Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής με email όλων των εκτυπώσεων χωρίς την χρήση του Outlook αλλά με χρήση εσωτερικής εφαρμογής SMTP.

Προϋπόθεση να έχετε συμπληρώσει στην επιλογή 5.2 (δεύτερη σελίδα) τις πληροφορίες
Smtp Server (πχ. Mailgate.otenet.gr) και εταιρικό email για κάθε εταιρεία όπου το χρησιμοποιείτε.