Σε ποιες μορφές αρχείων μπορώ να εξαγάγω από to report generator;
Σε Excel,Word,Pdf,Dos,Windows.
Όταν προβάλετε έναν κατάλογο στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μενού με τις μορφές των αρχείων.