Υπολογίζετε την μισθοδοσία για έναν εργαζόμενο αλλά βλέπετε ότι στο ταμείο δεν του κρατάει εισφορές, είναι μηδέν. Σε προηγούμενους μήνες οι εισφορές υπολογίζονταν κανονικά. Τι μπορεί να φταίει;
Θα πάτε στο συγκεκριμένο ταμείο και θα δείτε αν υπάρχουν τα πλαφόν παλαιού και νέου. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρχει πχ το πλαφόν του παλαιού. Αν τον εργαζόμενο τον είχατε ως νέο ασφαλισμένο τότε οι εισφορές του υπολογίζονταν κανονικά αφού μέσα στο ταμείο υπάρχει το πλαφόν του νέου. Αν μετά τον εργαζόμενο τον κάνατε παλαιό ασφαλισμένο και το πλαφόν του παλαιού στο ταμείο είναι μηδέν τότε δεν θα του φέρνει εισφορές. Θα πρέπει να βάλετε το πλαφόν του παλαιού στο ταμείο.
Επίσης στο ταμπελάκι Παράμετροι της εκάστοτε μισθοδοσίας μπορείτε να δείτε πώς τον είχατε ορίσει σε εκείνη την μισθοδοσία από το σχετικό πεδίο Παλαιός Ασφαλισμένος (Ναι ή Όχι).