ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2723 ΦΕΚ Α` 118/14.6.1999

Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το φυσικό    καουτσούκ, 1995.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του     Συντάγματος, η Διεθνής Συμφωνία για το φυσικό καουτσούκ, 1995, που     υπογράφηκε στη Γενεύη στις 17 Φεβρουαρίου 1995, της οποίας το κείμενο  σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής :

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ