ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4834 ΦΕΚ Α 175/28.9.2021

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας (ενεργούντος διά λογαριασμό της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας), καθώς επίσης και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ αναφορικά με τη λειτουργική σχέση όσον αφορά το Κέντρο Αριστείας για Ολοκληρωμένη Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλική Άμυνα (IAMD COE Functional Relationship MoU).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ενεργούντος δια λογαριασμό της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας), ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (IAMD COE FUNCTIONAL RELATIONSHIP MοU)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ 2 ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΡΟΣ 3 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ IAMD COE

ΜΕΡΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΡΟΣ 5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ IAMD COE

ΜΕΡΟΣ 6 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HQ SACT

ΜΕΡΟΣ 7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ 8 ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

ΜΕΡΟΣ 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΟΣ 11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ 12 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 13 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ 14 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ MOU ΤΟΥ IAMD COE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας (ενεργούντος δια λογαριασμό της Κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας), καθώς επίσης και του Στρατηγείου του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ αναφορικά με τη λειτουργική σχέση όσον αφορά το Κέντρο Αριστείας για Ολοκληρωμένη Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλική Άμυνα (IAMD COE Functional Relationship MoU), που υπογράφηκε στο Nόρφολκ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 8 Απριλίου 2020, το κείμενο του οποίου στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14.1 αυτού.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Εξωτερικών Εθνικής Άμυνας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ