ΝΟΜΟΣ 4870/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4870 ΦΕΚ Α 243/4.12.2021

Κύρωση του Παραρτήματος XV της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο πρώτο Κύρωση Παραρτήματος Παράρτημα XV της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Παραρτήματος
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Παράρτημα XV της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το οποίο εγκρίθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας κατά την ενδέκατη σύνοδό της, που έλαβε χώρα στη Γενεύη, από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 1977. Το κείμενο του Παραρτήματος XV, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Παραρτήματος που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 43 του άρθρου XI της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών (ν. 471/1976, Α΄ 303).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ