NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4874 ΦΕΚ 249/20.12.2021

Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Κυρώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022. Τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημ.: για τον πίνακα ανατρέξτε στο ΦΕΚ

1. ΕΣΟΔΑ Ευρώ 796.625.498.000
11. Φόροι 45.654.498.000
12. Κοινωνικές εισφορές 55.000.000
13. Μεταβιβάσεις 7.376.000.000
14. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.092.000.000
15. Λοιπά τρέχοντα έσοδα 1.911.000.000
31. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 13.000.000
43. Χρεωστικοί τίτλοι 31.000.000
45. Συµµετοχικοί τίτλοι και µερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 687.000.000
52. Υποχρεώσεις από νόµισµα και καταθέσεις 6.000.000
53. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 36.954.000.000
54. Δάνεια 701.846.000.000
2. ΕΞΟΔΑ
21. Παροχές σε εργαζοµένους 13.610.168.000
22. Κοινωνικές παροχές 220.643.000
23. Μεταβιβάσεις 30.583.382.000
24. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.355.222.000
25. Επιδοτήσεις 80.060.000
26. Τόκοι 4.600.450.000
27. Λοιπές δαπάνες 101.387.000
29. Πιστώσεις υπό κατανοµή 13.921.510.000
31. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.455.707.000
33. Τιµαλφή 56.000
44. Δάνεια 3.509.500.000
45. Συµµετοχικοί τiτλοι και µερίδια επενδυτικών κεφαλαίων 1.062.480.000
53. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις) 29.153.000.000
54. Δάνεια 706.687.130.000
57. Χρηµατοοικονοµικά παράγωγα 1.400.000.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ) -10.115.197.000
Κάλυψη µε χρήση ταµειακών  διαθεσίμων 10.115.197.000

Άρθρο 2
Τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οικονομικού έτους 2022, ορίζονται σε ευρώ ως ακολούθως:

Σημ.: για τον πίνακα ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ