ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ.2634 ΦΕΚ Α`159 /10.7.1998

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής  Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου  Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τους όρους παροχής υποτροφιών σε σπουδαστές της Δημοκρατίας της Αλβανίας για φοίτηση σε ΕλληνικέςΣτρατιωτικές Σχολές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τους όρους παροχής υποτροφιών σε σπουδαστές της Δημοκρατίας της Αλβανίας για φοίτηση σε Ελληνικές Στρατιωτικές Σχολές, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 11 Φεβρουαρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣΟΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους για την παροχή υποτροφιών σε Αλβανούς για φοίτηση σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, που ανήκουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την προώθηση των σχέσεων των δυο Χωρών στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας, όπως παρακάτω:

Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και της συμφωνίας που κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο ΧΙΙ προσωρινά από την ημερομηνία της υπογραφής της και οριστικά από την ημερομηνία από την ημερομηνια ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεων αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ