Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Μηνιαίο Εσόδων-Εξόδων. Πώς λειτουργεί η επιλογή αυτή; Γιατί ενώ έχετε κάνει κινήσεις σας εμφανίζει το μήνυμα: « Δεν υπάρχουν εγγραφές»; Γιατί ενώ έχετε κάνει κινήσεις δεν σας εμφανίζει ποσά στην εκτύπωση;
Για να εκτυπώσετε το Μηνιαίο Βιβλίο Εσόδων Εξόδων δηλώνετε μήνα, για τον οποίο θέλετε εκτύπωση, επιλέγετε υποκατάστημα αν τηρείτε ξεχωριστά βιβλία ανά υποκατάστημα, και τσεκάρετε το πεδίο Επίσημη Εκτύπωση αν πρόκειται για εκτυπώσεις σε επίσημες σελίδες του βιβλίου.
Επισήμανση: Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι το ίδιο είτε δηλώνοντας επίσημη είτε όχι, με την εξαίρεση ότι η επίσημη εκτύπωση αφήνει την αρχή της κάποιες κενές γραμμές, γιατί οι επίσημες σελίδες είναι ήδη προεκτυπωμένες με τα στοιχεία της εταιρίας στο επάνω μέρος του.
Αν επιλέξετε υποκατάστημα που δεν έχει κινήσεις, ή βάλετε μήνα που δεν έχει κινήσεις, τότε θα σας εμφανίσει μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές».