Στο πεδίο αυτό δεν μπορείτε ποτέ να βάλετε δικό σας ποσό «φυτευτά». Το πρόγραμμα βρίσκει τα Μικτά είτε από το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών και την Σύμβαση (το μεγαλύτερο εκ των δύο), και με βάση αυτό το ποσό σας βρίσκει τις Καθαρές Αποδοχές. Αν δεν εμφανίζεται κανένα ποσό θα δείτε δύο πράγματα:
-Αν στο ταμπελάκι Μισθοδοσία στον τρόπο υπολογισμού της έχετε βάλει το Καμία. Αν ναι, τότε δεν θα γίνεται ο υπολογισμός των καθαρών από τα μικτά.
-Αν στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών η Ημερομηνία καταχώρησης είναι σε προηγούμενο έτος από το έτος (την ημερομηνία) του συστήματός σας.
Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός Μικτών από τα Καθαρά έχει διαφορετική λογική. Βάζετε εσείς το ποσό των καθαρών που επιθυμείτε και το πρόγραμμα σας υπολογίζει τα μικτά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συστήματος και ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας.
Στο πεδίο αυτό δεν μπορείτε ποτέ να βάλετε δικό σας ποσό «φυτευτά». Το πρόγραμμα βρίσκει τα Μικτά είτε από το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών και την Σύμβαση (το μεγαλύτερο εκ των δύο), και με βάση αυτό το ποσό σας βρίσκει τις Καθαρές Αποδοχές. Αν δεν εμφανίζεται κανένα ποσό θα δείτε δύο πράγμα-τα:
-Αν στο ταμπελάκι Μισθοδοσία στον τρόπο υπολογισμού της έχετε βάλει το Καμία. Αν ναι, τότε δεν θα γίνεται ο υπολογισμός των καθαρών από τα μικτά.
-Αν στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών η Ημερομηνία καταχώρησης είναι σε προηγούμενο έτος από το έτος (την ημερομηνία) του συστήματός σας.
Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός Μικτών από τα Καθαρά έχει διαφορετική λογική. Βάζετε εσείς το ποσό των καθαρών που επιθυμείτε και το πρόγραμμα σας υπολογίζει τα μικτά, ανεξάρτητα από την ημερομη-νία συστήματος και ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας.