Θέλετε να περάσετε στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Ergasia μισθοδοσίας, είτε το κανονικό είτε το DEMO του. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα:
The application win 32 cabinet self extractor is trying to change the registration database.
Would you like to accept the changes?
Entry registrymachinesoftwaremicrosoftwindowsq and versionrun once

Key: weχtract _cleanup 0
Information: this enrty contains a new application which will run when the system is boot up
Apply to all
Yes or no.
Θα κάνετε κλικ στο NO και θα συνεχίσετε κανονικά την εγκατάσταση.