Ναι μπορεί εάν βάλετε (Α) όπως στην παρακάτω εικόνα….