Ναι μπορείτε. Αφού τελειώσετε την πληκτρολόγηση των ειδών του τιμολογίου που θέλετε να εκδώσετε πατάτε τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+S και απευθείας θα δείτε τις τιμές των ειδών να αποφορολογούνται κατά τον συντελεστή ΦΠΑ που έχει ο πελάτης.