Ναι μπορείτε. Αφού τελειώσετε την πληκτρολόγηση των ειδών του τιμολογίου που θέλετε να εκδώσετε πατάτε τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+Q και απευθείας θα δείτε στις τιμές των ειδών να προστίθεται το ΦΠΑ του συντελεστή που έχει ο πελάτης.