Θέλετε να μπείτε στο πρόγραμμα αλλά σας εμφανίζει το μήνυμα «Προσοχή το αρχείο συστήματος χρησιμοποιείται», “Object variable or with block variable not set” . Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα δείτε αν είναι η σωστή συντόμευση, η σωστή διαδρομή με την οποία μπαίνετε στο πρόγραμμα. Θα κάνετε αναζήτηση του φακέλου MISW όχι μόνο μέσα στον C, αλλά και στους άλλους δίσκους ή τοποθεσίες, για να δείτε αν είναι αλλού αυτός ο φάκελος.
Αν όχι τότε μπορεί η διαδρομή, ο φάκελος που τρέχει το πρόγραμμα να είναι πολύ παλαιός, «χτυπημένος» κτλ.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τα περαιτέρω.