Έχετε έναν εργαζόμενο που εργάζεται με μερική απασχόληση, μερικές ή όλες τις ώρες την ημέρα, όμως μερικές ημέρες την εβδομάδα. Τρέχετε την μισθοδοσία του, το πρόγραμμα σας υπολογίζει τις ημέρες εργασίας, αλλά οι αποδοχές είναι
μηδέν, -0-. Μέσα την καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι σύμβαση φαίνονται κανονικά οι αποδοχές του. Τι μπορεί να φταίει;

Αν ο εργαζόμενος είναι μερικές ημέρες την εβδομάδα και στην καρτέλα του στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο έχετε βάλει Όλες οι Ημέρες, αλλά στο πεδίο Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα έχετε βάλει μηδέν, -0-, τότε θα είναι μηδενική και η μισθοδοσία. Στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Σύμβαση ως αποδοχές θα σας εμφανιστούν αυτές που αντιστοιχούν απλά στο μειωμένο ωράριο ( το πρόγραμμα ΔΕΝ θα τις ανάγει ΚΑΙ στις ημέρες, αφού είναι μηδέν).

Παραδείγματα:
Υπάλληλος που η σύμβαση για πλήρη απασχόληση προβλέπει: 739,54€. Δουλεύει -3- φορές την εβδομάδα από -3- ώρες.
Στην καρτέλα του στα Εργασιακά βάζετε Πλήρες Ωράριο ΟΧΙ, Όλες οι Ημέρες ΟΧΙ, αλλά στο Ημέρες εργασίας ανά εβδομάδα ΔΕΝ έχετε βάλει κάτι, είναι ΜΗΔΕΝ: Σε αυτή την περίπτωση: Στην Μισθοδοσία Περιόδου: Αποδοχές –0-, παρ’ ότι σας υπολογίζει τις εργάσιμες ημέρες.
Στην καρτέλα του εργαζόμενου στο Σύμβαση: Αποδοχές: 739,54 € * 3 ώρες /8 ώρες = 277,32€.

Αν τώρα στην καρτέλα του στα Εργασιακά στο ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ανά εβδομάδα βάλετε τις -3- ημέρες που δουλεύει τότε και στο ταμπελάκι Σύμβαση αλλά και στην Μισθοδοσία Περιόδου θα εμφανιστεί: 739,54 *3 ώρες /8ώρες * 3 ημέρες /5 ημέρες = 277,32* 3/5 = 166,40€.

Σημείωση: Οι Ημέρες Εργασίας ανά Εβδομάδα που θα βάλετε, ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ του πραγματικού Ωραρίου του εργαζόμε-νου. Δηλαδή στο προηγούμενο παράδειγμα τον είχατε τον εργαζόμενο με ΩΡΑΡΙΟ -3- ώρες την Ημέρα και -3- ημέρες την εβδομάδα. Αν στο Ημέρες ανά Εβδομάδα ΔΕΝ βάλετε -3- αλλά πχ -1-, τότε με βάση αυτήν θα ενημερωθεί και η μισθοδοσία και ο Πίνακας Προσωπικού, δηλαδή 739,54 * 3/8 * 1 / 5 = 55,47 €, και ΌΧΙ με 739,51 *3/8 *3/5 = 166,40€.