Όχι. Η αλλαγή μπορεί να γίνει πριν το άνοιγμα της νέας χρήσης στην οποία μπορούμε να μεταφέρουμε αυτόματα τα υπόλοιπα από την προηγούμενη με το παλιό λογιστικό σχέδιο βάζοντας λογαριασμούς αντιστοίχισης από το νέο στο παλιό.