Ποιοι μισθοί δεν μπορούν να μειωθούν μονομερώς από τον εργοδότη.Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που οι μισθοί δεν μπορούν να μειωθούν μονομερώς από τους εργοδότες, όπως μπορεί να συμβεί με τις άλλες συμβάσεις μετά την λήξη τους.
Για αυτούς τους εργαζόμενους παραμένουν άθικτα όλα τα επιδόματα που καταργήθηκαν με το μνημόνιο.
Είναι οι συλλογικές συμβάσεις (είτε με σύμβαση είτε με διαιτητική απόφαση), που έχουν λήξει ή καταγγελθεί πριν από την 14η Αυγούστου 2011, οπότε και έχει εξαντληθεί το (τότε) εξάμηνο της μετενέργειας. Για αυτούς λοιπόν τους εργαζόμενους οι κανονιστικοί (οι ρυθμιστικοί, που ρυθμίζουν) όροι των συλλογικών συμβάσεων ήταν ήδη απορροφημένοι στις ατομικές τους συμβάσεις, οι οποίες μπορούν να μειωθούν μόνο με συμφωνία του εργαζόμενου και του εργοδότη. Αυτή η νέα σύμβαση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των μειωμένων αποδοχών της Εθνικής συλλογικής σύμβασης (τα 586€).
Αν γίνει τώρα μία πρόσληψη με αυτή την ειδικότητα της σύμβασης που έληξε και έχει περάσει και η μετενέργειά της, οι όροι της εργασίας και αμοιβής καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία τους, με κατώτερο όριο τα ελάχιστα της μειωμένης της εθνικής συλλογικής σύμβασης (τα 586€ μικτά).