ΝΟΜΟΣ 4848/2021

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4848 ΦΕΚ Α 199/26.10.2021

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων  σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών

Άρθρο 1 Στόχοι του Μνημονίου

Άρθρο 2 Τομείς συνεργασίας

Άρθρο 3 Μορφές συνεργασίας

Άρθρο 4 Εφαρμογή του Μνημονίου

Άρθρο 5 Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 6 Συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες

Άρθρο 7 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 8 Τροποποίηση του Μνημονίου

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη του Μνημονίου

Άρθρο 10 Χρόνος και τόπος υπογραφής

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα και στο Άμπου Ντάμπι, στις 23 Ιουλίου 2020. Το κείμενο του Μνημονίου, σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτής.