Πώς θα αποστείλετε μηνιαίες προσωρινές δηλώσεις;

Βήμα πρώτο:

Για την ηλεκτρονική αποστολή θα πάτε: Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ > Αρχείο παρακρατούμενων φόρων. Στο πεδίο Χρονικό διάστημα θα επιλέξετε έτος – μήνα. Μετά θα κάνετε κλικ στο εικονιδιάκι με την Υδρόγειο, και θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της.

Βήμα δεύτερο

Από το ίδιο μενού θα επιλέξετε Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ > Πρώτη Σελίδα. Μετά θα κάνετε κλικ στο εικονιδιάκι με τον μεγεθυντικό φακό στο επάνω μέρος, και θα εμφανιστεί η Προσωρινή στην οθόνη σας. Στο πεδίο Χρονικό διάστημα θα επιλέξετε έτος – μήνα. Μετά θα κάνετε κλικ στο εικονιδιάκι με την Υδρόγειο, και θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της.