Επιθυμείτε να πάρετε την Μισθοδοτική Κατάσταση για τους Οικοδόμους. Από πού παίρνετε αυτή την εκτύπωση;
Την εκτύπωση αυτή την παίρνετε από τα Οικοδομικά > Εκτυπώσεις > Μισθοδοτική Κατάσταση. Ορίζετε τα σχετικά και παίρνετε την εκτύπωση.
Μπορείτε να πάρετε και μία συγκεντρωτική εκτύπωση και με οικοδόμους και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Μισθοδοτική κατάσταση, και θα κάνετε τικ στο πεδίο Εκτύπωση Οικοδόμων ανάλογα.