Πώς μπορώ να συμπληρώσω μονάδες μέτρησης στο αρχείο αποθήκης (4.3);
Από την επιλογή 5.4.4 ή κάντε κλικ στο κόκκινο τετράγωνο αριστερά του πεδίου και πατήστε το F9.