Στην εργασία Αποστολή Παραστατικών και χαρακτηρισμών (στο το MyData), στις επιλογές
1.Α και 1.9, προστέθηκε εργασία Ορισμός Μαρκ εκδότη από τον χρήστη ώστε (επειδή
το πεδίο είναι κλειδωμένο (και πρέπει να είναι) να μπορείτε να δηλώσετε εσείς το
Μαρκ που πρέπει αν, για οποιοδήποτε λόγο το πρόγραμμα δεν μπορεί να το κάνει
αυτόματα. Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο σε υπάρχουσες εγγραφές.