NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4821 ΦΕΚ Α 134/31.7.2021

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφι ακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Άρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 2308/1995

Άρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 2308/1995

Άρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 2308/1995

Άρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής Διαδικασία διαμεσολάβησης Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

Άρθρο 9 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

Άρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

Άρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών

Άρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 15 Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

Άρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018

Άρθρο 17 Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης

Άρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018

Άρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

Άρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 29 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

Άρθρο 30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011

ΜΕΡΟΣ Β’ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

Άρθρο 32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

Άρθρο 33 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 34 Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Άρθρο 35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020

Άρθρο 36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

Άρθρο 37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»

Άρθρο 38 Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017

Άρθρο 39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

Άρθρο 40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Άρθρο 41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων Τροποποίηση της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020

Άρθρο 42 Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ) Τροποποίηση της περ. κ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012

Άρθρο 43 Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019

Άρθρο 45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 47 Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020

Άρθρο 48 Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

Άρθρο 49 Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

Άρθρο 50 Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020

Άρθρο 51 Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου

Άρθρο 52 Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΑΤΕ Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

Άρθρο 54 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

Άρθρο 55 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 57 Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων Δ.Ι.Ε.Κ. Σ.Δ.Ε. Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ και κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

Άρθρο 58 Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 59 Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Άρθρο 60 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 62 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 63 Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 64 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών Παράταση προθεσμιών Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019

Άρθρο 65 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 67 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Άρθρο 68 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Άρθρο 69 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021

Άρθρο 70 Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

Άρθρο 71 Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2232/1994

Άρθρο 72 Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 73 Εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων ποσών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992

Άρθρο 74 Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 75 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Άρθρο 76 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Άρθρο 77 Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Άρθρο 78 Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Συμπλήρωση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 79 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 80 Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 81 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 82 Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 83 Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Άρθρο 84 Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 85 Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών

Άρθρο 86 Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Άρθρο 87 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Άρθρο 88 Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

Άρθρο 89 Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021

Άρθρο 90 Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 91 Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Άρθρο 92 Γενόσημα προϊόντα Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019

Άρθρο 93 Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 94 Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955

Άρθρο 95 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.

Άρθρο 96 Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161)

Άρθρο 97 Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98 Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες Τροποποίηση των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και προσθήκη παρ. 3ζ και 3η στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016

Άρθρο 99 Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 100 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό όρο υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης

Άρθρο 101 Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014

Άρθρο 102 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Άρθρο 103 Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016

Άρθρο 104 Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήματος Προσθήκη της περ. λα’ στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011

Άρθρο 105 Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας Προσθήκη του άρθρου 58Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 106 Α’ φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου Κρήτης Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 107 Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β’ φάση διασύνδεσης Προσθήκη άρθρου 108Γ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 108 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ζητήματα προσωπικού

Άρθρο 109 Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 110 Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το βάρος απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

Άρθρο 112 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020

Άρθρο 113 Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 114 Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού οφειλής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017

Άρθρο 115 Εκπαιδευτικό προσωπικό των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 116 Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαιδευτικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 117 Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου

Άρθρο 118 Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 119 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και της μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και, μέσω των ανωτέρω, η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον θεσμό του Κτηματολογίου.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση ρυθμίσεων για τον μετασχηματισμό της διαδικασίας κτηματογράφησης και του μηχανισμού διόρθωσης των ανακριβών πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Άρθρο 3
Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 2308/1995
Το άρθρο 11 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11 Περάτωση της κτηματογράφησης

1. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8, 8α και 8β, το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Η κτηματογράφηση περαιώνεται και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 7Α. Σε αυτή την περίπτωση η εξέταση των σχετικών υποθέσεων κτηματογράφησης που εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης διεξάγεται κατά το στάδιο λειτουργίας του Κτηματολογίου. Το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης αναμορφώνει τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και κάθε άλλο στοιχείο που έχει συλλεγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, εγγραπτέο δικαίωμα, για το οποίο υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση της παρ. 8 του άρθρου 2 μετά την ανάρτηση, δεν καταχωρίζεται στον κτηματολογικό πίνακα, εφόσον η καταχώρισή του θα συνεπαγόταν την αντικατάσταση (τον εκτοπισμό) δικαιώματος που είχε περιληφθεί στον κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις της ειδικής και καθολικής διαδοχής στο δικαίωμα που είχε περιληφθεί στους κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης, ούτε στις περιπτώσεις που προσκομίζεται δικαστική απόφαση, με την οποία επιλύεται διαφορά μεταξύ των δηλούντων. Σε κάθε περίπτωση, στη στήλη των παρατηρήσεων του κτηματολογικού πίνακα καταχωρίζεται σύντομη αιτιολόγηση για τις μεταβολές που επέρχονται σε σχέση με τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της ανάρτησης. Αμέσως μετά το πέρας της αναμόρφωσης, εκδίδεται από τον Φορέα διαπιστωτική πράξη περαίωσης της όλης διαδικασίας κτηματογράφησης.

4. Οι αναμορφωμένοι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ανάρτηση. Με ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί η αποστολή αποσπασμάτων από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα στους αναγραφόμενους ως δικαιούχους.

5. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για κτηματολογικές ενότητες, όταν για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτές δεν έχει υποβληθεί ένσταση κατά το άρθρο 7 ή αυτές δεν επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την υποβολή ένστασης. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του άρθρου 4, όπως αυτό αναμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των άρθρων 6, 8, 8α και 8β, μεταφέρεται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία κατά το άρθρο 12.»

Άρθρο 4
Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 2308/1995
Το άρθρο 12 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12 Πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

1. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 (Α’ 275) προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή.

2. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο που προβλέπεται στον ν. 2664/1998 προβαίνει στις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στην πράξη αυτή. Για όσα ακίνητα έχουν υποβληθεί αιτήσεις διόρθωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α, η συζήτηση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης του άρθρου 7Α, η σχετική εκκρεμότητα σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτηση απορριφθεί, η απόφαση της Επιτροπής σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο. Εάν η υποβληθείσα αίτηση γίνει δεκτή, η απόφαση σημειώνεται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο και ο προϊστάμενος του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου προβαίνει σε διόρθωση της πρώτης εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, χωρίς δικαίωμα απόκλισης από αυτή. Για την κατά τα παραπάνω διορθωμένη πρώτη εγγραφή εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις που αφορούν σε κάθε πρώτη κτηματολογική εγγραφή.

3. Η ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία σημειώνεται στα βιβλία αυτά.»

Άρθρο 5
Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) τροποποιείται με την αναφορά του άρθρου 6Α και της παρ. 9 του άρθρου 2 για την υποβολή αιτήματος διόρθωσης ή ένστασης, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τα παρεχόμενα από τον Φορέα στοιχεία, στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο η εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α.» αντικαθίσταται από τον Φορέα και η παρ. 2 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6, 6Α, 7 και την παρ. 9 του παρόντος για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.

Ο Φορέας παρέχει υποχρεωτικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τον υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 (Α’ 169), διανομών και αναδασμών, τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια καθώς και τα όρια των γραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού όπου έχουν καθοριστεί διοικητικά, όπως επίσης και την οριογραμμή Χερσαίας Ζώνης Λιμένα όπου έχει καθοριστεί διοικητικά, τα οποία λαμβάνει υπόψη του και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τις οικείες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση ούτε ένσταση ή αίτηση διόρθωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α’ της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

Ο Φορέας αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρισθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως ισχύει, τα γεωχωρικά δεδομένα με πλήρη αναφορά στα ΚΑΕΚ των κτηματολογικών διαγραμμάτων των πρώτων εγγραφών για το σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής, χορηγούνται υποχρεωτικά στις δημόσιες αρχές που τα αιτούνται εφόσον θεμελιώνονται στην αίτηση λόγοι διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.»

2. Στην περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο, στο τέλος της περ. β’ προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 8 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.12.2022, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η.12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.»

3. Το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ’ της περ. α’ και οι περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 τροποποιούνται ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις και τα αρμόδια όργανα και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. α) «Για την επεξεργασία των δηλώσεων του παρόντος άρθρου και την καταχώριση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης, καθώς επίσης και για τα δικαιώματα που έχουν περιληφθεί στα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλεται υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο καθορίζεται ως εξής:

αα’. Για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται, καταβάλλεται από τον δηλούντα έναντι του συνολικά οφειλόμενου ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης και επί ποινή απαραδέκτου της δηλώσεώς του πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Το τέλος αυτό ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωμα, με εξαίρεση τα δικαιώματα σε χώρους στάθμευσης ή αποθήκες που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, για τα οποία το τέλος ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ. Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνον εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλειών.

ββ’. Μετά την έκδοση των αποφάσεων επί των αιτήσεων διορθώσεως και των ενστάσεων κατά τα άρθρα 6, 6Α, 7 και την παρ. 9 του παρόντος και στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων κατά το άρθρο 11, οι καταχωρισθησόμενοι στους αναμορφωμένους πίνακες ως κύριοι ή επικαρπωτές καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης, το οποίο είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (1‰) επί της πέραν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ αξίας του δικαιώματός τους, η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης του ακινήτου και, όπου τέτοια δεν ισχύει, με βάση την αντίστοιχη κατά τη φορολογική νομοθεσία αξία αυτού, συνυπολογιζομένων, στην περίπτωση των κτισμάτων και των οριζοντίων ή κάθετων ιδιοκτησιών, της παλαιότητας και του ορόφου. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του κατά το προηγούμενο εδάφιο καθοριζόμενου αναλογικού τέλους κτηματογράφησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησόμενου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαιώματος.

Σε περίπτωση καθολικής διαδοχής του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές φυσικού προσώπου ή μετασχηματισμού του καταχωρισθέντος ως δικαιούχου στις πρώτες εγγραφές νομικού προσώπου η υποχρέωση καταβολής βαρύνει εκείνους που ως καθολικοί διάδοχοι ή συνεπεία του μετασχηματισμού αποκτούν το εγγεγραμμένο στο κτηματολόγιο δικαίωμα και η εκπλήρωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώρισή τους στο κτηματολόγιο ως δικαιούχων. Σε περίπτωση πλειστηριασμού το αναλογούν στο πλειστηριασθέν δικαίωμα αναλογικό τέλος κτηματογράφησης καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και αφαιρείται από το οφειλόμενο εκ μέρους του πλειστηρίασμα. Στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περ. β’ της παρούσας ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αναλογικού τέλους κτηματογράφησης στην περίπτωση που εκείνος που το κατέβαλε εκτοπισθεί στη συνέχεια από το κτηματολογικό βιβλίο συνεπεία διορθώσεως της εγγραφής με δικαστική απόφαση ή με απόφαση του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου, καθώς επίσης ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής του αντίστοιχου ποσού από τον υπέρ ου η πρώτη εγγραφή ή η διόρθωση.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι η καταβολή του αναλογικού τέλους αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησόμενου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαιώματος.

β) Ο τρόπος είσπραξης του προβλεπόμενου στις υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ ανταποδοτικού τέλους κτηματογράφησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην υπουργική αυτή απόφαση ορίζεται προθεσμία, όχι μικρότερη των δύο (2) μηνών, για την καταβολή του αναλογικού τέλους της υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρούσας, η οποία έρχεται από την ημερομηνία ειδοποίησης του οφειλέτη εκ μέρους του Φορέα, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το τέλος αυτό προσαυξάνεται σε ποσοστό 20% για τις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει το τέλος πλέον των ανωτέρω προσαυξήσεων, το οφειλόμενο ποσό διπλασιάζεται, μη ισχύοντος εν προκειμένω του προβλεπόμενου για το αναλογικό τέλος ανώτατου ύψους των εννιακοσίων (900) ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο της προθεσμίας καταβολής το οφειλόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον Φορέα και εισπράττεται αναγκαστικώς κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., ανεξαρτήτως αν είναι μικρότερο από το τυχόν εκάστοτε προβλεπόμενο για την εφαρμογή του Κ.Ε.Δ.Ε. κατώτατο ποσό.

γ) Με την υποβολή στο στάδιο της κτηματογράφησης αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού και κάθε άλλου προβλεπόμενου στον νόμο αυτόν εγγράφου ή αίτησης διόρθωσης κατά τα άρθρα 6, 6Α ή ενστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7 και την παρ. 9 του παρόντος, καταβάλλεται πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ του Φορέα. Για την υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος.

Ο τρόπος είσπραξης των παραπάνω τελών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται στην υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της περ. β’ της παρούσας.

δ) Τα έσοδα από την είσπραξη των τελών της παρούσας, τα οποία δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή Φ.Π.Α., εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Φορέα και διατίθενται για τους σκοπούς του.

ε) Εξαιρείται από την εφαρμογή της παρούσας το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης οι δηλώσεις ιδιοκτησίας και οι καταχωρίσεις στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες της κτηματογράφησης του δικαιώματος κυριότητας Ν.Π.Δ.Δ. επί κοινόχρηστων ακινήτων.»

Άρθρο 6
Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτηματογράφησης Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 2308/1995
Το άρθρο 4 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης

Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες αναρτώνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Ανακοίνωση του Φορέα για την ανάρτηση, με αναφορά στον τόπο και χρόνο: α) της ανάρτησης και μνεία του δικαιώματος υποβολής αίτησης διόρθωσης ή ένστασης κατά της εγγραφής, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 6Α,7 και την παρ. 9 του άρθρου 2, και β) της ημερομηνίας έναρξης υπολογισμού των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, στην παρ. 3 του άρθρου 6, στην παρ. 3 του άρθρου 6Α και στην παρ. 1 του άρθρου 7, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, καθώς και σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, αναρτάται δε στο οικείο δημοτικό κατάστημα.

Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα κατά τόπον αρμόδια υποθηκοφυλακεία, στον κατά τόπον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο και στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους όλης της Χώρας.

Αν η τελευταία στον τύπο δημοσίευση είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης των προθεσμιών του δευτέρου εδαφίου, ο υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται από την τελευταία αυτή δημοσίευση. Τα διαγράμματα και οι πίνακες παραμένουν αναρτημένα επί δύο (2) μήνες από την κατά τα προηγούμενα εδάφια ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας.

Στις περιπτώσεις που ο Φορέας κρίνει ότι υπάρχουν ή μπορούν να συμπληρωθούν κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για τμήμα δήμου, τότε η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί μετά την κήρυξη της περιοχής υπό κτηματογράφηση, με την ανάρτηση, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1.

Με απόφαση του Φορέα, μπορούν να προβλεφθούν η αποστολή αποσπασμάτων από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα της ανάρτησης σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων.»

Άρθρο 7
Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995

1. Στο άρθρο 8 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) προστίθεται το άρθρο 6Α στις αναφορές, ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον Φορέα και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των άρθρων 6,6Α και 7, το Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών, μέσω του Φορέα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων με σκοπό τη συμπλήρωση των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων.»

2. Στο άρθρο 8α του ν. 2308/1995 ο Ο.Κ.Χ.Ε. και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» αντικαθίστανται από τον Φορέα και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8α Το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης μπορεί να ζητεί από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών μέσω του Φορέα τη χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων στοιχείων και πριν από τον προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο χρόνο.»

3. Στο άρθρο 8β του ν. 2308/1995 ο ΟΚΧΕ αντικαθίσταται από τον Φορέα, επικαιροποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8β Ο Φορέας, για τη διασφάλιση της ορθότητας των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, μπορεί να ζητεί την παροχή πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών από τους αρμόδιους φύλακες μεταγραφών και υποθηκών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση του Φορέα, ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από τους υποθηκοφύλακες και ιδίως το αντικείμενο της εργασίας τους, ο χρόνος εντός του οποίου αυτή πρέπει να παρασχεθεί και η αμοιβή τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή και άλλων επαγγελματικών ή επιστημονικών φορέων στη διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων της κτηματογράφησης μέσω των τηρούμενων στα υποθηκοφυλακεία βιβλίων και ιδίως των δικηγορικών συλλόγων της Χώρας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8
Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής Διαδικασία διαμεσολάβησης Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998
Στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) τροποποιούνται το πρώτο και το πέμπτο εδάφιο και προστίθεται έκτο εδάφιο, προστίθενται περ. δ’ και ε’ και η παρ. 2 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή, αναγνωριστική ή διεκδικητική, ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρούσας.

[β) Έχει καταργηθεί] γ) Η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής της περ. α’ αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού. Όταν η αγωγή στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που αναγράφεται ως δικαιούχος δικαιώματος στις αρχικές εγγραφές, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938 (Α’ 488), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 2732/1999 (Α’ 154). Εάν στην πρώτη εγγραφή έχει σημειωθεί ότι εκκρεμεί η εξέταση αίτησης διόρθωσης από τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114), η αγωγή στρέφεται υποχρεωτικά κατά του εμφανιζόμενου ως δικαιούχου στην πρώτη εγγραφή, των τυχόν ειδικών ή καθολικών του διαδόχων και του αιτούντος τη διόρθωση κατά το άρθρο 6Α του ν. 2308/1995. Η άσκηση αγωγής σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διαδικασίας ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995.

δ) Πριν από τη συζήτηση της αγωγής της περ. α’ και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης ο ενάγων οφείλει να καλέσει, με την αγωγή ή με ιδιαίτερο δικόγραφο, όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή που επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 (Α’ 190). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης των εναγόμενων στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία επιβάλλεται αυξημένη δικαστική δαπάνη. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό του διαμεσολαβητή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή. Εάν με την αγωγή ζητούνται και γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, επισυνάπτονται στο πρακτικό διαμεσολάβησης, επί ποινή ακυρότητας, το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στην ηλεκτρονική βάση του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ’ της παρ. 3. Ως προς τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, το περιεχόμενο και την ισχύ του πρακτικού διαμεσολάβησης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 7 και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019 (Α’ 190), αντίστοιχα.

ε) Η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την περ. δ’ απαγορεύεται να υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση του ακινήτου και υπόκειται σε διάρρηξη κατά τους όρους του άρθρου 939 του Αστικού Κώδικα.»

Άρθρο 9
Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2022. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2013. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.

Άρθρο 10
Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης Προσθήκη άρθρου 7B στον ν. 2664/1998
Μετά το άρθρο 7Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275) προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:

«Άρθρο 7Β Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης

1. Σε περίπτωση που έχει σημειωθεί στην πρώτη εγγραφή η εκκρεμότητα εξέτασης αίτησης διόρθωσης του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114) ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης του άρθρου 7Α του ίδιου νόμου, τα δικαιώματα επί του ακινήτου, τα οποία αμφισβητούνται ή ασκούνται με την αίτηση διόρθωσης, μεταβιβάζονται και επιβαρύνονται σύμφωνα με τις οικείες για αυτά διατάξεις. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για κάθε μεταγενέστερη μεταβίβαση ή επιβάρυνση του δικαιώματος, για την οποία καταχωρίζεται σχετική σημείωση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Το κύρος των πράξεων που διενεργούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και των δικαιωμάτων που στηρίζονται σε αυτές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του μεταβιβάζοντος ή του βεβαρημένου ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής του πρώτου εδαφίου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση.

2. Σε περίπτωση που δικαίωμα καταχωρισμένο στο κτηματολόγιο έχει νομίμως επιβαρυνθεί πριν από τις πρώτες εγγραφές με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, μεσεγγύηση ή άλλη δέσμευση της εξουσίας διάθεσης, που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές, η άσκηση των εξουσιών που πηγάζουν από τα ανωτέρω βάρη και η διενέργεια των πράξεων που στηρίζονται σε αυτά τελούν υπό την αναβλητική αίρεση της καταχώρισης του βεβαρημένου οφειλέτη ως κυρίου στην πρώτη εγγραφή μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1.

3. Ο προϊστάμενος του κτηματoλoγικού γραφείου, κατά τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί για τη σχετική εγγραφή, σύμφωνα με το παρόν, περιορίζεται στη διακρίβωση της ύπαρξης της σχετικής σημείωσης στο κτηματολογικό φύλλο, χωρίς να εφαρμόζεται, εν προκειμένω, η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 16.»

Άρθρο 11
Κτηματολογικός εφέτης Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Αν αμφισβητηθεί η ακρίβεια κτηματολογικής εγγραφής, η διαφορά, αν αυτή δεν υπάγεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, εκδικάζεται από τον κτηματολογικό δικαστή, που επιλαμβάνεται της υποθέσεως ως Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τις διατάξεις της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Όταν η διαφορά υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός δικαστής. Η έφεση κατά της παραπάνω απόφασης δικάζεται από τον κτηματολογικό εφέτη. Όταν η έφεση εκδικάζεται από το Τριμελές Εφετείο, στη σύνθεσή του μετέχει και ο κτηματολογικός εφέτης.»

Άρθρο 12
Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών
Οι κτηματολογικοί δικαστές και οι κτηματολογικοί εφέτες κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των άρθρων 33 και 34 του ν. 3689/2008 (Α’ 164) στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Η διενέργεια των σεμιναρίων του πρώτου εδαφίου δύναται να χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ως άνω επιμόρφωση διενεργείται, ιδίως, από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένη γνώση σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου.

Άρθρο 13
Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998

1. Η υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) τροποποιείται και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το σφάλμα όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής:

αα) προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, η οποία προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή και μετά από αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη καταχωρισθείσα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την εν λόγω ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωμα τρίτου, εκτός αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου. Στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση και ο προϊστάμενος οφείλει να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόμη και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάμενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση. Η παραπάνω επίδοση δεν απαιτείται εάν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δικαιώματα συνδικαιούχων. Επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο δεν απαιτείται και στην περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής, το οποίο δηλώθηκε και καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο, καθώς και όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν το ακίνητο με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», για το οποίο ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από τον συσχετισμό του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώματος επί της οριζόντιας ή κάθετης αυτής ιδιοκτησίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο, αλλά το αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διορθώσεως της αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, δημιουργείται αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο για την οριζόντια ή κάθετη, αντίστοιχα, ιδιοκτησία,

ββ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία της ανάρτησης, που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή του τελικού αναμορφωμένου πίνακα της κτηματογράφησης, από τα οποία αποκλίνει άνευ νόμιμου λόγου,

γγ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος, ο οποίος κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώματος, εφόσον η διόρθωση στην περίπτωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με απόφαση επιτροπής ενστάσεων που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,

δδ) αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, η οποία μπορεί να θεραπευθεί με αναδρομή στην πράξη σύστασης, στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών ή επ’ αυτών ερειδόμενα δημόσια έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί, μέσω της διορθώσεως, να δημιουργηθεί και να συμπληρωθεί με τα στοιχεία του δικαιούχου κτηματολογικό φύλλο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ήδη υλοποιηθείσας ή μέλλουσας, η οποία δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές ως αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 2 του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης. Η ανωτέρω προθεσμία απάντησης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προθεσμία απάντησης του ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1, εκτός εάν, εν τω μεταξύ, περιέλθει σε γνώση του Προϊσταμένου ρητή απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή καταχωρίζεται στα Κτηματολογικά φύλλα στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14
Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Οι αναγκαίες υποστηρικτικές τεχνικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που αφορούν: α) στην ενημέρωση και διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, και ιδίως στον έλεγχο και την επεξεργασία των αστοχιών που έχουν εντοπισθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα, των αιτημάτων επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων και των αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων με χωρική μεταβολή αιτήσεων διόρθωσης ορίων και στην καταχώριση διοικητικών πράξεων, β) στην υποστήριξη των μηχανικών που είναι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών του Κτηματολογίου και γ) στη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τις συμβάσεις των μελετών κτηματογράφησης, δύναται να παρέχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του πρώτου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών, ο τρόπος επιλογής των μηχανικών και το ύψος της αμοιβής τους.

Άρθρο 15
Κατάργηση άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται ως προς την προθεσμία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων και η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την, σύμφωνα με την παρ. 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός εξήντα (60) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την 17η.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς το Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Φορέα και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται να ζητά τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών προϊστάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθηκοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 και έναρξης της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα στην ιστοσελίδα του.»

Άρθρο 16
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018
Το πρώτο εδάφιο και οι υποπαρ. 10.2.1 και 10.2.3 της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιούνται και η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η Νομική Διεύθυνση συγκροτείται από τα Τμήματα: i) Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας, ii) Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου και iii) Νομικής Υποστήριξης Έργων.

10.1. Η Νομική Διεύθυνση είναι αρμόδια ιδίως για την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της εσωτερικής λειτουργίας του Φορέα, για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις του Φορέα με τρίτους, για την νομική υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου και, ειδικότερα, της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, για την νομική υποστήριξη των έργων που υλοποιεί ο Φορέας, καθώς και για κάθε άλλη δραστηριότητα που προσιδιάζει στις αρμοδιότητές της. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Διεύθυνσης ανήκουν επίσης η δικαστική εκπροσώπηση και η νομική υποστήριξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα, καθώς και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του Φορέα, η προετοιμασία σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της ίδιας νομοθεσίας και η σύνταξη ερμηνευτικών οδηγιών και εγκυκλίων για την εφαρμογή τους.

Στους υπηρετούντες στη Διεύθυνση δικηγόρους με έμμισθη εντολή ανατίθενται αρμοδιότητες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Φορέα, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

10.2. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης ορίζονται ως ακολούθως:

10.2.1. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο, ιδίως, για την παροχή νομικής συνδρομής και υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Φορέα για όλα τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας, διενέργειας διαγωνισμών, σύναψης και παρακολούθησης των συμβάσεων του

Φορέα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των συμβάσεων κτηματογράφησης, και για την εν γένει νομική υποστήριξή του σε ζητήματα, ιδίως, εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και έργων δασικών χαρτών της Χώρας, καθώς και σε ζητήματα που άπτονται των σχέσεων του Φορέα με τρίτους.

10.2.2. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου είναι αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήριξη του Φορέα, των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους, σε ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου και του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.

10.2.3. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Έργων είναι αρμόδιο, ιδίως, για την εν γένει νομική υποστήριξη του Φορέα σε ζητήματα έργων κτηματογράφησης, ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου κατά το στάδιο της κτηματογράφησης.»

Άρθρο 17
Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 4, οι θέσεις της παρ. 1 καλύπτονται με διορισμό, για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό στις θέσεις της παρ. 1 είναι σωρευτικά τα ακόλουθα: α) τίτλος σπουδών Τμήματος Νομικής, β) καλή γνώση μίας τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και γ) άσκηση δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ή προϋπηρεσία στη Νομική Διεύθυνση ή σε Νομικό Τμήμα Κτηματολογικού Γραφείου του Φορέα και των νομικών προσώπων που διαδέχθηκε ή προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα, για δέκα (10) έτη συνολικά. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού λειτουργήματος. Για την προκήρυξη των θέσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΑΣΕΠ. Η επιλογή των προϊσταμένων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η οποία αποτελείται από: α) μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, β) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γ) τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Οι επιλεγέντες διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπάλληλος ΠΕ Νομικών που επιλέχθηκε και του ανατέθηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε θέση της παρ. 1 μετά τη λήξη της θητείας του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και της τυχόν ανανέωσής της, επιστρέφει στην οργανική του θέση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και διορισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η έκδοση της απόφασης αυτής δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία ανανέωσης της θητείας του πρώτου εδαφίου.»

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου για την κατάργηση όλων των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων της Χώρας και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, καθώς και την πλήρη σύσταση και λειτουργία του συνόλου των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων αυτών, δύναται να συστήνονται έως έξι (6) προσωρινές θέσεις Τομεάρχη Κτηματολογίου στην Υποδιεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Κτηματολογίου, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των επιφορτισμένων με το έργο ομάδων, οι οποίες αναφέρονται σε αυτούς. Στους ανωτέρω καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) του επιδόματος θέσης επιπέδου προϊσταμένου τμήματος της περ. αζ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συστήνονται δώδεκα (12) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι δικηγόροι προσλαμβάνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης

1. Για τα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης ισχύουν οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) και το απόσπασμα των κτηματογραφικών στοιχείων του άρθρου 4 του ν. 1512/1985 (Α’ 4) αντικαθίσταται με το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του άρθρου 4.

2. Από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, για τα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει αίτηση διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 2308/1995 ή δήλωση μεταβολής εγγραπτέων δικαιωμάτων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου ή δήλωση για όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης, και καταβάλλει το προβλεπόμενο στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου τέλος κτηματογράφησης. Η υποχρέωση καταβολής κάθε άλλου τέλους παύει να ισχύει.

3. Στην υποπαρ. 2.2.3 της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο με την επικαιροποίηση του αρμόδιου υπουργείου, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η υποπαρ. 2.2.3 διαμορφώνεται ως εξής:

«2.2.3. Το Γραφείο Κτηματολογίου των Δήμων Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής, που υπήχθη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4198/2013, από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκει μαζί με τον εξοπλισμό, τα αρχεία και τις βάσεις δεδομένων του, στον Φορέα και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ως αυτοτελές Τμήμα της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά στον Φορέα του τεχνικού εξοπλισμού, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Γραφείου. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για τον τρόπο οργάνωσης, τήρησης και ενημέρωσης των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Γραφείου, την έκδοση και χορήγηση των προβλεπόμενων αποσπασμάτων, καθώς και κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με τα ανωτέρω ζητήματα.»

Άρθρο 20
Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018
Η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος και το αρμόδιο υπουργείο και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Από 1.1.2021, και κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στον Φορέα, αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Φορέα.»

Άρθρο 21
Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018
Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 36 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 36 Αιτήσεις αναθεώρησης κατά πράξεων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα συστήνονται τριμελείς Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων. Οι Επιτροπές συγκροτούνται στην αρχή κάθε δεύτερου έτους, για θητεία δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεώνεται και αποτελούνται από: α) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του κλάδου νομικών ή έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Φορέα, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με ειδικότητα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του και γ) έναν (1) δικηγόρο με τουλάχιστον δεκαετή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος Κατηγορίας Π.Ε. του Φορέα.

2. Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών της παρ. 1 ανήκει η εξέταση αιτήσεων αναθεώρησης που μπορούν να ασκούνται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού γραφείου του Φορέα, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Η αίτηση αναθεώρησης ασκείται, ενώπιον των Επιτροπών της παρ. 1, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή την με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλήρη γνώση αυτής, ή την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω άρθρα προθεσμιών προς έκδοση απόφασης. Η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Η άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή συνιστά σιωπηρή απόρριψη αυτής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών δεν επιτρέπεται η έκδοση απόφασης.

3. Η, κατά την παρ. 2, δυνατότητα άσκησης της αίτησης αναθεώρησης δεν αποκλείει την απευθείας άσκηση των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 και στο άρθρο 791 ΚΠολΔ κατά των, ρητών ή σιωπηρών, αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού γραφείου. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναθεώρησης, τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα στρέφονται κατά της, ρητής ή σιωπηρής, απόφασης της Επιτροπής.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία, ο τρόπος καταχώρισης των αιτήσεων αναθεώρησης και δημοσιότητας των αποφάσεων των Επιτροπών της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για τη λειτουργία τους. Στα μέλη των Επιτροπών καταβάλλεται αμοιβή, της οποίας το ύψος και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»

Άρθρο 22
Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

1. Συστήνεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» πενταμελής επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επίλυση νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων του Φορέα. Τα μέλη της επιτροπής, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του Φορέα, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η θητεία των μελών είναι τριετής με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης.

2. Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν: α) Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου. Η συμμετοχή των ανωτέρω στην επιτροπή δεν είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

β) Συμβολαιογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω αναστέλλεται η άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος.

γ) Πτυχιούχοι Νομικής με δεκαετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία σε θέση υποθηκοφύλακα.

δ) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αγρονόμοι Τοπογράφοι με δεκαετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

3. Η επιτροπή έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: α) την υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν ερωτήματος αυτού, επί νομικών ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου,

β) την πρόταση στο Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν ερωτήματος, μέτρων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης των κτηματολογικών γραφείων, και

γ) την αξιολόγηση, κατόπιν σχετικής εντολής από το Δ.Σ. του Φορέα, των παρεχόμενων από τα κτηματολογικά γραφεία υπηρεσιών και την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

4. Τα μέλη της επιτροπής παραδίδουν στο Δ.Σ. του Φορέα, σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση πεπραγμένων. Το Δ.Σ. αξιολογεί τα μέλη της επιτροπής με βάση την παραπάνω έκθεση και, εάν η απόδοσή τους δεν κριθεί ικανοποιητική, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις ή να εισηγείται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τη λύση της σχέσης του Φορέα με το μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23
Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών
Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο αποκτάται με τη χορήγηση άδειας από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (εφεξής «Φορέας») και την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών που τηρείται από τον Φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η ιδιότητα του διαπιστευμένου μηχανικού είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 24
Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο
Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να διαθέτει δίπλωμα μηχανικού ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,

β) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες,

γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μεταβολών στη χωρική κτηματολογική βάση και να το έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται υπό την εποπτεία του Φορέα και με την πιστοποίηση του Τ.Ε.Ε., και

δ) να έχει διεκπεραιώσει ευδόκιμα εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις κατά τον ν. 2664/1998 (Α’ 275) για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών και έχουν τύχει αποδοχής και επεξεργασίας από τον Φορέα.

Άρθρο 25
Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

1. Ο διαπιστευμένος μηχανικός αναλαμβάνει και εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη σύνταξη τεχνικής εισήγησης για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω εγγραπτέας προς καταχώριση πράξης ή τη διόρθωσή τους κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 2664/1998 (Α’ 275), σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών που έχει συντάξει ο ίδιος,

β) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων και δικαστικών αποφάσεων,

γ) τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, μετά της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης και των στοιχείων τεχνικού περιεχομένου που επισυνάπτονται στην αίτηση για τη γεωμετρική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα, και

δ) τον έλεγχο συμβατότητας και πληρότητας των ψηφιακών δεδομένων που υποβάλλονται από τους επισπεύδοντες Φορείς για την καταχώριση στην κτηματολογική βάση διοικητικών πράξεων, όπως απαλλοτριώσεων, πράξεων εφαρμογής και αναδασμών.

2. Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις εργασίες της περ. α’ της παρ. 1, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του αιτούντος την εγγραφή πράξης ή τη διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Τέτοια εντολή δύναται να χορηγεί και ο Φορέας για σχετικές διαδικασίες που επισπεύδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις περ. β’ έως και δ’ της παρ. 1, οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις σχετικές εργασίες ελέγχου προς τον σκοπό της σύνταξης εισήγησης που απευθύνεται στον Φορέα για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του τελευταίου.

Μετά την παρέλευση διετίας από την εγγραφή στο Μητρώο και τη λήψη άδειας, ο Φορέας δύναται να χορηγεί στους διαπιστευμένους μηχανικούς εντολή για σύνταξη πορίσματος που απευθύνεται προς το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και για την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης σύμφωνα με το περιεχόμενό του, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ευδόκιμης προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της επιμόρφωσης, που καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και τα αντικείμενα των εργασιών για τις οποίες ανατίθεται η εντολή σύνταξης πορίσματος.

Άρθρο 26
Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εργασιών των διαπιστευμένων μηχανικών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους ανατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 53 και διενεργείται στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία.

2. Αν, κατά τον έλεγχο της παρ. 1, διαπιστωθεί ότι ο διαπιστευμένος μηχανικός εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντά του και διενεργεί παραβάσεις, όπως την αναγραφή ή η υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολογητικών, την παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του ή τη μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του, συντάσσεται από την υπηρεσία της παρ. 1 έκθεση ελέγχου που επιδίδεται με συστημένη επιστολή στον ελεγχόμενο διαπιστευμένο μηχανικό, με την οποία καλείται σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 27, προς το οποίο διαβιβάζεται η έκθεση ελέγχου μετά του φακέλου.

3. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη διαβίβαση του φακέλου στο Εποπτικό Συμβούλιο μέχρι και την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 28, δεν δύνανται να ανατίθενται, προσωρινά, στον διαπιστευμένο μηχανικό οι εργασίες του άρθρου 25.

Άρθρο 27
Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

1. Συστήνεται στον Φορέα πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από:

α) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθυντή Κτηματολογίου του Φορέα, με τον αναπληρωτή του,

γ) τον Υποδιευθυντή Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα, με τον αναπληρωτή του,

δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με τους αναπληρωτές τους.

2. Καθήκοντα Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Φορέα που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση της παρ. 1.

3. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Άρθρο 28
Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου Διοικητικές κυρώσεις

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο: α) εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και διαβιβάζονται μαζί με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και τους φακέλους τους σύμφωνα με το άρθρο 26 και

β) εισηγείται στο Δ.Σ. του Φορέα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώνει το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του Τ.Ε.Ε. και, αν υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, για την έκδοση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, η επιφάνεια του γεωτεμαχίου και η αξία του και ο βαθμός της υπαιτιότητας του διαπιστευμένου μηχανικού, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

α) χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,

β) αποκλεισμός του διαπιστευμένου μηχανικού από την ανάθεση όλων των εργασιών του άρθρου 25 για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη,

γ) οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανικού από το Μητρώο, ιδίως σε περίπτωση υποτροπής.

3. Κάθε διοικητική κύρωση που επιβάλλεται, καταχωρίζεται στο Μητρώο. Τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται, βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Φορέα σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974 (Α’ 90)].

4. Η οριστική διαγραφή του διαπιστευμένου μηχανικού από το Μητρώο επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειάς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 29
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τα οποία αντλεί πληροφορίες και έγγραφα. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Ο συμβολαιογράφος αυθεντικοποιείται, σε δεύτερο επίπεδο, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εξουσιοδοτούν τον συμβολαιογράφο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται: α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από τους Φορείς της παρ. 2, β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών και γ) να αναρτά ψηφιοποιημένα έντυπα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών.

5. Τα έγγραφα που εκδίδονται ή εξάγονται από τους Φορείς της παρ. 2 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επέχουν θέση πρωτοτύπου εγγράφου και προσαρτώνται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Άρθρο 30
Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) τροποποιείται ως προς τους συναρμόδιους Υπουργούς και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η ενημέρωση και τήρηση των ορίων ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης) και ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) σε εθνικό επίπεδο ανατίθεται στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα θεσμοθετημένα όρια του εθνικού καταλόγου του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000, επικαιροποιούνται με βάση τα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης και τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

ΜΕΡΟΣ Β’
ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 31
Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

1. Δημιουργούνται ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και «Audit-Car», οι οποίες παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και θ) την επίταξη του οχήματος. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

3. Για τον σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) αναπτύσσει και παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτών.

Άρθρο 32
Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει και παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει ως αντικείμενο τη μεταφόρτωση, διαχείριση και αποθήκευση: α) ψηφιακών φωτογραφιών και β) της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου, στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Η ψηφιακή υπηρεσία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη χρήση των ως άνω ψηφιακών αρχείων, όπως αυτά μεταφορτώνονται στο G-Cloud από πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή. Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης. Η είσοδος στην ψηφιακή υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (TAXISnet) του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

2. Mέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της παρ. 1 παρέχεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο η δυνατότητα να αποθηκεύσει, να ανακτήσει και να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τα ψηφιακά αρχεία που το αφορούν, εφόσον προηγουμένως συσχετίσει τα αρχεία αυτά με βασικά στοιχεία ταυτοποίησής του, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

3. Η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διενεργείται βάσει ρητής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

4. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της ανωτέρω υπηρεσίας, κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εκτελούντες την επεξεργασία που δύνανται να οριστούν από το Υπουργείο, καθώς και οι Φορείς του δημοσίου τομέα, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της παρ. 1, στο μέτρο που εξουσιοδοτούνται από τα φυσικά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν τα ανωτέρω δεδομένα και εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

5. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) αναπτύσσει και παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παραγωγική λειτουργία αυτής.

6. Τα ψηφιακά αρχεία διατηρούνται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων. Εφόσον συσχετισθούν με τα στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την παρ. 2, τα αρχεία διατηρούνται στο κυβερνητικό νέφος για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα της συσχέτισης.

Άρθρο 33
Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1. Η υπογραφή αιτήσεων και άλλων εγγράφων προς διεκπεραίωση στα Κ.Ε.Π. μπορεί να γίνεται με χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής στο έγγραφο, η οποία αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπόν αυτόν επέχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου. Ως ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή λογίζεται η ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται με φυσική παρουσία του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας.

2. Σε περίπτωση εκτύπωσης εγγράφων με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή της παρ. 1 ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 34
Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας
Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί καθημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας δύναται να συγκροτεί συνεργεία υπαλλήλων από έτερες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από ειδική κατάρτιση που παρέχει η ίδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Άρθρο 35
Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020
Στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τηρούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που εγκαθίσταται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6.»

Άρθρο 36
Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020
Η παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) τροποποιείται ως προς τους αναφερόμενους Φορείς του άρθρου 87 και διαμορφώνεται ως εξής:

«54. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης πραγματοποιείται η εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud), και των φορέων της παρ. 6 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία εγγραφής των φορέων του δημοσίου τομέα, των παρόχων υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται και οι απαραίτητες τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 87.»

Άρθρο 37
Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) τροποποιείται ως προς τα Κυβερνητικά Νέφη του άρθρου 87, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 56 διαμορφώνεται ως εξής:

«56. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να χορηγείται εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κατάλληλης υποδομής στα Κυβερνητικά Νέφη του άρθρου 87, κατόπιν σχετικής αίτησης των ως άνω φορέων του δημοσίου τομέα. Εφόσον πρόκειται, ειδικά, για υποδομές του RE-Cloud ή του H-Cloud, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., αντίστοιχα, οι οποίες υποβάλλουν υποχρεωτικά τεκμηριωμένη εισήγηση, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η οποία εξετάζει τη χορήγηση των αιτημάτων εξαίρεσης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της εξαίρεσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»

Άρθρο 38
Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017

1. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής).

Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι εξής: α. δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου,

σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση,

β. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής,

γ. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,

δ. δαπάνες προμήθειας υλικών, ε. δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017 τροποποιείται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 και η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ, για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση ή σε περίπτωση ψηφιακού παιχνιδιού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού, για τις δαπάνες που αφορούν δικαιώματα χρήσης εικόνων φωνής, σχεδιασμό χαρακτήρων, πηγαίο κώδικα, και αμοιβές συνεργείου (crew) και ηθοποιών (cast) εκτός του εκτελεστή παραγωγής, επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)]. Η αξία των αλλοδαπών τιμολογίων του προηγούμενου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ευρώ.»

Άρθρο 39
Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4487/2017
Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 30 Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται από τακτικό τριμελές όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, που συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Σε περιπτώσεις υποβολής μεγάλου όγκου επενδυτικών σχεδίων ή επενδυτικών σχεδίων ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή πολυπλοκότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με απόφασή του δύναται να συστήνει και να συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης, τα οποία αποτελούνται από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το μέγεθος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, από τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α, καθώς και από υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου», ειδικώς στις περιπτώσεις παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών.

2. Για κάθε όργανο ελέγχου και πιστοποίησης, τακτικό ή έκτακτο, ισχύουν τα εξής: α) σε κάθε όργανο ελέγχου, ανεξαρτήτως αριθμού μελών, πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, β) στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, στο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης πρέπει να συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Στα μέλη του οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των οργάνων ελέγχου και πιστοποίησης μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του οργάνου ελέγχου και πιστοποίησης και υποβάλλουν μη δεσμευτικές εισηγήσεις σε αυτό, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του.

3. α. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) αίτηση ελέγχου, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. γ’, προκειμένου να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρ. 4, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.

β. Ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 23.

γ. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά: γα) τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια, γβ) ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, γγ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην Επικράτεια, γδ) τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους, γε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, γστ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει τον δικαιούχο, γζ) οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής, γη) προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπαγωγής.

4. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον Φορέα του επενδυτικού σχεδίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ενεργοποιούν, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, το Π.Σ.Κ.Ε. και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος συστήνει και συγκροτεί έκτακτο όργανο ελέγχου και πιστοποίησης για την αξιολόγηση της αίτησης. Το όργανο ελέγχου και πιστοποίησης ελέγχει αρχικώς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, συντάσσει σχετική έκθεση και προβαίνει στις εξής ενέργειες: α) αν δεν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση ή αυτή είναι πλήρης, εισηγείται εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, β) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, εισηγείται εγγράφως στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε. εκδίδεται η ανωτέρω απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής ή αποφασίζεται ο περαιτέρω έλεγχος της αίτησης. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε.. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ύστερα από γραπτή εισήγηση του οργάνου ελέγχου. Με το πέρας των εξήντα (60) ημερών από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.ΟΜ.Ε. εκδίδει απόφαση μερικής πιστοποίησης εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και το όργανο ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστώσει σημαντική συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου ως προς την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών της περ. γ’ της παρ. 3. Με την απόφαση αυτή εκταμιεύεται κατ’ ελάχιστο το σαράντα τοις εκατό (40%) του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης. Το ποσό αυτό αφορά, ιδίως, στις εξής κατηγορίες δαπανών: α) αμοιβές συνεργείου, ηθοποιών, εκτελεστή παραγωγής, β) σχεδιασμό και υλοποίηση παραγωγής, γ) τεχνικό εξοπλισμό και δ) μοντάζεπεξεργασία.

5. O Φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αιτηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βεβαίωσης για τη συμφωνία των δαπανών που έχει υλοποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. Την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν, επί ποινή απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υποπερ. γα’, γδ’ και γε’ της περ. γ’ της παρ. 3, καθώς και σχετική έκθεση από ορκωτό λογιστή του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Το όργανο ελέγχου της παρ. 1 ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή μη της προσωρινής βεβαίωσης. Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται αποκλειστικά και μόνο με βάση την αίτηση και τα δικαιολογητικά του δεύτερου εδαφίου και υπό την αίρεση της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 1. Στην περίπτωση που ο Φορέας του επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν επιτρέπεται να αιτηθεί την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, η ισχύς της προσωρινής βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως.»

Άρθρο 40
Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017
Μετά το άρθρο 35 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:

«Άρθρο 35Α Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών και Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων

1. Συστήνεται Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στα όργανα ελέγχου και πιστοποίησης του άρθρου 30. Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., και υποβολής σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων στην Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων που δημιουργείται για τον σκοπό αυτόν και τηρείται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

2. Στο Μητρώο εγγράφονται ιδιώτες, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή δημόσιοι λειτουργοί. Απαραίτητα προσόντα για την εγγραφή είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμου αλλοδαπού τίτλου με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις ελεγκτικές δραστηριότητες ή β) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης και του ελέγχου επενδυτικών σχεδίων ή γ) η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων. Στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να ορισθούν πρόσθετα προσόντα ικανότητας και καταλληλότητας και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών. Δεν δύνανται να εγγράφονται στο Μητρώο ιδιώτες οι οποίοι εργάζονται σε νομικά πρόσωπα με οικονομική δραστηριότητα στον οπτικοακουστικό τομέα, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» (Β’ 2149), όπως εκάστοτε ισχύει, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες: α) 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, β) 59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και γ) 62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται έως την 30ή.9.2021.

3. Η διενέργεια των ελέγχων υποστηρίζεται από την Πλατφόρμα Ελέγχου Έργων, η οποία διασυνδέεται με το ανωτέρω Μητρώο με σκοπό την άντληση μελών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των ελεγκτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκδίδεται Οδηγός Ελέγχου και Δεοντολογίας Ελεγκτών από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως αρμόδιος Φορέας, μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των ελεγκτών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

4. Τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων υπέχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων σύμφωνα με τον ν. 3213/2003 (Α’ 309).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Άρθρο 41
Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων Τροποποίηση της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020
Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο και η περ. ιδ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 114, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού, καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος. Προκειμένου να ασκήσει τις ανωτέρω αρμοδιότητες, ιδίως όταν απαιτείται άμεση και επείγουσα πρόσβαση στο ανωτέρω Μητρώο για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων επιζήμιων παρεμβολών και την εύρεση διαθέσιμων συχνοτήτων για τις ανάγκες αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, ή όταν απαιτείται επείγουσα συνδρομή στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας, εφόσον δεν είναι δυνατή η προαναφερόμενη διασύνδεσή τους στο Μητρώο, η Ε.Ε.Τ.Τ. θέτει σε λειτουργία το σύστημα επιφυλακής, ενεργό και ετοιμότητας, των αρμόδιων για την πρόσβαση στο ανωτέρω Μητρώο οργανικών μονάδων της. Για τη θέση σε επιφυλακή του αρμόδιου προσωπικού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. κδ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). Έχει πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης στο Μητρώο Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α’ 44).»

Άρθρο 42
Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) Τροποποίηση της περ. κ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012
Μετά το δέκατο έβδομο εδάφιο της περ. κ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η περ. κ’ του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

Για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση της συγκροτεί συνεργεία ελέγχου, ορίζοντας τη σύνθεση και τις αμοιβές αυτών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Καθιερώνεται σύστημα επιφυλακής (ενεργού και ετοιμότητας) του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της Ε.Ε.Τ.Τ., που έχουν αρμοδιότητα την εποπτεία του Φάσματος, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση παρεμβολών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και αφορά ιδίως τα συστήματα αεροναυτιλίας, ναυσιπλοΐας, σωμάτων ασφαλείας και σωμάτων Στρατού. Το προσωπικό που είναι σε επιφυλακή, μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις, μετά από σχετική εντολή από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Ενεργή επιφυλακή νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι σε επιφυλακή έχουν λάβει εντολή για την εκκίνηση της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης στο υφιστάμενο πρόβλημα παρεμβολής, μέσω όλων των διαθέσιμων μετρητικών διατάξεων που διαθέτει η Ε.Ε.Τ.Τ.

Επιφυλακή ετοιμότητας νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι σε επιφυλακή είναι προσβάσιμα μέσω υπηρεσιακών τηλεφώνων και διαθέσιμα προς άμεση ενεργοποίηση, με στόχο την επίλυση προβλημάτων από παρεμβολές.

Η συμμετοχή των στελεχών των αρμοδίων οργανικών μονάδων (Τμήμα Εποπτείας Φάσματος και Περιφερειακών Γραφείων) στο σύστημα επιφυλακής που καθιερώνεται με την παρούσα διάταξη, είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες που ορίζονται από απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φάσματος για κάθε μονάδα.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος επιφυλακής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Το ωρομίσθιο των ενεργών επιφυλακών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0057 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.

Η συνολική αμοιβή για κάθε μέλος ενεργοποιούμενου κλιμακίου επιφυλακής προσδιορίζεται ανάλογα με τη διάρκειά της με το εξής ωρομίσθιο:

α. Για επιφυλακή ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα, το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή επιφυλακή καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για ημερήσια επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η μέχρι 22 η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Το ωρομίσθιο για κάθε επιφυλακή ετοιμότητας ορίζεται στα πενήντα εκατοστά του αντίστοιχου ωρομισθίου ενεργούς επιφυλακής.

Ανεξαρτήτως των ωρών επιφυλακής, τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι υπόχρεοι επιφυλακής δεν μπορούν να λαμβάνουν μηνιαίως μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτή που αντιστοιχεί σε 7 επιφυλακές ετοιμότητας (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή Εξαιρέσιμη ημέρα), μη τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Για τον ίδιο σκοπό, η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος, με τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ.) της Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού μετά από προηγούμενη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού και κατασκευών κεραιών υλοποιούνται από τον εκμισθωτή του χώρου ή τον υφιστάμενο πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών μισθωτή, με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία του φάσματος. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων της Ε.Ε.Τ.Τ., τα υπηρεσιακά της οχήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν ειδικές σημάνσεις, διακριτικά και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας κρατικών οχημάτων.

Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., η καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ..

Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 30.»

Άρθρο 43
Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδικασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) μπορούν να απασχολούνται στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ., ιδίως, εφόσον απασχολούνται σε σχετικό αντικείμενο ή διαθέτουν σχετική εμπειρία, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται αποζημίωση ανά ώρα, έλεγχο ή παραδοτέο έργο, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 9 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το οριζόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που χορηγήθηκαν κατά τον διαγωνισμό για τη χορήγηση φάσματος 5G, καθώς και των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019. Για κάθε μέλος συλλογικού οργάνου, που συγκροτείται προς τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε περισσότερα από δύο (2) κατά τα ανωτέρω συγκροτούμενα συλλογικά όργανα ανά έτος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 44
Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019
Στο τέλος της περ β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) για τις εκτός σχεδίου περιοχές: σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’, καθώς και σε γήπεδα ελάχιστου εμβαδού πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων και σε απόσταση πέντε (5) τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των γηπέδων. Κατά παρέκκλιση των ως άνω διατάξεων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατασκευών κεραίας σε αγροτεμάχια με εμβαδόν μικρότερο των πεντακοσίων (500) τ.μ. και σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από τα όρια αυτών, εφόσον η μορφολογία του εδάφους ή/και η εγκατάσταση άλλων παρόχων σε όμορες και γειτονικές εκτάσεις δεν επιτρέπουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων. Η παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών του άρθρου 34, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον δεν υπάρχουν δομικές αλλαγές.»

Άρθρο 45
Κατασκευές πάνω από το κτίριο Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ως προς τις επιτρεπτές κατασκευές πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, προστίθεται περ. η’ ως εξής:

«η) η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).»

2. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 προστίθεται η φράση «και κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται εξής:

«3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η τοποθέτηση:

α. αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και ραδιοφώνου, κεραίας κινητής επικοινωνίας και κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),

β. τεχνικών συστημάτων αξιοποίησης αιολικής ενέργειας και σταθμών HEPOS,

γ. κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε υφιστάμενα ειδικά κτίρια για την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού. Οι κατασκευές αυτές τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον μισού (0,50) μ. από κάθε όψη του κτιρίου και έχουν μέγιστο ύψος τρεισήμισι (3,50) μ. μαζί με τη βάση στήριξής τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 46
Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι.
Στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 85, της παρ. 3 του άρθρου 86, της παρ. 10 του άρθρου 87 και της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) εντάσσονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του άρθρου 50 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των Α.Ε.Ι. που έχουν ιδρυθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α’ 159) και οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 47
Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020
Στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Η εξακρίβωση της γνησιότητας και των στοιχείων των εγγράφων ταυτοποίησης κατά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και της πιστοποίησης μπορεί να γίνει μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης με τα κάτωθι ιδίως πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημόσιου Τομέα:

α. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας,

β. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας,

γ. τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

δ. τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που εκδίδουν τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

ε. το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για τη διαλειτουργικότητα αυτή ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 και στην παρ. 51 του άρθρου 107.»

Άρθρο 48
Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993
Στην παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 (Α’ 25), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της υποπαρ. 1, αντικαθίσταται η υποπαρ. 2, αντικαθίστανται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7 με ένα νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 10Α διαμορφώνεται ως εξής:

«10Α. 1. Κατόπιν αίτησης του δικαιούχου και εφόσον: α) επίκειται στο διαδίκτυο μεγάλης κλίμακας προσβολή προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους,

β) η προσβολή θα λάβει χώρα, ενδεικτικά μέσω συγκεκριμένων ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονομάτων τομέα (domain names) που υποστηρίζουν τη, χωρίς άδεια, συνδρομητική σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο, και, ιδίως, μέσω χρήσης κωδικών ή αποκωδικοποιητή και

γ) συντρέχει επείγουσα περίπτωση αποτροπής άμεσου, σοβαρού και επικείμενου κίνδυνου ή ανεπανόρθωτης βλάβης για το δημόσιο συμφέρον ή για τον δικαιούχο, η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να διατάξει τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα τομέα (domain name), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαρ. 2, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. Για τη λήψη της απόφασης αρκεί η, εκ μέρους της Επιτροπής, πιθανολόγηση ότι επίκειται προσβολή δικαιωμάτων, κατά τα αναφερόμενα στις περ. α’ και β’.

2. α) Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του γεγονότος. Αν η Επιτροπή κάνει δεκτή την αίτηση, εκδίδει απόφαση, με την οποία καλεί τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο και να λάβουν οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει η Επιτροπή πρόσφορο και το οποίο στοχεύει στην παύση, στην αποτροπή επανάληψης ή και στην πρόληψη της προσβολής, εντός προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) ώρες και μεγαλύτερη από δώδεκα (12) ώρες από την αποστολή της απόφασης. Εντός της ως άνω προθεσμίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο αποστέλλουν δηλώσεις για συμμόρφωση με το διατακτικό της απόφασης της Επιτροπής στην αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να επιβάλει τη διακοπή πρόσβασης σε ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου, ακόμη και εάν η πρόσβαση στο περιεχόμενο γίνεται από ονόματα χώρου τρίτου ή επόμενου επιπέδου. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται και αποστέλλεται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη μετάδοση του γεγονότος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον δικαιούχο στους παρόχους πρόσβασης και στην Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας της παρ. 7. Μετά τη διακοπή της πρόσβασης στο περιεχόμενο από τους παρόχους, η Επιτροπή γνωστοποιεί την απόφαση στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων στην απόφαση ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητάς τους.

β) Σε περίπτωση παραβίασης απόφασης της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της παρούσας, καθώς και σε περίπτωση της, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψης της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή εκδίδει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, συμπληρωματική σχετική πράξη. Η εφαρμογή της συμπληρωματικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου υλοποιείται με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α’.

γ) Η απόφαση της Επιτροπής για διακοπή πρόσβασης της παράνομης μετάδοσης εκτείνεται πέρα από κάθε εντοπιστή πόρων (URL), διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), όνομα χώρου (domain name), για τα οποία ρητά γίνεται μνεία στην απόφαση και σε κάθε άλλο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name) τυχόν μεταφερθεί η παράνομη μετάδοση μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης. Για τον λόγο αυτό, εάν καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, η παράνομη μετάδοση μεταφερθεί μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής σε νέο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name), ο δικαιούχος υποβάλλει προς την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., με κοινοποίηση στην Επιτροπή, συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την παραβίαση της απόφασης ή την επανάληψη της προσβολής, χωρίς χρονικό περιορισμό αναφορικά με την προθεσμία υποβολής τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και χωρίς την καταβολή νέου τέλους εξέτασης. Εφόσον από τα υποβληθέντα στοιχεία πιθανολογείται η παραβίαση απόφασης της Επιτροπής ή η, καθ’ οιονδήποτε τεχνικό τρόπο, επανάληψη της προσβολής των δικαιωμάτων ή του περιεχομένου, στο οποίο αφορά η απόφαση της Επιτροπής, η αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ. δίνει αμελλητί εντολή με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Επιτροπή. Η εντολή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση σχετικής συμπληρωματικής απόφασης από την Επιτροπή, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο με αριθμό συνδρομητών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) υποχρεούνται να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός της προθεσμίας που ορίζει η εντολή της Ε.Ε.Τ.Τ. και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) λεπτών από την αποστολή της εντολής της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον δικαιούχο και την εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Τ., εκδίδει συμπληρωματική πράξη επί της αρχικής απόφασης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή τα συμπληρωματικά στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται από την Επιτροπή στον δικαιούχο του δικαιώματος, στους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο και στους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των αναφερόμενων σε αυτήν εντοπιστών πόρων (URL) ή ονομάτων χώρου, εφόσον τελεί σε γνώση της ταυτότητας των τελευταίων.

3. Ο δικαιούχος δύναται, το αργότερο μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής, να προσκομίζει ενώπιόν της νέα στοιχεία, ιδίως για παραλλαγές των ονομάτων τομέα (domain names), των ενιαίων εντοπιστών πόρων (URL) ή των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), μέσω των οποίων πιθανολογείται η διενέργεια της προσβολής.

4. Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου, που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής, μπορούν να προσφύγουν κατ’ αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης προς αυτούς. Η προσφυγή δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής εντός της άνω προθεσμίας ή σε περίπτωση δικαστικής απόρριψης αυτής, η διακοπή της πρόσβασης που διατάχθηκε με την απόφαση καθίσταται αμετάκλητη.

5. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής, λόγω διαπίστωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο δικαιούχος που αιτήθηκε την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, οφείλει αποζημίωση προς τον διαχειριστή ή ιδιοκτήτη των ιστοτόπων ή ονομάτων χώρου που άσκησαν την προσφυγή και εθίγησαν από την απόφαση της Επιτροπής. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται στο προσήκον, ανάλογα με τις περιστάσεις, μέτρο, με συνεκτίμηση και της εύλογης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς του δικαιούχου.

6. Για την εξέταση της αίτησης της παρ. 1 επιβάλλεται τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την αίτηση του δικαιούχου, την απόφαση της Επιτροπής, το ύψος και τον τρόπο καταβολής του τέλους.

7. Στην Επιτροπή τηρείται Ειδικό Μητρώο Παρόχων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: όνομα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος και ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόχου και του εκπροσώπου του. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή και ενημερώνει την Επιτροπή κάθε φορά που επέρχονται μεταβολές σε επιμέρους στοιχεία του Μητρώου.

8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας συμμόρφωσης των παρόχων με το διατακτικό της απόφασης της παρ. 1 και με την υποχρέωση ενημέρωσης και επικαιροποίησης των στοιχείων της παρ. 7, εφαρμόζεται η παρ. 11.»

Άρθρο 49
Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

1. Κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), χωρικής αρμοδιότητας και διαχείρισης Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, τα οποία καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές ως «άγνωστου ιδιοκτήτη», μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, περιέρχονται κατά κυριότητα στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α., αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος. Τα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία μεριμνούν για τη σχετική εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία μετά την προσκόμιση από τον οικείο Ο.Τ.Α. διαπιστωτικής πράξης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οικείου Ο.Τ.Α. και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κατά τόπο κτηματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Ακίνητα της παρ. 1, των οποίων οι πρώτες εγγραφές δεν έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, δύνανται να καταχωριστούν ως ανήκοντα στους οικείους Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, κατόπιν παροχής ρητής συναίνεσης της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η δυνατότητα αμφισβήτησης της ως άνω καταχώρισης από άλλη Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου εντός της νόμιμης προθεσμίας διατηρείται ακέραιη.

Άρθρο 50
Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020
Στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών τίθεται σε λειτουργία με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 51
Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου
Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου και των στεγαζομένων σε αυτό Υποθηκοφυλακείων Χάλκης και Τήλου, η παραλαβή από το Κτηματολογικό Γραφείο των αιτήσεων και αγωγών, που αφορούν εγγραπτέα δικαιώματα και πράξεις επί ακινήτων στις περιοχές αρμοδιότητας των ανωτέρω υπηρεσιών, εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκησή τους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 52 του Κανονισμού Δωδεκανήσου 132/1929 και το άρθρο 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, A’ 182), λογίζεται ως νομότυπη και εμπρόθεσμη αίτηση προς καταχώριση (εγγραφή) των σχετικών ενδίκων βοηθημάτων.

Άρθρο 52
Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΑΤΕ Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020
Στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 94 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 94 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»

1. Το «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») συστήνεται από την εταιρεία «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» του άρθρου 93, με τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54).

2. Το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» προκύπτει από ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τα έσοδα του Δημοσίου που θα προέρχονται από τον διαγωνισμό που θα διενεργηθεί για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις χαμηλές (Low, L, <1GHz), στις μεσαίες (Medium, M, 1 GHz-6GHz) και στις υψηλές (High, H, >6GHz) ζώνες συχνοτήτων, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Η ανωτέρω άπαξ χρηματοδότηση για το ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» αφορά αποκλειστικά και περιοριστικά το πλαίσιο του διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης των ως άνω ραδιοσυχνοτήτων 5G. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 3986/2011. Σε περίπτωση που το «Ταμείο Φαιστός» συσταθεί πριν από τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού για τη σύσταση του «Ταμείου Φαιστός» καλύπτεται με δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ από την Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. Σε τέτοια περίπτωση, με την πρώτη αύξηση του ενεργητικού του «Ταμείου Φαιστός» μετά από τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κατά τα ως άνω, το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ επιστρέφεται στην Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε..

3. Στο ενεργητικό του «Ταμείου Φαιστός» δύνανται να συμμετέχουν ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές.

4. Το «Ταμείο Φαιστός» έχει ως αποκλειστικό σκοπό τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίηση, βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αμυντικής, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.

5. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «Ταμείο Φαιστός» μπορεί:

α) να συμμετέχει, κατά την ίδρυση ή μεταγενέστερα, στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.), καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών,

β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο επιχειρήσεων με κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή διαπραγματεύσιμες σε Π.Μ.Δ., καθώς και να επενδύει σε τίτλους επιλογής ή άλλες κινητές αξίες που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης των ως άνω κινητών αξιών, εφόσον, κατά τον χρόνο απόκτησης της συμμετοχής, το ποσοστό του Ταμείου θα ανέρχεται τουλάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου των εν λόγω επιχειρήσεων,

γ) να επενδύει σε κάθε είδους ομολογίες επιχειρήσεων με την επιφύλαξη του ορίου της περ. β’, εφόσον πρόκειται για εισηγμένες ομολογίες ή μετατρέψιμες ομολογίες εισηγμένων εταιρειών, εφόσον, και στις τρεις ανωτέρω περ. α’, β’ και γ’, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) στην Ελλάδα, και

δ) να τοποθετεί τα διαθέσιμά του σε καταθέσεις. 6. Κατά τα λοιπά, εφόσον ο παρών νόμος δεν προβλέπει ειδικότερη διάταξη, για τη διαχείριση του «Ταμείου Φαιστός» εφαρμόζεται το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α’ 54).

7. Με σύμβαση, που δύναται να συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Α.Τ.Ε.), ανατίθενται στην Ε.Α.Τ.Ε., ως εντολοδόχο και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, η παρακολούθηση και η υλοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο «Ταμείο Φαιστός» της παρ. 1. Στην εν λόγω σύμβαση καθορίζονται το περιεχόμενο της εντολής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με την εκτέλεση της εντολής, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που συντείνει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.»

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την κατάρτιση και την τήρηση του Μητρώου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης των επιμορφωτικών σεμιναρίων του άρθρου 12 περί επιμόρφωσης κτηματολογικών δικαστών.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» κατανέμονται οι θέσεις των δικηγόρων της παρ. 3 του άρθρου 18, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, στα επιμέρους κτηματολογικά γραφεία του Φορέα και στα υποκαταστήματα αυτών.

4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και των δηλώσεων μεταβολής εγγραπτέων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19, και για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης των ακινήτων που εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογίου Πρωτευούσης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, ο τρόπος απόδειξής τους και η διαδικασία επιλογής των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», εξειδικεύονται το αντικείμενο, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία της, προστίθενται νέες αρμοδιότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 22.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών της επιτροπής του άρθρου 22 και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

7. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ρυθμίζονται ο τρόπος παρακολούθησης, εξέτασης και πιστοποίησης και κάθε άλλο θέμα για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και των εξετάσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του διαπιστευμένου μηχανικού για το κτηματολόγιο, σύμφωνα με την περ γ’ του άρθρου 24.

8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» καθορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων ηλεκτρονικών υποβολών ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων της περ. δ’ του άρθρου 24 και κάθε άλλο θέμα για την παρακολούθηση από τον Φορέα της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής τους.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο και την άσκηση των καθηκόντων τους, τη λήψη της άδειας και τον χρόνο ισχύος της και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση του Ειδικού Μητρώου Διαπιστευμένων Μηχανικών, το ύψος της αμοιβής των διαπιστευμένων μηχανικών, την εκτέλεση και εποπτεία των ανατιθέμενων σε αυτούς εργασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, τη συγκρότηση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου, τις διοικητικές κυρώσεις ανά είδος παράβασης, τον κώδικα δεοντολογίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Α’.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», δύναται να καθορίζονται ειδικότερα προσόντα ως προϋπόθεση για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 29, όπως οι κατηγορίες των αντλούμενων εγγράφων ή πληροφοριών, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα του Δημόσιου Τομέα, η διαδικασία εξουσιοδότησης των χρηστών για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την πλατφόρμα υπηρεσιών, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 29.

Άρθρο 54
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών «myAuto» και «Audit-Car», όπως οι κατηγορίες των χρηστών, η διαδικασία πρόσβασης σε αυτές, οι πρόσθετες κατηγορίες πληροφοριών που μπορεί να παρέχονται, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες των οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car» και οι κατηγορίες πληροφοριών στις οποίες αποκτά πρόσβαση κάθε ελεγκτική αρχή, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα των φορέων του Δημόσιου Τομέα, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 31.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto», τα ειδικότερα ζητήματα αυθεντικοποίησης για την πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία, η διαδικασία και οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση των επαγγελματιών φωτογράφων και την εξουσιοδότηση του προσωπικού τους, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφόρτωσης των ψηφιακών αρχείων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους, οι όροι και η διαδικασία συσχέτισης αυτών με τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, η διαδικασία ενημέρωσης και διαγραφής των ψηφιακών αρχείων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες του πληροφοριακού συστήματος της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 32.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού καθορίζονται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χρήσης και αξιοποίησης της ψηφιακής υπηρεσίας «myPhoto» από άλλους Φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 55
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζεται κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 34.

2. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η αποζημίωση των ιδιωτών μελών του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56
Καταργούμενες διατάξεις
Το έβδομο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) περί έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση Ειδικού Μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 57
Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων Δ.Ι.Ε.Κ. Σ.Δ.Ε. Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ και κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010
1. Στην υποπερ. ββ) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την κατανομή της δαπάνης και τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων, τα τρία τελευταία εδάφια αντικαθίστανται με πέντε νέα εδάφια και η υποπερ. ββ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό: α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α’ και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό της περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από ειδική πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμεται κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταφέρονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.

Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ 6), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.

Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α’ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.»

2. H υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 καταργείται.

Άρθρο 58
Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
Εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), που χορηγήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σε νομικά πρόσωπα αυτών, και των οποίων η ισχύς λήγει ή έληξε εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 10.9.2021, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4305/2014 (Α’ 237).

Άρθρο 59
Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εφαρμόζεται αναλόγως και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και της μετεξέλιξης αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Άρθρο 60
Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,

β) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόφασή της, να παρατείνει έως τις 30.6.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν αναστέλλονται και οι παραταθείσες συμβάσεις λύονται αζημίως για τις περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.

Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ. ΣΥ. και αν είτε πάλι δεν υποβληθούν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κριθούν μη κατάλληλες, τότε η οικονομική επιτροπή μπορεί, με απόφασή της, να τροποποιήσει και να παρατείνει έως τις 30.6.2022, την εκτέλεση σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2021.

Στις περιπτώσεις που προέκυψαν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεσην των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2021-2022, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4217).

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παρ. 1 και 2, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής, μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

Άρθρο 61
Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.
Οι περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), ως προς το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν εφαρμόζονται για τις συναφθείσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4735/2020 (Α’ 197) συμβάσεις προσωπικού των αναπτυξιακών εταιρειών της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

Άρθρο 62
Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και λήγουν ή έληξαν κατά το διάστημα από 1.6.2021 έως 31.7.2021, δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 63
Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Αναστέλλεται η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατημορίων για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων, που έχουν χορηγηθεί αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Η εξόφληση των πέντε (5) ενδεκατημορίων, των οποίων η παρακράτηση αναστέλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, πραγματοποιείται άτοκα σε είκοσι δύο (22) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του έτους 2022.

Άρθρο 64
Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών Παράταση προθεσμιών Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019
Οι προθεσμίες των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2021 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.

99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021 για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’, παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.»

Άρθρο 65
Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

1. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη διάθεση ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους επενδυτικών δαπανών των δήμων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των δήμων, παρατείνεται από τη λήξη της και για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2021, έως την 30ή.9.2021.

2. Η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως προστέθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των δήμων, παρατείνεται από τη λήξη της για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021.

3. Σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2021, οι δήμοι, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, δύνανται να αναμορφώνουν το προϋπολογισμό τους, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66
Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 (Α’ 185) τροποποιούνται οι αναφερόμενες διατάξεις και το άρθρο δέκατο ένατο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο ένατο Θέση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εκκαθάριση

1. Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής «Ταμείο»), το οποίο επανασυστήθηκε με τη διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 (Α’ 228), τίθεται αυτοδικαίως σε καθεστώς εκκαθάρισης από τη δημοσίευση του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται ως εκκαθαριστής του Ταμείου, μόνιμος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετεί

στον κλάδο ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Οικονομικού/Διοικητικού, με τουλάχιστον εικοσαετή προϋπηρεσία, κατόπιν ανοικτής προσκλήσεως προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αναρτάται στη Διαύγεια και στον σχετικό ιστότοπο αυτού, για τρεις (3) ημέρες, ορίζοντας την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες. Για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων εκάστου υποψηφίου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του υπηρεσιακού του φακέλου, με έμφαση στην εμπειρία, την υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου και την απουσία πειθαρχικών ποινών. Από την έκδοση της απόφασης ορισμού του εκκαθαριστή, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντή αυτού.

2. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις για τη διαδικασία της εκκαθάρισης και τη διάρκεια αυτής, τη διαδικασία ορισμού τεχνικών συμβούλων για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις αυτών, την τύχη των εκκρεμών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμβάσεων και των λοιπών υποχρεώσεων του Ταμείου, καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία του Ταμείου κατά την περίοδο μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από τον ορισμό του εκκαθαριστή. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως, η λειτουργία του παιδικού σταθμού δεν διακόπτεται.

3. Για την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών της εκκαθάρισης, καθώς και τακτικών, λειτουργικών αλλά και εκτάκτων δαπανών του υπό εκκαθάριση Ταμείου, αυτό επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα από πιστώσεις, που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο ποσοστό της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Η επιχορήγηση εγκρίνεται με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα του εκκαθαριστή. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, η οποία διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Ταμείο λύεται οριστικά. Με την ίδια ως άνω απόφαση προβλέπεται και η τύχη της περιουσίας του Ταμείου.

4. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να καλύπτει στους δικαιούχους τα έξοδα για τη φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικούς σταθμούς. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και των οποίων τα τέκνα δεν έχουν για οποιοδήποτε λόγο γίνει δεκτά σε αντίστοιχη δημόσια ή δημοτική δομή. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις, που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου

17 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται το ύψος του ποσού, που λαμβάνει έκαστος των δικαιούχων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 (Α’ 36) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.».».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4598/2019 (Α’ 36) τροποποιούνται οι αναφερόμενες διατάξεις και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4 Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να καλύπτει στους δικαιούχους έξοδα για τη φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.

2. «Δικαιούχοι» είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια τέκνων, που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.»

3. Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που προέρχονται από το αποδιδόμενο στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4761/2020 (Α’ 248). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθορίζονται η διάρκεια διαμονής και το ημερήσιο τροφείο, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την κάλυψη των εξόδων της παρ. 1.

4. Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών σε κατασκηνώσεις, καλύπτονται από το Ταμείο με την διαδικασία που ισχύει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

3. Η προθεσμία περάτωσης της εκκαθάρισης της παρ. 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 4639/2019 παρατείνεται έως την 31η.7.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 67
Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
Στο άρθρο 32 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) στην παρ. 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των δόσεων και προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην παρ. 2 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρμόδια όργανα, γ) στην παρ. 3 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον αριθμό των δόσεων, δ) στην παρ. 4 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, ε) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής επιτοκίου, στ) στην παρ. 8, τροποποιούνται οι περ. α), γ), δ) και στ), ζ) στην παρ. 9 τροποποιείται η περ. β), η) η παρ. 11 τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), τα άρθρα εικοστό τρίτο και εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο πέμπτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων.

Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να υπαχθούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, και οφειλές ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, απαιτητών από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εφόσον πρόκειται για εργοδότες ή για αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1, κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και, αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογιζόμενο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.

4. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.

7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,

β) στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό, δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή,

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, το μέτρο της κατάσχεσης αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης,

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της ρύθμισης.

9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) τη μετατροπή ως άμεσα απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και καταβολής της πρώτης δόσης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 68
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020
Στο άρθρο 33 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), α) αντικαθίσταται η παρ. 1, β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τον τρόπο συντέλεσης της επανένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση, γ) τροποποιείται η παρ. 3 ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών

1. Οφειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομένοντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης:

(α) οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις (3) μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

(β) εργοδότες, αυτοπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

(γ) εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 μέχρι 31.7.2021.

2. Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα της απώλειας των ρυθμίσεων της παρ. 1, να παρατείνεται η ημερομηνία πληρωμής της παρ. 2, και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διαδικασίας επανένταξης σύμφωνα με το παρόν.»

Άρθρο 69
Διαγραφή προσωπικών δεδομένων Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021
Η περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54) τροποποιείται ως προς τον αριθμό των ημερών και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137):

α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.

β) Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Η Εκτελούσα την Επεξεργασία αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας του παρόντος. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ. Μεταξύ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

γ) Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021.

δ) Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση.»

Άρθρο 70
Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

1. Στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί μεθοριακοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 9 του Μέρους Πρώτου της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 9 του Μέρους Πρώτου της προαναφερόμενης Συμφωνίας, χορηγείται, μετά από αίτησή τους, πιστοποιητικό δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζόμενου.

2. Το εν λόγω πιστοποιητικό αναγνωρίζει στους ανωτέρω μισθωτούς και μη μισθωτούς μεθοριακούς εργαζόμενους τη διατήρηση της ισχύος του δικαιώματος στην εργασία, το οποίο κατοχύρωσαν πριν την 1η.1.2021 και δεν χορηγεί καθεστώς διαμονής.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των δικαιολογητικών, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, θέματα κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 71
Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2232/1994
Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2232/1994 (Α’ 140) προστίθενται τρία νέα εδάφια και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Πρόεδρος Αντιπρόεδροι

1. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για μία τετραετία, μετά από πρόταση της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε.. Η επιλογή του Προέδρου γίνεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινωνικής αποδοχής, που υποδεικνύονται ανά τετραετία από καθεμία από τις τρεις ομάδες, οι οποίες κατά το άρθρο 3 συγκροτούν την Ο.Κ.Ε. και κατά τη σειρά που αναφέρονται σε αυτό. Το προτεινόμενο πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου πρέπει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της Ο.Κ.Ε.. Μετά από δύο άκαρπες ψηφοφορίες μπορεί να προταθεί από την Ολομέλεια και νέος ή νέοι υποψήφιοι και τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει εκείνος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ολομέλειας. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. μπορεί να επανεκλεγεί για άλλη μία θητεία, εφόσον υποδειχθεί ως υποψήφιος από την ομάδα της οποίας είναι η σειρά και επανεκλεγεί με την ίδια παραπάνω διαδικασία και πλειοψηφία από την Ολομέλεια.

2. Για την πρόταση του υποψήφιου Προέδρου, η Ολομέλεια συνέρχεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μέσα σε έναν (1) μήνα από τη Συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. σε Σώμα. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η ολομέλεια εκλέγει προσωρινά προεδρείο από τρία (3) μέλη που εκπροσωπούν τις τρεις ομάδες.

3. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ο.Κ.Ε., έχει την ευθύνη της δράσης της Ο.Κ.Ε., διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προέδρων, της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίζει την ημερήσια διάταξη λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που διατυπώνουν τα μέλη και προβαίνει στη θεώρηση των πρακτικών. Η εγγραφή θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Ολομέλειας που τη ζήτησαν είκοσι τουλάχιστον μέλη είναι υποχρεωτική.

4. Η Ο.Κ.Ε. έχει τρεις αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της Ομάδας από την οποία προέρχονται για μία τετραετία. Η εκλογή απαιτεί πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της ομάδας. Η θητεία των αντιπροέδρων δεν είναι ανανεώσιμη. Η σύγκληση των ομάδων προς εκλογή Αντιπροέδρων γίνεται με ευθύνη του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

5. Οι Αντιπρόεδροι αντικαθιστούν και επικουρούν τον Πρόεδρο, όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

Η αντικατάσταση του Προέδρου, όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ισχύει και στην περίπτωση που αυτός ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο.

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχει ορίσει τη σειρά προτεραιότητας των Αντιπροέδρων για την αντικατάσταση του Προέδρου, κατά τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ο.Κ.Ε., η σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον ορισμό της ως άνω σειράς προτεραιότητας γίνεται υποχρεωτικά με πρωτοβουλία του πρεσβύτερου Αντιπροέδρου και, σε περίπτωση που αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον αμέσως επόμενο στη σειρά πρεσβύτερο Αντιπρόεδρο, ο οποίος διευθύνει και τις σχετικές συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την επέλευση της έλλειψης του Προέδρου.

6. Η εκλογή των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται από την Ολομέλεια με μυστική ψηφοφορία.».

Άρθρο 72
Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»

1. Για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.», οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις εισφορών κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης προς τους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013, υποβάλλονται μέχρι πέρατος της ειδικής διαχείρισης, χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων. Σε αυτές τις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις απεικονίζονται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως πραγματικής απασχόλησης:

α) στην συμπληρωματική Α.Π.Δ. προς το πρώην Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. για το χρονικό διάστημα από 18.4.2012 έως και 30.4.2012 και στις καταστάσεις και δηλώσεις προς πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής για το ίδιο χρονικό διάστημα, εννέα (9) ημέρες ασφάλισης πλήρους μηνιαίας κανονικής οκτάωρης απασχόλησης για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες της εταιρείας, οι οποίοι, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την εταιρεία αυτή,

β) στις Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων Μαΐου 2012 έως Σεπτεμβρίου 2013 προς το πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στις καταστάσεις και δηλώσεις προς πρώην φορείς επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής για τις ίδιες ασφαλιστικές περιόδους, είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης πλήρους μηνιαίας κανονικής οκτάωρης απασχόλησης για τους υπαλλήλους της εταιρείας και έως είκοσι οκτώ (28) ημέρες ασφάλισης πλήρους μηνιαίας κανονικής οκτάωρης απασχόλησης για τους εργατοτεχνίτες της εταιρείας, οι οποίοι, κατά τα αντίστοιχα δηλούμενα χρονικά διαστήματα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την εταιρεία αυτή,

γ) στις δηλώσεις προς τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην Ε.Τ.Α.Α. και στις καταστάσεις του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην Ε.Τ.Α.Α., το χρονικό διάστημα από 18.4.2012 έως και 30.4.2012 ως ημέρες ασφάλισης πλήρους κανονικής απασχόλησης και οι μήνες Μάιος 2012 έως και Σεπτέμβριος 2013 ως πλήρεις μήνες ασφάλισης για τους εμμίσθους δικηγόρους της εταιρείας και για τους εργαζομένους αυτής ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην Ε.Τ.Α.Α., αντίστοιχα, οι οποίοι, κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα, είχαν ενεργό συμβατικό δεσμό με την εταιρεία αυτή.

2. Στις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της παρ. 1, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί τη βάσει του συμβατικού μισθού εκάστου εργαζομένου και του δηλωθέντος για τον Μάρτιο 2012 πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης εκάστου.

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και δεν συμπεριλαμβάνονται στις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της παρ. 1 οι εργαζόμενοι της εταιρείας, για τους οποίους, κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, έχουν εκδοθεί αντίστοιχες πράξεις καταλογισμού από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, και για τις ασφαλιστικές περιόδους και ημέρες ασφάλισης που περιλαμβάνονται σε αυτές τις πράξεις καταλογισμού. Προς διασταύρωση των αντίστοιχων ασφαλιστικών περιόδων και ημερών ασφάλισης μηνιαίως με σκοπό τη σύνταξη και υποβολή των Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων της παρ. 1, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιούν προς την εταιρεία της παρ. 1 τις πράξεις καταλογισμού και τα αναλυτικά στοιχεία των εργαζομένων του προηγουμένου εδαφίου εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την υποβολή των Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων της παρ. 1 αναστέλλεται η έκδοση πράξεων καταλογισμού για τους εργαζομένους της παρ. 1 για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2012 έως και Σεπτέμβριο 2013.

4. Το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, ο οποίος δηλώνεται με τις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της παρ. 1, θεωρείται πραγματικός συντάξιμος χρόνος ασφάλισης, με εξαίρεση χρόνο, για τον οποίο έχει χωρήσει ασφάλιση των εργαζομένων της παρ. 1 από άλλη αιτία, απασχόληση ή δραστηριότητα.

5. Το σύνολο των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες προκύπτουν από τις Α.Π.Δ., καταστάσεις και λοιπές δηλώσεις της παρ. 1, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων για το Ελληνικό Δημόσιο και για την εταιρεία της παρ. 1.

6. Η κατά την παρ. 1 υποβολή Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων από την εταιρεία αυτή δεν αποτελεί τεκμήριο αναγνώρισης μισθολογικών διαφορών.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρμογής της παρ. 5, καθώς και ο χρόνος καταβολής των εισφορών.

8. Οι τεχνικές λεπτομέρειες υποβολής των Α.Π.Δ., καταστάσεων και λοιπών δηλώσεων της παρ. 1 και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των διαδικασιών του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 73
Εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων ποσών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992
Το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Το τέλος που προβλέπεται στην παρ. 7 εισπράττεται υπό την επίβλεψη της Α.Π.Α., με μέριμνα και ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων που μεταφέρουν αεροπορικώς επιβάτες και σε ειδικές περιπτώσεις με μέριμνα των φορέων διαχείρισης αερολιμένων, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις οικείες Συμβάσεις Παραχώρησης ή με μέριμνα λοιπών εξουσιοδοτημένων από την Α.Π.Α. φορέων, πριν από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος («φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α.»).».

Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς ως άνω υπόχρεους με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων είτε εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του επόμενου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών, στις περιπτώσεις μηνιαίας επί πιστώσει καταβολής, είτε άμεσα, στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασμούς που προβλέπονται στις περ. α’, β’, γ’ και δ’, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι ημερήσιες καταθέσεις στους ειδικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος που προβλέπονται στις περ. α’, β’, γ’, δ’ επιμερίζονται κατά τα ισχύοντα αναλογούντα ποσοστά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρονται στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορέων διαχείρισης αερολιμένων και της Α.Π.Α.

Οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., χρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες, ελέγχουν την απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς, και ενημερώνουν την Α.Π.Α. σε περιπτώσεις μη τήρησης των διαδικασιών απόδοσης οφειλόμενων ποσών.

Ειδικότερα, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α. ενημερώνουν την Α.Π.Α., η οποία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους, επιβάλλει τους κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή τέλη ή/και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένων Τ.Ε.Α.Α., λαμβάνει και επιβάλλει τα προβλεπόμενα μέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.

Στο τέλος εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α. υποβάλουν έκθεση ορκωτών ελεγκτών στην Α.Π.Α. που βεβαιώνει την ορθότητα της χρέωσης και είσπραξης, καθώς και του ελέγχου.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται, αναφορικά με τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η διαδικασία ελέγχου των πληρωμών των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η σχετική μεταβατική περίοδος για την έναρξη του ελέγχου από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με τις ανωτέρω αποφάσεις, καθορίζονται, επιπλέον, οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου Τ.Ε.Α.Α. αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. και οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της Α.Π.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης των φορέων διαχείρισης αερολιμένων με την Α.Π.Α., στις περιπτώσεις όπου οι εν λόγω φορείς εμπλέκονται στην είσπραξη του Τ.Ε.Α.Α., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης. Έως την έκδοση των ως άνω αποφάσεων και την ανάθεση του ελέγχου από την Α.Π.Α. σε φορείς ελέγχου, ο έλεγχος των χρεώσεων, πληρωμών και εισπράξεων Τ.Ε.Α.Α., η επιβολή πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων και η επιβολή μέτρων, διενεργούνται από την Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και με ευθύνη της Υ.Π.Α.. Κατά το διάστημα αυτό, οποιαδήποτε τροποποίηση των διαδικασιών χρέωσης, πληρωμών, εισπράξεων, ελέγχου και λήψης μέτρων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ορθή παρακολούθηση των εσόδων, πραγματοποιείται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Υ.Π.Α. και τη σύμφωνη γνώμη επί της εισήγησης των εκάστοτε Παραχωρησιούχων, καθώς και έγκριση της Α.Π.Α.

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατίθενται και διατίθενται ως εξής:

α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατατίθενται στον λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» και διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών στα Σπάτα, που κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202). Το ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε συμφωνηθέν ποσοστό, πιστώνεται με ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος στον λογαριασμό που έχει ορίσει ο φορέας διαχείρισης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών την επόμενη ημέρα της κατάθεσης στον λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)».

Ο λογαριασμός «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» με ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος χρεώνεται με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση, μετά το άνοιγμα του αντίστοιχου λογαριασμού της Α.Π.Α., στον εν λόγω λογαριασμό της Α.Π.Α. για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, αποζημιώσεων προσωπικού και επενδύσεων. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται να χρησιμοποιούνται, επίσης, από την Α.Π.Α. για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

β) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης των αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συμβάσεων Παραχώρησης των ως άνω αερολιμένων, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν λόγω αερολιμένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα», που συμπληρώνονται με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στους αντίστοιχους Παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), στις κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016.

Το ποσό εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 28.9 των ανωτέρω Συμβάσεων Παραχώρησης διατίθεται κατά τα δυο τρίτα (2/3) μετά το άνοιγμα του αντιστοίχου λογαριασμού της Α.Π.Α., σε πίστωση του εν λόγω λογαριασμού της Α.Π.Α. για τη χρηματοδότηση κάθε είδους δαπάνης, όπως λειτουργίας, αποζημιώσεων προσωπικού και επενδύσεων, κατά την άσκηση του ρόλου της ως ρυθμιστικής αρχής αεροδρομίων και για τη χρηματοδότηση των διαδρομών που παρέχονται στο πλαίσιο υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας και κατά το ένα τρίτο (1/3) στην Υ.Π.Α. στον Λογαριασμό 234332/5 «Ποσοστά Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.) και Τέλους Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αεροδρομίων (Τ.Α.Ε.Α.) υπέρ Υ.Π.Α.», για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των δημόσιων αεροδρομίων.

Τα ποσά που έχουν κατατεθεί στο Δημόσιο ως εισφορά για τα έτη από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης και έως την έναρξη ισχύος του ν. 4757/2020 (Α’ 240) και τα οποία δεν έχουν αποδοθεί στην Υ.Π.Α. για τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των Συμβάσεων Παραχώρησης, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υ.Π.Α. οικονομικού έτους 2021, χωρίς να απαιτείται η εμφάνιση ισόποσων εσόδων στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1110811001 «Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων» του κρατικού προϋπολογισμού. Από τα εν λόγω ποσά χρηματοδοτούνται αποκλειστικά ανάγκες που δημιουργούνται από τον ρόλο της Υ.Π.Α. ως ρυθμιστικής αρχής αεροδρομίων, το έλλειμμα που προκύπτει από τη λειτουργία των αεροδρομίων τα οποία διατηρούνται από το Δημόσιο και αποζημιώνονται οι διαδρομές που παρέχονται στο πλαίσιο Υποχρέωσης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας.

γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες της χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών της περ. α’, των περιφερειακών αεροδρομίων της περ. β’, και του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. δ’ κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα (Τ.Α.Ε.Α.)», που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολιμένα.

Τα ποσά αυτά διατίθενται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στην Υ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού τους κόστους, και δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αερολιμένα και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομίου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ως άνω ποσών διατίθεται την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, μετά το άνοιγμα του αντιστοίχου λογαριασμού της Α.Π.Α., σε πίστωση του εν λόγω λογαριασμού της Α.Π.Α., για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Οι λογαριασμοί «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται με το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα ποσά που πιστώνονται στον ανωτέρω λογαριασμό διατίθενται στην Υ.Π.Α. για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α., αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

δ) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της από 21.2.2019 σύμβασης παραχώρησης για τη Μελέτη -Κατασκευή Χρηματοδότηση Λειτουργία -Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019 (Α’ 77), η επέλευση της οποίας βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον όρο 5.2.4 της εν λόγω σύμβασης, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (Τ.Ε.Α.Α.) του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7.7 (Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται μετά το άνοιγμα του αντιστοίχου λογαριασμού της Α.Π.Α. σε πίστωση του εν λόγω λογαριασμού της Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, για την κάλυψη αποζημιώσεων προσωπικού, λειτουργίας και επενδύσεων, καθώς και για την κάλυψη υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της σύμβασης παραχώρησης του προηγούμενου εδαφίου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με:

δα) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, με τον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης,

δβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών -Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7.7 (αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (χρηματοδότηση του έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία μεταφοράς στον λογαριασμό της Α.Π.Α. του υπολοίπου,

δγ) τη ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται στις περ. γ’ έως και ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης και

δε) κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των οικείων προβλέψεων της σχετικής σύμβασης παραχώρησης.»

Άρθρο 74
Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019

1. Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνονται και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 3, της περ. β’ της παρ. 3 και της παρ. 7 του άρθρου 13, καθώς και του άρθρου 64 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης των μητρώων από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 για εγγραφή ή μεταβολή ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εξετάζονται από τις αντίστοιχες επιτροπές του π.δ. 71/2019 και κρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του προεδρικού διατάγματος διατάξεις. Τα πτυχία των Μελετητών και Γραφείων Μελετών που εκδίδονται, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η.12.2022.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του π.δ. 71/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019, εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση ανανέωσης, όπως προβλέπεται στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του π.δ. 138/2009 (Α’ 185).

3. Η παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, τροποποιείται ως προς τις διαλαμβανόμενες προθεσμίες και τις προϋποθέσεις ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και των πτυχίων των εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων, ως εξής:

«6. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα πτυχία εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων που είναι σε ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και τις 2 Ιουλίου 2019, χωρίς να απαιτείται αίτηση τακτικής αναθεώρησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 92 και τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 97 του ν. 3669/2008 (Α’ 116). Οι υποβαλλόμενες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτήσεις μεταβολών εξετάζονται με βάση το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα πτυχία Εργοληπτών Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων παύουν να ισχύουν. Για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022 εξακολουθεί να εκδίδεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι την 3η Ιουλίου 2019, η ενημερότητα πτυχίου για εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι καταταγμένες στις τάξεις 3η έως 7η.»

4. Βεβαιώσεις εγγραφής πτυχία που εκδόθηκαν μετά την 3η Ιουλίου 2019 και είναι σε ισχύ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδίκαια έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς προηγούμενη αίτηση αναθεώρησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε ως και τις 2 Ιουλίου 2019.

5. Οι περιπτώσεις διαγραφής από το Μητρώο Μελετητών, το Μητρώο Γραφείων Μελετών, το Μ.Ε.Κ. και το Μ.Ε.ΕΠ., εξετάζονται αντίστοιχα σύμφωνα με τα άρθρα 9, 20, 34 και 60, πλην της περ. δ) της παρ. 1 αυτού, του π.δ. 71/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 75
Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
Στο άρθρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 6, προστίθεται παρ. 1Α, τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 ως προς τον αριθμό των δόσεων, και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 ως προς την καταληκτική προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, και το άρθρο 289 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 7, εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται στη σχετική κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και το άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και το άρθρο 27 του ν. 4772/2021 (Α’ 17),

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021.

Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση ανεξαρτήτως των ανωτέρων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον ν. 4690/2020.

1Α. Στις οφειλές της παρ. 1 δεν περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

3. Βασικές οφειλές της παρ. 1 από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (Α’ 90, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 (Α’ 170, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]) επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριανταέξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

4. Για τις οφειλές της παρ. 1, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως χίλια (1.000) ευρώ και σε πενήντα (50) ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των χιλίων (1.000) ευρώ.

7. Η ρύθμιση απόλλυται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

8. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 57 του Κ.Φ.Δ..

9. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται σε αυτόν αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί, συνεχίζονται.

10. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:

α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του κατά το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. ή μετά από αναγκαστικά μέτρα, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

11. H παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλην τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

12. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου:

α) οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

β) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογήν του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος».

Άρθρο 76
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020
Το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: α) τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), β) τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και γ) τον ν. 4469/2017 (Α’ 62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

2. Οφειλέτες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, να έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους να ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), το άρθρο 11 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α’ 235),

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, σύμφωνα με τα το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 και το άρθρο 13 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

βγ) είτε εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4690/2020, το άρθρο 123 του ν. 4714/2020 και το άρθρο 40 του ν.4778/2021 (Α’ 26),

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19», σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 27 του ν. 4772/2021 (Α’ 17),

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως 17 του ν. 4321/2015, ii) τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 και iii) τον ν. 4469/2017 δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης».

Άρθρο 77
Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως προς την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021 και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2014.

Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.

Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.

Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.

Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.

Ειδικά για το έτος 2021, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και η τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.»

Άρθρο 78
Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Συμπλήρωση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Στην υποπερ. στβ’ της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθενται οι λέξεις «…., καθώς και στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά» και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«στ) στα) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογμάτων κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους.

στβ) Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού, καθώς και στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.»

Άρθρο 79
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης τροποποιείται και η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30ή.6.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.7.2021 και εφεξής, τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας».

Άρθρο 80
Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Στο Κεφαλαίο Α’ «ΑΓΑΘΑ» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) προστίθεται περ. 54 ως εξής:

«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και ισχύει έως και την 31η.12.2022.»

Άρθρο 81
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Η υποπερ. 1β του Κεφαλαίου Β. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) αντικαθίσταται ως εξής:

«1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από την 1η.09.2020 έως και τη 30ή.06.2022.».

Άρθρο 82
Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία της εφάπαξ καταβολής του φόρου και η παρ. 65 διαμορφώνεται ως εξής:

«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η.7.2021.

Άρθρο 83
Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχόσπιτων Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
Στην παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) προστίθεται περ. γ’ ως προς τις τιμές ρύπων των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 31η.12.2020, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) είναι:

αα) μικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 μειώνονται κατά πέντε τοις εκατό (5%),

αβ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν σαράντα (140) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

αγ) μεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν εξήντα (160) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

αδ) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

αε) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια (200) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

αστ) μεγαλύτερη από διακόσια (200) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),

αζ) μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Β) Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η.1.2021 και εφεξής, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συνδυασμένος κύκλος), σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), είναι:

βα) μικρότερη ή ίση των εκατό τριάντα (130) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 μειώνονται κατά 5%,

ββ) μεγαλύτερη από εκατόν πενήντα έξι (156) και μικρότερη από ή ίση με εκατόν ογδόντα δύο (182) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%),

βγ) μεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα δύο (182) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια οκτώ (208) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

βδ) μεγαλύτερη από διακόσια οκτώ (208) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια τριάντα τέσσερα (234) γρ./ χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

βε) μεγαλύτερη από διακόσια τριάντα τέσσερα (234) και μικρότερη από ή ίση με διακόσια εξήντα (260) γρ./ χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%),

βστ) μεγαλύτερη από διακόσια εξήντα (260) και μικρότερη από ή ίση με τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%),

βζ) μεγαλύτερη από τριακόσια είκοσι πέντε (325) γρ./ χλμ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Γ) Ειδικά για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ανεξαρτήτως της τιμής μέτρησης της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) ή σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure), καθώς και για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της περ. α’ της παρ. 2, αυξάνονται, πλέον των προσαυξήσεων που προβλέπονται στην παρ. 4, κατά:

Γα) 10%, εφόσον υπάγονται στην περ. α) της παρ. 4 ή πληρούν εκ κατασκευής της προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2018 και μετά (Καν. 515/2007 και 692/2008 ή 2017/1151 ή μεταγενέστερων τροποποιητικών αυτών), ή τις προδιαγραφές του Euro VI, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης, ως

προς την πρώτη ταξινόμηση, από 01.09.2019 και μετά (Καν. 595/2009).

γβ) 30%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO στην περ. β) της παρ. 4.

γγ) 60%, εφόσον υπάγονται ως προς τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO στην περ. γ) της παρ. 4.

γδ) 100%, εφόσον δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκπομπών (Euro), συμβατικής τεχνολογίας.»

Άρθρο 84
Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση υποβολής σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με το άρθρο 15. Σε περίπτωση που τίθεται από αρμόδια υπηρεσία προθεσμία θεραπείας κατά την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 21, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, οι συμμετέχοντες πιστωτές, που είναι χρηματοδοτικοί φορείς, έχουν τη δυνατότητα να απορρίψουν την αίτηση του οφειλέτη και να μην καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Με την κοινοποίηση της απόρριψης η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης περαιώνεται άμεσα ως άκαρπη. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν στην κατά τα ανωτέρω δίμηνη προθεσμία μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 147 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.».

2. Στο άρθρο 18 του ν. 4738/2020, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 16, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη, καθώς και η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43) και του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136) αναφορικά με της οφειλές των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, εάν συντρέξει περίπτωση αναστολής της προθεσμίας για το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το άρθρο 16, το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται στην αναστολή. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού, ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης). Η αναστολή παύει με την τυχόν κοινοποίηση προς τον οφειλέτη της απόφασης μη υποβολής πρότασης συμφωνίας αναδιάρθρωσης ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόρριψη της αίτησης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 85
Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε. για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών
Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού, το οποίο μετακινείται για τη διενέργεια εμβολιασμών κατ’ οίκον στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους, σε πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υπηρεσιών μετακίνησης, υπηρεσιών εκμίσθωσης επιβατηγών οχημάτων και κάθε άλλο συναφές με την μετακίνηση ζήτημα.

Η δαπάνη που προκύπτει, βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Π.Ε.), στα γεωγραφικά όρια της οποίας διενεργείται ο εμβολιασμός.

Άρθρο 86
Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30ή.9.2021, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ δύναται να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κατ’ οίκον, για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και οι αρμόδιες αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράμματος των κατ’ οίκον εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης τους, σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους συντονισμού επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, τους Υπεύθυνους για τον συντονισμό της λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και τους υπεύθυνους των αρμοδίων υπηρεσιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό COVID-19 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 50/2019 (Α’ 260), διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς τους.

Αναφορικά με την αποζημίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, που απασχολείται στο πρόγραμμα των κατ’ οίκον εμβολιασμών, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 266 του ν. 4798/2021 (Α’ 68). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται κάθε συναφές θέμα με τον τρόπο προσδιορισμού, καταβολής και εκκαθάρισης της αποζημίωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού των ΟΤΑ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Άρθρο 87
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 ύψους πενήντα (50) ευρώ. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20) ευρώ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.»

Άρθρο 88
Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020
Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας εμβολιασμού στο Σύστημα της παρ. 1, ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η πρώτη δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των φαρμακοποιών και των ιδιωτών ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού, καθώς και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα.

Άρθρο 89
Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) η φράση σε «κάθε κάτοχο» αντικαθίσταται από τη λέξη «κατόχους» και τροποποιείται η ημερομηνία εφαρμογής, στην παρ. 5 προστίθεται στην εξουσιοδοτική ο Υπουργός Οικονομικών, η φράση «οι δικαιούμενοι» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Διάθεση αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID 19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2021, διανέμεται με κρατική μέριμνα σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προσωρινού ΑΜΚΑ ή Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού, μία αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ανά εβδομάδα, η οποία προορίζεται για ατομική χρήση χωρίς ανάγκη διενέργειάς της από επαγγελματίες υγείας.

2. Για την υλοποίηση του σκοπού της παρ. 1 επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων της παρ. 1 με καθεστώς κατά παρέκκλιση έγκρισης διάθεσης και έναρξης χρήσης από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ή από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ήτοι προς περιορισμό της διασποράς της πανδημίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) ο κατασκευαστής έχει λάβει ειδική ή κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους ως αυτοδιαγνωστικών στην αγορά από τον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος ως αρμόδια αρχή εφόσον ο κατασκευαστής έχει έδρα στην Ελληνική Επικράτεια ή ο θέτων το προϊόν στην αγορά έχει λάβει τέτοια έγκριση, ή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος έχει θεσπίσει αντίστοιχες προδιαγραφές,

β) οι πληροφορίες στις οδηγίες χρήσεως του προϊόντος παρέχονται στην ελληνική γλώσσα με εύληπτο και σαφή τρόπο,

γ) δεν διατίθεται στην ελληνική αγορά αντίστοιχο προϊόν, το οποίο να διαθέτει την απαιτούμενη σήμανση CE, ως αυτοδιαγνωστικό, ή τα διατιθέμενα ως άνω προϊόντα με τη σήμανση CE δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.

3. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) υποχρεούται να διατηρεί μητρώο αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 ως προς την κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους στην Ελλάδα. Ο Ε.Ο.Φ. προσδιορίζει το σύνολο των αναγκαίων δικαιολογητικών που υποβάλλει ο αιτών για τον σκοπό αυτό.

4. Η διάθεση των προϊόντων της παρ. 1 μέσω των φαρμακείων γίνεται χωρίς αντίτιμο από τους δικαιούχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζονται η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή τους στη διακίνησή τους από την έναρξή τους, καθώς και η διαδικασία καταβολής της.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι δικαιούμενοι, ο τρόπος κυκλοφορίας και διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, ο τρόπος διανομής των αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών στους δικαιούμενους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 90
Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Στo τέλος της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), τροποποιούνται τα εδάφια πρώτο και δεύτερο, με την αύξηση των ανώτατων ορίων προστίμων, προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 3 δύνανται να προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και κατόπιν αξιοποίησης υλικού που περιέρχεται σε γνώση τους μετά από την τέλεση της παράβασης με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.»

Άρθρο 91
Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Το προσωπικό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας που συμμετείχε στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2021 έως και τις 7.6.2021, εντάσσεται στο σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ. και αποζημιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας καθορίζονται η αντιστοίχιση του ιατρικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με το ιατρικό προσωπικό των μονάδων υγείας του Ε.Σ.Υ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 92
Γενόσημα προϊόντα Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019
Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα γενόσημα προϊόντα, που δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23, δεν παραπέμπονται σε διαπραγμάτευση, εφόσον η τιμή παραγωγού είναι ίση με ή χαμηλότερη από το 65% της τιμής παραγωγού του προϊόντος αναφοράς. Σε περίπτωση οικειοθελών μειώσεων της τιμής παραγωγού του προϊόντος αναφοράς, για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η τιμή παραγωγού που είχε το προϊόν αναφοράς πριν τις οικειοθελείς μειώσεις.

Άρθρο 93
Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας
Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι κατά τον χρόνο θέσεως σε ισχύ του ν. 4622/2019 (Α’ 133) υπηρετούσαν στο Τμήμα Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Μακεδονίας Θράκης της Διεύθυνσης Γραμματείας Σ.Ε.Υ.Υ.Π., επιτρέπεται να μεταταχθούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ύστερα από αίτησή τους, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, άλλως με μεταφορά της θέσης τους, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 94
Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ 3366/1955

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α’ 258) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι οποίες έχουν μονοετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ,με τον αναπληρωτή του και δύο μέλη με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, όλοι της ίδιας ειδικότητας με την εξεταζόμενη. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο Πρόεδρος κάθε εξεταστικής επιτροπής μεταξύ των μελών της. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών υπηρετούν σε νοσοκομειακές μονάδες, που χορηγούν είτε μερικό είτε πλήρη χρόνο άσκησης στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Σε περίπτωση έλλειψης μελών ιατρικών ειδικοτήτων ορίζονται ως μέλη ιατροί ειδικότητας των επιμέρους εκπαιδευτικών σταδίων της προς εξέταση ειδικότητας.

Ως γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών με τους αναπληρωτές τους ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δημόσιοι υπάλληλοι ΠΕ ή ΔΕ Διοικητικού (μόνιμοι, ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ), οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα των εξεταστικών επιτροπών και προτείνονται από τους προέδρους αυτών.»

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 τροποποιείται η περ. γ’ και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. α) Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε τέσσερις (4) τον χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο κάθε εξεταστικής περιόδου, σε ημέρες και ώρες που ορίζονται κάθε φορά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, μετά από γνώμη της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής, και δημοσιοποιούνται από αυτόν.

β) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

γ) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρο πανεπιστημίου ή νοσηλευτικού ιδρύματος που εδρεύει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη με εύκολη πρόσβαση για τους εξεταζόμενους μετά από πρόταση του προέδρου κάθε εξεταστικής επιτροπής.

δ) Κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διενέργεια των εξετάσεων μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

3. Καταργείται τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955.

Άρθρο 95
Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.

1. Για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν., η οποία προκηρύσσεται στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ή του Διευθυντή, επιτρέπεται να υποβάλουν υποψηφιότητα μόνο ιατροί που κατέχουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία ή εντατική νοσηλεία νεογνών αντίστοιχα, πέραν των άλλων τυπικών προσόντων που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις. Για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή ΜΕ.Ν.Ν., η οποία προκηρύσσεται στον βαθμό του Επιμελητή Β’, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία ή εντατική νοσηλεία νεογνών, προηγούνται, ωστόσο, στη σειρά κατάταξης στον πίνακα αξιολόγησης οι υποψήφιοι ιατροί που κατέχουν το πιστοποιητικό αυτό. Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό εξειδίκευσης είναι προαπαιτούμενο για την εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού επιμελητή Β’ που υπηρετεί στη Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν. στον επόμενο βαθμό.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 (Α’ 121) καταργείται.

Άρθρο 96
Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161)
Στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161) μετά τις λέξεις «ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας» προστίθενται οι λέξεις «ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας μπορούν να προΐστανται: α) στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, β) στο Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.»

Άρθρο 97
Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) προστίθεται η φράση «και κάθε σχετικής διάταξης, της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία επιβάλλει την άμεση λήψη και εφαρμογή μέτρων για θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας και της ζωής των πολιτών, της περιουσίας τους και της προστασίας του φυσικού πλούτου της Χώρας, και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να συνάπτει νέες συμβάσεις ή/και να τροποποιεί ισχύουσες συμβάσεις έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών κατά την απόλυτη κρίση της και προς άμεση αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής κατά παρέκκλιση, κάθε πρόβλεψης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.»

2. Στο άρθρο 325 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Κατ’ εξαίρεση όσων προβλέπονται στο άρθρο 324, οι συμβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) μπορούν να συναφθούν χωρίς προηγούμενη υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχεδίου σύμβασης με τον σχετικό φάκελο για έλεγχο νομιμότητας, ή πριν από την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου. Στις περιπτώσεις που η δαπάνη ξεπερνά το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, η συναφθείσα σύμβαση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ζητήματα σχετικά με την αποζημίωση της θετικής ζημίας του αντισυμβαλλόμενου του Δημοσίου που υποβλήθηκε σε δαπάνες πριν από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου.»

3. Κάθε είδους δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που διενεργήθηκαν ή για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίησή τους, από τη δημοσίευση του ν. 4662/2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, και πληρώνονται μέχρι τις 31.12.2021 σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98
Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες Τροποποίηση των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και προσθήκη των παρ. 3ζ και 3η στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016
Οι παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3στ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), ως προς την εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, τροποποιούνται και προστίθενται παρ. 3ζ και 3η, ως εξής:

«3α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 και της παρ. 3β του παρόντος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, απαγορεύεται να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) έχει ήδη στην κατοχή του δύο (2) έργα της ίδιας τεχνολογίας με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών, και

β) οι τεχνολογίες αυτές, όπως προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 2, ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι, με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια ή βεβαίωση με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός τροποποιείται σε περίπτωση μεταβίβασης άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού, και υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕ έχει εξετάσει τις προϋποθέσεις των περ. α) και β)και έχει διαπιστώσει ότι το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η εν λόγω άδεια ή βεβαίωση, δεν κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, δύο (2) άδειες παραγωγής ή Βεβαιώσεις Παραγωγού για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η ΡΑΕ εκδίδει την απόφαση μεταβίβασης της άδειας ή βεβαίωσης αυτής χωρίς τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο όρος απαγορεύεται να τροποποιηθεί.

Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ελέγχουν τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη δύο (2) σταθμούς της ίδιας τεχνολογίας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, απορρίπτουν την αίτηση.

Κατά τον ως άνω έλεγχο, δεν λαμβάνονται υπόψη οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι την 28η.2.2019.

Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ή για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντος με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων των περ. α) και β).

Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) δεν ελέγχονται για τις περιπτώσεις μεταβίβασης σταθμών, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) που συστήνονται σύμφωνα με τον ν. 4513/2018 (Α’ 9), απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής ανά τεχνολογία άνω των δεκαοχτώ (18) MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα προηγούμενα εδάφια.

3β. Με την επιφύλαξη της παρ. 3ζ, για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υποβάλλονται από την 1η.1.2021 στον αρμόδιο διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ.

3γ. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, δεν δύναται να υπογραφεί σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν., εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

3ε. Ειδικά για τις Ε.Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ και Β’ βαθμού και για τις Ε.Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 3β, 3δ και 3ζ, αλλά εφαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και το συνολικό όριο ισχύος της παρ. 3α.

3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3δ, 3ε και 3ζ παρατείνονται κατά ένα (1) έτος.

3ζ. Ειδικά για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 στον διαχειριστή του Δικτύου, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, δύναται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για ένα (1) φωτοβολταϊκό σταθμό, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για σταθμούς που αναπτύσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019, και οι οποίες είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας, του οικείου φακέλου, δύναται να επαναϋποβληθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α.»

Άρθρο 99
Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθμοί, που κατά τον χρόνο διασύνδεσής τους και θέσης τους σε λειτουργία βρίσκονταν εγκατεστημένοι στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και οι οποίοι εμπίπτουν στην υποπαρ. ΙΓ1 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), αποζημιώνονται με βάση τις τιμές του πίνακα A του πρώτου άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓ1 για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα, προσαυξημένες κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον η τιμή που προκύπτει μετά από αυτό τον υπολογισμό δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός κατά περίπτωση την 1η Ιανουαρίου 2014.

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2021.

Άρθρο 100
Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό όρο υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης

1. Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε προ της 1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύμπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης (εφεξής η «Ομάδα Έργων ΑΠΕ») ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων που εκδόθηκε προς αντικατάσταση της ως άνω άδειας παραγωγής, για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της εν λόγω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 13, οι κάτοχοι των ως άνω Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων (εφεξής «Παραγωγοί»), δύνανται, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων, να υποβάλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αίτηση για την άρση της υποχρέωσης κατασκευής ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης. Η ΡΑΕ εκδίδει, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος, Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων, με αφαίρεση του ειδικού αυτού όρου.

3. Οι παραγωγοί της Ομάδας Έργων ΑΠΕ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τροποποίηση της ισχύος των επιμέρους έργων τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται η συνολική ισχύς της Ομάδας Έργου όπου ανήκουν, όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 13, με απόφασή της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατόπιν εισήγησης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ και κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται το περιθώριο ισχύος έργων ΑΠΕ για τα διάφορα νησιά ή νησιωτικά συστήματα για κάθε φάση διασύνδεσής τους με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, όσον αφορά στις περιπτώσεις νησιών όπου αναπτύσσονται Ομάδες Έργων ΑΠΕ της παρ. 1.

5. Στο σύνολο των Ομάδων Έργων ΑΠΕ κατανέμεται ισχύς ίση με το πενήντα τοις εκατό (50%) του περιθωρίου ισχύος έργων ΑΠΕ που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 4 για τα αντίστοιχα νησιά ή νησιωτικά συστήματα στα οποία αναπτύσσονται Ομάδες Έργων ΑΠΕ (εφεξής «περιθώριο ισχύος Ομάδων Έργων ΑΠΕ»).

Σε έκαστη Ομάδα Έργων ΑΠΕ, το περιθώριο ισχύος που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 4, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου, κατανέμεται αναλογικά με βάση τη συνολική ισχύ των Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων της Ομάδας Έργων ΑΠΕ, ως προς τη συνολική ισχύ των Ομάδων Έργων ΑΠΕ, μέσω Βεβαιώσεων Δέσμευσης Ισχύος που εκδίδονται από τον ΑΔΜΗΕ για τα αντίστοιχα νησιά ή νησιωτικά συστήματα στα οποία αναπτύσσονται Ομάδες Έργων ΑΠΕ.

6. Μετά την έκδοση των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων της παρ. 2, καθώς και της απόφασης της ΡΑΕ της παρ. 4, η κάθε Ομάδα Έργων ΑΠΕ, υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ αίτημα για την έκδοση Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος. Ο Παραγωγός μπορεί να αιτηθεί Βεβαίωση Δέσμευσης Ισχύος μικρότερη της ισχύος των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων της Ομάδας Έργων ΑΠΕ.

7. Εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του ως άνω κοινού αιτήματος, ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει τη Βεβαίωση Δέσμευσης Ισχύος της παρ. 5 για κάθε φάση διασύνδεσης των νησιωτικών συστημάτων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, με την οποία δεσμεύεται το περιθώριο ισχύος Ομάδας Έργων ΑΠΕ, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5.

8. Οι παραγωγοί οφείλουν εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την έκδοση των ως άνω Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων της παρ. 2, να υποβάλλουν στη ΡΑΕ αιτήματα τροποποιήσεων των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, με σκοπό τη μείωση της συνολικής ισχύος της εκάστοτε Ομάδας Έργων, ώστε η νέα συνολική ισχύς τους να μην υπερβαίνει την ισχύ της Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος. Σε περίπτωση μη υποβολής των αιτημάτων τροποποίησης εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Ισχύος παύει να ισχύει.

9. Για τα εν λόγω έργα ΑΠΕ η εγγυητική επιστολή του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α’ 92), υποβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή των αιτημάτων τροποποιήσεων των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, με σκοπό τη μείωση της συνολικής ισχύος της εκάστοτε Ομάδας Έργων κατά την παρ. 8.

10. Για τις Ομάδες Έργων ΑΠΕ του παρόντος ισχύουν τα ορόσημα της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και εκδίδονται Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης. Οι οριστικές προσφορές για τους σταθμούς των παραγωγών χορηγούνται τμηματικά ή εν συνόλω σε κάθε Ομάδα Έργων ΑΠΕ, μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος από τον Διαχειριστή και για συνολική ισχύ που δεν υπερβαίνει την ισχύ της ως άνω Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος, όπως αυτή προβλέπεται για κάθε φάση διασύνδεσης των νησιών ή των νησιωτικών συστημάτων.

11. Ο παραγωγός δεν επωμίζεται το κόστος κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου και των αναγκαίων υποδομών αυτού.

12. Στις εν λόγω Ομάδες Έργων ΑΠΕ επιτρέπεται η τροποποίηση της ισχύος των Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων των επιμέρους έργων τους, υπό τον όρο ότι η συνολική ισχύς των εκδιδόμενων Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων δεν υπερβαίνει τη συνολική ισχύ της Βεβαίωσης Δέσμευσης Ισχύος που λαμβάνει η κάθε Ομάδα Έργων, κατά τα ανωτέρω, από τον ΑΔΜΗΕ.

13. Για αιολικούς σταθμούς που διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξεδόθη προ της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων που εξεδόθη προς αντικατάστασή της, με όρο υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης του νησιωτικού συστήματος με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, που εγκαθίστανται σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα των οποίων η διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα, βάσει του εκάστοτε εγκεκριμένου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί μετά την 1η.1.2025, η διαδικασία των παραπάνω παραγράφων εκκινεί τρία (3) έτη πριν την εκτιμώμενη διασύνδεση αυτών με το ΕΣΜΗΕ βάσει του ανωτέρω Προγράμματος.

14. Το παρόν δεν εφαρμόζονται σε έργα ΑΠΕ: α) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 904/2011 απόφασης της ΡΑΕ, όπως εκάστοτε ισχύει και στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α’ 207),

β) που εγκαθίστανται σε νησιά τα οποία είναι απευθείας διασυνδεδεμένα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας με γραμμές υψηλής τάσης τετρακοσίων (400) kV.

Άρθρο 101
Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014
H υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), περί επέκτασης των συμβάσεων πώλησης και συμψηφισμού του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκων Συστημάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.4: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για όλους τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), που εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπαρ. ΙΓ.1., με την επιφύλαξη της παρ. 3 της ίδιας υποπαρ. ΙΓ.1., και λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) ετών, με σημείο αναφοράς για τους σταθμούς ΑΠΕ την 1η Ιανουαρίου 2014 και για τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ την 7η Απριλίου 2014, επεκτείνονται αυτοδίκαια, κατά επτά (7) χρόνια, η σύμβαση πώλησης και η σύμβαση συμψηφισμού του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων της υπό στοιχεία 12323/ΓΓ175/4.6.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 1079), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας, και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ που είχαν κατά τα ως άνω αντίστοιχα σημεία αναφοράς. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, η άδεια λειτουργίας παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν. 4546/2018 (Α’ 101).

α) Στους παραγωγούς των σταθμών ΑΠΕ των προηγούμενων εδαφίων κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης χορηγείται διαζευκτικά η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των εξής τρόπων αποζημίωσης:

αα) Βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και σταθερού κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν αναπόσβεστου κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των προσδοκώμενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

αβ) Με τιμή ενενήντα (90) ευρώ/MWh για μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:

Ενέργεια (kWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) Χ Συντελεστής Απόδοσης (kWh/kW).

β) Στους παραγωγούς των σταθμών ΣΗΘΥΑ του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπαραγράφου κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης, η παραγόμενη ενέργεια αποζημιώνεται με τιμή που προκύπτει με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4414/2016, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των τεχνολογιών, του μεταβλητού και σταθερού κόστους των σταθμών αυτών, του τυχόν αναπόσβεστου κόστους των σταθμών αυτών, καθώς και των προσδοκώμενων εσόδων τους από τη συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Συντελεστής Απόδοσης ανά τεχνολογία αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή της υποπερ. αβ) της περ. α) διοχετεύεται στο Σύστημα ή/και στο Δίκτυο, χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον παραγωγό.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), καθορίζεται η μοναδιαία τιμή με την οποία υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας, η οποία καταβάλλεται από τους προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179).

Η επιλογή μεταξύ των υποπερ. αα) και ββ) της περ. α) γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του παραγωγού στη ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ή την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ή τον προμηθευτή, κατά περίπτωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη επέκτασης της σύμβασης. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εντός του ανωτέρω διαστήματος, η αποζημίωση κάθε φορά γίνεται με τη μικρότερη τιμή των υποπερ. αα) και αβ) της περ. α).»

Άρθρο 102
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για τις δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου περιβάλλοντος, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος, ιδίως δε η διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, η διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η εισήγηση προς τον φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς. Με την ίδια απόφαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E..

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και κάθε συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες όσον αφορά στη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης των δράσεων της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζεται αποζημίωση προς τους ανωτέρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, για την κάλυψη των εξόδων τους, ανάλογα με το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουν. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει, για το σύνολο των φορέων υλοποίησης, το δυόμιση τοις εκατό (2,5 %) επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει σχετική Συλλογική Απόφαση Έργων (Σ.Α.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Οι δαπάνες διαχείρισης του Τ.Ε.Ε για την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δύναται να καλύπτονται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με εγγραφή διακριτού ενάριθμου έργου.

Άρθρο 103
Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέ ργειας (ΡΑΕ) δύ ναται, αποκλειστικά εντό ς του έτους 2021, να συνά πτει μία ή περισσότερες συμβά σεις παροχή ς υπηρεσιών ή έργου: α) για την αν άπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, και β) για την υποστήριξη διενέργειας των ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016 (Α’ 149), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση του ά ρθρου 36 και της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλ έον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Άρθρο 104
Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήματος Προσθήκη περ. λα’ στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011
Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται περ. (λα), ως εξής:

«(λα) «μικρό συνδεδεμένο σύστημα» (ΜΣΣ): κάθε σύστημα με κατανάλωση μικρότερη των τριών χιλιάδων (3.000) GWh το 1996, στο οποίο ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%) της ετήσιας κατανάλωσης προέρχεται από διασύνδεση με άλλα συστήματα, κατά την έννοια που αποδίδεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (L 158).»

Άρθρο 105
Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας Προσθήκη άρθρου 58Β στον ν. 4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 58Β, ως εξής:

«Άρθρο 58Β Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Η διασφάλιση της ενιαίας τιμολόγησης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα συνιστά Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), για την εκπλήρωση της οποίας καταβάλλεται αντάλλαγμα στους υπόχρεους παροχής της με βάση μεθοδολογία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Ειδικότερα για τη χρονική περίοδο κατά την οποία το ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Κρήτης αποτελεί μικρό συνδεδεμένο σύστημα (ΜΣΣ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2, για τον υπολογισμό της αντιστάθμισης για την κάλυψη του κόστους παροχής της υπηρεσίας, εφαρμόζεται η μεθοδολογία της υπ’ αρ. 14/2014 απόφασης της ΡΑΕ (Β’ 270) μόνο σε ό,τι αφορά την ενέργεια από συμβατικές μονάδες που εγχέεται στο Δίκτυο (MA_ΜΔΝΣΜ, μ και QX, SM (μ, j)).

Ειδικότερα θέματα που άπτονται της παροχής της ως άνω ΥΚΩ σε μικρά συνδεδεμένα συστήματα δύνανται να καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).»

Άρθρο 106
Α’ φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου Κρήτης Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 108Β ως εξής:

«Άρθρο 108Β Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Α’ φάσης Πελοποννήσου Κρήτης

1. Κατά το μεταβατικό διάστημα από την 3η.7.2021 έως τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με την Πελοπόννησο, κατά την παρ. 2 του άρθρου 108Γ, η λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και την αγορά του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης και η εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών, καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.

2. Κατά την εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), κατά τον υπολογισμό της απορροφούμενης ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, επιπλέον της απορρόφησης που αντιστοιχεί στους καταναλωτές που τυχόν εκπροσωπεί στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, λαμβάνει υπόψη για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που δραστηριοποιείται στην Κρήτη και την απορρόφηση που αντιστοιχεί στον μετρητή της διασύνδεσης Πελοποννήσου Κρήτης στα Χανιά, κατά την ποσότητα που του αναλογεί βάσει των εκτιμώμενων ποσοστών εκπροσώπησης των πελατών του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης, όπως υπολογίζονται από τον Διαχειριστή Μη διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ). Λεπτομέρειες σχετικά με την εκκαθάριση της αγοράς εξισορρόπησης και σχετικά με την εκκαθάριση συναλλαγών της Κρήτης δύνανται να καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και του Διαχειριστή ΜΔΝ αντίστοιχα.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνεχίζει, στο χρονικό διάστημα της παρ. 1, να εκκαθαρίζει την αγορά της Κρήτης για τις συμβατικές μονάδες και τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 130, καθώς και για τους Εκπροσώπους Φορτίου με τις ισχύουσες συμβάσεις για την παραγόμενη ενέργεια από Συμβατικές Μονάδες και Μονάδες ΑΠΕ πλην της ενέργειας της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Επίσης, μέχρι τη δήλη ημέρα της παρ. 2 του άρθρου 108Γ, εφαρμόζει τα ποσοστά εκπροσώπησης, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας μεθοδολογίας και συνεχίζει να χρεώνει

τους Εκπροσώπους Φορτίου για τη Χρέωση Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) πελατών και τη χρέωση του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Το Αντάλλαγμα ΥΚΩ που δικαιούνται οι Εκπρόσωποι Φορτίου Κρήτης, συνεχίζει να απομειώνεται κατά το ποσό της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) που τους αναλογεί, μέχρι τη μεταβίβαση των παγίων περιουσιακών στοιχείων Υψηλής Τάσης (ΥΤ) ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης, κατά την παρ. 1 του άρθρου 108Δ. Για το μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα στο πλαίσιο της ετήσιας οριστικής εκκαθάρισης στα ΜΔΝ πραγματοποιείται και η απολογιστική ετήσια εκκαθάριση.

4. Η ΡΑΕ δύναται, για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, να καθορίζει αυξημένα όρια ανοχής για τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

5. Οι διατάξεις του παρόντος σε σχέση με την εκκαθάριση αγοράς εξισορρόπησης εφαρμόζονται αναδρομικά για την ενέργεια που διακινήθηκε μέσω της ηλεκτρικής διασύνδεσης από την 3η.07.2021 έως και την 31.07.2021.

6. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε διορθωτική εκκαθάριση των ποσών που υπολογίστηκαν, από την 3η.07.2021 έως και την 31.07.2021, για την απορρόφηση που αντιστοιχεί στον μετρητή της διασύνδεσης Πελοποννήσου Κρήτης στα Χανιά στο πλαίσιο του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Απωλειών ΕΣΜΗΕ (ΛΠ-1) που προβλέπεται στο άρθρο 93 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, βάσει του χρονοδιαγράμματος εκκαθάρισης που προβλέπεται στο άρθρο 104 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

7. Για την εφαρμογή του παρόντος, δύνανται να τροποποιούνται ο Κώδικας Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (Β’ 4778/2020), ο Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Β’ 304/2014), ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (Β’ 4658/2020), ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017), ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 3076/2020), ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β’ 4124/2020) και ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β’ 428/2020).»

Άρθρο 107
Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β’ φάση διασύνδεσης Προσθήκη του άρθρου 108Γ στον ν. 4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 108Γ, ως εξής:

«Άρθρο 108Γ Λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Κρήτης κατά το διάστημα μεταξύ της έναρξης λειτουργίας της Α’ και της Β’ φάσης της διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα

1. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) υποχρεούται να λειτουργήσει

την ηλεκτρική διασύνδεση Α’ φάσης της νήσου Κρήτης με την Πελοπόννησο, σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα κατά την ορισθείσα μεταφορική της ικανότητα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο και ισχύον Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), δυνάμει της υπ’ αρ. 1097/2019 απόφασης της ΡΑΕ (Β’ 1048), το αργότερο μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Με επιστολή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ βεβαιώνει τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης κατά τα ανωτέρω.

2. Η 1η Οκτωβρίου 2021 λογίζεται ως η δήλη ημέρα (Δήλη Ημέρα) συντέλεσης της διασύνδεσης της Α’ φάσης και συνακόλουθης ένταξης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης στο ΕΣΜΗΕ και το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) ως Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΣΣ).

3. Ο καθορισμός της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, κατά την ορισθείσα μεταφορική ικανότητα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο και ισχύον Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, δυνάμει της υπ’ αρ. 1097/2019 απόφασης της ΡΑΕ, πραγματοποιείται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν βεβαίωσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ περί λειτουργίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης κατά τα ανωτέρω.

4. Από τη Δήλη Ημέρα της Α’ φάσης σύμφωνα με την παρ. 2 μέχρι τη Δήλη Ημέρα της Β’ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, η λειτουργία και εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης καθορίζεται στις περ. α) έως στ), για την εφαρμογή των οποίων ισχύουν και οι ορισμοί του ν. 4425/2016 (Α’ 185), του ν. 4414/2016 (Α’ 149), της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β’ 4124/2020), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β’ 428/2020), του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 4516/2020), του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Β’ 3076/2020), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (Β’ 4658/2020), του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (Β’ 78/2017) και του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (Β’ 4778/2020), όπως εκάστοτε ισχύουν.

α. Το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης απορροφά («εικονικό φορτίο») από ή εγχέει («εικονική παραγωγή») ενέργεια προς το σύστημα της ηπειρωτικής χώρας, αντίστοιχα.

β. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου λογίζεται ως εικονική Οντότητα με Ευθύνη Εξισορρόπησης (εΟΕΕ).

γ. Η εΟΕΕ της διασύνδεσης Κρήτης συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ στην πλευρά υψηλής τάσης του υποσταθμού των Χανίων (Χανιά Ι), που αποτελεί το όριο του ΕΣΜΗΕ και του ΜΣΣ και η ενέργεια την οποία απορροφά από ή εγχέει στο ΕΣΜΗΕ καταγράφεται μέσω καταχωρημένων μετρητών.

δ. Η συμμετοχή του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 διενεργείται ως εξής:

δα) ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκτελεί καθημερινά και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του απλοποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής για το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης για κάθε Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς. Βάσει των αποτελεσμάτων του εν λόγω προγράμματος, υπολογίζονται τα προγράμματα απορρόφησης και έγχυσης ενέργειας, αφενός για το σύνολο της ζήτησης, επιμερισμένα ανά Εκπρόσωπο Φορτίου της Κρήτης στη βάση των ποσοστών εκπροσώπησης, όπως αυτά υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), αφετέρου της παραγωγής της Κρήτης αντιστοίχως, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και την οικονομικότητα των διαθέσιμων εναλλακτικών πόρων κάλυψης του συνόλου του φορτίου της Κρήτης, στη βάση προβλέψεων και τυχόν διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων. Βάσει των ως άνω υπολογισμών προκύπτουν οι ποσότητες των σχετικών Εντολών Αγοράς με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες απορρόφησης ενέργειας και οι ποσότητες των Εντολών Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για τις ποσότητες έγχυσης ενέργειας αντιστοίχως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. Οι ως άνω Εντολές Αγοράς και Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης υποβάλλονται ατελώς από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΧΕ ΑΕ), εκ μέρους των Εκπροσώπων Φορτίου και των συμβατικών Παραγωγών της Κρήτης αντίστοιχα, στο Σύστημα Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ενώ οι Εντολές Πώλησης με Αποδοχή Τιμής και Προτεραιότητα Εκτέλεσης για την προβλεπόμενη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) στην Κρήτη υποβάλλονται από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και στον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

δβ) Το απλοποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής της Κρήτης δύναται να επικαιροποιηθεί από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς. Εφόσον, μετά την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου τεθεί εκτός λειτουργίας ή η ροή στη διασύνδεση είναι αντίστροφη από αυτήν που προέβλεπε το αρχικό απλοποιημένο Πρόγραμμα Κατανομής, υφίσταται η δυνατότητα υποβολής σχετικών υβριδικών Εντολών Αγοράς ή και Πώλησης στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (Τοπικές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες/ Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες) για τη διόρθωση των θέσεων των Εκπροσώπων Φορτίου και των Παραγωγών της Κρήτης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς. Στην περίπτωση αυτή, κατόπιν εκτέλεσης της διαδικασίας απλοποιημένου Προγράμματος Κατανομής από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υπολογίζονται οι ποσότητες των υβριδικών εντολών, οι οποίες υποβάλλονται ατελώς από την ΕΧΕ ΑΕ στο ΣΣΑΕ για την Ενδοημερήσια Αγορά εκ μέρους των Εκπροσώπων Φορτίου και των συμβατικών Παραγωγών της Κρήτης, ενώ η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υποβάλλει τις σχετικές υβριδικές εντολές στο ΣΣΑΕ για την παραγωγή από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους οικείους Κώδικες και Κανονισμούς.

δγ) H Εκκαθάριση Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης αφορά αποκλειστικά και μόνο την ενέργεια της εΟΕΕ της διασύνδεσης της Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει και καταλογίζει τις χρεοπιστώσεις των Αποκλίσεων και των Λογαριασμών Προσαυξήσεων για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου της Κρήτης, συγκρίνοντας το σχετικό Πρόγραμμα Αγοράς της εΟΕΕ της διασύνδεσης της Κρήτης, όπως προκύπτει εμμέσως από τα αποτελέσματα των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται η ΕΧΕ ΑΕ, με τη μετρηθείσα απορροφούμενη ποσότητα ενέργειας, σύμφωνα με τον μετρητή της διασύνδεσης που αντιστοιχεί στον κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου. Επιπλέον, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υπολογίζει και καταλογίζει τις χρεοπιστώσεις των αποκλίσεων για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για τον ΔΑΠΕΕΠ συγκρίνοντας το σχετικό Πρόγραμμα Αγοράς της εΟΕΕ της διασύνδεσης της Κρήτης με τη μετρηθείσα εγχυθείσα ποσότητα ενέργειας, σύμφωνα με τον μετρητή της διασύνδεσης.

ε. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διενεργεί συμπληρωματική εκκαθάριση της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης, σε μηνιαία και ετήσια βάση, για τα ποσά που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει παραχθεί από συμβατικές Μονάδες Παραγωγής της Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016.

στ. Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ως διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, διενεργεί τη συμπληρωματική εκκαθάριση, σε μηνιαία και ετήσια βάση, για τα ποσά που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει παραχθεί από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς της Κρήτης που εκπροσωπεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο, που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016.

5. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν των εισηγήσεων των αρμόδιων Διαχειριστών και με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς της Κρήτης, εισάγονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις στους Κανονισμούς των Αγορών Ηλεκτρικής

Ενέργειας του ν. 4425/2016 και στους Κώδικες που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 96, 118Α, 128 και 130.

6. Από τη δήλη ημέρα της παρ. 2, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ υποκαθιστά εκ του νόμου τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως συμβαλλομένη στις Συμβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης και υπεισέρχεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου στα σχετικά συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς παράταση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Οι σχετικές με τις συμβάσεις αυτές συναλλαγές, χρηματορροές και χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, συμπεριλαμβάνονται στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 143 του παρόντος που διαχειρίζεται η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται και κάθε άλλο θέμα που αφορά στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και τις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων Διαχειριστών, δύναται να εισαχθούν οι αναγκαίες, για την εφαρμογή της παρούσας, ρυθμίσεις στον Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (Β’ 304/2014). Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), πλην του τρίτου εδαφίου αυτής, δεν εφαρμόζεται.

7. Με απόφαση της ΡΑΕ η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες των παρ. 1 και παρ. 2.

8. Από τη δήλη ημέρα της Α’ φάσης της παρ. 2, οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συνδέονται στο δίκτυο της Κρήτης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΔΑΠΕΕΠ ως Φορέα Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης.»

Άρθρο 108
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ζητήματα προσωπικού
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται νέο άρθρο 108Δ ως εξής:

«Άρθρο 108Δ Μεταβίβαση από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης που διασυνδέονται με το ΕΣΜΗΕ και ζητήματα προσωπικού

1. Από την 1η Αυγούστου, το σύνολο των παγίων περιουσιακών στοιχείων υψηλής τάσης (ΥΤ) του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης, ιδιοκτησίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ) και διαχείρισης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ), όπως αποτυπώνονται στο οικείο Ρυθμιστικό Μητρώο Παγίων Διανομής (ΡΜΠ) ΜΔΝ με ημερομηνία αναφοράς 30.06.2021 (τα «πάγια»), μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και στο ΡΜΠ του ΕΣΜΗΕ και τελούν υπό τη διαχείριση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ως κύριο και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, έναντι τιμήματος, που υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Για τους σκοπούς της μεταβίβασης, η αναπόσβεστη αξία των παγίων υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία της αυτοδίκαιης μεταβίβασης, προσδιορίζεται βάσει των κανόνων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο της έγκρισης του Εσόδου Διανομής και του Εσόδου Μεταφοράς και πιστοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή.

2. Για τμήματα γηπέδου και κτίρια κυριότητας της ΔΕΗ ΑΕ, στα οποία ευρίσκεται εγκατεστημένος ο μεταβιβαζόμενος εξοπλισμός Υψηλής ή/και Μέσης Τάσης, συστήνονται αυτοδικαίως, χωρίς επιπλέον τίμημα, δικαίωμα χρήσης υπέρ των οικείων Διαχειριστών ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ και το αντίστοιχο δικαίωμα δουλείας διέλευσης υπέρ των ιδίων για πρόσβαση προς τα τμήματα αυτά.

3. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την μεταβίβαση των παγίων κατά την παρ. 1 συντάσσεται και υπογράφεται μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατά παρέκκλιση του Αστικού Κώδικα, η δηλωτικού χαρακτήρα σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης (η «σύμβαση μεταβίβασης») της κυριότητας, νομής και κατοχής των παγίων και σύστασης των αντίστοιχων δουλειών της παρ. 2, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΡΑΕ.

4. Κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης των παγίων κατά την παρ. 1, καταβάλλεται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην ΔΕΗ ΑΕ τίμημα ίσο προς την ρυθμιστική αξία των παγίων, όπως υπολογίζεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, το οποίο συμπεριλαμβάνεται άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) του ΕΣΜΗΕ από την ως άνω ημερομηνία μεταβίβασης και ανακτάται, μέσω των χρεώσεων χρήσεως του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ περί υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου και του επιτρεπόμενου εσόδου του κυρίου και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), το τιμολόγιο πώλησης των μεταβιβαζόμενων παγίων εκδίδεται από τη ΔΕΗ ΑΕ μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης.

5. Εντός εύλογου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης της παρ. 3 και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή εγνωσμένης αξίας και κοινής αποδοχής των ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ, καταβάλλεται από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην ΔΕΗ ΑΕ επιπλέον τίμημα, ως πιστούμενο υπόλοιπο του τιμήματος για τα ως άνω μεταβιβαζόμενα πάγια, ίσο προς την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της ανωτέρω ρυθμιστικής αξίας και της εμπορικής αξίας των παγίων, η οποία δύναται να προκύψει αποκλειστικά δυνάμει αποτίμησης της εμπορικής αξίας αυτών από τον ανωτέρω εκτιμητή. Ο εκτιμητής, όπως ορίζεται από τους ΔΕΗ ΑΕ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ βάσει του παρόντος, διεξάγει την αποτίμηση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των τελικών δεσμευτικών προσφορών των υποψήφιων επενδυτών στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό της ΔΕΗ ΑΕ για την πώληση ποσοστού σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με ημερομηνία αποτίμησης την ημερομηνία μεταβίβασης της παρ. 1 ή σε περίπτωση ματαίωσης του διεθνούς διαγωνισμού εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω ματαίωσης.

6. Τυχόν πιστούμενο υπόλοιπο του τιμήματος, σύμφωνα με την παρ. 5, συμπεριλαμβάνεται σε διακριτή ειδική περιουσιακή βάση του ΕΣΜΗΕ και ανακτάται, από την ημερομηνία εξόφλησής του, μέσω των χρεώσεων χρήσεως του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ περί υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου και του επιτρεπόμενου εσόδου του κυρίου και Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ, χωρίς να καταβάλλεται απόδοση επί του τιμήματος αυτού βάσει του ενιαίου μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC). Η διακριτή περιουσιακή βάση της παρούσας δύναται να αποσβένεται εντός χρονικού διαστήματος έως και τεσσάρων (4) ετών, αρχής γενομένης από το έτος της εξόφλησης, συνυπολογιζόμενου του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά τρόπον που να εξασφαλίζει την εξομάλυνση του ύψους των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΜΗΕ. Η διαφορά στην αναπόσβεστη ρυθμιστική αξία των παγίων μεταξύ της 30ής.6.2021 και της ημερομηνίας μεταβίβασης, η οποία οφείλεται σε προσθήκες, αποσύρσεις και αποσβέσεις παγίων κατά το διάστημα αυτό και πιστοποιείται από Ορκωτό Ελεγκτή, προσαυξάνει ή απομειώνει το προς ανάκτηση ποσό. Σε περίπτωση που η μείωση του ποσού λόγω αποσβέσεων υπερβαίνει το πιστούμενο υπόλοιπο, η διαφορά επιστρέφεται από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

7. α) Η ΔΕΗ ΑΕ και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος σχετικά με τη μεταβίβαση των παγίων του παρόντος άρθρου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

β) Για τη μεταβίβαση των παγίων, δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του ν. 1521/1950 (Α’ 245) και κάθε άλλου σχετικής διάταξης, η μεταβίβαση των ακινήτων από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης ακινήτων και από κάθε άλλο συναφή φόρο ή τέλος.

γ) Για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και κινητά, δεν απαιτούνται δηλώσεις

Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας ή οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.

δ) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις που έχουν δοθεί στη ΔΕΗ ΑΕ, σχετικά με τα μεταβιβαζόμενα πάγια, κατά το τμήμα ή την αναλογία που αφορούν το Σύστημα Υψηλής Τάσης, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρίσεις της σύμβασης μεταβίβασης σύμφωνα με την παρ. 3 και των τυχόν συμπληρωματικών πράξεων αυτής, ως έχει, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ιδίως δε των άρθρων 3 και 13 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147) και της παρ. 6 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης και των τυχόν συμπληρωματικών πράξεων αυτής, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Η μη μεταγραφή ή καταχώριση της σύμβασης μεταβίβασης μέχρι και τη συμπλήρωση του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ετών δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογική εγγραφή ή άδεια δόμησης.

στ) Τα εκδιδόμενα κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματογραφικά διαγράμματα, που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία της σύμβασης μεταβίβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος, εκδίδονται και χορηγούνται χωρίς καμία χρέωση ή την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ κτηματολογικών γραφείων ή γραφείων κτηματογράφησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.

ζ) Οποιαδήποτε αίτηση, δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματά τους στα μεταβιβαζόμενα πάγια, υποβάλλεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων ή γραφείων κτηματογράφησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 15η.6.1995.

η) Οι περ. α) έως και ζ) εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 98 του παρόντος.

8. Από την ημερομηνία μεταβίβασης των παγίων, σύμφωνα με την παρ. 1, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ υποκαθίσταται αυτοδικαίως, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ ΑΕ που αφορούν το σύνολο των μεταβιβαζόμενων παγίων. Τυχόν εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο τα μεταβιβαζόμενα πάγια, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.

9. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων προς αυτά μέχρι 31η.12.2021, το προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που απασχολείται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών/Υπηρεσίες Κρήτης Ρόδου, με αντικείμενο τη Λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Συστήματος Μεταφοράς Κρήτης, δύναται, για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία της διασύνδεσης της Κρήτης να μετακινηθεί στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ως φορέα προέλευσης, αναγνωρίζεται πλήρως από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

10. α) Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, του οποίου τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζει να καταβάλλει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, λαμβάνοντας αντάλλαγμα από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαμβάνονται υπόψη η βούληση του και η προηγούμενη απασχόληση του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές στις οποίες πρόκειται να απασχοληθεί στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Με τη λήξη της σύμβασης διάθεσης για οποιονδήποτε λόγο το διατιθέμενο προσωπικό επανέρχεται στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στη θέση στην οποία έχει εξελιχθεί, σε περίπτωση δε που αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, η οποία συστήνεται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή του από τον φορέα.

β) Η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση έργου από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ ΑΕ επιτρέπεται στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των σχετιζομένων εγκαταστάσεων, με σύμβαση μεταξύ των δύο Διαχειριστών και έναντι εύλογου ανταλλάγματος που ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Το εύλογο του ανταλλάγματος αυτού ελέγχεται από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενώ η ως άνω σύμβαση γνωστοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΡΑΕ.

γ) Οι συμβάσεις της παρούσας δεν δύναται να λάβουν διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων

αυτών, πέραν των τριών (3) ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των παγίων, κατά την παρ. 1 και, σε κάθε περίπτωση παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Β’ φάσης της Διασύνδεσης της Κρήτης, όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο και ισχύον Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (ΡΑΕ απόφαση 1097/2019, Β’ 1048/2019). Οποιαδήποτε παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της σιωπηρής, μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη αυτών, για τα συμβαλλόμενα μέρη και ειδικά, για τις συμβάσεις της παρούσας, και για το απασχολούμενο προσωπικό. Ειδικά οι συμβάσεις της περ. β) δύναται να παρατείνονται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον ετών, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των σχετιζόμενων με το παρόν άρθρο μεταβιβαζόμενων παγίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. β).»

Άρθρο 109
Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων

1. Εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1450), ο φορέας λειτουργίας των οποίων έχει ήδη υποβάλει αίτημα τροποποίησης ή ανανέωσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή έχει υποβάλει τις σχετικές τεχνικές εκθέσεις συμμόρφωσης προς τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης και για τις οποίες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η ΑΕΠΟ δεν έχει τροποποιηθεί με βάση τα αντίστοιχα συμπεράσματα βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου η λειτουργία τους να είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις αυτής, λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην έκθεση συμμόρφωσης για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Για την αξιολόγηση από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή αιτημάτων φορέων εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 ή την παρ. 1 του άρθρου 27 της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 κοινής απόφασης με σκοπό την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, αρκεί η υποβολή επαρκούς τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας χρήσης των συγκεκριμένων διατάξεων. Η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης. Για τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα η προθεσμία του ανωτέρω εδαφίου ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και εκκινεί από τη δημοσίευση του παρόντος.

Μέχρι την τροποποίηση της ΑΕΠΟ παραμένει σε ισχύ η υφιστάμενη ΑΕΠΟ και, πλέον των όρων και προϋποθέσεων αυτής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στα ως άνω εγκεκριμένα αιτήματα, όπως, μεταξύ άλλων, όρια εκπομπών ορισμένων ρυπαντικών ουσιών και χρονικά διαστήματα λειτουργίας.

Άρθρο 110
Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το βάρος απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος
Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α’ 289) μετά τις λέξεις «των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων» προστίθενται οι λέξεις «της Δωδεκανήσου, πλην των νήσων που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός». Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ισχύει το άρθρο 8Α του ν. 998/1979 και επί των ζητημάτων αυτών επιλαμβάνεται Συμβούλιο Ιδιοκτησίας που συστήνεται βάσει της παρ. 6 του ως άνω άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 111
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

1. Kατά το διδακτικό έτος 2021-2022, οι υποψήφιοι του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) δύνανται να προσλαμβάνονται και ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση που μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν, για λόγο συναφή με τη διάγνωση, μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο ή δεν προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας

Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π., εφόσον κατά την αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, καθώς και κατά την ανανέωσή της, το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τους όρους της παροχής της υπηρεσίας του προσωπικού της παρούσας, ιδίως για την παροχή τηλεκπαίδευσης, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της.

2. Για τη διενέργεια των προσλήψεων της παρ. 1 καλούνται οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’, Β’ και Γ’ (Γ1’ και Γ2’), καθώς και στον τελικό επικουρικό αξιολογικό πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019, πέραν της δήλωσης προτίμησης που υποβάλλουν για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να προσληφθούν στις ίδιες ως άνω δηλωθείσες περιοχές, αν παραστεί λειτουργική ανάγκη λόγω του κορωνοϊού COVID-19, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανάγονται σε λόγους συναφείς με τον κορωνοϊό COVID-19. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ για όλο το διδακτικό έτος 2021-2022 και είναι αμετάκλητη. Ο αριθμός των προς πρόσληψη αναπληρωτών ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που αδυνατεί να παρέχει διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο ή δεν προσκομίζει πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1.

3. Στις προσλήψεις της παρ. 1 εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 8 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102).

4. Στην πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία που παρέχεται από τους προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης διάρκειας αποδίδεται η μοριοδότηση που προβλέπεται στις υποπερ. αα) και ββ) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, προσαυξημένη κατά το μισό εκάστης περίπτωσης. Οι μονάδες πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που αντιστοιχούν στις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνάπτονται δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται, σύμφωνα με την υποπερ. αα) της περ. β) του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 και τις είκοσι (20) για την εκπαιδευτική υπηρεσία που μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της ίδιας περίπτωσης.

5. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.

6. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός αναπληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

7. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είτε δια ζώσης είτε στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση, στην οποία έχει τοποθετηθεί.

8. Στην περίπτωση εκείνη που μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. δεν προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, τότε δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στις σχολικές μονάδες, στις οποίες υπηρετούν και επέρχονται οι εξής συνέπειες:

α) Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π., με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με όμοια απόφαση αίρεται η αναστολή, εφόσον προσκομίζεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

β) Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π., οι οποίοι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεν προσκομίζουν στον

Διευθυντή/Προϊστάμενο της οικείας σχολικής μονάδας, στον Προϊστάμενο των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ), στον Προϊστάμενο των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1, δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται για προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 και του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, εφαρμόζονται η παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 και η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω συνέπειες για όλους τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π. που μετά την ανάληψη υπηρεσίας παραβαίνουν άπαξ ή και επανειλημμένως τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικού, εν γένει διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης και όλων των δομών αυτών, δημόσιων ή ιδιωτικών, στις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι συνέπειες που προβλέπονται στην παρ. 8, καθώς και να προβλέπονται ορισμένες από αυτές.

Άρθρο 112
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020
Ο τίτλος και το άρθρο 36 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 36 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδακτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022

Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που θα προσληφθούν στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση και διασπορά του COVID-19 με τίτλο «Πληρωμή προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19)» συνολικού προϋπολογισμού έως διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 με κωδικό 2020ΣΕ44520002 και τίτλο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)», μέχρι το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ το έτος 2020, μέχρι το ποσό των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (58.594.000) ευρώ το έτος 2021 και μέχρι το ποσό των εκατόν ενός εκατομμυρίων τετρακοσίων έξι χιλιάδων (101.406.000) ευρώ το έτος 2022.»

Άρθρο 113
Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Το πρώτο και τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) τροποποιούνται, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, από το έτος 2018 και εξής, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που υπάγεται στην περ. θ’ της παρ. 2. Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και αποδίδεται από τους υπόχρεους στον οικείο Ε.Λ.Κ.Ε. Οφειλές που θα προκύψουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παραγράφονται μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Οφειλές από την ανωτέρω αιτία, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά έτος, δεν αναζητούνται, δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και, εάν έχει εκδοθεί, ακυρώνεται αυτοδικαίως.»

2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 τροποποιούνται, προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά ατομική επιχείρηση υπόχρεη σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων και λογιστικών αρχείων, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις 31.12.2017 προσδιορίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος προερχόμενου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς και παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Οι οφειλές των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρίας, οι οποίες γεννήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου εισοδήματος που προέρχεται από την εν λόγω δραστηριότητα (μερίσματα, διανομή κερδών κ.λπ.) και παραγράφονται με την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον υπόχρεο. Οφειλές, το ύψος των οποίων προσδιορίζεται έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ συνολικά για όλα τα παρελθόντα έτη, δεν αναζητούνται και δεν εκδίδεται πράξη προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και εάν έχει εκδοθεί ακυρώνεται αυτοδικαίως. Τυχόν εκδοθείσες πράξεις προσδιορισμού οφειλών που προέρχονται από εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορούν οφειλές έως την ημερομηνία αυτή, ενώ κατά το μέρος που αφορούν στον προσδιορισμό οφειλής από εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από 1.1.2010 έως 31.12.2017 εξακολουθούν να ισχύουν και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..»

3. Η περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οφειλές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρίας, που προσδιορίζονται σε εφαρμογή των περ. β) και γ), δύνανται να συμψηφιστούν με ποσά που καταβλήθηκαν εμπροθέσμως από τους υπόχρεους προς εξόφληση των οφειλών τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για τα έτη 2015 και εξής σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυσαν κατά τον χρόνο απόδοσής τους και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η δυνατότητα συμψηφισμού αφορά αποκλειστικά τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό από αυτό που αντιστοιχεί στο ύψος του επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής εγκρίνεται ο συμψηφισμός οφειλών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. Η παρούσα καταλαμβάνει και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές των Α.Ε.Ι., για τους οποίους εκκρεμεί ο προσδιορισμός των οφειλών τους για χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία αφυπηρέτησής τους.

Καταβολές ποσών που έγιναν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α’ 218), την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α’ 78) και ακολούθως με την περ. στ) του άρθρου 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), το άρθρο 18 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), το άρθρο 24 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και το άρθρο 23 του ν. 4009/2011 και ως προς τις οποίες δεν παρέχεται δυνατότητα συμψηφισμού σύμφωνα με την παρούσα, θεωρούνται νόμιμες, σύμφωνα με τα ποσοστά που ίσχυαν κατά τον χρόνο καταβολής τους και δεν αναζητούνται.»

4. Οφειλές από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, που έχουν αποβιώσει κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης προσδιορισμού οφειλής από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., δεν αναζητούνται και διαγράφεται η σχετική απαίτηση.

5. Οι διοικήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. απαλλάσσονται από κάθε είδους ευθύνη από τη μη είσπραξη των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς έως την 31η.12.2009.

Άρθρο 114
Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού οφειλής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) προστίθεται περ. ιστ), η οποία έχει ως εξής:

«ιστ. αποφαίνεται επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πράξεων προσδιορισμού οφειλής των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και των αιτημάτων συμψηφισμού οφειλών, σύμφωνα με την περ. ζ) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.»

Άρθρο 115
Εκπαιδευτικό προσωπικό των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

1. Στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, διδάσκονται μαθήματα των γυμνασίων και γενικών λυκείων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μαθήματα μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης. Τα Μ.Ι.Θ. στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων της. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης, τα Μ.Ι.Θ. στελεχώνονται από τους εκπαιδευτικούς της παρ. 6 του άρθρου 116.

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης στα Μ.Ι.Θ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Μ.Ι.Θ., που υποβάλλονται από τον Διευθυντή και υποδιευθυντή τους, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση στα Μ.Ι.Θ. αφορά στο επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Μ.Ι.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να τοποθετηθούν στα Μ.Ι.Θ. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού και στα δύο (2) Μ.Ι.Θ.

4. Ως εκπαιδευτικοί των Μ.Ι.Θ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε Μ.Ι.Θ.

5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Μ.Ι.Θ. διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει, ιδίως, από τη διδακτική εμπειρία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούμενης ως προϋπόθεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η γνώση και κατανόηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της αποστολής των Μ.Ι.Θ. από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής επιλογής της παρ. 6.

Τα κριτήρια α) έως δ) βαθμολογούνται με έως πέντε (5) μονάδες το καθένα και το κριτήριο ε) με έως είκοσι (20) μονάδες.

6. Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία εδρεύει το Μ.Ι.Θ., με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από τρεις (3) υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την επεξεργασία των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος της επιτροπής καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο ανά κριτήριο. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το σύνολο των μονάδων που έλαβε σε όλα τα κριτήρια της παρ. 5 από τα τρία (3) μέλη. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος, ο οποίος έλαβε στο κριτήριο ε) τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες.

7. Η επιτροπή καταρτίζει τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ισχύει από την ανάρτησή του, μέχρι τη λήξη του τετάρτου διδακτικού έτους που έπεται της ανάρτησής του.

8. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα Μ.Ι.Θ. γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί.

9. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Μ.Ι.Θ. είναι τετραετής.

10. Στη διάρκεια της θητείας του σε Μ.Ι.Θ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Μ.Ι.Θ.. Στη διάρκεια της θητείας του σε Μ.Ι.Θ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Μ.Ι.Θ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.

11. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Μ.Ι.Θ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μ.Ι.Θ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

12. Τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε Μ.Ι.Θ και αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων των γυμνασίων και γενικών λυκείων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να καλύπτονται με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευτικών που περιλήφθηκαν στον πίνακα της παρ. 7 και δεν τοποθετήθηκαν σε Μ.Ι.Θ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, β) μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα λειτουργικά κενά που προκύπτουν σε Μ.Ι.Θ., για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης μπορούν να καλύπτονται από ιεροδιδασκάλους ισλαμικής θρησκείας των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) ή αναπληρωτές σύμφωνα με την υπό στοιχεία 133896/ Θ2/7.8.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2811).

13. Εκπαιδευτικός Μ.Ι.Θ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά προτεραιότητα: α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής στην οποία εδρεύει το Μ.Ι.Θ., με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική μονάδα της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

14. Διευθυντής/ντρια Μ.Ι.Θ. ορίζεται διδάσκων/ουσα μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης. Υποδιευθυντής/ντρια ορίζεται διδάσκων/ουσα μάθημα της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντών και υποδιευθυντών των Μ.Ι.Θ., οι οποίοι προέρχονται από το προσωπικό που διδάσκει στα Μ.Ι.Θ. σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 116
Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαιδευτικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

1. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης (Μ.Ι.Θ.) του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α’ 136), Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ακολουθείται η ειδική διαδικασία του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τη μεταφορά των οργανικών θέσεων των μόνιμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Μ.Ι.Θ. στη γενική Δευτεροβάθμια ή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

3. Οι οργανικές θέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Μ.Ι.Θ., οι οποίες συστήθηκαν με την υπό στοιχεία 29733/Ζ2/ΑΣ163/31.08.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1271), μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στην περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους κοινούς κλάδους/ειδικότητες, στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το κάθε Μ.Ι.Θ.

4. Οι εκπαιδευτικοί της παρ. 3 υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για μέχρι πέντε (5) σχολικές μονάδες στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία (1) εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων που δήλωσαν. Εάν περισσότεροι εκπαιδευτικοί των Μ.Ι.Θ. δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν προτίμηση για σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.

5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των μαθημάτων της γενικής δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του προγράμματος των Μ.Ι.Θ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σε Μ.Ι.Θ., σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 115, παράλληλα με τη διαδικασία μεταφοράς της οργανικής τους θέσης, η οποία προβλέπεται στις παρ. 1 έως και 4 του παρόντος.

6. Με τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 καταργούνται οι οργανικές θέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, οι οποίες συστήθηκαν με την υπό στοιχεία 29733/Ζ2/ ΑΣ163/31.08.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν διοριστεί στις θέσεις που καταργούνται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στην περιοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το κάθε Μ.Ι.Θ., προκειμένου να διδάσκουν στους μουσουλμάνους μαθητές που φοιτούν στα δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42). Οι προσωποπαγείς θέσεις συνιστώνται, από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταργούνται αυτοδικαίως με τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των εκπαιδευτικών.

7. Οι εκπαιδευτικοί της παρ. 6 υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης για μέχρι πέντε (5) σχολικές μονάδες στην αντίστοιχη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία συστήνεται η προσωποπαγής θέση. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μία (1) εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων που δήλωσαν.

8. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των μαθημάτων της μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης του προγράμματος των Μ.Ι.Θ. οι οποίοι υπηρετούν σε αυτά το σχολικό έτος 2021 2022, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σε Μ.Ι.Θ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115.

9. Οι Διευθυντές και υποδιευθυντές των Μ.Ι.Θ. που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών και υποδιευθυντών στα Μ.Ι.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 158155/Θ2/24.09.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 4653).

Άρθρο 117
Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου

1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου είναι μη κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βασική αποστολή τους είναι η διαχείριση των κτιρίων, οικοπέδων, κτημάτων και γενικώς κάθε είδους αστικών, αγροτικών και δασικών ακινήτων, των κινητών περιουσιακών στοιχείων και των προσόδων που έχουν αφιερωθεί μέχρι τις 30.12.1947 υπέρ ευσεβούς, αγαθοεργού και εν γένει κοινωφελούς σκοπού ή υπέρ φιλανθρωπικού, θρησκευτικού, ευαγούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος, ιδίως υπέρ της διατήρησης, συντήρησης και λειτουργίας των μουσουλμανικών μνημείων, τεμενών, νεκροταφείων και λοιπών κοινωφελών δομών και της υλοποίησης φιλανθρωπικών δράσεων.

2. Οι Οργανισμοί της παρ. 1 είναι οι φορείς όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επί των αφιερωμένων ακινήτων, κινητών πραγμάτων και προσόδων που έχουν περιέλθει σε αυτούς και προβαίνουν σε κάθε αναγκαία διαχειριστική πράξη για τη διηνεκή ευόδωση της αποστολής τους και τη θεραπεία του γενικότερου ή του ρητώς εκπεφρασμένου ειδικότερου σκοπού που έχει θέσει ο αφιερωτής συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Στην αποστολή τους περιλαμβάνεται και η διαχείριση πάσης φύσεως ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων και προσόδων που περιέρχονται, κατά τις κοινές διατάξεις, στην κυριότητα, τη νομή ή την κατοχή τους.

3. Οι Οργανισμοί διοικούνται από πενταμελή Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία απαρτίζονται αποκλειστικά από μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες, μόνιμους κατοίκους της Κω και της Ρόδου αντίστοιχα, οι οποίοι απολαμβάνουν αναγνώρισης και αποδοχής στην τοπική κοινωνία και ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζονται από τα μέλη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού, και από τα λοιπά μέλη ως Σύμβουλος Διαχείρισης ορίζεται κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Α.Ε.Ι. ή Προγράμματος Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που κανένα από τα μέλη δεν είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος του δευτέρου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμβληθεί με εξωτερικό συνεργάτη σύμβουλο διαχείρισης. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και ανανεώνεται ελεύθερα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ευθύνονται για δόλο και βαρεία αμέλεια. Ο Πρόεδρος και ο Σύμβουλος Διαχείρισης υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο και για όσο διάστημα προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309) για τους υπόχρεους της περ. μθ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, μετά την καθ’ οιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας τους, δήλωση σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με τον αναπληρωτή του, που υπηρετούν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υ.ΠΑΙ.Θ., με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, επί συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων, που ανακύπτουν και δημιουργούν προβληματισμούς στα μέλη του. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με οικονομικό αντικείμενο άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καθώς και όλες οι αποφάσεις που αφορούν στην εκμίσθωση ή μίσθωση, αγορά ή πώληση, μεταβίβαση, παροχή εμπράγματης ασφάλειας επί των ακινήτων του Οργανισμού, την ανάληψη πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων εκ μέρους του, την αποδοχή πάσης φύσεως δωρεών, χορηγιών, προσφορών και κληρονομιών ή κληροδοσιών και την πρόσληψη θρησκευτικών λειτουργών και μόνιμου προσωπικού, εγκρίνονται πριν την έναρξη των διαδικασιών εκτέλεσής τους από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και περίληψή τους δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Οι πόροι των Οργανισμών είναι ιδίως: α) τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους, οι τόκοι από την εκμετάλλευση των διαθεσίμων τους και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκμετάλλευση του ενεργητικού, β) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, γ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονομίες ή και κληροδοσίες που καταλείπονται σε αυτούς. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ Ρόδου μπορούν να επιχορηγούνται για την εκπλήρωση των σκοπών τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Μαρτίου εκάστου έτους, αναλυτικό ισολογισμό και απολογισμό για το αμέσως προηγούμενο έτος, με πλήρη οικονομικά στοιχεία, καθώς και αναλυτικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, τα οποία υπογράφονται από λογιστή ή ελεγκτή.

7. Οι Οργανισμοί, για τη βέλτιστη ανάπτυξη και εξυπηρέτηση των σκοπών τους και ιδίως για την εξασφάλιση της διηνεκούς λειτουργίας τους, τη διατήρηση και συντήρηση των σημαντικότερων αφιερωμάτων και την κάλυψη σημαντικών ή έκτακτων δαπανών τους, δύνανται να εκποιούν εκ των αφιερωμάτων, μόνο τα εκτός συναλλαγής ακίνητα και κινητά πράγματα που κατέχουν, εφόσον δεν υφίσταται ρητή αντίθετη διάταξη του αφιερωτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εφικτή η εκμετάλλευση του πράγματος κατά επωφελέστερο τρόπο. Ακίνητα και κινητά πράγματα που δεν είναι αφιερώματα, εκποιούνται χωρίς τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου, κατά τους όρους που έχει θέσει ο κληρονομούμενος ή ο δωρητής. Σε κάθε περίπτωση, η εκποίηση γίνεται κατόπιν έκθεσης εκτίμησης αξίας ακινήτου, με δημόσιο πλειστηριασμό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τον εκούσιο πλειστηριασμό. Αν κηρυχθεί άγονος ο πλειστηριασμός, επιτρέπεται η επανάληψή του μετά την πάροδο δύο (2) μηνών. Μετά από τρεις (3) άγονους πλειστηριασμούς, επιτρέπεται η απευθείας πώληση του ακινήτου, με όρους και τίμημα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του.

8. Τα αφιερώματα αξιοποιούνται κατά τον τρόπο που όρισε ο αφιερωτής, τα δε υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία κατά τον τρόπο που όρισε ο διαθέτης ή δωρητής, διαφορετικά κατά τον τρόπο που ορίζει κάθε φορά ο Οργανισμός. Εφόσον ο σκοπός του αφιερωτή, του διαθέτη ή του δωρητή έχει καταστεί ανέφικτος ή οικονομικά ασύμφορος ή εάν η βούληση αυτών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της, το δικαστήριο του άρθρου 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατόπιν αίτησης του Οργανισμού, καθορίζει τον τρόπο της επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο πρέπει αυτή να διατεθεί.

9. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη και την πλήρωση θέσης Ιμάμη, Αναπληρωτή Ιμάμη, Μουεζίνη και κάθε είδους μόνιμου προσωπικού που εργάζεται στα Τεμένη και τις λοιπές δομές των Οργανισμών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης των Οργανισμών. Προϋπόθεση για την προκήρυξη των θέσεων του πρώτου εδαφίου είναι να έχει προβλεφθεί και εξασφαλιστεί η δαπάνη μισθοδοσίας τους.

10. Ο τρόπος λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων και ιδίως του Προέδρου και του Συμβούλου Διαχείρισης, τα ειδικότερα καθήκοντα που μπορούν να ανατεθούν κάθε φορά στα μέλη, η αποζημίωσή τους, η οποία βαρύνει τους Οργανισμούς Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου κατά περίπτωση, ο τόπος και ο χρόνος των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, η πρόσκληση τρίτων προσώπων για παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων, οι όροι λειτουργίας και λήψης των αποφάσεων, οι κανόνες περί της οικονομικής διαχείρισης, περί της εποπτείας, της τακτικής και έκτακτης λογοδοσίας και τα αρμόδια όργανα αυτών, οι κανόνες περί της δημοσιότητας των πράξεων των οργάνων των Οργανισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών και την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

11. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 10 και τη ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών, οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ Ρόδου συνεχίζουν να λειτουργούν και να εφαρμόζουν το μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύον καθεστώς. Η θητεία των υπηρετούντων Διοικητικών Συμβουλίων συνεχίζει έως τη λήξη της στον χρόνο που προβλέπεται από τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις.

Άρθρο 118
Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω

1. Τα Ιδιωτικά Βακούφια που βρίσκονται στις νήσους Ρόδο και Κω και έχουν αφιερωθεί από τον ίδιο αφιερωτή μέχρι τις 30.12.1947, τα οποία αποτελούνται από ακίνητα ή και κινητά περιουσιακά στοιχεία ή πρόσοδο, αποτελούν ομάδα περιουσίας, τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της οποίας έχει ο έφορος, κατά τους όρους της αφιέρωσης εκάστου περιουσιακού στοιχείου και με αποστολή του την καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού του αφιερωτή, όπως αυτός ορίζεται στην πράξη της αφιέρωσης. Ο έφορος, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την αφιερωτική πράξη, από τον κύκλο προσώπων ή με τις ιδιότητες που αυτή ορίζει, είναι Έλληνας πολίτης, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και μόνιμος κάτοικος της νήσου όπου βρίσκεται το Βακούφ. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του αρμόδιου Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ και μετά από έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων, εκδίδει πράξη για τον ορισμό του εφόρου. Αν δεν μπορεί να διοριστεί έφορος κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο, το αρμόδιο Εφετείο κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, κατόπιν αίτησης του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ ή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να διορίσει ως έφορο για αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα, πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας που έχει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και τις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία για τη διαχείριση του ιδιωτικού βακούφ. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις έχει έννομο συμφέρον να αιτηθεί οποτεδήποτε από το δικαστήριο τον διορισμό του ως εφόρου και την αντικατάσταση του υπηρετούντος.

2. Το ίδιο δικαστήριο με την αυτή διαδικασία και κατόπιν αίτησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να ορίσει τον τρόπο για την επωφελέστερη ή ασφαλέστερη αξιοποίηση κάποιου ή όλων των περιουσιακών στοιχείων, αν η εκπλήρωση του σκοπού της αφιερωτικής πράξης έχει καταστεί δυσχερής ή αδύνατη, δίδοντας προτεραιότητα στον αρχικό σκοπό του αφιερωτή.

3. Ο έφορος ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί εντολής του Αστικού Κώδικα και υποχρεούται να υποβάλλει στον οικείο Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ ετησίως και μέχρι το τέλος Μαρτίου εκάστου έτους, αναλυτικό ισολογισμό και απολογισμό για το αμέσως προηγούμενο έτος, με πλήρη οικονομικά στοιχεία, ώστε να ελέγχεται η ορθή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και η συμφωνία της με την αφιερωτική πράξη. Η έκθεση ελέγχου του Οργανισμού, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία του Βακούφ, υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι το τέλος Μαΐου εκάστου έτους και δημοσιεύεται σε μία (1) τοπική εφημερίδα με έξοδα του ιδιωτικού βακούφ. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ μπορεί με πράξη του να εξαιρέσει από τη δημοσίευση στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα, φιλανθρωπίες ή οικονομικές συμφωνίες και η δημοσίευσή τους μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του ιδιωτικού Βακούφ ή τρίτων.

4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα πρόσωπα που ήδη κατέχουν τη θέση του εφόρου των Ιδιωτικών Βακουφίων οφείλουν να υποβάλουν στον αρμόδιο Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ αναλυτική έκθεση απογραφής με όλα τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία και αξίες του Βακούφ και πλήρη απολογιστική έκθεση της υπηρεσίας τους και, εφόσον δεν συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να παραδώσουν τη διαχείριση σε νέο έφορο που καλύπτει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Με την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, παύει αυτοδικαίως η διαχειριστική εξουσία κάθε εφόρου και διορίζεται έφορος, είτε το πρόσωπο που μέχρι τότε κατείχε τη θέση, εφόσον έχει όλα τα νόμιμα προσόντα, είτε νέο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω. Για το χρονικό διάστημα που ελλείπει ο έφορος, τις απολύτως αναγκαίες πράξεις διαχείρισης ενεργεί ο αρμόδιος Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ.

5. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για βακούφια που αποτελούνται μόνο από ένα ακίνητο ή κινητό πράγμα, χωρίς ο αφιερωτής να έχει διαθέσει κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να συγκροτηθεί ομάδα περιουσίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης των Οργανισμών Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ Ρόδου και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Οργανισμών, συντάσσεται ανά διετία επικαιροποιημένος κατάλογος των ιδιωτικών Βακούφ στη Ρόδο και την Κω που περιλαμβάνει την αφιερωμένη περιουσία, το πρόσωπο του εφόρου, καθώς και τους κρίσιμους όρους της αφιέρωσης, προκειμένου να καθίσταται ευχερής η άσκηση των εποπτικών και λοιπών αρμοδιοτήτων του Δημοσίου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 119
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ