Ναι μπορείτε. Θα πρέπει να έχετε φόρμα εντύπου στην γλώσσα που θέλετε ή δικιά σας ή δικιά μας και σε κάθε είδος να έχετε στην δεύτερη σελίδα την ξενόγλωσση περιγραφή.

Στο αρχείο πελατών προστέθηκε πεδίο (Β’ Περιγραφή Ειδών) για τις περιπτώσεις έκδοσης
παραστατικών όπου απαιτείται να τυπωθεί η δεύτερη διαθέσιμη περιγραφή ανά είδος. Τυπική
εφαρμογή αποτελούν τα παραστατικά εξωτερικού. Τώρα το πρόγραμμα θα παίρνει την σχετική
πληροφορία από κάθε πελάτη σας. Το πεδίο, λόγω σπάνιας χρήσης, προστέθηκε στην τρίτη
σελίδα του πελάτη.