Ναι μπορείτε όπως και με τον κωδικό είδους εάν έχετε περάσει το serial number ή το barcode number στο είδος.