Έχετε έναν μισθωτό υπάλληλο ο οποίος απασχολείται με μειωμένο ωράριο αλλά και λιγότερες ημέρες την εβδομάδα. Για παράδειγμα εργάζεται 4 ώρες την ημέρα, -3- φορές την εβδομάδα (εκ περιτροπής απασχόληση). Ο μισθός που καταβάλλετε στον εργαζόμενό σας είναι διαφορετικός από τον μισθό που προβλέπει η σύμβαση του εργαζόμενου. Δηλαδή δεν τον έχετε αντιστοιχίσει με σύμβαση. Τι θα βάλετε στο Ιστορικό του εργαζόμενου, ;
Οι ώρες που θα βάλετε στο Ιστορικό, δεν σχετίζονται με τις ημέρες εργασίας που πραγματικά εργάζεται ο εργαζόμενος. Αυτές τις ημέρες εργασίας θα τις εμφανίσετε στην Μισθοδοσία Περιόδου του εργαζόμενου.

Αφού τον εργαζόμενο δεν τον έχετε αντιστοιχίσει με σύμβαση, τότε το πρόγραμμα θα λαμβάνει ως αμοιβή του εργαζόμενου το όποιο ποσό βάζετε στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών (Στην καρτέλα του εργαζόμενου, πλήκτρο οθόνης Αποδοχές, ή ή με το πλήκτρο F5).
Αν ο υπάλληλος εργάζεται μερικές ώρες την ημέρα τότε ανεξαρτήτως του αριθμού των ημερών που εργάζεται ανά εβδομάδα, στο Ιστορικό, στο πεδίο Ώρες, θα τοποθετήσετε την αναλογία των ωρών με βάση το πλήρες ωράριο που είναι 166,667 ώρες τον μήνα. Δηλαδή θα υπολογίσετε τα εξής: Στις 8 ώρες θα έχετε 166,667 ώρες. Στις 4 ώρες που εργάζεται ο εργαζόμενός σας ανά ημέρα, (ανεξάρτητα με το πόσες ημέρες την εβδομάδα εργάζεται ο εργαζόμενός σας), θα έχετε 166,667*4/8 = 83,33 ώρες. Αυτές τις ώρες θα βάλετε στο Ιστορικό, στο πεδίο Ώρες. Αφού είστε λοιπόν μέσα στο Ιστορικό Αποδοχών Εργαζόμενων, θα κάνετε δεξί κλικ, Εισαγωγή, και θα βάλετε τα σχετικά.
Εδώ οι ώρες έχουν πληροφοριακό και όχι ουσιαστικό ρόλο, αφού τον εργαζόμενο δεν τον έχετε αντιστοιχίσει με Σύμβαση.
Στο πεδίο Αποδοχές του Ιστορικού θα τοποθετήσετε τις πραγματικές αποδοχές που θα δίνετε στον εργαζόμενο με βάση το μειωμένο ωράριό του. Οι μισθοδοσίες θα υπολογίζονται με βάση αυτό το ποσό.