών πινάκων, χωρίς προηγούμενη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ανά διαστήματα λειτουργίας, εφαρμοζόμενης της τιμής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 28766/29.6.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1588), και κατόπιν συνυπολογισμού της έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. Στην περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός (1) γραφείων κτηματογράφησης στην περιοχή μελέτης και της λόγω υποχρέωσης που απορρέει από τα συμβατικά τεύχη για τη λειτουργία τους, υπολογίζεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά μήνα για κάθε γραφείο κτηματογράφησης, επιπλέον του ενός (1), για κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων και της μισθοδοσίας του γραφείου. Το σύνολο της αποζημίωσης που θα λάβει ο ανάδοχος, προστίθεται στη συμβατική αμοιβή του και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής αξίας της σύμβασης.

3. Το παρόν εφαρμόζεται για τις μη οριστικώς παραληφθείσες συμβάσεις κτηματογράφησης.

Άρθρο 64
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998
Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη δυνατότητας υποβολής των εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο του, καταβάλλοντος τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2. Η αίτηση που απευθύνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, καθώς και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Με όμοιο τρόπο είναι δυνατόν να καταβάλλονται τα τέλη και δικαιώματα της παραγράφου 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά».

Άρθρο 65
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών Προσθήκη άρθρου 20β στον ν. 2664/1998
Μετά το άρθρο 20α του ν. 2664/1998 (A΄ 275) προστίθεται άρθρο 20β ως εξής:

«Άρθρο 20β Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου για την εξωδικαστική διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών, επιτρέπεται να υποβάλλονται και να διακινούνται με ηλεκτρονικά μέσα στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καθορίζονται ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά κατά την ψηφιακή υποβολή των αιτήσεων στα τηρούμενα βιβλία και κάθε θέμα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία από την οποία η υποβολή των αιτήσεων του πρώτου εδαφίου στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά».

Άρθρο 66
Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 2664/1998
Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) τροποποιείται α) με την αντικατάσταση της λέξης «ιδίως» από τη λέξη «περιοριστικώς», β) με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην περ. γ΄ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο διενεργούμενος στο Κτηματολογικό Γραφείο έλεγχος κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών είναι έλεγχος νομιμότητας.

Κατ’ αυτόν ελέγχεται περιοριστικώς:

α) αν το Κτηματολογικό Γραφείο είναι αρμόδιο κατά τόπο,

β) αν το δικαίωμα στο οποίο αφορά η αίτηση και η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα Κτηματολογικά φύλλα περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων των οποίων ο νόμος επιτάσσει την καταχώριση,

γ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της. Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη νομιμότητα της πράξεως, της οποίας ζητείται η καταχώριση, χωρίς να δύναται να επεκταθεί σε άλλες πράξεις, σε προγενέστερο τίτλο κτήσης, σε εξέταση και συσχετισμό μεταγεγραμμένων τίτλων ή στον έλεγχο της ορθότητας της πρώτης έγγραφης και περιορίζεται στο αν από το περιεχόμενο της πράξης προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί εκείνες οι διατυπώσεις, που αν δεν τηρηθούν, ο νόμος ρητώς απαγορεύει την καταχώριση,

δ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συνυποβάλλονται με την αίτηση, με πληρότητα και ακρίβεια, τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 δικαιολογητικά,

ε) αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου δικαίωμα επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή δεσμευτεί, αναγράφεται στο Κτηματολογικό βιβλίο ως δικαιούχος,

στ) αν ο εμφανιζόμενος κατά την υποβολή της αιτήσεως ως πληρεξούσιος, νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, νομιμοποιείται να προβεί στη ζητούμενη καταχώριση».

Άρθρο 67
Δαπάνες υπηρεσιών ανοιχτής ασυρματικής πρόσβασης στο διαδίκτυο από δήμους
Για την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής ασυρματικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι δήμοι δύνανται να χρηματοδοτούν το κόστος υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δημόσιων δικτύων, καθώς και το κόστος για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου τερματικού εξοπλισμού για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εντός των διοικητικών τους ορίων.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.