ΝΟΜΟΣ 4860/2021

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4860 ΦΕΚ Α 229/27.11.2021

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης («ΜΚ») μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία Αξιωματικού Συνδέσμου του Frontex στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Πίνακας Περιεχομένων Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Άρθρο 1 Ορισμός αξιωματικού συνδέσμου και σημείο επαφής

Άρθρο 2 Καθήκοντα του αξιωματικού συνδέσμου

Άρθρο 3 Τοποθέτηση

Άρθρο 4 Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

Άρθρο 5 Πρόσβαση σε συναφείς επιχειρησιακές εγκαταστάσεις

Άρθρο 6 Πρόσβαση στην ανώτερη διοίκηση

Άρθρο 7 Πρόσβαση σε πληροφορίες

Άρθρο 8 Ασφάλεια κατά την ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 9 Δίαυλος επικοινωνίας

Άρθρο 10 Συμμετοχή και/ή συνεισφορά στη διοργάνωση συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εργαστηρίων, σεμναρίων και άλλων δράσεων

Άρθρο 11 Κατανομή δαπανών

Άρθρο 12 Προνόμια και ασυλίες

Άρθρο 13 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 14 Τροποποιήσεις

Άρθρο 15 Θέση σε Ισχύ

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία Αξιωματικού Συνδέσμου του Frontex στην Ελληνική Δημοκρατία, το οποίο υπεγράφη εκ μέρους του Frontex στη Βαρσοβία στις 15 Οκτωβρίου 2018, και εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 2018. Το κείμενο του Μνημονίου, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ