Πώς εκτυπώνω μητρώο παγίων;
Από την επιλογή 1.Ε.3

Εκτυπώνετε το Μητρώο Παγίων της επιχείρησής σας συμπληρώνοντας τα πεδία περιορισμού αναζήτησης των Παγίων

Μάσκα*********+…….Χρησιμοποιώντας την μάσκα Κωδικού σαν φίλτρο μπορείτε να προσδιορίσετε μια ομάδα παγίων

Από Κωδικό-Έως Κωδικό.Μπορείτε να διαλέξετε μέρος των Παγίων. Μη συμπληρώνετε τα πεδία αυτά αν θέλετε εκτύπωση για όλα τα Πάγια.

Από Σελίδα………………..Αν τυπώνετε σε Ενιαίο Μηχανογραφικό Βιβλίο μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό σελίδας από όπου θα αρχίσει η εκτύπωση.

Αυτό γίνετε επειδή πρέπει να δοθεί χωριστή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ αρίθμηση
απο το πρόγραμμα.

Αλλαγή Σελ. ανά πάγιο… Αν (Ν)αι τότε κάθε σελίδα προβολής θα περιλαμβάνει την καρτέλα ενός Παγίου.

Όλα/Υπαρκτά/Λοιπά 123.Μπορείτε να διαχωρίσετε από τα πάγιά σας εκείνα που είτε πουλήθηκαν, είτε καταστράφηκαν.

Κριτήριο διαχωρισμού από τα υπαρκτά είναι η αρχική αξία να είναι ίση με την αποσβεσθείσα.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10