Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής μέσω του SMTP server μας οποιασδήποτε εκτύπωσης και σε
μορφή απλού αρχείου PDF ή Προστατευμένου (με κωδικό) PDF (εκτός από Συνημμένο ή Zip).