ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2684 ΦΕΚ Α`34/ 18.2.1999

Κύρωση του Πρωτοκόλλου οικονομικής συνεργασίαςμεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας,και της Συμφωνίας Δανείου μεταξύ της Δημοκρατίαςτης Αλβανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Για το νόμο πατήστε εδώ