Προστέθηκαν στην Τιμολόγηση (1.1) πεδία παρακολούθησης στο κάτω μέρος της οθόνης των πρόσθετων λογιστικών πράξεων επί του τιμολογίου. Δηλαδή οι λογιστικές εγγραφές του το F9. π.χ παρακράτηση φόρου, χαρτόσημο κτλ.