Από πού παίρνετε την ΜΥΦ και για πελάτες και για προμηθευτές;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Κατάσταση ΜΥΦ. Από εδώ παράγεται η ΜΥΦ και των πελατών και των προμηθευτών.