Έχετε εργαζόμενο που μπαίνει σε οργανισμό επιδότησης του ΟΑΕΔ την ίδια μέρα με την ημερομηνία πρόσληψης, μέσα στον μήνα. Γιατί όταν παίρνετε την ΑΠΔ δεν σας επιδοτεί όλο του το διάστημα;
Για την επιδότηση του 1ου και του τελευταίου μήνα (όπου δεν είναι ολόκληρος), ο ΟΑΕΔ έχει εκδώσει πίνακα με τις επιδοτούμενες ημέρες σε σχέση με τις πληρωτέες.

Παράδειγμα:
Εργαζόμενος που προσελήφθη στις 25/01/2099, και μπαίνει στην επιδότηση στην ίδια ημερομηνία. Τρέχετε την κίνηση του Γενάρη, και είναι -6- πληρωτέες και -6- ασφαλιστικές.
Όταν όμως παίρνετε την ΑΠΔ έχει -2- στήλες, μία με -1- ημέρα που δεν την επιδοτεί, και άλλη μία με -5- επιδοτούμενες ημέρες. Αυτό γίνεται διότι σύμφωνα με τον πίνακα του ΟΑΕΔ όταν οι πληρωτέες είναι -6-, θα επιδοτούνται -5- ημέρες.

Έστω ότι τα μικτά του εργαζόμενου είναι 1000€, το ποσοστό επιδότησης 80% στις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, 16% και 28,06% =44,06%. Πλαφόν επιδότησης πχ 1300€.
Αποδοχές εργαζόμενου λιγότερες από το πλαφόν του οργανισμού επιδότησης ΟΑΕΔ, οπότε επιδοτείται σε όλο το ποσό.

Οι εισφορές και η επιδότηση στον Γενάρη θα έχουν υπολογιστεί ως εξής:
1000€ * 44,06% = 440,60€. Και: 440,60€ * 6/25 = 105,74€.

Και : ποσό επιδότησης: 105,74€ * 80% = 84,60€.

Ή: 1000€*44,06%*6/25*80% =84,60€.

Μη επιδοτούμενες εισφορές: 440,60€ * 1/25 = 17,62€.