ΝΟΜΟΣ 4867/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4867 ΦΕΚ Α 240/4.12.2021

Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας Περιεχομένων Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο Άρθρο 1 Αντικείμενο Συμφωνίας Άρθρο 2 Προσαρμογές στο βασικό κείμενο και στα πρωτόκολλα της συμφωνίας ΕΟΧ Άρθρο 3 Ενσωμάτωση πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συμφωνία ΕΟΧ Άρθρο 4 Ενσωμάτωση διατάξεων της πράξης προσχώρησης της 9ης Δεκεμβρίου 2011 Άρθρο 5 Επίλυση θεμάτων Άρθρο 6 Κύρωση και έγκριση Έναρξη ισχύος Άρθρο 7 Γλώσσες συμφωνίας Παράρτημα Α: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας Παράρτημα Β: Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 της συμφωνίας Τελική Πράξη Κοινές δηλώσεις των παρόντων συμβαλλόμενων μερών και του νέου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας

Άλλες δηλώσεις από ένα ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέσπιση Νορβηγικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού για την περίοδο 2009-2014 λόγω της συμμετοχής της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρακτικό διόρθωσης της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και σε τρεις συναφείς συμφωνίες

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της Τελικής Πράξεως, των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων (Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2014) και του Πρακτικού Διόρθωσης του ελληνικού πρωτοτύπου κειμένου της Συμφωνίας (Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2018), το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ