ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2724 ΦΕΚ Α` 119/14.6.1999

Κύρωση της Συμφωνίας, που έχει συναφθεί με    ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων, μεταξύ της    Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της    Αρμενίας για την απαλλαγή από κάθε είδους φόρο και    τέλος μεταβιβάσεως ακινήτου, σε περίπτωση αγοράς    από τη Δημοκρατία της Αρμενίας ακινήτου στην Αθήνα    για την εγκατάσταση της διπλωματικής της αποστολής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του     Συντάγματος, η Συμφωνία που έχει συναφθεί με ανταλλαγή ρηματικών     διακοινώσεων, στο Ερεβάν στις 21 Δεκεμβρίου 1995, μεταξύ της Ελληνικής     Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την απαλλαγή από κάθε     είδους φόρου και τέλος μεταβιβάσεως ακινήτου, σε περίπτωση αγοράς από     τη Δημοκρατία της Αρμενίας ακινήτου στην Αθήνα για την εγκατάσταση της     διπλωματικής της αποστολής, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην     αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής :

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ