Ναι μπορείτε.

Στην εργασία Παραλαβή Εσόδων ή Εξόδων (από το MyData), στις επιλογές 1.Α και 1.9,
ενεργοποιήθηκαν, επί τέλους, από την ΑΑΔΕ τα φίλτρα Από/Εως Ημερομηνία. Ήδη οι
σχετικές εργασίες τροποποιήθηκαν και έτσι η αναζήτηση έγινε πολύ πιο γρήγορη διότι
είναι πλέον ημερομηνιακά στοχευμένη. Σύντομα θα προστεθούν 2 ακόμα φίλτρα στην
αναζήτηση αυτή.