Έχετε έναν εργαζόμενο που επιθυμείτε να μην εμφανίζεται σε κάποιες μισθοδοσίες σας (πχ έχει αποχωρήσει). Τι μπορείτε να κάνετε;
Θα πάτε στον εργαζόμενο, στην καρτέλα του και θα πάτε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία στην επιλογή Μέθοδος Αυτόματης καταχώρησης θα επιλέξετε το Καμία. Θα ξεκλικάρετε τους μήνες που δεν θέλετε να εμφανίζεται ο εργαζόμενος.
Στη συνέχεια θα πάτε στην Μισθοδοσία Περιόδου. Θα πάτε στον μήνα στον οποίον θέλετε να υπολογίσετε την μισθοδοσία και στον Αν κάνετε κλικ στα κιάλια θα εμφανιστούν όλοι οι εργαζόμενοι, και αυτός που επιλέξατε να μην υπολογίζεται σε αυτή την συγκεκριμένη μισθοδοσία. Αν όμως περνάτε τους εργαζόμενους με την χρήση του πλήκτρου οθόνης «Επόμενο».